Çukurova Üniversitesi

Türkoloji Araştırmaları Merkezi

 

Türk Dili ve Edebiyatı Lisans Tezleri Kaynakçası

 

Anasayfa

Tez
Yazar
Id Yazar Tez Tarih
Göster 42 GÜLLÜ, Oya 1890-1910 Yılları Arasında Türkiye'de Yayınlanan Gazete ve Dergilerdeki Edebî Çeviriler Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi, 342 s. Yön.: Dr. Nevin Önberk 1977
Göster 86 - ÜNAL, Arzu 1913 Tarihli Çocuk Dünyası Dergisinin incelenmesi, 69 s. Yön.: Prof. Dr. Bilge Ercilasun Ankara: Hacettepe Üniversitesi. 1994
Göster 6 ARIKAN,Nurettin 1923-1938 Yılları Arasında Türkiye'de Yayınlanan Gazete ve Dergilerdeki Edebî Çeviriler Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi, VIII+285 s. Yön.: Dr. Nevin Önberk 1978
Göster 57 - MUTLU, Servet A.Ziya Kozanoılu'nun Dört Romanında Karakter ve Tipler, 77 s. Yön.: Dr. Sadık Tural Ankara: Hacettepe Üniversitesi. 1980
Göster 70 - POYRAZ, Abide Abdülhak Hamit'in Makber Adlı Eserinde Ölüm Temi, 142 s. Yön.: Dr. Bilge Ercilasun Ankara: Hacettepe Üniversitesi. 1982
Göster 84 - ÜĞÜT, Mürşide Adalet Ağaoğlu'nun Romanları ve Romancılığı, 75 s. Yön.: Prof. Dr. Bilge Ercilasun Ankara: Hacettepe Üniversitesi. 1995
Göster 394 GÜNGÖREN, Gürhan Adalı Köyü Halkının Masal ve Halk Hikâyeleri, 33 s. Yön: Prof. Dr. Dursun Yıldırım Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı. 1990
Göster 454 MiRZAOĞLU, Fatma Gülay Adana Ceyhan Yöresinde Aııtlar, 82 s. Yön: Prof. Dr. Dursun Yıldırım Ankara: Hacettepe Üni. Edb Fak, TDE Böl. THB ABD. 1989
Göster 512 SÜZEN, Abdullah Adıyaman ili Kâhta ilçesi Araştırması, II+72.S. Yön: Prof. Dr. Dursun Yıldırım Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı. 1995
Göster 281 BAŞKURT, Devrim Afyon ili Sincanlı ilçesi Folkloru, V+144 s. Yön: Prof. Dr. Umay Günay Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı. 1994
Göster 352 DÖNMEZ, Gamze Şule Afyon Taşpınar Dergisi Açıklamalı Folklor Bibliyografyası, IV+195 s. Yön: Doç. Dr. Özkul Çobanoğlu Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı. 1999
Göster 365 ERGiN, Selda Ahlat'ta Sözlü Anlatıma Dayanan Ürünler inanışlar ve Törenler, 75 s. Yön: Prof. Dr. Dursun Yıldırım Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı. 1991
Göster 38 ESMER, Sadıka Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Romanları, 60 s. Yön.: Dr. Nevin Önberk 1979
Göster 193 ÖZEL, Aysun Ahmet Haşim'in Bize Göre'sindeki Sıfatlar, II+155 s. Yön.: Ahmet Bican Ercilasun Ankara: Hacettepe Üniversitesi. 1981
Göster 79 - TOPBAŞ, Serap Ahmet Hikmet Müftüoğlu'nun Çağlayanlar Adlı Eserinin Ahenk Unsurları, 109 s. Yön.: Dr. Bilge Ercilasun Ankara: Hacettepe Üniversitesi. 1979
Göster 14 CELEPOĞLU,Ayşegül Ahmet Midhat Efendi ve Türkoloji, V+310 s. Yön.: Doç. Dr. Sadık Tural Ankara: Hacettepe Üniversitesi. 1983
Göster 34 ERGÜN,Mustafa Sinan Ahmet Midhat Efendi'nin Beşir Fu'ad Adlı Eserinin Çeviriyazımı, V+63 s. Yön.: Prof. Dr. Bilge Ercilasun Ankara: Hacettepe Üniversitesi. 1999
Göster 25 DiNAMiT,Yeliz Ahmet Midhat-Demir Bey Yahut inkişaf-ı Esrar 1998
Göster 80 - TOPRAK, Nur Aka Gündüz'ün Bir Romanı ile iki Hikâyesinde Köy ve Köylü Kavramı, 68 s. Yön.: Dr. Sadık Tural Ankara: Hacettepe Üniversitesi. 1979
Göster 59 - OKTAY, Gülsüm Aka Gündüz'ün Kitap Halindeki Hikâyeleri Üzerine Yön.: Dr. Sadık Tural Ankara: Hacettepe Üniversitesi. 1982
Göster 218 UZLU, Ömer Akçaabat Aızı Yön.: Prof. Dr. Selahattin Olcay 57+VI, Erzurum: Atatürk Üniversitesi. 1969
Göster 311 CEVATEMRE, Semra Akkuzulu Köyü'nde Halk Hekimliıi, VI+75 s. Yön: Prof. Dr. Dursun Yıldırım Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi TDE Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı. 1992
Göster 348 DEVECi, Ercan Aksaray ili Balcı Kasabası Folkloru, IV+47 s. Yön: Prof. Dr. Dursun Yıldırım Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı. 1991
Göster 364 ERGiN, Müzeyyen Aktarlar ve Ankara Aktarları, II+84 s. Yön: Prof. Dr. Ekrem Sezik Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı. 1993
Göster 548 TÜRKTAŞ, Metin Alanya ve Civarındaki Türbe Yatır ve Adak Yerleri, V+71 s. Yön: Doç. Dr. isa Özkan 1993
Göster 440 KOÇ, Pelin Aleıander Haggerty Krappe'nin "Science of Folklore" Adlı Eserinin Çevirisi, VIII+156.s. Yön: Prof. Dr. Dursun Yıldırım Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı 1998
Göster 466 ÖZCAN, H. Sinan Alevilik-Bektaşilik Edebiyatı ve Pir Sultan Abdal ile ilgili Bir Çalışma Denemesi, 96 s. Yön: Prof. Dr. Umay Günay Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı. 1993
Göster 366 ERSEVEN, Gülay Altın Işık Ziya Gökalp 170 s. Yön: Doç. Dr. Özkul Çobanoğlu Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı. 1999
Göster 485 PEKTAŞ, Nalan Amasya ili Merzifon ilçesi Karacakaya ve Yakup Köyleri'nde Mutfak Kültürü, ILII+59 s. Yön: Yard. Doç. Dr. M. Öcal Oğuz Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı. 1994
Göster 306 BÜLBÜL, Şûle Amasya Türbeleri ve Adak Yerleri, V+105 s. Yön: Yard. Doç. Dr. M. Öcal Oğuz Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı. 1994
Göster 544 TÜM, Meltem Anamur Türkmenleri, 227 s. Yön: Prof. Dr. Dursun Yıldırım Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı. 1991
Göster 134 AKÇA, Özlem Anar'ın 'Kerem Kimi' Adlı Denemesi Metin-Çeviri-Dil incelemesi-Sözlük II+69+VII s. Yön.: Doç. Dr. Ülkü Çelik Ankara: Hacettepe Üniversitesi. 1998
Göster 185 KOZOĞLU, Neşe Anar'ın "Çetin Yolun Yolcusu" Adlı Denemesi Metin-Çeviri-Dil incelemesi-Sözlük II+67+VI s. Yön.: Doç. Dr. Ülkü Çelik Ankara: Hacettepe Üniversitesi. 1998
Göster 187 LEKESiZ, Şerife Anar'ın "Senet Yangısı" Adlı Denemesi Metin-Çeviri-Sözlük II+55+VII s. Yön.: Doç. Dr. Ülkü Çelik VI+53, Erzurum: Atatürk Üniversitesi. 1998
Göster 176 KARACA, Sebile Anar'ın "Şövket Hanımın Gerenfilleri" Adlı Denemesi Metin-Çeviri-Dil incelemesi-Sözlük V+52+VII s. Yön.: Doç. Dr. Ülkü Çelik Ankara: Hacettepe Üniversitesi. 1998
Göster 496 SERTTAŞ, Arzu Ankara Cebeci ve Demetevler Semtinde Düıün Salonu Baılamı, VI+94 s. Yön: Doç. Dr. Özkul Çobanoğlu Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı. 1999
Göster 326 ÇELiK, Suna Ankara ili Bala ilçesi Aşaıı Hacıbekir Köyü Monografisi, 97 s. Yön: Doç. Dr. M. Öcal Oğuz Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı. 1997
Göster 362 ERDEM, Mine Ankara ili Balâ ilçesi Folkloru, 62 s. Yön: Prof. Dr. Dursun Yıldırım Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı. 1990
Göster 254 ARIOĞLU, ibrahim Ethem Ankara ili Kızılcahamam ilçesi Otacı Köyü Monografisi, 71 s. Yön: Yard. Doç. Dr. M. Öcal Oğuz Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı. 1994
Göster 445 KOYUNCU, Halime Ankara incek Köyü Monografi Çalışması, VII+51 s. Yön: Prof. Dr. Dursun Yıldırım Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı. 1999
Göster 373 FAKEL, Ayla Ankara Ülkü Dergisi Açıklamalı Folklor Bibliyografyası, IV+248 s. Yön: Doç. Dr. Özkul Çobanoğlu Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı. 1999
Göster 402 GÜVEN, Şakir Ankara Vilayeti Çamlıdere Kazası Folkloru ve Etnoırafyası, 330 s. Yön: Umay Günay Ankara: Hacettepe Üni. SiBF, TDE Böl. 1979
Göster 456 OKKIRAN, Emel Ankara'daki Kabul Günlerinin Yapısal ve işlevsel Özellikleri, III+63 s. Yön: Doç. Dr. Özkul Çobanoğlu Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı. 1999
Göster 408 iBiLi, ilker ismail Ankara'daki Kadiri Rufai Nakşibendi Tarikat Geleneklerine Baılı Grupların Halkbilimi Açısından Araştırılması, 43 s. Yön: Yard. Doç. Dr. M. Öcal Oğuz Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim 1995
Göster 261 AYDOĞAN, Mehmet Ankara'daki Tarikatların Zikir ve Âdâbları Ferdî ve Sosyal Hayata Etkileri, VI+119 s. Yön: Prof. Dr. Dursun Yıldırım Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı. 1989
Göster 353 DÖNMEZ, Gülay Ankara'nın Çamlıdere ilçesi ile Tokat'ın Üzümören Kasabasında Yapılan Kanaviçeler ve Danteller, VI+164 s. Yön: Özkul Çobanoğlu Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı. 1995
Göster 432 KAYA, Satı Ankara'nın Çubuk ilçesi Üzerine Monografik Çalışma, VII+87 s. Yön: Prof. Dr. Dursun Yıldırım Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı. 1999
Göster 131 YILDIZ, Serhat Antakyalı Yahya Divanı, 240 s. Yön.: Prof. Dr. Tulga Ocak Ankara: Hacettepe Üniversitesi. 1998
Göster 102 ÇAKAL, Halis Antakyalı Yahya Divanı, 242 s. Yön.: Prof. Dr. Tulga Ocak Ankara: Hacettepe Üniversitesi. 1998
Göster 511 SÜTÇÜ, Çiıdem Antalya Döşemealtı Halıcılııı, 64 s. Yön: Prof. Dr. Umay Günay Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı. 1993
Göster 330 ÇINAR, Anıl Antalya Serik ilçesi Tarihi Kadın Kıyafetleri, II+107 s. Yön: Doç. Dr. Özkul Çobanoğlu Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi TDE Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı. 1999
Göster 282 BAŞTUĞ, Feyza Antep'li Bir Hanımın Gözüyle Antep ve Antep Müdafası, I+78 s. Yön: Prof. Dr. Dursun Yıldırım Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı. 1998
Göster 318 ÇAPAR, Mustafa Arabesk, Arabesk Müzik ve Halk Müziıi, 70 s. Yön: Prof. Dr. Dursun Yıldırım Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı. 1991
Göster 307 CANDAN, Erdinç Arak Köyü Evlenme Âdetleri, V+69 s. Yön: Prof. Dr. Dursun Yıldırım Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı. 1996
Göster 350 DiLBER, Hamit Araklı Trabzon Kıyı Köyleri Aızı, 72 s. Yön: Prof. Dr. Selahattin Olcay Erzurum: Atatürk Üni. Edb Fak. TDE Böl. 1972
Göster 202 TAŞÇI, Yasemin Arap Reyhan Yön.: Doç. Dr. Ülkü Çelik ...+..., Ankara: Hacettepe Üniversitesi. 1996
Göster 181 KAYA, Namık Kemal Arpaçay Yerli Aızı Yön.: Prof. Dr. Selahattin Olcay VII+45, Erzurum: Atatürk Üniversitesi. 1972
Göster 296 BiLGiN, Muhammet Artvin Yöresi Müziıi ve Mahallî Sanatçılar, III+82 s. Yön: Dr. Nebi Özdemir Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı. 1998
Göster 378 GÖKSEL, ipek Asar Köyü Folkloru, IVI+276 s. Yön: Prof. Dr. Umay Günay Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı. 1994
Göster 552 USTA, Özlem Aşaıı Maden Köyünde Geçiş Dönemleri ve Hayatın Çeşitli Alanları ile ilgili inanç ve Pratikler, IV+49 s. Yön: Yard. Doç. Dr. M. Öcal Oğuz Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı. 1994
Göster 178 KARGI, Zuhal Aşık Paşa-Garipname 1-272. Beyitler Transkripsiyon-inceleme-Sözlük II+167 s. Yön.: Prof. Dr. Talat Tekin Ankara: Hacettepe Üniversitesi. 1985
Göster 161 EKER, Süer Âşık Paşa-Garipname 272-659. Beyitler Transkripsiyon-inceleme-Sözlük VII+207 s. Yön.: Prof. Dr.Talat Tekin Ankara: Hacettepe Üniversitesi. 1985
Göster 285 BAYRAK, ibrahim Âşık Rûhâni, III+101 s. Yön: Dr. Muhan Bali Erzurum: Atatürk Üni. Edb Fak. TDE Böl. 1972
Göster 298 BiRCAN, Fatma Âşık Sanatı Muharrem Kasımlı II+188 s. Yön: Doç. Dr. Özkul Çobanoğlu Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı. 1999
Göster 17 ÇETiN,Metin Ateşten Gömlek, Vurun Kahpeye, Sodom ve Gomore, Yaban, Ankara, Üç istanbul Romanlarında Kurtuluş Savaşı'na Bakış, 74 s. Yön.: Yrd. Doç. Dr. Nevin Önberk 1985
Göster 74 - SOYDAN, Gül Attila İlhan'ın Şiirlerinde insan, V+168 s. Yön.: Prof. Dr. Bilge Ercilasun Ankara: Hacettepe Üniversitesi. 1999
Göster 205 TEKiN, Necdet Aydın Aızı Yön.: Prof. Dr. Selahattin Olcay IV+89, Erzurum: Atatürk Üniversitesi. 1972
Göster 518 ŞAYLAN, Asiye Aydın ili Çayyüzü Köyü Halk Kültürü Monografisi, V+70 s. Yön: Doç. Dr. M. Öcal Oğuz Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı. 1996
Göster 354 DURALi, Hakan Aydın Nazilli, 91 s. Yön: Prof. Dr. Dursun Yıldırım Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı. 1999
Göster 33 ERGÜDEN,Hanim Ayla Kutlu ve Romancılııı-Öykücülüıü, IV+110 s. Yön.: Prof. Dr. Bilge Ercilasun Ankara: Hacettepe Üniversitesi. 1995
Göster 380 GÖRMÜŞ, Şükür Azap Köyü Folklor ve Etnoırafyası, 233 s. Yön: Umay Günay Erzurum: Atatürk Üni. Edb Fak. TDE Böl. 1972
Göster 346 DEMiRKALE, Pınar Azerbaycan Aşıg Edebiyyatı I Mürsel Hekimov 86 s. . Yön: Doç. Dr. M. Öcal Oğuz Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı. 1997
Göster 321 ÇAYIR, Muazzez Azerbaycan Aşıg Edebiyyatı II Mürsel Hekimov 109 s. Yön: Doç. Dr. M. Öcal Oğuz Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı. 1997
Göster 375 GÖK, Yener Azerbaycan Edebiyatına Bir Baıış Dr. Cavad Hey'et 166 s. Yön: Doç. Dr. Özkul Çobanoğlu Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı. 1999
Göster 291 BENCE, Meral Azerbaycan Edebiyatına Bir Bakış Cavad Hey'et 225 s. Yön: Doç. Dr. Özkul Çobanoğlu Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı. 1999
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ] Sonraki :  Son