Çukurova Üniversitesi

Türkoloji Araştırmaları Merkezi

 

Türk Dili ve Edebiyatı Lisans Tezleri Kaynakçası

 

Anasayfa

Tez
Yazar
Id Yazar Tez Tarih
Göster 1426 Özdemir, Işıl Türkiye'de Ağaç Kültü ile İlgili Yapılmış Çalışmalar Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi, Balıkesir 2004
Göster 1425 Kahraman, Emel Seben (Bolu) İlçesi Halk Edebiyatı ve Folklor Ürünleri, Balıkesir 2004
Göster 1424 Arslan, Emine Hikaye-i Seyfü'l-Müluk (İnceleme-Metin), Balıkesir 2004
Göster 1423 Çetin, Özgü Kazak Makal-Metelderi (Latin Harflerine Çeviri)(1.-76. Sayfalar), Balıkesir 2004
Göster 1422 Canlı, Hülya Hatamtay Hikayesi (İnceleme-Metin), Balıkesir 2004
Göster 1421 Uysal, Ayşe Borçalı (Azerbaycan) Aşık Edebiyatı ve Halk Hikayeleri (Aktarma), Balıkesir 2004
Göster 1420 Kurtuluş, Ayşe Kütahya İlinden Derlenmiş Halk Edebiyatı ve Folklor Ürünleri, Balıkesir 2004
Göster 1419 Akın, Güray Gökçeyaka Köyünde (Çameli/Denizli) Yaranlık Geleneği Üzerine Bir Derleme çalışması, Balıkesir 2004
Göster 1418 Yılmaz, Pınar Yunus Emre ve Ölüm Konulu Şiirleri, Balıkesir 2004
Göster 1417 Pehilvanoğlu, Serçin Tilaşar Toyı (Latin harflerine çeviri), Balıkesir 2004
Göster 1416 Hasdemir, Ayhan Kitabi-Dede Korkud Ensiklopediyası (Türkiye Türkçesine Aktarma)(1-51. Sayfalar arası), Balıkesir 2004
Göster 1415 Aydoğan, M. Said Başkort Halık İcadı, 2. C., Riveyetler Legendalar (Latin Harflerine Çeviri)(5-60. Sayfalar Arası), Balıkesir 2004
Göster 1414 Meral, Adile Güzelyayla (Mersin) Bölgesinden Halk Edebiyatı ve Folklor Derlemeleri, Balıkesir 2004
Göster 1413 Ömeroğlu, Güneş Hatay İli Reyhanlı İlçesi Halk Edebiyatı ve Folklor Ürünleri, Balıkesir 2004
Göster 1412 Çakaloğlu, Selda Aşıklık Geleneğinde Halil Yıldız, Balıkesir 2004
Göster 1411 Koç, Döndü Ebülgasım Hüseyinzade Aşı Mollanın Başı Mollanın (Latin Harflerine Çeviri, Balıkesir 2003
Göster 1410 Acar, Berrin "Alıhan-Peri" ve "Mehemmed-Gülendam" Hikayeleri (Latin Harflerine Çeviri), Balıkesir 2003
Göster 1409 Akyar, Yasemin Aşıg Gerip Hikayesi (Latin Harflerine Çeviri-İnceleme), Balıkesir 2003
Göster 1408 Karadağ, Kevser Füzuli Bayat "Oğuz Epik En'enesi ve Oğuz Kağan Dastanı" (1-104. Sayfaların Alfabe Aktarımı), Balıkesir 2003
Göster 1407 Güçyeter, Ayşe Hacıköy'de (İpsala-Edirne) Hayatın Geçiş Aşamaları Etrafında Gelişen İnanış ve Uygulamalar Üzerine Bir Derleme Çalışması, Balıkesir 2003
Göster 1406 Bebek, Fatma Serpil Dede Korkut Kitabındaki Soylamalarda Ahenk Unsurları, Balıkesir 2003
Göster 1405 Erşahin, Ceren Türk Dili Gazetesi Bibliyografyası ve Halk Edebiyatı-Folklor Yazıları, Balıkesir 2003
Göster 1404 Minteş, Esra Kerem ile Aslı Hikayesinin Bir Azeri Varyantının Latin Harflerine Çevirisi ve İncelemesi, Balıkesir 2003
Göster 1403 Çiftçi, Nalan Kerem ile Aslı Hikayesinin Bir Azeri Varyantının Latin Harflerine Çevirisi ve İncelemesi, Balıkesir 2003
Göster 1402 Erdal, Cansel Soltan Gendab Hikâyesi (Epizot ve Motif İncelemesi-Metin), Balıkesir 2003
Göster 1401 Erdinç, Sevim-Yaprak, Emine "Tolganay" Transkripsiyon-Türkiye Türkçesine Aktarma, Balıkesir 2003
Göster 1400 Hışır, Buğra İsa Cabbarov'un "Özbek Halkı Etnografyası" Adlı Eserinin Türkiye Türkçesi'ne Aktarımı (1-52. Sayfalar Arası), Balıkesir 2003
Göster 1399 Gümüştaş, Satife "Soltan ve Peri", "Mirgasım ve Gürcü Gızı" ve "Aşık Alı e Esmer Hanım" (Latin Harflerine Aktarma ve İnceleme), Balıkesir 2003
Göster 1398 Köprülü, Ayşe Buharkent (Aydın) İlçesi Halk Edebiyatı ve Folklor Derlemesi, Balıkesir 2003
Göster 1397 Aktepe, Meltem Şehzade Seyfelmülk ve Bedielcamal ve Letifşah ve Mehriban Solten (Latin harflerine ve Türkiye Türkçesine Aktarma), Balıkesir 2002
Göster 1396 Gazaloğlu Ceylan Antakya ve Samandağ Yöresi Gelenekleri ve Yatırları, Balıkesir 2002
Göster 1395 Olcay, Oya Heste Gasım ve Meleksima (Latin harflerine Çeviri-İnceleme-Sözlük), Balıkesir 2002
Göster 1394 Çıtak, Vicdan Altın Arık Destanının Motifleri Üzerinde Bir Araştırma, Balıkesir 2002
Göster 1393 Kaplan, Alparslan Arzu ile Kamber ve Esmail Peri ile Kasım (Türkiye Türkçesine Aktarma-İnceleme), Balıkesir 2002
Göster 1392 Dayı, Gülay Türk Kültürü ve Mitolojisinde Ok ve Yay Kavramı, Balıkesir 2002
Göster 1391 İleri, Satı Tekke-Tasavvuf Edebiyatında Gönül Kavramı, Balıkesir 2002
Göster 1390 Büyükokutan, Aslı Muğla ve Çevresinde Yatırlar (Efsaneler-İnanışlar-Pratikler), Balıkesir 2002
Göster 1389 Ayabakan, Sabiha Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Hakk'a Sığındık Romanında Folklorik Unsurlar, Balıkesir 2002
Göster 1388 Çetinkaya, Zahide Mahmut ile Meryem Romanının Kerem ile Aslı Hikayesi ile Karşılaştırmalı İncelemesi, Balıkesir 2002
Göster 1387 Ayten, İbrahim Baki Divanında Rakip, Balıkesir 2004
Göster 1386 Aydur, Metin Baki Divanında Rakip, Balıkesir 2004
Göster 1385 Sağır, Mehmet Fuzuli'nin Gazellerinde Geçen Atasözleri ve Deyimler, Balıkesir 2003
Göster 1384 Gürbüz, Beyhan Can Fuzuli'nin Gazellerindeki Eşya Adları, Balıkesir 2003
Göster 1383 Aykız, Kadir-Adıgüzel, Hayri Mecmu'a Transkribi, Balıkesir 2003
Göster 1382 Eraslan, Alper Haluk Necati Bey'in Gazellerinde Geçen Atasözleri ve Deyimler, Balıkesir 2003
Göster 1381 Şenvar, Mehmet Hikaye-yi Mansur (Transkripsiyonlu Metin), Balıkesir 2002
Göster 1380 Subaşı, Yalçın Baki'nin Şiirlerinde Çiçekler, Balıkesir 2002
Göster 1379 Türkoğlu, Murat Heşt-Behişt'de Şiir ve Şair Üzerine Değerlendirmeler, Balıkesir 2002
Göster 1378 Öztürk, Kenan Metin Savaş'ın Romanları Üzerine Bir İnceleme, Balıkesir 2004
Göster 1377 Sekmen, Musa Ali Canib Yöntem'in Milli Edebiyat Meselesi ve Cenab Bey'le Münakaşaların Adlı Eserinin Yeni Harflere Aktarımı, Balıkesir 2004
Göster 1376 Güleç, Aylin Alev Alatlı'nın "Kabus ve Rüya" Romanlarında İmre Kadızade, Balıkesir 2004
Göster 1375 Tanrıkulu, Ali Yaşar Kemal ve "Sarı Sıcak" Hikayeleri Üzerine Bir İnceleme, Balıkesir 2004
Göster 1374 Bölükbaş, Rabiye Safveti Ziya'nın Salon Köşelerinde Adlı Romanı ve Batılılaşma, Balıkesir 2004
Göster 1373 Kutluca, Hale Figen "Karabibik" ile "Yağmurlar ve Topraklar" Romanının Karşılaştırılması, Balıkesir 2004
Göster 1372 Işık, Önder Ekspozisyon Metodu Üzerine Bir Çeviri Denemesi, Balıkesir 2004
Göster 1371 Çince, Fidan Sultan Mehmet Han'ın ve Halife'nin Sarayı'nda Gördüklerim (Transkrip), Balıkesir 2003
Göster 1370 Özpolat, Fatma Ercüment Ekrem'in "Gün Batarken" Adlı Eserinin Latin Harflerine Aktarımı, Balıkesir 2003
Göster 1369 Yüksel, Yeşim İzmir'e Doğru Gazetesi 1335-1336 Bibliyografyası Türk Dili Gazetesi 1931-1935 Yılları Bibliyografyası Balıkesir Postası Gazetesi 1943-1950 Yılları Bibliyografyası, Balıkesir 2003
Göster 1368 Oral, Ayşen Alev Alatlı'nın "Or'da Kimse Var mı?" Dörtlüsünde Günay Rodoplu, Balıkesir 2003
Göster 1367 Babacan, Osman Ahmet Refik'in "Tesavir-i Ricâl" Adlı Eserinin Günümüz Harflerine Aktarılması, Balıkesir 2003
Göster 1366 Keskin, Musa Orhan Veli Kanık ve Garip Adlı Şiir Kitabının İncelenmesi, Balıkesir 2002
Göster 1365 Dağcı, Şaban Necip Fazıl Kısakürek'in Bir Adam Yaratmak Adlı Eserinin İncelenmesi, Balıkesir 2002
Göster 1364 Camuz, Seyit Peyami Safa'nın Yalnızız Adlı Romanının İncelenmesi, Balıkesir 2002
Göster 1363 Kanat, Evrim Ümmühan Keşanlı Ali Destanı Üzerine Bir İnceleme, Balıkesir 2002
Göster 1362 Can, Adem Tevfik Fikret (Hayatı-Sanatı-Eserleri) ve Ümitsizlik, Balıkesir 2002
Göster 1361 Solak, Kevser Eski Türk Yazılı Abideleri Müntehabatı (Transkripsiyon-Aktarma-İndeks), Balıkesir 2004
Göster 1360 Oral, Alev Eski Türk Yazılı Abideleri Müntehabatı (Transkripsiyon-Aktarma-İndeks) , Balıkesir 2004
Göster 1359 Karaca, Yusuf "Ak Şımık Şun" Adlı Kazakça Romanın 130-161 Sayfaları Arasındaki Bölümün Transkripsiyonu, Balıkesir 2004
Göster 1358 Korkut, İdris "Ak Şımık Şun" Adlı Kazakça Romanın 100-129 Sayfaları Arasındaki Bölümün Transkripsiyonu, Balıkesir 2004
Göster 1357 Dayan, Sedar "Ak Şımık Şun" Adlı Kazakça Romanın 66-99 Sayfaları Arasındaki Bölümün Transkripsiyonu, Balıkesir 2004
Göster 1356 Bozdağ, Ömer Faruk "Ak Şımık Şun" Adlı Kazakça Romanın 36-67 Sayfaları Arasındaki Bölümün Transkripsiyonu, Balıkesir 2004
Göster 1355 Dursun, Muhittin "Ak Şımık Şun" Adlı Kazakça Romanın 5-35 Sayfaları Arasındaki Bölümün Transkripsiyonu, Balıkesir 2004
Göster 1354 Uymaz, Sinan Murat Peyami Safa'nın "Sözde Kızlar" ve "Bir Tereddütün Romanı" Adlı Eserlerindeki Birleşik Filler, Balıkesir 2003
Göster 1353 Semercioğlu, Fatma Reşat Nuri Güntekin'in "Acımak" Adlı Romanında Cümle Unsurları, Balıkesir 2003
Göster 1352 Büyükefe, Leyla Reşat Nuri Güntekin'in "Çalıkuşu" Adlı Eserinde Yapısına Göre Cümleler, Balıkesir 2003
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ] Sonraki :  Son