Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
14224 30.04.2012 Oku
7736 01.10.2010 Oku
14208 Abdullah Acehan 30.04.2012 Oku
7725 Abdullah Eren 01.10.2010 Oku
6599 Abdullah Eren 29.03.2010 Oku
5760 Abdullah Eren 12.10.2009 Oku
2981 Abdullah Kaya 20.02.2008 Oku
7691 24.09.2010 Oku
11053 17.01.2012 Oku
8326 19.01.2011 Oku
11047 Adem Balkaya 17.01.2012 Oku
3746 Adem Balkaya 01.08.2008 Oku
19035 03.11.2014 Oku
14209 30.04.2012 Oku
10969 16.01.2012 Oku
8321 19.01.2011 Oku
7616 26.07.2010 Oku
7601 08.07.2010 Oku
10966 16.01.2012 Oku
7739 01.10.2010 Oku
5450 04.06.2009 Oku
17050 Adeyemi Daramola A Semiotics of Aspects of English and Yoruba Proverbs 12.02.2013 Oku
11006 Ahmet Alver The Ideology of Westernisation and the Failure of the Turkish Intellectual the March Twelfth

Novels
16.01.2012 Oku
8318 Ahmet Alver 18.01.2011 Oku
10946 16.01.2012 Oku
2993 20.02.2008 Oku
11048 Depiction of Violence Onstage: Physical, Sexual and Verbal Dimensions of Violence in

Sarah Kane's Experiential Theatre
17.01.2012 Oku
11009 Sarah Kane's Postdramatic Strategies in Blasted Cleansed and Crave 16.01.2012 Oku
3753 04.08.2008 Oku
19044 Ahmet Keskin 04.11.2014 Oku
10949 Themes about Education in "Diwan Lughat at-Turk" 16.01.2012 Oku
11033 Ahmet Serkan Ece 17.01.2012 Oku
14220 30.04.2012 Oku
11020 16.01.2012 Oku
7607 20.07.2010 Oku
7726 01.10.2010 Oku
14210 Alpaslan Demir 30.04.2012 Oku
14218 Arzu Kunt 30.04.2012 Oku
11058 Arzu Kunt Le Texte Didascalique aux Frontieres Du Representable 17.01.2012 Oku
7722 30.09.2010 Oku
7708 27.09.2010 Oku
17060 13.02.2013 Oku
11084 Ayhan Tergip 18.01.2012 Oku
11082 Ayhan Tergip 18.01.2012 Oku
11016 Ayhan Tergip 16.01.2012 Oku
11015 Aysun Sungurhan 16.01.2012 Oku
7702 27.09.2010 Oku
11074 18.01.2012 Oku
11068 17.01.2012 Oku
10959 16.01.2012 Oku
14219 Aziz Merhan 30.04.2012 Oku
11096 18.01.2012 Oku
7707 27.09.2010 Oku
10955 Beert C. Verstraete 16.01.2012 Oku
5763 12.10.2009 Oku
19041 04.11.2014 Oku
6603 29.03.2010 Oku
5452 05.06.2009 Oku
4663 25.02.2009 Oku
2985 20.02.2008 Oku
2535 27.12.2007 Oku
11090 Beyhan Asma Fate, Death, Fantasy and Mysetery in Turgenev's Philosophical Thought 18.01.2012 Oku
4842 Bilal Dedeyev 13.03.2009 Oku
4656 Bilal Dedeyev 25.02.2009 Oku
10987 Bilal Elbir 16.01.2012 Oku
7715 30.09.2010 Oku
7690 24.09.2010 Oku
19043 04.11.2014 Oku
11105 18.01.2012 Oku
4840 13.03.2009 Oku
[ 1 2 3 4 5 6 ]