Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
14257 Ahmet Kılınç Varoluş ve Bireyleşme Açısından Ferit Edgü Anlatılarında Yapı ve İzlek (tanıtma) 02.05.2012 Oku
14255 Muhammet Koçak Almanya’da Yaşayan Türklerin Türkçe Dil Becerileri Üzerine Bir İnceleme 02.05.2012 Oku
14253 Rüştü Ilgar Çanakkale Şehir İçi Trafiğindeki Araç Kaynaklı Gürültü Kirliliğine Yönelik Ön Çalışma 02.05.2012 Oku
14252 Toğrul Halilov Son Tunç-Erken Demir Çağı'nda Nahçıvan'da Sanatkârlık 02.05.2012 Oku
14251 Esra Dereli Okul Öncesi Çocukların Görsel Algı Eğitimlerine Yönelik Geliştirilmiş Eğitici Oyuncakların

Çocukların Görsel Algılarına Etkisi
02.05.2012 Oku
14250 Emine Gülriz Akaroğlu Okul Öncesi Çocukların Görsel Algı Eğitimlerine Yönelik Geliştirilmiş Eğitici

Oyuncakların Çocukların Görsel Algılarına Etkisi
02.05.2012 Oku
14249 Başak Burcu Tekin Sultan Abdülaziz’in İngiltere (Londra) Ziyareti Hatıra Madalyası: 19. Yüzyılda Batı- Doğu

Kimlik Algılayışının Görsel Bir Özeti
02.05.2012 Oku
14247 Bülent Kara Kentler Açısından Mekânın Toplumsallığı ve Yer İsimlerinin Siyasal Yapıya Göre Değişimi: Niğde

Örneği
02.05.2012 Oku
14246 Suat Kolukırık Göçler ve Kentler: Dilovası Örneğinde Sanayileşme ve Kentleşmenin Sosyolojik Görünümü 02.05.2012 Oku
11820 Ayşe Gamze Öngen Anadolu Selçuklu Dönemine Ait İki Halının Görsel Tasarım Öğeleri Bağlamında İncelenmesi 06.02.2012 Oku
11819 Özgür Kasım Aydemir Bir Siyasetnamede Dil ile İktidar İlişkisi: Gencine-i Adalet’te Özne Üzerine İktidar

Felsefesi Bakımından Söylem Çözümlemesi
06.02.2012 Oku
11818 Osman Kubilay Gül 27 Aralık 1939 Erzincan Depremi’nin Sivas ve İlçelerine Etkileri 06.02.2012 Oku
11817 Erkut Eryayar Endüstri Ürünleri Tasarımında Gestalt Teorisi Uygulaması 06.02.2012 Oku
11811 Okan Haluk Akbay A Literary Analysis on the Japanese Version of the Poems by Bayram Durbilmez 06.02.2012 Oku
11810 Seyit Yöre Kültürleşmenin Bir Parçası Olarak Osmanlı’da Operanın Görünümü 06.02.2012 Oku
11808 Salim Şengel Yeni Türk Ticaret Kanunun Sermaye Şirketleri ile İlgili Getirdiği Yeniliklerin

Değerlendirilmesi
06.02.2012 Oku
11805 Levent Kurgun Über die Bedeutungsverschlechterung / Bedeutungsverbesserung vom Aspekt eines Wortes 06.02.2012 Oku
11804 Abdullah Acehan Ahmet Hamdi Tanpınar, Enis Behiç Koryürek ve Peyami Safa’da İspirtizma 06.02.2012 Oku
11803 Mehmet Kara Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Metni Doğrultusunda Türkçe Öğrenen Yabancılara A1-A2

Seviyesinde Türkçe Öğretim Programı Örneği
06.02.2012 Oku
11802 Reyhan Çelik Ayn Rand ve “Yaşamak İstiyorum” Romanında Sovyet Dünyasının Yansımaları 06.02.2012 Oku
11801 Veda Bilican Gökkaya Kadına Yönelik Ekonomik Şiddet: Sivas İli (Cumhuriyet Üniversitesi) Örneği 06.02.2012 Oku
11800 Kemal Cem Baykal Klasik Oryantalizm, Yeni Oryantalizm ve Oksidentalizm Söylemi Ekseninde Sinemada Değişen

"Ben" ve "Öteki" Algısı
06.02.2012 Oku
11799 Hülya Önal Klasik Oryantalizm, Yeni Oryantalizm ve Oksidentalizm Söylemi Ekseninde Sinemada Değişen "Ben

" ve "Öteki" Algısı
06.02.2012 Oku
11798 Funda Kızıler Emer Ein Deutungsversuch: Die Zweischichtige Ironie im kurzen Prosatext “Die Baumschneider”

von Hertha Kräftner
06.02.2012 Oku
11793 Hacer Mutlu Danacı Ecological Problems of Restorated Traditional Settlements: A Case Study in Kaleiçi

(Antalya)
06.02.2012 Oku
11792 R. Eser Gültekin Ecological Problems of Restorated Traditional Settlements: A Case Study in Kaleiçi

(Antalya)
06.02.2012 Oku
11791 Hüseyin Bal Dini Grupların Anlamı, Sınıflandırılması ve Alevi-Bektaşi Gruplar 06.02.2012 Oku
15746 Mustafa Levent Yener Eski Türkçede İlk Hecedeki Yuvarlak Ünlüler Meselesi ve Dīvānu Lugāt–it

Türk
16.08.2012 Oku
15745 Erdem Uçar Eski Türkçede İlk Hecedeki Yuvarlak Ünlüler Meselesi ve Dīvānu Lugāt–it Türk 16.08.2012 Oku
15744 Şaban Doğan Terceme-i Akrabâdîn’de Yer Alan Bir Mesir Macunu Terkibi Üzerine 16.08.2012 Oku
15743 Başak Burcu Tekin Arifi Süleymannâmesi’nde Kaftan Tasvirleri: Kanuni Dönemi Dokumaları Hakkında Bir

Değerlendirme
16.08.2012 Oku
15742 Efkan Uzun Mehmed Ali Paşa’nın Anadolu’ya Saldırısının Niğde ve Nevşehir Yöresindeki Tesirleri 16.08.2012 Oku
15741 Nevzat Topal Karaman Eyaleti Vakıf Defterinde Niğde Vakıfları (H. 881/M. 1476) 16.08.2012 Oku
15740 Recep Dündar H. 1269 (1852-1853) Tarihli Kıbrıs Cizye Muhasebe Defteri 16.08.2012 Oku
15739 Fatma Öztürk Dağabakan Die Fluchwörter und Verwünschungen im Deutschen und im Türkischen 16.08.2012 Oku
15738 İlkay Şahin From Tradition to Religion: Organisational Transformation of the London Turkish Migrant

Community
16.08.2012 Oku
15737 Oktay Atik Fatih Akın’ın “Kurz und Schmerzlos” Filminde Türk-Alman Gençlik Alt Kültürlerinin Yansımaları 16.08.2012 Oku
15736 Hikmet Asutay Fatih Akın’ın “Kurz und Schmerzlos” Filminde Türk-Alman Gençlik Alt Kültürlerinin Yansımaları 16.08.2012 Oku
15734 Ülker Şen Belçika’da Yaşayan Türk Çocuklarının Demografik Özelliklerine Göre Türkçeye Yönelik Tutumları 16.08.2012 Oku
15733 İsmet Cemiloğlu Belçika’da Yaşayan Türk Çocuklarının Demografik Özelliklerine Göre Türkçeye Yönelik

Tutumları
16.08.2012 Oku
8506 Muratgeldi Söyegov Bir Mevlana Mesnevisinin Buhara'da Yapılan Eski Türkmence Çevirisi, Çeviricisi ve

Araştırmacısı
22.03.2011 Oku
8504 Necati Demir Başbakanlık Osmanlı Arşivlerine Göre 1877-1912 Yılları Arasında Kosova'da Eğitim ve Öğretim 22.03.2011 Oku
8756 Gürsel Uyanık Anna Seghers'in "St. Barbaralı Balıkçıların İsyanı" Adlı Romanında Betimlemelerin

İşlevleri
26.04.2011 Oku
8755 Necati Demir XX. Yüzyıl Başlarında Doğu Çukurova'da Fırtınalı Hayat ve Fettahoğulları 26.04.2011 Oku
8769 Mustafa Tolga Çırak Eski Anadolu Toplumunda Eser Element Analiziyle Beslenmenin Belirlenmesi 27.04.2011 Oku
8768 Suat kolukırık Mekân, Kültür ve Kimlik: Isparta Tahtacılarında Mekânın Sosyal Anlamı 27.04.2011 Oku
8767 Necati Demir Kaya Üstü Resmi (Rock Art) Olarak Dağ Keçisi / Elik ve Tarihî Altyapısı 27.04.2011 Oku
8763 Akın Konak Doğum Sonu Dönem ile İlgili Geleneksel İnanç ve Uygulamalara Dünyadan ve Türkiye'den Örnekler 27.04.2011 Oku
8762 Gamze Bozkuş Eğri Doğum Sonu Dönem ile İlgili Geleneksel İnanç ve Uygulamalara Dünyadan ve Türkiye'den

Örnekler
27.04.2011 Oku
8786 Mustafa Talas Türk Tarımının Küreselleşmesi ve Ortaya Çıkardığı Toplumsal Problemler 28.04.2011 Oku
8785 Muratgeldi Söyegov 1910'lu Yıllar: Az Bilinen Türkmen Ceditçi Yazar ve Makaleleri 28.04.2011 Oku
8784 Ali Şamil Hüseyinoğlu Azerbaycan ve Kırım Bestecisi Asan Rıfatov'un Kültürümüzdeki Yeri 28.04.2011 Oku
8783 Özkan Aydoğdu Divanü Lûgati't-Türk'te Geçen Türk Boyları ve Boylara Ait Dil Özellikleri 28.04.2011 Oku
8782 Erdoğan Altınkaynak Küreselleşme ve Uygulamalı Halk Bilimi Örneğinde Giresun Kültür Araştırmaları Merkezi 28.04.2011 Oku
8781 Necati Demir Türk Tarihinin ve Kültürünün Kaynağı Olarak Kaya Üzeri Resimler (Petroglifler) ve Yazılar 28.04.2011 Oku
8776 Özkan Aydoğdu -(x)g / -(x)g Ekinin Tarihî Gelişimi ve Kuzey (Kıpçak) Grubu Türk Lehçelerindeki Durumu 28.04.2011 Oku
8775 Ülker Şen Türkçe Öğretmeni Adaylarının Eleştirel Düşünme Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından

Değerlendirilmesi
28.04.2011 Oku
8771 Necati Demir Esatlı Köyü (Ordu-Mesudiye) Kaya Üstü Resim ve Yazıtları ile Bunların Tarihî Alt Yapısı 28.04.2011 Oku
8803 Haydar Gölbaşı Türk Toplumunun Çağdaşlaşmasının Kavşak Noktasında İdealist Bir Dava Adamı Ziya Gökalp:

Aydın Kavramı
29.04.2011 Oku
8802 Ahmet Mazlum Türk Toplumunun Çağdaşlaşmasının Kavşak Noktasında İdealist Bir Dava Adamı Ziya Gökalp: Aydın

Kavramı
29.04.2011 Oku
8801 Banu Apaydın Başa Türk Hamam Kültürünün Spa & Wellness Mekânlarının Tasarımına Etkileri 29.04.2011 Oku
8797 İbrahim Özbakır Geleneksel Türk Çocuk Oyunlarında Doğal Oyuncaklar ve Oyuncak Olmuş Hayvanlar 29.04.2011 Oku
14242 Metin Özarslan On the Concepts of Feast, Banquet, Entertainment in the Book of Dede Korkut 30.04.2012 Oku
14241 Cabir Zeren Kavak ve Ortahisar (Nevşehir) Kasabalarındaki Doğal Soğutmalı Yer Altı Depolarına Coğrafi Bir

Bakış
30.04.2012 Oku
14240 Zeki Boyraz Kavak ve Ortahisar (Nevşehir) Kasabalarındaki Doğal Soğutmalı Yer Altı Depolarına Coğrafi Bir

Bakış
30.04.2012 Oku
8599 Evren Karataş Türkiye'de Yeraltı Edebiyatı ve Hakan Günday'ın Romanlarında Yeraltı Edebiyatının İzleri 31.03.2011 Oku
8596 İlhan Uçar Türkçede Eş Anlamlılık ve Eski Anadolu Türkçesi Tıp Yazmalarında Eş Anlamlı Kelime Kulanımı 31.03.2011 Oku
8593 Necati Demir Türkiye'de Bulunan Grek Harfli Türkçe Kitabeler ve Karaman Türklerinin Dili 31.03.2011 Oku
8592 Mehmet Özeren Kırgız Türkçesindeki Rusça Alıntı Sözcükler ve Bu Sözcüklerdeki Ünsüz Olayları 31.03.2011 Oku