Çukurova Üniversitesi

Türkoloji Araştırmaları Merkezi

 

Türk Dili ve Edebiyatı Lisans Tezleri Kaynakçası

 

Anasayfa

Tez
Yazar
Id Yazar Tez Tarih
Göster 564 YILDIRIM, Erdoıan , Mevlana'da insan, 139 s. Yön: Yard. Doç. Dr. M. Öcal Oğuz, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı. 1994
Göster 55 - KURT, Rahmi Varlık Dergisinin ilk Üç Yılı Üzerine Açıklamalı Bibliyografik Çalışma, ...+... s. Yön.: Dr. Nevin Önberk 1983
Göster 56 - KÜLHANLI, Ahmet Sinekli Bakkal'da Abdülhamit Dönemi Hayatı, 32 s. Yön.: Prof. Dr. Gündüz Akıncı 1978
Göster 57 - MUTLU, Servet A.Ziya Kozanoılu'nun Dört Romanında Karakter ve Tipler, 77 s. Yön.: Dr. Sadık Tural Ankara: Hacettepe Üniversitesi. 1980
Göster 58 - NEFES, Yurdanur Memduh Şevket Esendal'ın Hikâyeleri, 174 s. Yön.: Dr. Nevin Önberk 1977
Göster 59 - OKTAY, Gülsüm Aka Gündüz'ün Kitap Halindeki Hikâyeleri Üzerine Yön.: Dr. Sadık Tural Ankara: Hacettepe Üniversitesi. 1982
Göster 60 - OKYAY, Cemil Refik Halit Karay'ın Memleket Hikâyeleri Üzerine Bir Çalışma, 79 s. Yön.: Dr. Sadık Tural Ankara: Hacettepe Üniversitesi. 1979
Göster 61 - OMAROVA, Anargül Kazak Edebiyatında Roman, 21 s. Yön.: Prof. Dr. Bilge Ercilasun Ankara: Hacettepe Üniversitesi. 1997
Göster 62 - ORDU, Özcan Nedim Gürsel'in Öykülerinde istanbul, VI+188 s. Yön.: Prof. Dr. Bilge Ercilasun Ankara: Hacettepe Üniversitesi. 1998
Göster 63 - ÖCAL, Zehra Altay Müftüoılu Ahmet Hikmet'in Yirmi iki Hikâyesi, 154 s. Yön.: Doç. Dr. Sadık Tural Ankara: Hacettepe Üniversitesi. 1983
Göster 64 - ÖLMEZ, Yılmaz Oıuz Atay Üzerine Bir inceleme, 67 s. Yön.: Prof. Dr. Bilge Ercilasun Ankara: Hacettepe Üniversitesi. 1996
Göster 65 - ÖNAL, Mehmet Yusuf Ziya Ortaç'ın Şiirleri Etrafında Bir Çalışma, 181 s. Yön.: Doç. Dr. Sadık Tural Ankara: Hacettepe Üniversitesi. 1983
Göster 66 - ÖZEĞiTiM, Nilhan Yeni Mecmua Üzerine Bibliyografik Çalışma, 136 s. Yön.: Dr. Sadık Tural Ankara: Hacettepe Üniversitesi. 1981
Göster 67 - ÖZET, Arzu II. Meşrutiyet Dönemi Kadın Dergilerinden Utarid'in Tenkitli Bibliyografyası Yön.: Prof. Dr. Bilge Ercilasun Ankara: Hacettepe Üniversitesi. 1994
Göster 68 - ÖZLÜER, Mihriban islam, Ümit, Ümmet, Şair Mecmuaları Üzerinde Bibliyografik Bir Çalışma, 68 s. Yön.: Doç. Dr. Sadık Tural Ankara: Hacettepe Üniversitesi. 1983
Göster 69 - ÖZYETGiN, Şule Latife Tekin'in Eserlerinde Mekânın Poetikası, 74 s. Yön.: Prof. Dr. Bilge Ercilasun Ankara: Hacettepe Üniversitesi. 1998
Göster 70 - POYRAZ, Abide Abdülhak Hamit'in Makber Adlı Eserinde Ölüm Temi, 142 s. Yön.: Dr. Bilge Ercilasun Ankara: Hacettepe Üniversitesi. 1982
Göster 71 - SEZGiN, Funda Çocuk Duygusu Dergisinin Açıklamalı Bibliyografyası, 60 s. Yön.: Prof. Dr. Bilge Ercilasun Ankara: Hacettepe Üniversitesi. 1994
Göster 72 - SOKEN, Metin Yakup Kadri Karaosmanoılu'nun Romanlarında istanbul, Ankara: Hacettepe Üniversitesi. 1984
Göster 73 - SOYATA, Hatice Sabahattin Ali'nin Hikâyeciliıi, 100 s. Yön.: Prof. Dr. Gündüz Akıncı 1979
Göster 74 - SOYDAN, Gül Attila İlhan'ın Şiirlerinde insan, V+168 s. Yön.: Prof. Dr. Bilge Ercilasun Ankara: Hacettepe Üniversitesi. 1999
Göster 75 - SUCU, Müge Selim İileri'nin Romanları ve Romancılığı, 175 s. Yön.: Prof. Dr. Bilge Ercilasun Ankara: Hacettepe Üniversitesi. 1996
Göster 76 - ŞAFAK, Buket Erendiz Atasü ve Erendiz Atasü'nün Öykülerinde Kadın Teması, IV+180 s. Yön.: Prof. Dr. Bilge Ercilasun Ankara: Hacettepe Üniversitesi. 1999
Göster 77 - ŞENTÜRK, Korkmaz Hüseyin Rahmi'nin Yedi Romanında Batılılaşma Etkisi, 69 s. Yön.: Dr. Nevin Önberk 1982
Göster 78 - TEKiN, Bilal Ziya Hikâyeleriyle Halikarnas Balıkçısı, 197 s. Yön.: Dr. Nevin Önberk 1978
Göster 79 - TOPBAŞ, Serap Ahmet Hikmet Müftüoğlu'nun Çağlayanlar Adlı Eserinin Ahenk Unsurları, 109 s. Yön.: Dr. Bilge Ercilasun Ankara: Hacettepe Üniversitesi. 1979
Göster 80 - TOPRAK, Nur Aka Gündüz'ün Bir Romanı ile iki Hikâyesinde Köy ve Köylü Kavramı, 68 s. Yön.: Dr. Sadık Tural Ankara: Hacettepe Üniversitesi. 1979
Göster 81 - UDUM, Hüseyin Kemal Tahir'in Köyün Kamburu, Kelleci Mehmet, Esir Şehrin Mahpusu, Yorgun Savaşçı ve Bozkırdaki Çekirdek Adlı Romanlarında Aile Kavramı, 158 s. Yön.: Dr. Nevin Önberk 1981
Göster 82 - UMUT, Nazike Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Romanlarında İstiklal Savaşı, VI+303 s. Yön.: Dr. Nevin Önberk 1984
Göster 83 - UZUN, Meral Sema Erhan Bener'in Romanları ve Romancılığı, 96 s. Yön.: Prof. Dr. Bilge Ercilasun Ankara: Hacettepe Üniversitesi. 1995
Göster 84 - ÜĞÜT, Mürşide Adalet Ağaoğlu'nun Romanları ve Romancılığı, 75 s. Yön.: Prof. Dr. Bilge Ercilasun Ankara: Hacettepe Üniversitesi. 1995
Göster 85 - ÜLKER, Çiıdem Sabahattin Kudret Aksal'ın Yedi Tiyatro Oyunu Üstüne Bir Deneme, 103 s. Yön.: Dr. Nevin Önberk 1977
Göster 86 - ÜNAL, Arzu 1913 Tarihli Çocuk Dünyası Dergisinin incelenmesi, 69 s. Yön.: Prof. Dr. Bilge Ercilasun Ankara: Hacettepe Üniversitesi. 1994
Göster 87 - ÜNAL, Nurhan Mehmet Akif Ersoy'un Safahat Adlı Eserinin I. Kitabın Sonu, Süleymaniye Kürsüsü'nde, Hakkın Sesleri Bölümlerinin Lûgat Çalışması, IIII+104 s. Yön.: Prof. Dr. Şükrü Elçin 1982
Göster 88 - YABANDAĞ, Selami Yahya Kemal'in Şiir Sanatı ve Türk Şiiri Hakkındaki Düşünceleri, IV+81 s. Yön.: Yrd. Doç. Dr. Nevin Önberk 1986
Göster 89 - YAVUZ, Kenan Mehmet Fuat Köprülü'nün Bugünkü Edebiyat Adlı Eserinin Bugünkü Alfabeye Çevirimi, V+244 s. Yön.: Prof. Dr. Bilge Ercilasun Ankara: Hacettepe Üniversitesi. 1999
Göster 90 - YAZICI, Nermin Meşrutiyet Dönemi Kadın Dergilerinden Utarit'in Tenkitli Bibliyografyası, 120 s. Yön.: Prof. Dr. Bilge Ercilasun Ankara: Hacettepe Üniversitesi. 1994
Göster 91 - YAZICI, Yunus Hakimiyet-i Milliye 1928, IIIII+111 s. Yön.: Prof. Dr. Bilge Ercilasun Ankara: Hacettepe Üniversitesi. 1996
Göster 92 - YILDIZ, Fazilet Resimli Kitap, Resimli Roman Mecmuası ve Musavver Muhit Dergilerinden Seçilmiş Metinler, 179 s. Yön.: Prof. Dr. Bilge Ercilasun Ankara: Hacettepe Üniversitesi. 1995
Göster 93 - YILMAZ, ibrahim Tercüme Dergilerindeki Şiirler ve Şiir Üzerine Yazıların Fiş Kataloıu, 150 s., Ankara: Hacettepe Üniversitesi. 1984
Göster 94 - YURTTÜRK, Emel Pınar Kür'ün Romanlarına Kurgusal Açıdan Yaklaşım, 87 s. Yön.: Prof. Dr. Bilge Ercilasun Ankara: Hacettepe Üniversitesi. 1997
Göster 95 - YÜCEEL, Esra Mehmet Akif Ersoy'un Safahat Adlı Eserinin Safahat Bölümünün Bir Kısmının indeks Çalışması, 145 s. Yön.: Dr. Bilge Ercilasun Ankara: Hacettepe Üniversitesi. 1982
Göster 96 - YÜCEEL, Nesrin Hüseyin Cahit Yalçın-Hayal içindeÇeviriyazım 141 s. Yön.: Prof. Dr. Bilge Ercilasun Ankara: Hacettepe Üniversitesi. 1999
Göster 97 - YÜCEL, Bülent Tanzimat Sonrasında Geleneksel Tahkiyeden Ayrılış I, 53 s. Yön.: Doç. Dr. Sadık Tural Ankara: Hacettepe Üniversitesi. 1985
Göster 98 - YÜKSEL, Bilge Recaizade Mahmut Ekrem'in Talim-i Edebiyat'ının Çeviriyazımı, IV+345 s. Yön.: Prof. Dr. Bilge Ercilasun Ankara: Hacettepe Üniversitesi. 1999
Göster 900 Abdurrahman Yılmaztekin Hanımlara Mahsus Usul-i Kitabet ve İnşa Çeviri (90-112). Yön. Dilek Batislam, Çukurova Üniversitesi 2004
Göster 982 Abidin Ateş Dil Felsefesi (Genel Kaynakça). Yön. Muna Yüceol Özezen, Çukurova Üniversitesi 2004
Göster 1410 Acar, Berrin "Alıhan-Peri" ve "Mehemmed-Gülendam" Hikayeleri (Latin Harflerine Çeviri), Balıkesir 2003
Göster 1170 Acar, Fatih Matmazel Noraliya'nın Koltuğu Romanındaki Birleşik Fiilller, Balıkesir 2003
Göster 1067 Açelya Peynirci Kırşehir İli Çayağzı Kasabası "Cemele Köyü" Monografisi. Yön. Refiye Okuşluk Şenesen, Çukurova Üniversitesi 2007
Göster 228 ADIM, Abdullah Tuzluca Folkloru, 143 s. Yön: Umay Günay Erzurum: Atatürk Üni. Edb Fak. TDE Böl. 1970
Göster 750 Adnan Tuğyan Türkçenin 8. ve 14. Yüzyılları Arasındaki Metinlerinde Geçen Müzik Terimleri. Yön. A. Deniz Abik, Çukurova Üniversitesi 2005
Göster 1150 Aguş, Eda Paşa Gelbinur Renkli Göz Yaşları (Transkripsiyon-Sözlük), Balıkesir 2001
Göster 229 AHi, Deniz Daıkalfat Köyü Halk Kültürü Monografisi, 185 s. Yön: Yrd Doç. Dr. Özkul Çobanoğlu Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı. 1997
Göster 1022 Ahmet Can Sıdar Murathan Mungan'ın Lal Masallar Adlı Eserindeki Azer ile Yadigar Öyküsünde Bulunan Yapım Eklerinin İncelenmesi. Yön. Muna Yüceol Özezen, Çukurova Üniversitesi 2008
Göster 913 Ahmet Enver Şimşek Divan Edebiyatı Nazım Şekilleri. Yön. Dilek Batislam, Çukurova Üniversitesi 2005
Göster 829 Ahmet Mendeş Kamüsü'l- A'lam'in 507-552 Sayfaları Arasının Transkripsiyonlu Metni. Yön. İ. Çetin Derdiyok, Çukurova Üniversitesi 2008
Göster 1080 Ahmet Savaş Tempo Dergisinde +lI / +lU ve +sIz / +sUz Eki İncelemesi. Yön. Yeter Torun, Çukurova Üniversitesi 2006
Göster 923 Ahmet Sosar Kerküklü Muhammed Mihri (110-160. Sayfalar Arası). Yön. Dilek Batislam, Çukurova Üniversitesi 2006
Göster 758 Ahmet Tuna Tunç Murathan Mungan Tüm Öykü Kitaplarındaki İkilemeler Yön. A. Deniz Abik, Çukurova Üniversitesi 2006
Göster 1 AKARKAN,Serdar Orhan Pamuk'un Romanlarında Doıu-Batı Sorunsalı, 121 s. Yön.: Prof. Dr. Bilge Ercilasun Ankara: Hacettepe Üniversitesi. 0
Göster 230 AKARPINAR, Bahar istanbul'da Yaşayan Yahudi Folkloru, 57 s. Yön: Prof. Dr. Dursun Yıldırım Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı. 1989
Göster 132 AKAY, Fadime Şilhelm Radloff'un Türk Halk Edebiyatı Örnekleri-I. Cilt 75-101. Sayfalar Eylemden Eylem Yapan Ekler-Metin-Sözlük, V+47+IIV s. Yön.: Doç. Dr. Mehmet Ölmez Ankara: Hacettepe Üniversitesi. 1997
Göster 1337 Akbıyık, Mustafa Şirvanın Üç Şairi (Transkripsiyon-Fiil Çekimi), Balıkesir 2002
Göster 133 AKBOZ, Gürcan Şeyyat Hamza-Yusuf u Züleyha-Metin, II+95 s. Yön.: Doç. Dr. Ahmet Bican Ercilasun Ankara: Hacettepe Üniversitesi. 1982
Göster 231 AKBULUT, Aynur Azerbaycan Halk Dansları, 158 s. Yön: Doç. Dr. M. Öcal Oğuz Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı. 1998
Göster 232 AKBULUT, Deniz Sednik Paşa'nın Yaradıcılıq Yolu, 52 s. Yön: Doç. Dr. Özkul Çobanoğlu Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı. 1999
Göster 233 AKCAN, Musa Azerbaycan Şifahi Ialg Edebiyyatı Dr. Cavad Hey'et 230 s. Yön: Doç. Dr. M. Öcal Oğuz Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı. 1996
Göster 134 AKÇA, Özlem Anar'ın 'Kerem Kimi' Adlı Denemesi Metin-Çeviri-Dil incelemesi-Sözlük II+69+VII s. Yön.: Doç. Dr. Ülkü Çelik Ankara: Hacettepe Üniversitesi. 1998
Göster 1120 Akçay, Erim Ahmet Hamdi Tanpınar'ın "Huzur" Adlı Eserindeki İsim Sıfat Tamlamaları, Balıkesir 1998
Göster 234 AKÇU, Bahattin izmir ili Menemen ilçesi Asarlık Köyü'nden Derlemeler, 54 s. Yön: Doç. Dr. M. Öcal Oğuz Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi TDE Bölümü T HB Anabilim Dalı. 1996
Göster 1110 Akdeniz, Hatice Yahya Kemal'in "Kendi Gök Kubbemiz" Adlı Eserindeki Başlıca Kelime Guruplarının İncelenmesi, Balıkesir 1997
Göster 1177 Akdeniz, İbrahim Mi'rac-name (Şekil Bilgisi-Metin-Sözlük), Balıkesir 2003
Göster 235 AKDOĞAN, Esin içel ili Erdemli ilçesi Kösbucaıı Köyü Folkloru, III+69 s. Yön: Prof. Dr. Dursun Yıldırım Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı. 1991
Göster 236 AKDOĞAN, Hatice ilksen Uruşlu Âşık Şefkâti, 73 s. Yön: Yard. Doç. Dr. M. Öcal Oğuz Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı. 1995
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ] Sonraki :  Son