Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
9810 Emel Esin 25.10.2011 Oku
9735 10.10.2011 Oku
9640 Musa Duman 23.09.2011 Oku
9837 Kreskai Miklos 28.10.2011 Oku
9646 Azmi Bilgin 23.09.2011 Oku
9645 23.09.2011 Oku
9772 M. Kaya Bilgegil 14.10.2011 Oku
9763 14.10.2011 Oku
9788 21.10.2011 Oku
9789 21.10.2011 Oku
9873 02.11.2011 Oku
9770 E. Bertels 14.10.2011 Oku
9798 Kemal Eraslan 25.10.2011 Oku
9778 17.10.2011 Oku
9811 Semavi Eyice 25.10.2011 Oku
9812 Semavi Eyice 25.10.2011 Oku
9733 Nihal H. 10.10.2011 Oku
9774 Pertev Naili Boratav 14.10.2011 Oku
9881 Mehmet Kaplan 02.11.2011 Oku
9730 07.10.2011 Oku
9861 Helmuth Ritter Ata Binmek, Ok Atmak 31.10.2011 Oku
9632 22.09.2011 Oku
9862 Helmuth Ritter 31.10.2011 Oku
9641 Kemal Eraslan 23.09.2011 Oku
9660 Ali Alparslan 28.09.2011 Oku
9661 Ali Alparslan 28.09.2011 Oku
9850 31.10.2011 Oku
9779 17.10.2011 Oku
9753 Ali Nihat Tarlan 12.10.2011 Oku
9651 26.09.2011 Oku
9741 Nimet Akdes Kurat 10.10.2011 Oku
9712 Oktay Aslanapa 05.10.2011 Oku
9875 02.11.2011 Oku
9637 Hasan Akay 23.09.2011 Oku
9867 02.11.2011 Oku
9857 Hasan Ortekin 31.10.2011 Oku
9794 Wolfram Eberhard 25.10.2011 Oku
9653 26.09.2011 Oku
9775 Pertev Naili Boratav 14.10.2011 Oku
9882 Mehmet Kaplan 02.11.2011 Oku
9859 31.10.2011 Oku
9860 31.10.2011 Oku
9756 Abdullah Battal Taymas 13.10.2011 Oku
9827 27.10.2011 Oku
9639 Hayati Develi 23.09.2011 Oku
9780 17.10.2011 Oku
9648 23.09.2011 Oku
9858 Hasan Ortekin 31.10.2011 Oku
9743 Nimet Akdes Kurat 10.10.2011 Oku
9877 Juten Oda 02.11.2011 Oku
9803 Hasan Eren 25.10.2011 Oku
9768 M. Cavid Baysun 14.10.2011 Oku
9808 Halil Ersoylu 25.10.2011 Oku
9642 Halil Ersoylu 23.09.2011 Oku
9633 22.09.2011 Oku
9854 31.10.2011 Oku
9643 23.09.2011 Oku
9819 Osman Fikri Sertkaya 27.10.2011 Oku
9871 02.11.2011 Oku
9853 31.10.2011 Oku
9826 M. Fuad Sezgin 27.10.2011 Oku
9760 Zeki Velidi Togan 13.10.2011 Oku
9769 M. Cavid Baysun 14.10.2011 Oku
9662 Robert Anhegger 28.09.2011 Oku
9716 05.10.2011 Oku
9654 26.09.2011 Oku
9820 Osman Fikri Sertkaya 27.10.2011 Oku
9731 07.10.2011 Oku
9713 05.10.2011 Oku
9866 02.11.2011 Oku
[ 1 2 3 ]