Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
6919 Mehmet Takkaç Passion For Building: Henrik Ibsen's The Master Builder And Arnold Wresker's Their Very Own

And Golden City
27.04.2010 Oku
6920 Erdinç Parlak, A. Gökhan Biçer Edward Bond'un Kuzeye Giden İnce Yol Oyununda Aydın Sorunu 27.04.2010 Oku
6921 Mehmet Takkaç Female Survival In The Contemporary Society Without Causing Feminist Polemic As Reflected In

Pam Gems? Piaf, Camille, And Loving Women
27.04.2010 Oku
16112 Cengiz Gündoğdu Hacı Bektâş-ı Velî ve Bektaşîliği Tanımlamaya Dair Bazı Parametreler 09.10.2012 Oku
16113 Mesut Bulut-Salih Orhan-A. Kadir Kırbaş Türkçeye “Fransız Kalmak” Üzerine Bir İnceleme 09.10.2012 Oku
16114 Serhat Yener Osmanlı Dönemi Minyatürlerinde Enstrüman Figürleri Üzerine Bir İnceleme 09.10.2012 Oku
16115 Nesrin Feyzioğlu On Erzurum Türküsü Üzerinde Bir Metot Denemesi 09.10.2012 Oku
16117 Ahmet Sarı Asaf Halet Çelebi ve Heinrich Heine’nin Şiirlerinde Kan İzleği 09.10.2012 Oku
16118 Cemile Akyıldız Ercan Asaf Halet Çelebi ve Heinrich Heine’nin Şiirlerinde Kan İzleği 09.10.2012 Oku
16119 Ahmet Beşe “Tom Amca’nın Kulübesi” ve “The Octoroon” Adlı Yapıtlarda Uzam ve Simge 09.10.2012 Oku
16120 Deniz Aras “Tom Amca’nın Kulübesi” ve “The Octoroon” Adlı Yapıtlarda Uzam ve Simge 09.10.2012 Oku
16121 Melik Bülbül Thomas Berhard’ın Ereignisse (Olaylar) Adlı Yapıtında Psikososyal Bir Sorun Olarak Anguas (İç

Sıkıntısı) Olgusu
09.10.2012 Oku
16122 İlknur Emekli Mahmûd Teymûr’un Nidâu’l-Mechûl Adlı Romanı Üzerine Bir İnceleme 09.10.2012 Oku
16123 Süleyman Efendioğlu Cinânü’l-Cenân’ın Yeni Nüshaları 09.10.2012 Oku
18165 Sezgin Toska William Faulkner’in “Ayı” adlı Öyküsüne Ekoeleştirel Yaklaşım 26.12.2013 Oku
18166 Süreyya Eroğlu Seyahatnameler’de Sinop 26.12.2013 Oku
18167 A. Alev Direr Akhan Seyahatnameler’de Sinop 26.12.2013 Oku
18168 Müjdat Avcı Eğitimde Temel Bir Sorun: Yabancılaşma 26.12.2013 Oku
18169 Gülay Sarıçoban Spoken Languages in Eurasion Geography 26.12.2013 Oku