Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
9757 Abdullah Battal Taymas 13.10.2011 Oku
9756 Abdullah Battal Taymas 13.10.2011 Oku
9755 Abdullah Battal Taymas 13.10.2011 Oku
9732 07.10.2011 Oku
9731 07.10.2011 Oku
9730 07.10.2011 Oku
9729 07.10.2011 Oku
9873 02.11.2011 Oku
9872 02.11.2011 Oku
9871 02.11.2011 Oku
9736 10.10.2011 Oku
9735 10.10.2011 Oku
9738 10.10.2011 Oku
9737 10.10.2011 Oku
9716 05.10.2011 Oku
9715 05.10.2011 Oku
9714 05.10.2011 Oku
9713 05.10.2011 Oku
9649 23.09.2011 Oku
9726 07.10.2011 Oku
9725 07.10.2011 Oku
9724 07.10.2011 Oku
9723 07.10.2011 Oku
9722 07.10.2011 Oku
9721 05.10.2011 Oku
9720 05.10.2011 Oku
9661 Ali Alparslan 28.09.2011 Oku
9660 Ali Alparslan 28.09.2011 Oku
9740 10.10.2011 Oku
9739 10.10.2011 Oku
9754 Ali Nihat Tarlan 12.10.2011 Oku
9753 Ali Nihat Tarlan 12.10.2011 Oku
9758 Andreas Tietze 13.10.2011 Oku
9646 Azmi Bilgin 23.09.2011 Oku
9783 19.10.2011 Oku
9784 Bernard Lewis 19.10.2011 Oku
9777 Bernt Brendemoen 17.10.2011 Oku
9894 C. Cahen 08.11.2011 Oku
9770 E. Bertels 14.10.2011 Oku
9810 Emel Esin 25.10.2011 Oku
9818 Eugenia Popescu-Judet 27.10.2011 Oku
9874 02.11.2011 Oku
9830 28.10.2011 Oku
9828 27.10.2011 Oku
9827 27.10.2011 Oku
9752 Fevziye Abdullah Tansel 12.10.2011 Oku
9751 Fevziye Abdullah Tansel 12.10.2011 Oku
9750 Fevziye Abdullah Tansel 12.10.2011 Oku
9749 Fevziye Abdullah Tansel 12.10.2011 Oku
9829 Franz Taeschner 27.10.2011 Oku
9793 24.10.2011 Oku
9728 H. Adnan Erzi 07.10.2011 Oku
9808 Halil Ersoylu 25.10.2011 Oku
9642 Halil Ersoylu 23.09.2011 Oku
9838 28.10.2011 Oku
9853 31.10.2011 Oku
9852 31.10.2011 Oku
9851 Hans Joachim Kissling 31.10.2011 Oku
9719 Harold Bowen 05.10.2011 Oku
9652 26.09.2011 Oku
9651 26.09.2011 Oku
9637 Hasan Akay 23.09.2011 Oku
9805 Hasan Eren 25.10.2011 Oku
9804 Hasan Eren 25.10.2011 Oku
9803 Hasan Eren 25.10.2011 Oku
9858 Hasan Ortekin 31.10.2011 Oku
9857 Hasan Ortekin 31.10.2011 Oku
9650 Ta'bir-name 23.09.2011 Oku
9639 Hayati Develi 23.09.2011 Oku
9727 07.10.2011 Oku
[ 1 2 3 ]