Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
9621 Ahmet Buran Türkiye Türkçesi Ağız Atlasının Önündeki Sorunlar 21.09.2011 Oku
9631 Ali Koç Pertek (Tunceli) Yöresi Kurmancisinde Geçen Türkçe Sözcükler 22.09.2011 Oku
9630 İbrahim Tosun Pertek (Tunceli) Yöresi Kurmancisinde Geçen Türkçe Sözcükler 22.09.2011 Oku
9620 Ercan Alkaya Bahaeddin Ögel'in "Harput Ağzı Fonetik ve Morfoloji" Adlı Eseri Üzerine Bir Değerlendirme 21.09.2011 Oku
9622 Hüseyin Kahraman Mutlu Balıkesir Tahtacı Türkmenleri Ağzının Fonetik Özellikleri 21.09.2011 Oku
9623 Ebru Silahşör Amasya Merkez Ağzı'nın Ses Bilgisi Özellikleri 21.09.2011 Oku
9626 Osman Erciyas Kıbrıs Ağzındaki Öz Türkçe Kelimeler Açısından Dağarcık'ın Dili 22.09.2011 Oku
9628 Ramazan Bölük Kaş (Antalya) Ağzı Şekil Özellikleri Üzerine 22.09.2011 Oku
9627 Mehmet Dursun Erdem Kaş (Antalya) Ağzı Şekil Özellikleri Üzerine 22.09.2011 Oku
9629 Gürkan Gümüşatam Söz Dizimi Açısından Kıbrıs Türk Atasözleri: Türkiye Türkçesindeki Varyantlarla

Paralellikler ve Sapmalar
22.09.2011 Oku
9625 Nuh Doğan Vezirköprü ve Havza Ağızlarında Yabani Bitki Adları 22.09.2011 Oku
9624 Erdoğan Boz Ağızbilimi Terimleri Sözlüğü Üzerine 22.09.2011 Oku
11651 Gülcihan Pehlivan Hemedan Bölgesi (İran) Bahar Ağzı Üzerine 03.02.2012 Oku
18194 Erdoğan Boz-Semra Günay Aktaş-Fatih Doğru-Songül İlbaş Çevredilbilimi Açısından Eskişehir’de Konuşulan Kazan Tatar Türkçesi 10.01.2014 Oku
16056 Engin Gökçür Van Gölü Havzası Ağızlarında Kullanılan Eski Türkçe ve Orta Türkçe Menşeli Sözcükler Üzerine 28.09.2012 Oku
16059 Mehmet Cihat Üstün Erzincan Ağzında Görülen “-(y)AğIn” Eki Hakkında 28.09.2012 Oku
17115 Yeter Torun Türkiye Türkçesi ve Balkan Ağızlarında “Kaçan” Soru Sözcüğü 22.02.2013 Oku
16054 Muammer Doğan Aksaray Ağzından Derleme Sözlüğü'ne Katkılar 28.09.2012 Oku
11652 Gülsel Sev Beter Sözcüğünün Farklı Bir Kullanımı 03.02.2012 Oku
11650 Gürkan Gümüşatam Kavram Alanları Açısından Kıbrıs Türklerince Hayvanlara Verilen Adlar 02.02.2012 Oku
18195 Mehmet Hazar Nevşehir Ağzı Dil Bilgisi Bibliyografyası 10.01.2014 Oku
17112 Gürkan Gümüşatam Kıbrıs Ağızlarında İkili Kelimeler (Dubletler) 22.02.2013 Oku
18192 Leyla Karahan Gramatikal Ölçütlerle Belirlenen Türkiye Türkçesi Ağız Gruplarında Leksik Verilerin Anlamlılığı Üzerine Bir Araştırma 10.01.2014 Oku
16061 Abdurrazak Peler Kıbrıs’ta Türkler Tarafından Konuşulan Lisanın Adı Ne Olmalıdır? 28.09.2012 Oku
16060 Gökçe Yükselen Kıbrıs’ta Türkler Tarafından Konuşulan Lisanın Adı Ne Olmalıdır? 28.09.2012 Oku
16053 Nurettin Demir Türkçe Ağız Araştırmalarında Bazı Yöntem Sorunları 28.09.2012 Oku
16057 Mehmet Hazar Irak Erbil Türkmen Ağzında G> C Ünsüz Değişmesi 28.09.2012 Oku
16058 İbrahim Tosun Doğu Anadolu Ağızlarında Ara Ünlüler 28.09.2012 Oku
16055 Fatih Erbay Deliorman Bölgesinde Yazılmış Anonim Bir Eser (Uslu ile Süslü) ve Bu Eserde Karşılaşılan Ağız

Özellikleri
28.09.2012 Oku
17111 Adriatik Derjaj Anadolu Ağızlarının Arnavutçadaki İzleri Üzerine 22.02.2013 Oku
17110 Hatice Şahin Bursa Yerli Ağızlarında Birincil Uzun Ünlüler Üzerine 22.02.2013 Oku
11649 Bilgehan Atsız Gökdağ Hamse Türkleri ve Ağzı 02.02.2012 Oku
18196 Sinan Uyğur Artvin İli Sarıbudak Köyü Ağzındaki Kişi Adları ile Bunlarda Meydana Gelen Ses Değişimleri 10.01.2014 Oku
17114 Gönül erdem Nas Anamur Ağzından Derleme Sözlüğü'ne Katkılar 22.02.2013 Oku
17113 Suzan Suzi Tokatlı Anamur Ağzından Derleme Sözlüğü'ne Katkılar 22.02.2013 Oku
18193 Özgür Ay Türkiye Türkçesi Ağızlarında Kullanılan Dönüşlülük Zamir(ler)i Üzerine 10.01.2014 Oku
17116 İdris Nebi Uysal Ağız Araştırmalarında Bağlamsal Sözlük ve Dizin Kullanımı 22.02.2013 Oku
11653 Serdar Yavuz Türkiye Türkçesi Ağızlarında Bağlaçlar 03.02.2012 Oku