Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
1031 Tuncer Baykara 16.04.2007 Oku
78 Cemal Kurnaz 11.01.2007 Oku
19469 23.03.2015 Oku
537 An Analysis of Turkish Interjections in the Context of Reactive Idea Framing 04.04.2007 Oku
1045 13.04.2007 Oku
579 Aysu Erden 24.05.2007 Oku
1594 Application of Proop's Morphological Analysis to Turkish Folktales 09.04.2007 Oku
1082 Aristoteles?te Bilgi, Bilim, Bilgide Kesinlik 12.01.2007 Oku
1249 08.01.2007 Oku
85 11.01.2007 Oku
10099 17.11.2011 Oku
1090 13.04.2007 Oku
261 18.01.2007 Oku
163 13.04.2007 Oku
178 Aysu Erden 05.01.2007 Oku
3786 08.08.2008 Oku
1053 01.03.2007 Oku
614 Firdevs Karahan 09.04.2007 Oku
1200 10.01.2007 Oku
2691 09.01.2008 Oku
1021 R. Levent Aysever 12.01.2007 Oku
1123 13.04.2007 Oku
19470 23.03.2015 Oku
1794 06.01.2007 Oku
57 13.04.2007 Oku
87 11.01.2007 Oku
1814 15.01.2007 Oku
1080 12.01.2007 Oku
1138 12.01.2007 Oku
531 23.01.2007 Oku
1091 13.04.2007 Oku
10101 Neslihan Kansu Yetkiner 17.11.2011 Oku
1781 Aysu Erden 07.01.2007 Oku
2696 09.01.2008 Oku
513 R. Levent Aysever 12.01.2007 Oku
623 05.01.2007 Oku
612 Semiramis Kantel 10.04.2007 Oku
546 27.02.2007 Oku
624 07.01.2007 Oku
10097 Nahide Konak 17.11.2011 Oku
176 08.05.2007 Oku
1108 13.04.2007 Oku
124 Bilge Yavuz 11.01.2007 Oku
667 Functional Notions of Turkish Verbal Adjectives in Adjective Constructions 07.01.2007 Oku
1056 13.04.2007 Oku
10095 17.11.2011 Oku
10094 Nurten Birlik 17.11.2011 Oku
677 09.04.2007 Oku
676 Onur Bilge Kula 09.04.2007 Oku
10100 17.11.2011 Oku
668 22.01.2007 Oku
2946 15.02.2008 Oku
1066 25.01.2007 Oku
1035 Cahit Bilim 18.01.2007 Oku
989 Serpil Altuntek 12.01.2007 Oku
19400 23.02.2015 Oku
1184 Fahri Unan 13.04.2007 Oku
641 27.02.2007 Oku
150 25.01.2007 Oku
1067 25.01.2007 Oku
2166 Evren Alpaslan 08.11.2007 Oku
2252 22.11.2007 Oku
19466 Emine Yarar 23.03.2015 Oku
515 R. Levent Aysever 10.04.2007 Oku
1779 Bilge Ercilasun 06.01.2007 Oku
991 Serpil Altuntek 08.05.2007 Oku
1054 01.03.2007 Oku
1198 08.05.2007 Oku
9896 08.11.2011 Oku
1795 08.01.2007 Oku
[ 1 2 ]