Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi

Konu Dizini

Anasayfa  Yazarlar Dizini  Kaynaklar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Ağızlar
Anadolu
Anlam
Âşık
Atasözü
Atatürk
Bilgisayar-Bilişim
Cümle
Çeviri
Çukurova
Dede Korkut
Destan
Deyim
Dilbilgisi
Dilbilimi
Divan edebiyatı
Edebiyat
Eğitim
Ekler
Eser
Felsefe
Folklor
Gelenek
Halk kültürü-Halkbilimi
Hikaye
İnceleme
İnternet
Kavram
Kelime
Kitap
Kültür
Lehçe
Roman
Sanat
Sozcük
Sözlük
Şiir
Tanıtma
Tanzimat
Tarih
Teknoloji
Terim
Tiyatro
Türkçe
Türk dili
Türkiye Türkçesi
Türkoloji
Türkü
Üslup
Yazıtlar
Makale Link
19. Yüzyılın Sonlarında Karçınzade Süleyman Şükrü'nün Gözüyle Çukurova Link
1940'larda Çukurova'da Derlenmiş Türküler ve Âşık Deyişleri Link
Ahmet Türkmenoğlu, Çukurova Kadirli Dağkolu Türkmen Ağzı Sözlüğü Link
Birbiriyle Yakın Münasebeti Olan Çukurova Aşıklarının Şiirlerinde Atasözleri ve Deyimler

Nasıl İşlenmiştir
Link
Çukurova Ağıt Söyleme Geleneğinde "Gelin Göçürme Ağıtları" Link
Çukurova Ağıt Söyleme Geleneğinde Ölüm Dışı Söylenen Ağıtlar Link
Çukurova Ağıtlarında İnsanların Fiziki, Sosyal ve Psikolojik Özellikleri Link
Çukurova Ağızlarında Ünlü Göçüşmesi Link
Çukurova Ağzılarında Ünlü Göçüşmesi Link
Çukurova Âşıklık Geleneğinde Atışma
Çukurova Âşıklık Geleneğinde Kadın Âşıklar Link
Çukurova Bölgesi Girit Göçmenlerinin Girit'e Dair Anlatılarının Sosyal Tarihe

Kaynaklık Etmesi
Link
Çukurova Bölgesi Girit Göçmenlerinin Girit'e Dair Anlatılarının Sosyal Tarihe Kaynaklık Etmesi Link
Çukurova Dolaylarında Halk Müziğinin Söz ve Ses Yapısı Link
Çukurova Fıkra Anlatma Geleneğinde Nasrettin Hoca Etkisi Link
Çukurova Fıkra Söyleme Geleneğinde Yerel Fıkra Tipi: Karakülah Hoca Fıkraları Link
Çukurova Halk Edebiyatının Kıbrıs Boyutu Link
Çukurova Halk Kültürü ile İlgili Bazı Tespitler Link
Çukurova Halk Kültüründe Eğlence Link
Çukurova Halk Kültüründe Şaba Geleneği Link
Çukurova Halk Kültüründe Törenler, Bayramlar, Şenlikler Link
Çukurova Halk Kültüründe Yerel Fıkra Tipi: Abdal Fıkraları Link
Çukurova Halk Kültürüne Hizmet Eden Adana Dergileri Link
Çukurova Halk Kültürünün Tanıtılmasında Ali Rıza Yalgın'ın Yeri ve Kişiliği Bibliyografyası Link
Çukurova Kına Geleneğinde Ağıt Türküler Link
Çukurova Konar-Göçer Türkmenlerinin Halk Kültürlerinde Eski Türk İnançlarının İzleri Link
Çukurova Konulu Romanlarda Çukurova Halk ve Halk Edebiyatı Geleneği Ürünlerinin Etkisi ve Yeri

Link
Çukurova Masallarında Destani Özellikler Var mıdır? Link
Çukurova Türkülerinin Müzik Yapısı Link
Çukurova Üniversitesi'nde Halk Kültürü ile İlgili Yapılan Çalışmalar Link
Çukurova Üniversitesinde Bölge Halk Kültürü Araştırmaları Merkezinin Kurulması Üzerine Link
Çukurova ve Çevresi Atasözü, Deyim ve Ölçülü Sözlerinden Bir Bölümü Üzerine Link
Çukurova Yerel Fıkra Tiplerinin Türk Fıkra Anlatma Geleneğindeki Yeri Link
Çukurova Yörüklerinin Gelenek ve Görenekleri, Bunlardaki Eski Kültür İzleri Link
Çukurova?nın Bereketli Topraklarını Korumak Hepimizin Birinci Görevi Olmalıdır Link
Çukurova'da Anlatılan Alkalarası Efsanelerinin Türk Efsaneleri İçerisindeki Yeri Link
Çukurova'da Derlenen Kusurlu Halk Ezgileri Link
Çukurova'da Düzenlenen Bilmece, Muamma ve Lugazlar Link
Çukurova'da Folklor Derlemeleri Link
Çukurova'da Halk Hekimliği ve İlgili Uygulamalarda Eski Türk İnançlarının İzleri Link
Çukurova'da Kentleşme ve Sanayileşmenin Tarım Topraklarına Etkisi Link
Çukurova'da Ölümle İlgili İnanışlar-Uygulamalar ve İskenderun Mezar Taşlarının Dili Link
Çukurova'da Salavatçılık Geleneği ve Âşıkların Pehlivan Salavatlamaları Link
Çukurova'da Türkmenler ve Halk Oyunları Link
Çukurova'daki Türkistanlıların Bağımsızlıktan Sonra Atayurtları ile Olan İlişkileri Link
Çukurova'nın Bereketli Toprağı Kitap Fuarı İle Yeniden Şenlendi Link
Çukurova'nın Söz Varlığından Türkçe Sözlük İçin Katkılar Link
Çukurova'ya Yerleşen Türkistanlıların Sosyolojik Durumu Link
Çukurova'ya Yönelik Fransız Emperyalizminin Tarihi ve Kültürel Görünümü Link
Çukurovalı Âşık İmamî’nin Ölüm Dışı Öğütlemeli – Kargışlamalı Ağıtları Link
Çukurovalı Âşıkların Dilinde 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı Link
Çukurovalı Halk Ozanlarında Cumhuriyet, Atatürk, Vatan ve Millet Sevgisi Link
Çukurovalı İki Adaş : Münif Beyler Link
Çukurovalı Ozanlarda Özgürlük, Yiğitlik ve Mücadele Anlayışı Link
Elektronik Kültür Ortamında Aşık Tarzı Şiir Geleneği Bağlamında Çukurova Aşıkları Üzerine

Tespitler
Link
Erciyes Dergisinde Yayınlanmış Çukurova Halk Kültürü İle İlgili Yazılar Link
Gerçek Kimliği ile İnce Mehmet ve Çukurova Link
Halet Çambel ve Çukurova Kültüründe Karatepe Link
Halk Kültürümüzde Keklik Motifi ve Çukurova'dan Örnekler Link
Hitit İmparatorluğu'nun Yıkılışından Bizans Dönemi?nin Sonuna Kadar Adana ve Çukurova Tarihi Link
Karacaoğlan'daki Çukurova Gelenekleri Link
Karacaoğlan'ın Çizdiği Çukurova Haritası Link
Misis'te Denizle İlgili Bir Efsane ve Tarihte Çukurovalı Meşhur İlim Adamları Link
Orhan Kemal Uyarlamalarında Çukurova Gerçeğinin Yansımaları Link
Ortak Türk Folklorunun Geleceğe Aktarılması ve Çukurova Nogaylarının Halk Kültürü Araştırması

Çalışmaları
Link
Osmaniye ve Çukurova?da Âşıklık Geleneği Link
Ritüel Kökenli Çukurova Tören ve Köy Seyirlik Oyunarında Canlandırma, Hayvan Benzetmeceleri ve

Semboller
Link
Ritüel Kökenli Çukurova Tören ve Köy Seyirlik Oyunlarında Canlandırma, Hayvan Benzetmeceleri ve

Semboller
Link
Ritüel Kökenli Çukurova Tören ve Köy Seyirlik Oyunlarında Canlandırma, Hayvan Benzetmeceleri ve

Sembolleri
Link
Toroslardan Çukurova'ya Yankılanan Ses: Bozlak Link
Türk Kültüründeki Su Kültünün Çukurova Halk İnançlarındaki İzleri Link
Türkiye Türkçesinin Ağzıları ve Etnik Yapı: Çukurova Ağzıları Örneği Link
Wilbrand Von Oldenburg Seyahatnamesine Göre XIII.Yüzyılın Başlarında Çukurova Link
XVII. Yüzyıl Çukurovalı Karacaoğlan Adına Tasnif Edilen Halk Hikâyelerinin Değerlendirilmesi Link
XVII. Yüzyıl Saz Şairi Çukurovalı Karacaoğlan İle İlgili Bir Değerlendirme Link
XX. Yüzyıl Başlarında Doğu Çukurova'da Fırtınalı Hayat ve Fettahoğulları Link
Yaşar Kemal ve Çukurova Link