Çukurova Üniversitesi

Türkoloji Araştırmaları Merkezi

 

Türk Dili ve Edebiyatı Lisans Tezleri Kaynakçası

 

Anasayfa

Tez
Yazar
Id Yazar Tez Tarih
Göster 21 ÇÖL,Ahmet Türk Dili ve Edebiyatı Dergisinin ilk On Cildinin Bibliyografyası, 40 s. Yön.: Dr. Nevin Önberk
Göster 211 TURGAY, Fatma Divanü Lügati't Türk, I+53 s. Yön.: Prof. Dr. Talat Tekin Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
Göster 221 YILDIZ, Firdevs Şeyyad Hamza'nın Manzum Eserlerinin Sözlükçesi, Yön.: Prof. Dr. Talat Tekin Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
Göster 1 AKARKAN,Serdar Orhan Pamuk'un Romanlarında Doıu-Batı Sorunsalı, 121 s. Yön.: Prof. Dr. Bilge Ercilasun Ankara: Hacettepe Üniversitesi. 0
Göster 260 AYDIN, Süleyman Kağızman Folkloru, 111 s. Yön: Umay Günay Erzurum: Atatürk Üni. Edb Fak. TDE Böl. 1070
Göster 186 KUK, Haydar Rize Aızı Üzerinde Derleme-inceleme Yön.: Prof. Dr. Selahattin Olcay VI+53, Erzurum: Atatürk Üniversitesi. 1966
Göster 290 BAYTOP, Rezzan Elazıı Masalları Üzerine Bir Araştırma, 104 s. Yön: Prof. Dr. Selahattin Olcay Erzurum: Atatürk Üni. Edb Fak. TDE Böl. 1969
Göster 299 BOZA, Yaşar Tahir ile Zühre, III+45 s. Yön: Fikret Türkmen Erzurum: Atatürk Üni. Edb Fak. TDE Böl. 1969
Göster 136 AKSOY, Avni Sürmene Aızı, III+63+V s. Yön.: Prof. Dr. Selahattin Olcay Erzurum: Atatürk Üniversitesi. 1969
Göster 218 UZLU, Ömer Akçaabat Aızı Yön.: Prof. Dr. Selahattin Olcay 57+VI, Erzurum: Atatürk Üniversitesi. 1969
Göster 494 SARIKAMIŞ, Veli Bekir Sıtkı Kunt'un Hikâyeciliıi, 57 s. Yön: Dr. Orhan Okay Erzurum: Atatürk Üni. Edb Fak. TDE Böl. 1969
Göster 520 ŞENGÜN, Halil ibrahim Pülümür ve Havalisi Şifahî Edebiyat Ananesinde Hz. Ali ve On iki imam, 70 s. Yön: Doç. Kaya Bilgegil 1970
Göster 374 GAZEL, Aydın Sivas Halk Edebiyatı Örnekleri, VII+117 s. Yön: Umay Günay Erzurum: Atatürk Üni. Edb Fak. TDE Böl. 1970
Göster 438 KOBAZOĞLU, Ali Erzurum'un Mahallî Düıün Âdetleri, 40 s. Yön: Saim Sakaoğlu Erzurum: Atatürk Üni. Edb Fak. TDE Böl. 1970
Göster 460 ÖCAL, Turgut Iıdır Folkloru ve Et Etnoırafyası, IV+312 s. Yön: Umay Günay Erzurum: Atatürk Üni. Edb Fak. TDE Böl. 1970
Göster 228 ADIM, Abdullah Tuzluca Folkloru, 143 s. Yön: Umay Günay Erzurum: Atatürk Üni. Edb Fak. TDE Böl. 1970
Göster 266 AYHUN, Abdurrahim Eskişehir Bölgesi Tatar Aızı, VII+73 s. Yön: Turgut Günay Erzurum: Atatürk Üni. Edb Fak. TDE Böl. 1971
Göster 526 TAŞDEMiR, Gülin Denizli Masallarından Örnekler, 90 s. Yön: Umay Günay Erzurum: Atatürk Üni. Edb Fak. TDE Böl. 1971
Göster 309 CELiL, Osman Kıbrıs Magosa Halk Edebiyatı Örnekleri, 154 s. Yön: Umay Günay Erzurum: Atatürk Üni. Edb Fak. TDE Böl. 1971
Göster 459 ÖCAL, Targan Erzincan Folklorundan Örnekler, 208 s. Yön: Prof. Dr. Mehmet Kaplan Erzurum: Atatürk Üni. Edb Fak. TDE Böl. 1971
Göster 483 PAÇACIOĞLU, Burhan Sivas Aızı, 60 s. Yön: Prof. Dr. Selahattin Olcay Erzurum: Atatürk Üni. Edb Fak. TDE Böl. 1971
Göster 524 TANALP, Ümran Güzelova Tufanç Köyü Folkloru ve Etnoırafyası, V+242 s. Yön: Umay Günay Erzurum: Atatürk Üni. Edb Fak. TDE Böl. 1972
Göster 285 BAYRAK, ibrahim Âşık Rûhâni, III+101 s. Yön: Dr. Muhan Bali Erzurum: Atatürk Üni. Edb Fak. TDE Böl. 1972
Göster 350 DiLBER, Hamit Araklı Trabzon Kıyı Köyleri Aızı, 72 s. Yön: Prof. Dr. Selahattin Olcay Erzurum: Atatürk Üni. Edb Fak. TDE Böl. 1972
Göster 380 GÖRMÜŞ, Şükür Azap Köyü Folklor ve Etnoırafyası, 233 s. Yön: Umay Günay Erzurum: Atatürk Üni. Edb Fak. TDE Böl. 1972
Göster 159 DELiGÖZ, Haydar Gümüşhacıköy Aızı Yön.: Prof. Dr. Selahattin Olcay ...+..., Erzurum: Atatürk Üniversitesi. 1972
Göster 174 KARA, Yalçın Keşap Aızı Yön.: Prof. Dr. Selahattin Olcay IV+82, Erzurum: Atatürk Üniversitesi. 1972
Göster 181 KAYA, Namık Kemal Arpaçay Yerli Aızı Yön.: Prof. Dr. Selahattin Olcay VII+45, Erzurum: Atatürk Üniversitesi. 1972
Göster 450 KÜLERi, Mücahit Merdiven Köyü Folklor ve Etnoırafyası, 213 s. Yön: Umay Günay Erzurum: Atatürk Üni. Edb F. TDE Böl. 1972
Göster 452 MAHMUT, Ertan Baf-Kıbrıs Aızı, 96 s. Yön: Prof. Dr. Selahattin Olcay Erzurum: Atatürk Üni. Edb Fak. TDE Böl. 1972
Göster 455 MUTLU, Sümer Kayseri ili Hacılar Bucaıı Masalları Üzerinde Bir Araştırma-Bir Motif incelemesi "Sihirli Objeler", 110 s. Yön: Dr. Bilge Seyidoılu Erzurum: Atatürk Üni. Edb Fak. TDE Böl. 1972
Göster 205 TEKiN, Necdet Aydın Aızı Yön.: Prof. Dr. Selahattin Olcay IV+89, Erzurum: Atatürk Üniversitesi. 1972
Göster 219 YALÇIN, Oktay Gemerek Aızı Yön.: Prof. Dr. Selahattin Olcay V+91, Erzurum: Atatürk Üniversitesi. 1972
Göster 223 YILMAZ, İsmet Rize Gündoıdu Aızı Yön.: Prof. Dr. Selahattin Olcay IV+74, Erzurum: Atatürk Üniversitesi. 1972
Göster 487 SAKAOĞLU, Yurdanur Tokat Masalları Üzerine Bir Araştırma, 89 s. Yön: Umay Günay Erzurum: Atatürk Üni. Edb Fak. TDE Böl. 1972
Göster 491 SAMi, Hasan Kıbrıs Limasol Aızı, 119 s. Yön: Turgut Günay Erzurum: Atatürk Üni. Edb Fak. TDE Böl. 1972
Göster 503 SOYBERK, Mete Eskikadın Köyü Masalları Üzerine Bir Araştırma, VI+128 s. Yön: Umay Günay Erzurum: Atatürk Üni. Edb Fak. TDE Böl. 1972
Göster 264 AYHAN, Erdoıan Muratbaıı Köyü Horasan Halk Hikâyeleri ve Masalları, IV+134 s. Yön: Saim Sakaoğlu Erzurum: Atatürk Üni. Edb Fak. TDE Böl. 1973
Göster 523 TAMER, Hamit Elbistan Masalları ve Halk Hikâyeleri Üzerinde Bir inceleme, 122 s. Yön: Dr. Saim Sakaoğlu Erzurum: Atatürk Üni. Edb Fak. TDE Böl. 1973
Göster 272 BALBAY, Şaban Konya Ereılisi Halk Hikâyeleri, 109 s. Yön: Dr. Fikret Türkmen Erzurum: Atatürk Üni. Edb Fak. TDE Böl. 1973
Göster 529 TEKELi, Eyüp Çukurkuyu Kasabası Bor Folkloru, IV+127 s. Yön: Dr. Saim Sakaoğlu Erzurum: Atatürk Üni. Edb Fak. TDE Böl. 1973
Göster 538 TUĞRUL, Ahmet Niıde Masalları, 108 s. Yön: Dr. Saim Sakaoğlu Erzurum: Atatürk Üni. Edb Fak. TDE Böl. 1973
Göster 549 UGUR, Atilla Çevriksu Köyü Silvan Masalları, VI+82 s. Yön: Dr. Saim Sakaoğlu Erzurum: Atatürk Üni. Edb Fak. TDE Böl. 1973
Göster 570 YILMAZ, Süheyla , Gümüşhane Masalları Üzerine Bir Çalışma, I+207 s. Yön: Umay Günay, Erzurum: Atatürk Üni. Edb Fak. TDE Böl. 1973
Göster 384 GÜLHAN, Gülhan Bayburt Masalları Üzerine Bir Araştırma, I+168 s. Yön: Umay Günay Erzurum: Atatürk Üni. Edb Fak. TDE Böl. 1973
Göster 396 GÜRÇAY, Nuran Karazlı Âşık Muhiddin Tercanlı, 143 s. Yön: Ens. ar Aslan Erzurum: Atatürk Üni. Edb Fak. TDE Böl. 1973
Göster 405 HÜSEYiN, Ziya Girne Kazası Templos Köyü Masalları Üzerine Bir Çalışma, VIII+190 s. Yön: Umay Günay Erzurum: Atatürk Üni. Edb Fak. TDE Böl. 1973
Göster 415 iPEK, Ali Gümüşhacıköy Masalları, III+127 s. Yön: Dr. Saim Sakaoğlu Erzurum: Atatürk Üni. Edb Fak. TDE Böl. 1973
Göster 423 KARAGÖZ, Selahattin Kelemyenice Köyü Simav Halk Hikâyeleri ve Masalları, IV+104 s. Yön: Dr. Saim Sakaoğlu Erzurum: Atatürk Üni. Edb Fak, TDE Böl. 1973
Göster 425 KARAKAŞ, Osman Tavşanlı Kütahya Folklorundan Örnekler, V+148 s. Yön: Dr. Saim Sakaoğlu Erzurum: Atatürk Üni. Edb Fak. TDE Böl. 1973
Göster 427 KARAMAN, Muhittin Doruksaray Köyü Ilıç Masalları, 78 s. Yön: Saim Sakaoğlu Erzurum: Atatürk Üni. Edb Fak. TDE Böl. 1973
Göster 201 ŞEPHANELi, Yalçın Trabzon Merkez Aızı Yön.: Prof. Dr. Selahattin Olcay VII+119, Erzurum: Atatürk Üniversitesi. 1973
Göster 465 ÖZCAN, Abdullah Ermenek Konya Folklorundan Örnekler, IV+120 s. Yön: Dr. Saim Sakaoğlu Erzurum: Atatürk Üni. Edb Fak. TDE Böl. 1973
Göster 478 ÖZMEN, Kenan Söıütlü Köyü Folkloru ve Etnoırafyası, 452 s. Yön: Umay Günay Erzurum: Atatürk Üni. Edb Fak. TDE Böl. 1973
Göster 493 SARAL, Ömer Lütfü Of Manileri, 99 s. Yön: Umay Günay Erzurum: Atatürk Üni. Edb Fak. TDE Böl. 1973
Göster 250 ALTUNCU, Kadir Seydişehir Konya Folklorundan Örnekler, III+85 s. Yön: Dr. Saim Sakaoğlu Erzurum: Atatürk Üni. Edb Fak. TDE Böl. 1973
Göster 370 ESEN, Kemal Kaıızmanlı Âşık Laçin Aladaılı'nın Hayatı ve Hikâyeleri, 135 s. Yön: Dr. Bilge Seyidoılu 1975
Göster 517 ŞANAL, B. Armaıan Beyköyü Folkloru ve Etnoırafyası, V+439 s. Yön: Umay Günay Ankara: Hacettepe Üni. SiBF, TDE Böl. 1977
Göster 536 TOYDEMiR, Bayram Süheyl ü Nevbahar, 113 s. Yön: Prof. Dr. Talat Tekin Ankara: Hacettepe Üni. SiBF, TDE Böl. 1977
Göster 541 TUNÇ, Mevlüt Sorkun Köyü Folkloru ve Etnoırafyası, 268 s. Yön: Dr. Umay Günay Ankara: Hacettepe Üni. SiBF, TDE Böl. 1977
Göster 42 GÜLLÜ, Oya 1890-1910 Yılları Arasında Türkiye'de Yayınlanan Gazete ve Dergilerdeki Edebî Çeviriler Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi, 342 s. Yön.: Dr. Nevin Önberk 1977
Göster 45 GÜRSOY, Meryem Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Hikâyeleri, 197 s. Yön.: Dr. Nevin Önberk 1977
Göster 58 - NEFES, Yurdanur Memduh Şevket Esendal'ın Hikâyeleri, 174 s. Yön.: Dr. Nevin Önberk 1977
Göster 85 - ÜLKER, Çiıdem Sabahattin Kudret Aksal'ın Yedi Tiyatro Oyunu Üstüne Bir Deneme, 103 s. Yön.: Dr. Nevin Önberk 1977
Göster 210 TOYDEMiR, Bayram Hoca Mes'ud Süheyl ü Nevbahar 1-349. Beyitler Metin Transkripsiyonu-Yazılış ve Dil Özellikleri, II+115 s. Yön.: Prof. Dr. Talat Tekin Ankara: Hacettepe Üniversitesi. 1977
Göster 6 ARIKAN,Nurettin 1923-1938 Yılları Arasında Türkiye'de Yayınlanan Gazete ve Dergilerdeki Edebî Çeviriler Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi, VIII+285 s. Yön.: Dr. Nevin Önberk 1978
Göster 43 GÜLMEZ, Feyyaz Refik Halit Karay-Memleket Hikâyeleri, 24 s. Yön.: Prof. Dr. Gündüz Akıncı 1978
Göster 48 KALE, Nevzat Ziya Gökalp, III+85 s. Ankara: Hacettepe Üniversitesi. 1978
Göster 56 - KÜLHANLI, Ahmet Sinekli Bakkal'da Abdülhamit Dönemi Hayatı, 32 s. Yön.: Prof. Dr. Gündüz Akıncı 1978
Göster 78 - TEKiN, Bilal Ziya Hikâyeleriyle Halikarnas Balıkçısı, 197 s. Yön.: Dr. Nevin Önberk 1978
Göster 334 DADAYLI, Filiz Tabanözü Köyü Folkloru ve Etnoırafyası, 474 s. Yön: Dr. Umay Günay Ankara: Hacettepe Üni. SiBF, TDE Böl. 1978
Göster 355 DURMUŞ, Murat Bülbüllü Köyü Folkloru ve Etnoırafyası, VIII+310 s. Yön: Dr. Umay Günay Ankara: Hacettepe Üni. SiBF, TDE Böl. 1978
Göster 111 iYiDiKER, Nihat Vecdi Divanı, III+74 s. Yön.: Doç. Dr. Meserret Diriöz Ankara: Hacettepe Üniversitesi. 1978
Göster 112 KAPLAN, Mahmut Mevlid, Ali Çelebi'l-Visali, 207 s. Yön.: Prof. Dr. Âmil Çelebioılu Ankara: Hacettepe Üniversitesi. 1978
Göster 129 ŞiMŞEK, Sezai Keçecizade izzet Molla, Gülşen-i Aşk, II+55 s. Yön.: Doç. Dr. Meserret Diriöz Ankara: Hacettepe Üniversitesi. 1978
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ] Sonraki :  Son