Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
9797 Zeynep Kerman 25.10.2011 Oku
9760 Zeki Velidi Togan 13.10.2011 Oku
9759 Zeki Velidi Togan 13.10.2011 Oku
9773 14.10.2011 Oku
9794 Wolfram Eberhard 25.10.2011 Oku
9767 Wilhelm Barthold 14.10.2011 Oku
9766 Wilhelm Barthold 14.10.2011 Oku
9765 Wilhelm Barthold 14.10.2011 Oku
9717 Wilhelm Bang 05.10.2011 Oku
9831 Turhan Gandjei 28.10.2011 Oku
9643 23.09.2011 Oku
9854 31.10.2011 Oku
9785 Sir Gerard Clauson 21.10.2011 Oku
9817 Semavi Eyice 27.10.2011 Oku
9816 Semavi Eyice 27.10.2011 Oku
9812 Semavi Eyice 25.10.2011 Oku
9811 Semavi Eyice 25.10.2011 Oku
9782 19.10.2011 Oku
9780 17.10.2011 Oku
9779 17.10.2011 Oku
9778 17.10.2011 Oku
9786 21.10.2011 Oku
9663 Robert Anhegger 28.09.2011 Oku
9662 Robert Anhegger 28.09.2011 Oku
9771 Rifat Bilge 14.10.2011 Oku
9718 05.10.2011 Oku
9636 22.09.2011 Oku
9635 22.09.2011 Oku
9634 22.09.2011 Oku
9633 22.09.2011 Oku
9632 22.09.2011 Oku
9860 31.10.2011 Oku
9859 31.10.2011 Oku
9776 Pertev Naili Boratav 17.10.2011 Oku
9775 Pertev Naili Boratav 14.10.2011 Oku
9774 Pertev Naili Boratav 14.10.2011 Oku
9764 14.10.2011 Oku
9659 26.09.2011 Oku
9658 26.09.2011 Oku
9657 26.09.2011 Oku
9825 Osman Fikri Sertkaya 27.10.2011 Oku
9824 Osman Fikri Sertkaya 27.10.2011 Oku
9823 Osman Fikri Sertkaya 27.10.2011 Oku
9822 Osman Fikri Sertkaya 27.10.2011 Oku
9821 Osman Fikri Sertkaya 27.10.2011 Oku
9820 Osman Fikri Sertkaya 27.10.2011 Oku
9819 Osman Fikri Sertkaya 27.10.2011 Oku
9712 Oktay Aslanapa 05.10.2011 Oku
9743 Nimet Akdes Kurat 10.10.2011 Oku
9742 Nimet Akdes Kurat 10.10.2011 Oku
9741 Nimet Akdes Kurat 10.10.2011 Oku
9763 14.10.2011 Oku
9733 Nihal H. 10.10.2011 Oku
9789 21.10.2011 Oku
9788 21.10.2011 Oku
9787 21.10.2011 Oku
9644 23.09.2011 Oku
9761 13.10.2011 Oku
9802 25.10.2011 Oku
9645 23.09.2011 Oku
9647 23.09.2011 Oku
9640 Musa Duman 23.09.2011 Oku
9855 Muhammed Hamidullah 31.10.2011 Oku
9885 Mehmet Kaplan 02.11.2011 Oku
9884 Mehmet Kaplan 02.11.2011 Oku
9883 Mehmet Kaplan Yunus Emre ve Nebatlar 02.11.2011 Oku
9882 Mehmet Kaplan 02.11.2011 Oku
9881 Mehmet Kaplan 02.11.2011 Oku
9880 Mehmet Kaplan 02.11.2011 Oku
9835 28.10.2011 Oku
[ 1 2 3 ]