Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi

Konu Dizini

Anasayfa  Yazarlar Dizini  Kaynaklar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Ağızlar
Anadolu
Anlam
Âşık
Atasözü
Atatürk
Bilgisayar-Bilişim
Cümle
Çeviri
Çukurova
Dede Korkut
Destan
Deyim
Dilbilgisi
Dilbilimi
Divan edebiyatı
Edebiyat
Eğitim
Ekler
Eser
Felsefe
Folklor
Gelenek
Halk kültürü-Halkbilimi
Hikaye
İnceleme
İnternet
Kavram
Kelime
Kitap
Kültür
Lehçe
Roman
Sanat
Sozcük
Sözlük
Şiir
Tanıtma
Tanzimat
Tarih
Teknoloji
Terim
Tiyatro
Türkçe
Türk dili
Türkiye Türkçesi
Türkoloji
Türkü
Üslup
Yazıtlar
Makale Link
Aksaray Ağzından Derleme Sözlüğü'ne Katkılar Link
Sözlükçülük ve Sözlük Araştırmacılığı Link
-Edirneli Nazmî ve Çağdaşlarının Eserlerinden- Türkiye Türkçesinin Tarihsel Sözlüğü?ne

Katkılar
Link
-Edirneli Nazmî ve Çağdaşlarının Eserlerinden- Türkiye Türkçesinin Tarihsel Sözlüğü'ne

Katkılar
Link
"Dravid Dilleri, Türkçe ve Sanskritçe Sözlüksel Karşılaştırmalar Üzerine Düşünceler" Link
"Mustafa Gökçeoğlu, Kıbrıs Türk Küme Sözler (Formeller) Sözlüğü 1-2" (tanıtma) Link
"Türkçe Sözlük" Üzerine Link
"Xavier Bianchi’nin “Dictionnaire Français-Turc” Adlı Sözlüğünde İmlanın Gizlediği Telaffuzlar" Link
15. Yüzyıla Ait Bir Tıp Terimleri Sözlüğü:Terceme-i Akrabâdîn?in Istılah Lügatı Link
1945'ten Bu Yana Türkçe Sözlükler Link
Ağız Araştırmalarında Bağlamsal Sözlük ve Dizin Kullanımı Link
Ağız Sözlükçülüğü Link
Ağız Sözlükçülüğü Üzerine Link
Ağız Sözlükleri: Yöntem ve Sorunlar -II- Link
Ağız Sözlüklerinde Sözlükbirimlerin İçerik Plana Üzerine Öneriler Link
Ağızbilimi Terimleri Sözlüğü Üzerine Link
Ahmet Türkmenoğlu, Çukurova Kadirli Dağkolu Türkmen Ağzı Sözlüğü Link
Aksaray Ağzından Derleme Sözlüğüne Katkılar Link
Aksaray Ağzından Derleme Sözlüğüne Katkılar-1 Link
Alıntı Kelimeler Bakımından Türkçe Sözlük Link
Alıntı Sözcükler İçin Verilen Kaynak Dil Ve Özgün Biçim Bilgileri Açısından Türkçe Sözlüklerin Karşılaştırılması Link
Ali Abbas Çınar, Muğla İli Ağzı Sözlüğü Link
Ali Şîr Nevâ’î’nin Arapça Sözlüğü Hakkında Link
Anadolu Ağızları Derleme Sözlüğü'ne Katkılar Link
Anadolu Ağızları Sözlüğü'ne Ekler Projesi ve 2006'daki Durumu Link
Anadolu Sahasında Yazılmış Eski Bir Arapça Türkçe Sözlük Üzerine Notlar Link
Anadolu Sahasında Yazılmış Farsça-Türkçe Sözlükler Link
Anadolu ve Rumeli Ağızlarından Derleme Sözlüğü'ne Katkılar - II Link
Anamur Ağzından Derleme Sözlüğü'ne Katkılar Link
Anayasa Sözlüğünde Geçen Bazı Kelimeler Üzerine Link
Andreas Tietze'nin Sözlüğü ve Burun Üzerine Link
Andrey Nikolayeviç Kononov: Ülke Türkologlarının Biyobibliyografik Sözlüğü

(tanıtma)
Link
Ankara Ağızları Sözlüğü Örneğinde Ağız Sözlükçülüğü Hakkında Bazı Tespitler Link
Anlam çözümlemesi: Temel Fransızca'da "Duygu" Sözlüksel Alanı Link
Ardanuç Ağzı İle Divânu Lûgat-it-Türk ve Derleme Sözlüğü Arasında Bir Karşılaştırma

Denemesi
Link
Argo Sözlükleri Link
Arnavutluk'taki Dilde Sadeleştirme Çalışmalarında Metin Altı Sözlüklerin Fonksiyonu Link
Ata Terzibaşı'nın Türk Diliine Son Armağanı Kerkük Ağzı Türkmanca Sözlük Link
Atatürk Sözlüğü Link
Azerbaycan Sahası Sözlükleri Link
Azerbaycan Sahasında Hazırlanan İlk Rusça-Türkçe Sözlük Link
Başka Dillerden Haberler: Fransız Dilini Savunma; İbrani Dil Akademisinin yeni merkezi

açıldı; Ordu konferansının kararları; Ordu - Bnagali Sözlüğü, Esperanto Üniversitesi ve Tiyatrosu
Link
Behçet Necatigil'in Sözlükleri Link
Belge Yönetimi ve Arşiv Terimleri Sözlüğü (tanıtma) Link
Bilgisayar Destekli Terim Çalışmaları ve TDK İktisat Terimleri Sözlüğü Link
Bilgisayar ve Sözlükçülük Yöntemleri Link
Bir Kitap Arkası Sözlük Çevirisi: Kutadgu Bilig Link
Birinci Türk Dili Kurultayı ve Ceyhan Yörük Ağzı Kelimelerinin Derleme Sözlüğü'ndeki

Kullanımları
Link
Bitki Adları Sözlüğü ve Bitki Adlarının Derlenmesiyle İlgili Sorunlar Üzerine Link
Bosna- Hersek'te Boşnaklara Türkçe Öğretmek Amacıyla Yazılmış Türkçe-Boşnakça Sözlükler Üzerine Link
Cevahirü’l-Ahbar Fi Hasayili’l-Ahyar’da Güncel Türkçe Sözlük’le Anlamca Örtüşen Deyimler Link
Codex Cumanicus Sözlüğünün Basılışı Dolayısiyle Link
Coğrafi Adların Etimolojik Sözlüğü Link
Cumhuriyet Döneminde Yapılan Sözlük Çalışmaları Ve Türkçe Sözlükler Üzerine Bir Kaynakça

Denemesi
Link
Çağatayca Sözlükler Link
Çağdaş Türkçe Sözlüklerde Çokanlamlı Madde Başlarındaki Anlamların Sıralanma Sorunu: 'Klasik'

Örneği
Link
Çavdır Ağzından Derleme Sözlüğü’ne Katkılar Link
Çocuklar İçin Yazılan Farsça-Türkçe Manzum Bir Sözlük: Dürrî’nin Güher-Rîz’i Link
Çukurova'nın Söz Varlığından Türkçe Sözlük İçin Katkılar Link
Çuvaş Dilinin Etymologique Sözlüğü (tanıtma) Link
Değerlendirmeler: Ali Şafak: Hukuk ve Emniyet Terimleri Sözlüğü Link
Değerlendirmeler: Türkçe - Kazakça - Karakalpakça - Rusça - İngilizce Karşılaştırmalı

Dilbilim ve Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü
Link
Değişen Türk Dünyasında W. Radloff'un "Türk Dialektleri Sözlüğü Denemesi" Adlı Eserinin

Önemi
Link
Denizli Ağzından Derleme Sözlüğü?ne Katkılar Link
Derleme Sözlüğü Link
Derleme Sözlüğü ve Mersin Ağzı Sözlüğü'ne Tarsus Yöresinden Katkılar Link
Derleme Sözlüğü ve Türkçe Sözlük'te Madde Başı Olarak Kişi Adıllarının Kullanımları Üzerine Link
Derleme Sözlüğü'nde Eski Türkçe Bir Kelime: Ağlak Link
Derleme Sözlüğü'nde Geçen En Eski Türkçe Kelimeler I Link
Derleme Sözlüğü'nde Geçen En Eski Türkçe Kelimeler II Link
Derleme Sözlüğü'nde İkinci Kelimesinin Başında S- Bulunduran Tekrarlar ve Başka Seslerle

Benzer Diğer Tekrarlar
Link
Derleme Sözlüğü'nde Kullanılan Gün Adları Link
Derleme Sözlüğü'nde Şimdiki Zamanla İlgili Veriler Link
Derleme Sözlüğü'ndeki Gizli Dil Verileri Üzerine Link
Derleme Sözlüğü'ne İlâveler Link
Derleme Sözlüğünde Dokumacılık Mesleği İle İlgili Söz Varlığı Link
Derleme Sözlüğü’ndeki Kalıplaşmış İsim-Fiillerin ve Sıfat-Fiillerin Yazı Dilinde Kullanılırlık

Durumları
Link
Derleme Sözlüğüne Göre Türkiye Türkçesi Ağızlarında Meslek İcracısı Adları Link
Derleme Sözlüğüne Katkılar: Kayseri, Isparta, Adana İllerimizden Derlemeler Link
Dil Bilgisi Terimleri Sözlükleri ve Terimlerin Kullanımında Görülen Aksaklıklar Link
Dil Bilgisi ve Dil Bilimi Terimleri Sözlükleri Link
Dil Eğitiminde ve Öğretiminde Kavram Alanı Sözlüklerinin Önemi Link
Dil Kullanımında Verimlilik Açısından Tikel Sözlükçe Link
Dil Öğretiminde Manzum Sözlüklerin Rolü ve Tuhfe-i Nushî Link
Dilbilim, Sözlük, Sözlükçülük Link
Divan Şiirinin Anlaşılmamasında Sözlüklerin Rolü Nedir? Link
Edirne İli Ağızlarından Derleme Sözlüğü'ne Katkılar - I Link
Edirne İli Ağızlarından Derleme Sözlüğüne Katkılar - II Link
Ekşi Sözlük: Format Sözlükçüleri Gözetliyor Link
Ekşi Sözlük: Postmodern Elektronik Kültür Link
Erzincan Ağzından Derleme Sözlüğü'ne Katkılar Link
Erzurum Yöresi Ağızlarından Derleme Sözlüğü’ne Katkılar Link
Eski Astronomi Metinlerinde Karşılaşılan Astronomi Terimlerine İlişkin Bir Sözlük Denemesi Link
Eski Harflerle Basılmış Türkçe Sözlükler Katalogu Link
Eski Türkçenin Sözlükleri Link
Eski Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Link
Eskişehir Yöresi Ağızlarından Derleme Sözlüğü'ne Katkılar Link
Eşdizimli Sözlükler Link
Etimoloji Sözlükleri Link
Evliya Çelebi Seyahatnamesi Okuma Sözlüğü Link
Gagavuz Türkçesinin Sözlükleri Üzerine Link
Galat Sözlükleri ve Mehmed Hafîd Efendi'nin Galatât Sözlüğündeki Çağatayca Sözcükler Link
Gölge Kelime" Terimi ve Çağatayca Sözlüklerdeki Bazı Gölge Kelimeler Link
Gönül Maddesinin Farklı Türkçe Sözlüklerde Karşılaştırmalı İncelenmesi Üzerinden TDK Sözlüğünün Sözlük Bilimi Açısından Değerlendirilmesi Link
Gönüllü Bir Halk Kültürü Derlemecisinin Kitaplarındaki Sözlüklere Girmemiş Bazı Atasözü ve Deyimler Üzerine Link
Göstergebilim Açısından Bir Şiir Dğerlendirmesi: "Bir Sözlükte Kitap Adları" Link
Gülensoy, Tuncer Köken Bilgisi Sözlüğü (tanıtma) Link
Güncel Türkçe Sözlük'te "kasap" Sözcükbirimi Üzerine Bir Derlem Araştırması Link
Güncel Türkçe Sözlük'te "Zarf" Olarak Tanımlı Sözlük Birimlerin Derlem-Denetimi Link
Günümüz Türk Dilleri ve Sözlükleri Ek: Halaçça ve Salarca Hakkında Bir Kaç Söz Link
Haldun Taner’in Hikâyelerinden Türkçe Sözlük’e Katkılar Link
Hasan Kalyoncu, Trabzon Tonya Ağzının Dilbilgisel Özellikleri ve Tonya Sözlüğü Link
Hasan Rızâyî ve Kân-ı Ma'ânî İsimli Manzum Sözlüğü Link
Hat, Tezhip ve Cilt Terimleri Sözlükleri Link
Irak Türkmen Ağızlarının Mükemmel Sözlüğüne Doğru Link
Isparta Ağzından Derleme Sözlüğüne Katkılar Link
İ. Kengesbayev, Kazak Tilining Frazeologiyalık Sözdigi (Kazak Dilinin Deyimler Sözlüğü), Kazak

SSR Ğılım Akademiyası Til Bilmi İnstitutı, Almatı (=Alma Ata) 1977. 711 s.
Link
İki Sözlük Link
İki Terim Sözlüğü Üzerine Link
İlk Türk Lehçeleri Sözlüğü: Divanu Lugati't-Türk'te Lehçelerin Söz Varlığına Bir Bakış Link
[ 1 2 3 ]