Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
11018 16.01.2012 Oku
11036 Muhammad Khalafallah 17.01.2012 Oku
2985 20.02.2008 Oku
11047 Adem Balkaya 17.01.2012 Oku
10986 16.01.2012 Oku
11093 18.01.2012 Oku
8318 Ahmet Alver 18.01.2011 Oku
5590 20.06.2009 Oku
7611 Yunus Kaplan 20.07.2010 Oku
3755 Yunus Kaplan 04.08.2008 Oku
4835 13.03.2009 Oku
11082 Ayhan Tergip 18.01.2012 Oku
11081 Yakup Poyraz 18.01.2012 Oku
10987 Bilal Elbir 16.01.2012 Oku
7771 11.10.2010 Oku
11021 Mehmet Ak 16.01.2012 Oku
19064 10.11.2014 Oku
14227 Mustafa Yakar 30.04.2012 Oku
7709 27.09.2010 Oku
10976 16.01.2012 Oku
10977 Salih Kesgin A Critical Analysis of the Schacht's Argument and Contemporary Debates on Legal Reasoning

throughout the History of Islamic Jurisprudence
16.01.2012 Oku
11062 Chiedozie Okoro A Critique of the Dialectics of Globalization 17.01.2012 Oku
17050 Adeyemi Daramola A Semiotics of Aspects of English and Yoruba Proverbs 12.02.2013 Oku
10975 16.01.2012 Oku
3766 06.08.2008 Oku
20305 Seyit Gezer 01.03.2016 Oku
7701 Zehra Arslan 27.09.2010 Oku
11096 18.01.2012 Oku
7703 Ergin Ayan 27.09.2010 Oku
7735 Nihan Demirkay 01.10.2010 Oku
10951 16.01.2012 Oku
10983 16.01.2012 Oku
8328 19.01.2011 Oku
7616 26.07.2010 Oku
10997 16.01.2012 Oku
10979 16.01.2012 Oku
8325 19.01.2011 Oku
19033 03.11.2014 Oku
10953 Elza Semedli 16.01.2012 Oku
11038 Erol Aksoy 17.01.2012 Oku
11014 16.01.2012 Oku
7713 Senem Nadar 30.09.2010 Oku
7712 30.09.2010 Oku
4686 27.02.2009 Oku
2528 27.12.2007 Oku
4039 18.11.2008 Oku
4666 Kadir Canatan 25.02.2009 Oku
4843 Necati Demir 13.03.2009 Oku
8324 19.01.2011 Oku
7720 30.09.2010 Oku
7719 30.09.2010 Oku
5450 04.06.2009 Oku
3521 20.05.2008 Oku
3522 20.05.2008 Oku
4668 Balkan Pact and Turkey 25.02.2009 Oku
11097 18.01.2012 Oku
11098 18.01.2012 Oku
2992 20.02.2008 Oku
3303 03.04.2008 Oku
7610 20.07.2010 Oku
3745 Melih Erzen 01.08.2008 Oku
7699 27.09.2010 Oku
19041 04.11.2014 Oku
2978 20.02.2008 Oku
10991 16.01.2012 Oku
10972 16.01.2012 Oku
11016 Ayhan Tergip 16.01.2012 Oku
4839 13.03.2009 Oku
11022 Ergin Ayan 16.01.2012 Oku
10992 Ergin Ayan 16.01.2012 Oku
[ 1 2 3 4 5 6 ]