Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
2528 27.12.2007 Oku
2529 Necati Demir 27.12.2007 Oku
2530 Mehmet Yavuz Erler 27.12.2007 Oku
2531 27.12.2007 Oku
2532 27.12.2007 Oku
2533 27.12.2007 Oku
2534 27.12.2007 Oku
2535 27.12.2007 Oku
2536 27.12.2007 Oku
2537 27.12.2007 Oku
2544 27.12.2007 Oku
2976 20.02.2008 Oku
2977 Salih Demirbilek 20.02.2008 Oku
2978 20.02.2008 Oku
2979 20.02.2008 Oku
2980 20.02.2008 Oku
2981 Abdullah Kaya 20.02.2008 Oku
2982 20.02.2008 Oku
2983 20.02.2008 Oku
2984 20.02.2008 Oku
2985 20.02.2008 Oku
2988 Necati Tonga 20.02.2008 Oku
2989 20.02.2008 Oku
2990 20.02.2008 Oku
2991 La Morphosyntaxe Enonciative en Turc Oral Contemporain 20.02.2008 Oku
2992 20.02.2008 Oku
2993 20.02.2008 Oku
3303 03.04.2008 Oku
3519 20.05.2008 Oku
3520 20.05.2008 Oku
3521 20.05.2008 Oku
3522 20.05.2008 Oku
3523 20.05.2008 Oku
3524 Fatih Usluer 20.05.2008 Oku
3525 20.05.2008 Oku
3526 20.05.2008 Oku
3527 20.05.2008 Oku
3528 20.05.2008 Oku
3529 20.05.2008 Oku
3530 20.05.2008 Oku
3625 23.06.2008 Oku
3744 01.08.2008 Oku
3745 Melih Erzen 01.08.2008 Oku
3746 Adem Balkaya 01.08.2008 Oku
3747 01.08.2008 Oku
3748 Erhan Durukan 01.08.2008 Oku
3749 01.08.2008 Oku
3750 04.08.2008 Oku
3751 Melih Erzen 04.08.2008 Oku
3752 04.08.2008 Oku
3753 04.08.2008 Oku
3754 Hayrullah Kahya 04.08.2008 Oku
3755 Yunus Kaplan 04.08.2008 Oku
3756 04.08.2008 Oku
3757 04.08.2008 Oku
3758 04.08.2008 Oku
3766 06.08.2008 Oku
3767 06.08.2008 Oku
3821 Hayrullah Kahya 03.09.2008 Oku
3823 03.09.2008 Oku
4039 18.11.2008 Oku
4040 18.11.2008 Oku
4655 25.02.2009 Oku
4656 Bilal Dedeyev 25.02.2009 Oku
4657 25.02.2009 Oku
4658 25.02.2009 Oku
4659 25.02.2009 Oku
4660 25.02.2009 Oku
4661 25.02.2009 Oku
4662 25.02.2009 Oku
[ 1 2 3 4 5 6 ]