Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
18114 13.12.2013 Oku
15966 24.09.2012 Oku
15257 18.06.2012 Oku
5312 18.05.2009 Oku
5311 18.05.2009 Oku
3284 31.03.2008 Oku
6626 01.04.2010 Oku
18629 05.05.2014 Oku
19054 06.11.2014 Oku
5803 24.12.2009 Oku
3845 11.09.2008 Oku
18999 Zeynep Yaprak 21.10.2014 Oku
17426 Zeynep Tek 02.05.2013 Oku
6704 Zeynep Korkmaz 08.04.2010 Oku
5708 Zeynep Korkmaz 18.08.2009 Oku
2197 Zeynep Korkmaz 14.11.2007 Oku
15987 25.09.2012 Oku
19933 Zeynep Erk Emeksiz 24.07.2015 Oku
16818 11.01.2013 Oku
17486 Zeliha Gaddar 10.05.2013 Oku
17399 Zekiye Uysal 29.04.2013 Oku
17946 Zeki Uslu 25.10.2013 Oku
8608 Zeki Kaymaz 04.04.2011 Oku
5844 Zeki Kaymaz 02.02.2010 Oku
5707 Zeki Kaymaz 18.08.2009 Oku
2205 Zeki Kaymaz 15.11.2007 Oku
2229 Zeki Karakaya 20.11.2007 Oku
3693 18.07.2008 Oku
17513 15.05.2013 Oku
15899 20.09.2012 Oku
17848 Zekerya Batur 02.10.2013 Oku
16817 Zekerya Batur 11.01.2013 Oku
15216 Zekerya Batur 14.06.2012 Oku
14083 Zekerya Batur 26.04.2012 Oku
9940 Zekerya Batur 12.11.2011 Oku
9930 Zekerya Batur 12.11.2011 Oku
9571 Zekerya Batur 20.09.2011 Oku
8233 Zekerya Batur 28.12.2010 Oku
9617 Zehra Yazbahar 21.09.2011 Oku
8751 Zehra Yazbahar 26.04.2011 Oku
18075 Zehra Sema Demir 09.12.2013 Oku
3851 12.09.2008 Oku
2635 03.01.2008 Oku
3848 11.09.2008 Oku
18091 11.12.2013 Oku
16831 11.01.2013 Oku
9985 15.11.2011 Oku
8735 25.04.2011 Oku
16911 18.01.2013 Oku
8738 25.04.2011 Oku
6787 12.04.2010 Oku
17415 Yusuf Tepeli 01.05.2013 Oku
18116 13.12.2013 Oku
15969 Yusuf Kotan 24.09.2012 Oku
18391 13.03.2014 Oku
17858 Yurdal Cihangir 04.10.2013 Oku
16031 Yunus Macit 26.09.2012 Oku
15960 Yunus Kaplan 24.09.2012 Oku
8131 Yunus Kaplan 29.11.2010 Oku
6623 Yunus Kaplan 01.04.2010 Oku
5812 Yunus Kaplan 25.12.2009 Oku
16005 25.09.2012 Oku
15274 20.06.2012 Oku
3692 Yunus Ayata 18.07.2008 Oku
19681 03.06.2015 Oku
19209 26.12.2014 Oku
9969 15.11.2011 Oku
8715 22.04.2011 Oku
16772 08.01.2013 Oku
19688 10.06.2015 Oku
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ] Sonraki :  Son