ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
 

>>Dil Araştırmaları Kaynakçası Veritabanı Liste Görünümü

>>Kayıtlar soyadı sırasına göre listelenmiştir.

Arama formuna dönüş

Toplam 4019 kayıttan 3991 - 4019 arası kayıt listelendi.

No Soyad Ad Yıl Makale Adı Yayın Adı Sayfa
3376 Zieme Peter 1998 Der Wettkampf Sâriputras mit den Höretikern mach einer alttürkıschen Version Bahsi Ögdisi 60.Doğum Yılı Dolayısıyla Klaus Röhrborn Armağanı Türk Dilleri Araştırmaları Dizisi:21 Simurg Yayınları ss.429-447.
3682 Zieme Peter 1968 Meninski Sözlüğünün dili üzerine XI.Türk Dil Kurultayında Okunan Bilimsel Bildiriler 1966 Türk Dil Kurumu Yayınlarından Sayı: 270 Türk Tarih Kurumu Basımevi ss.71-75.
3683 Zieme Peter 1966 Uber die sproche des Wörterwches von Meninski XI.Türk Dil Kurultayı TDK Yayınları ss.?-?.
3684 Zieme Peter 1968 Über die sprache des wörterbuches von Meninski XI.Türk Dil Kurultayında Okunan Bilimsel Bildiriler 1966 Türk Dil Kurumu Yayınlarından-Sayı:270 Türk Tarih Kurumu Basımevi ss.77-81.
3921 Zieme Peter 1996 Tibetisch ga-nım-du=sklave avalokitesvara Uluslar Arası Türk Dili Kongresi 26 Eylül 1988-3 Ekim 1988 Türk Dil Kurumu Yayınları: 655 ss.65-70.
3922 Zieme Peter 1996 Tibetçe ga-nım-du=avalokit esvara’nın kulu Uluslar Arası Türk Dili Kongresi 26 Eylül 1988- 3 Ekim 1988 Türk Dil Kurumu Yayınları: 655 ss.71-75.
3377 Zimmer Karl 1986 On The function of post –predicate subject pronouns in Turkish Türk Dilbilimi Konferansı Boğaziçi Üniversitesi Matbaası: 400 ss.195-206.
3468 Zimmer Karl 1986 On the function of post-predicate subject pronouns in Turkish Türk Dilbilimi Konferansı Boğaziçi Üniversitesi Matbaası: 400 ss.195-206.
3776 Zimmer Karl 1986 On the function of post-predicate subject pronouns in Turkish Türk Dilbilimi Konferansı Boğaziçi Üniversitesi Matbaası: 400 ss.195-206.
3888 Zimmer Karl 1986 On The function of post –predicate subject pronouns in Turkish Türk Dilbilimi Konferansı Boğaziçi Üniversitesi Matbaası: 400 ss.195-206.
3644 Zinzade Akıncı Silvia 2001 Feminist dil eleştirisi ve Alman dilinde cinsiyetçilik XIV.Dilbilim Kurultayı 27-28 Nisan 2000 Bildiriler Çukurova Üniversitesi Yayınevi ss.254-265.
3953 Zobion- Zobion Lazarescu-Maris M- ? Cumania as the name of thirteenth century Moldovia and Eastern Wallochia some aspects of Kipchak-Rumanian relations Journal Of Turkish Studies Türklük Bilgisi Araştırmaları Turks Hungarians And Kipchaks A Festschrift Honor Of Tibor Halasi-Kun 1984 Harvard Üniversitesi Yayınları Cilt 8 ss.265-272.
1917 Zorlusoy Hasan 1995 Geleceğin dili? Çağdaş Türk Dili S.92 ss.3-5.
1916 Zorlusoy Hasan 1994 80’li yıllardan bu yana Türkçemiz ve çağ atlamak Çağdaş Türk Dili S.82 ss.19-22.
3023 Zülfikar Hamza 1974 Çağatayca bir Kuran tefsiri Türkoloji Dergisi C.6 S.1 ss.153-197.
2927 Zülfikar Hamza 1992 Özbekistan’da lâtin harflerine geçiş süreci Türk Dili S.489 ss.233-241.
2823 Zülfikar Hamza 1995 Okul Sözlüğü’nün eleştirisi üzerine Türk Dili S.517 ss.20-25.
2683 Zülfikar Hamza 1990 Yeni bir dil bilgisi terimleri sözlüğü dolayısıyla Türk Dili S.459 ss.81-94.
2551 Zülfikar Hamza 1996 Dilde yozlaşma I Türk Dili S.529 ss.3-6.
2550 Zülfikar Hamza 1994 İmlâ ve terim birliği Türk Dili S.515 ss.424-429.
2549 Zülfikar Hamza 1994 Bir yazım kılavuzu dolayısıyla Türk Dili S.514 ss.303-306.
2548 Zülfikar Hamza 1994 Gözlem altına almak sözü üzerine Türk Dili S.512 ss.123-125.
2547 Zülfikar Hamza 1994 Fax! Türk Dili S.511 ss.57-59.
2546 Zülfikar Hamza 1991 İmlâmızın geçirdiği evrelerden örnekler Türk Dili S.470 ss.65-77.
2383 Zülfikar Hamza 1997 Türkçenin öğretilmesinde uzmanlık sorunu Türk Dili S.548 ss.107-113.
1929 Zülfikar Hamza 2001 Mustafa Kemal Atatürk ve Türk Dili Türk Dili S.592 ss.379-395.
1928 Zülfikar Hamza 1999 Türk cumhuriyetleriyle kurulması beklenen ortak dil üzerine II Türk Dili S.567 ss.179-184.
1927 Zülfikar Hamza 1999 Türk cumhuriyetleriyle kurulması beklenen ortak dil üzerine Türk Dili S.566 ss.83-90.
1926 Zülfikar Hamza 1998 Saraybosna Sarayevo’da çıkmış en eski Türkçe gazete Türk Dili S.564 ss.466-473.
1925 Zülfikar Hamza 1998 İnce ünlülerin kalın k sesini etkilemesi ve bazı söyleyiş yanlışlıkları Türk Dili S.556 ss.282-285.
1924 Zülfikar Hamza 1998 İbadet dili olarak Türkçe ve Atatürk’ün bu konudaki düşünceleri Türk Dili S.555 ss.179-194.
1923 Zülfikar Hamza 1997 Dil bayramında Türkçeye genel bir bakış Türk Dili S.551 ss.400-405.
1922 Zülfikar Hamza 1996 Atatürk’ün çevresindeki dilciler ve kültür adamları Türk Dili S.539 ss.517-522.
1921 Zülfikar Hamza 1996 Doğu kökenli kelimelerde kalın k sesinden kaynaklanan söyleyiş sorunları Türk Dili S.534 ss.1267-1274.
1920 Zülfikar Hamza 1996 Doğu kökenli kelimelerin ilk hecelerindeki ünlülerin kısalması Türk Dili S.532 ss.1083-1095.

İlk Önceki

 

Toplam 4019 kayıttan 3991 - 4019 arası kayıt listelendi.

Arama formuna dönüş