Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi

Konu Dizini

Anasayfa  Yazarlar Dizini  Kaynaklar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Ağızlar
Anadolu
Anlam
Âşık
Atasözü
Atatürk
Bilgisayar-Bilişim
Cümle
Çeviri
Çukurova
Dede Korkut
Destan
Deyim
Dilbilgisi
Dilbilimi
Divan edebiyatı
Edebiyat
Eğitim
Ekler
Eser
Felsefe
Folklor
Gelenek
Halk kültürü-Halkbilimi
Hikaye
İnceleme
İnternet
Kavram
Kelime
Kitap
Kültür
Lehçe
Roman
Sanat
Sozcük
Sözlük
Şiir
Tanıtma
Tanzimat
Tarih
Teknoloji
Terim
Tiyatro
Türkçe
Türk dili
Türkiye Türkçesi
Türkoloji
Türkü
Üslup
Yazıtlar
Makale Link
'Cibakaya' adlı Bilgisayar Programının Dil Çalışmalarına Yapabileceği Katkılar Link
(Kök) Türk Tipografisinin Yazılı Eserlerde Font Olarak Kullanımında Görsel Sanatlar Destekli

Bilişim Teknolojisinden Yararlanma ve Karabalgasun I Yazıtı Üzerine Font (Alyılmaz.Ttf) Denemesi
Link
Ağız Araştırmalarında Bilişim Teknolojilerinin Kullanılması ve Ağız Tezleri İçin Yenilik Önerileri Link
Bilgisayar Bir Metni Vurgulu Okuyabilir mi? Link
Bilgisayar Çağında Dil Link
Bilgisayar Destekli Bir Dil Programı- -Türkçe Konuşma - Tanıma Sistemi- Link
Bilgisayar Destekli Çeviri Üzerine Bir İnceleme Link
Bilgisayar Destekli Dil Bilimi ve Türk Cumhuriyetleri Link
Bilgisayar Destekli İşbirlikçi Dil Öğrenimi Göreve Dayalı Dil Öğrenimine Yönelik Özel Bir Atıfla Link
Bilgisayar Destekli Öğretimin Tasarımlanmasında Öğrenme Bağlamı Link
Bilgisayar Destekli Sözdizimi Çalışması ve PROLOG Link
Bilgisayar Destekli Terim Çalışmaları ve TDK İktisat Terimleri Sözlüğü Link
Bilgisayar Destekli Türkçe Tabanlı Medya İçerik Çözümleme Sistemi – 107K209 Projesi: Bir Olgu

İncelemesi
Link
Bilgisayar Ortamında Bir Derlem Geliştirme Çalışması Link
Bilgisayar Ortamında Sesli Komutları Tanıma: Örüntü Tanıma Yöntemi Link
Bilgisayar Oyun Dergileri ve Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi Link
Bilgisayar ve Sözlükçülük Yöntemleri Link
Bilgisayar ve Tarihî-Coğrafî Fin Metodu Link
Bilgisayarcı Matematikçiler Link
Bilgisayarlı Çeviri Mümkün Müdür? Link
Bilgisayarlı Çeviriye Doğru Link
Bilgisayarlı Dil Bilimi Çalışmalarına Kısa Bir Bakış Link
Bilişim Çağı ve Türkçenin Sorunları Link
Bilişim Devrimi, Küreselleşme ve Uygarlıklar Çatışması Ortamında Kimliğini Arayan Türkiye Link
Bilişim Dünyasının Dili: Sanal Ortam Türkçesi Link
Bilişim Okur-Yazarı Link
Bilişim Türkçesi Link
Bilişim ve Toplum Link
Bilişim-İletişim Teknolojileri ve Dil Öğretim Endüstrisi Link
Bilişim, Bilgisayar, Yazılım ve Özgür yazılım Link
Bilişimde Özenli Türkçenin Önemi Link
Bilişimde Özenli Türkçenin Yaşamsal Önemi Link
Bilişsel Bilim Bağlamında Dilbilim ve Bilgisayar Bilimlerindeki Önemi Link
Çağdaş Türk Lehçeleri Üzerine Bilgisayar Merkezli Çeviri Çalışmaları Link
Dilbilgisi, Bilişim ve Bilişsel Bilim Link
Dilbilim Çalışmalarında Bilgisayar Link
Eğitimde Yeni Teknoloji Kullanımındaki Virajlarda Bilgisayar Destekli Eğitimin

Düşündürdükleri
Link
Eski Türk Edebiyatı Araştırmalarında Bilgisayar Teknolojisinin Kullanımına Dair Bazı Düşünceler Link
İnternet-Bilgisayar Teknolojilerinin Önemi ve Türkiye'de E-Vergilendirme Sistemi Link
Klâsik Türk Edebiyatı Çalışmalarında Bilişim Teknolojisinden Yararlanma ve E-Kütüphane

Uygulamaları
Link
Kuşaktan Foruma Geçiş ve Bilgisayar Atasözleri Link
Kültürler Üzerinde Bilişim Devriminin Etkileri Link
Modern Dünyanın Sanal Mitleri: Bilgisayar Oyunları Link
Q Klavye Sorunu ve Bilgisayarlarda Türkçe Karakterler Link
Türk Halk Müziği Ezgilerindeki Türk Müzik Dokusunun Bilgisayar Destekli Analizi Link
Türkçe Öğretmeni Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitime İlişkin Tutumlarının İncelenmesi Link
Türkçe Öğretmeni Adaylarının Bilgisayar ve Genel Ağ Terimlerinin Türkçe Karşılıklarını Bilme Yeterlikleri Link
Türkçe Sözlük Bilgisayar Ortamında Link
Türkiye Türkçesi Bilgisayar Metaforları Link
Türkmenceden Türkçeye Bilgisayarlı Metin Çevirisi Link
Yabancı Dil Öğrenen Öğrencilerin Bilgisayardan Yararlanmalarına İlişkin Görüşleri Link
Yabancı Kökenli Bilişim Terimlerinin Yazılışları Link