Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi

Konu Dizini

Anasayfa  Yazarlar Dizini  Kaynaklar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Ağızlar
Anadolu
Anlam
Âşık
Atasözü
Atatürk
Bilgisayar-Bilişim
Cümle
Çeviri
Çukurova
Dede Korkut
Destan
Deyim
Dilbilgisi
Dilbilimi
Divan edebiyatı
Edebiyat
Eğitim
Ekler
Eser
Felsefe
Folklor
Gelenek
Halk kültürü-Halkbilimi
Hikaye
İnceleme
İnternet
Kavram
Kelime
Kitap
Kültür
Lehçe
Roman
Sanat
Sozcük
Sözlük
Şiir
Tanıtma
Tanzimat
Tarih
Teknoloji
Terim
Tiyatro
Türkçe
Türk dili
Türkiye Türkçesi
Türkoloji
Türkü
Üslup
Yazıtlar
Makale Link
Türkiye Türkçesi Ağızlarında {-I} Zarf-Fiil Ekli İkilemeler Link
-Ik Ekinin Anadolu Ağızlarında Kullanılışı Link
"Kütahya ve Yöresi Ağızları" Üzerine Link
"Ol-" Fiili İle Yapılan Birleşik Çekimler ve Türkiye Türkçesi Ağızlarındaki Kullanımı Üzerine Link
15inci Ölüm Yıldönümünde: Sait Faik'in Hikâyelerinde Yersel Ağızların İzleri Link
Acıpayam Ağızlarında Kullanılan Şimdiki Zaman Ekleri ve Etnik Yapı İle İlişkisi Link
Ağız Alanından Yazı Diline Geçiş: Gagavuz Türkçesi Örneği Link
Ağız Araştırmaları Alanında Yapılması Gereken Çalışmalar Link
Ağız Araştırmalarında Bağlamsal Sözlük ve Dizin Kullanımı Link
Ağız Araştırmalarında Bilişim Teknolojilerinin Kullanılması ve Ağız Tezleri İçin Yenilik Önerileri Link
Ağız Araştırmalarında Görüşme ve Gözlem Tekniğinin Kullanılmasına Bir Örnek: Ankara Ağzı Araştırması Link
Ağız Araştırmalarında Kaynak Kişi Meselesi Link
Ağız Araştırmalarında Transkripsiyon İşaretlerinin Farklı Kullanılması Sorunu Link
Ağız Araştırmalarında Yöntem Sorunları Link
Ağız Atlasları Link
Ağız Atlaslarının Hazırlanışında Süreç, Yöntem ve Teknikler: Flaman Ağız Atlasları Örneği Link
Ağız Çalışmalarına Toplu Bir Bakış Link
Ağız Çalışmalarında Bilimsel Niteliğin Korunması Üzerine Birkaç Not Link
Ağız Çalışmalarında Gramatikal Dizin Hazırlarken Karşılaşılan Sorunlar Link
Ağız Sözlükçülüğü Link
Ağız Sözlükçülüğü Üzerine Link
Ağız Sözlükleri: Yöntem ve Sorunlar -II- Link
Ağız Sözlüklerinde Sözlükbirimlerin İçerik Plana Üzerine Öneriler Link
Ağız ve Halk Bilimi Derlemelerinde Kaynak Kişi Link
Ağız ve Halk Bilimi Derlemelerinde Yer Seçimi Link
Ağız Verilerinin Etimoloji Çalışmalarına Katkısı: “söylesane” Örneği Link
Ağızbilimi Terimleri Sözlüğü Üzerine Link
Ağızlarda Standart Türkiye Türkçesindekilerden Farklı Yapım Ekleri Var Mıdır? Link
Ağızlardaki {-dIklIğIn} Zarf-Fiil Ekinin Yapısı Link
Ağızlardan Etkilenme Derecelerine Göre Osmanlı ve Eski Anadolu Türkçesi Metinleri ve Bu Metinterin Diline Kaynaklık Eden Ağızlar Link
Ağızlardan Söz Derleme Çalışmaları ve Derlemelerle İlgili Sorunlar Link
Ağızların Baskın Olduğu Bölgelerde İletişim Araçlarının Türkçe Öğretimine Etkisi Link
Ağrı İli Ağızları Link
Ahıska’da İki Büyük Ağız Grubu: Terekeme ve Yerli Türk Ağzı Link
Akhisar ve Cihanbeyli Ağızları Link
Alanya ağızlarında şimdi'nin varyantları Link
Alıntı Sözcüklerde Ses Değişmeleri ve Elazığ İli Ağızları Örneği Link
Anadolu Ağız Tipleri Üzerine Link
Anadolu Ağızları Bibliyografyası Link
Anadolu Ağızları Derleme Sözlüğü'ne Katkılar Link
Anadolu Ağızları Konson Değişmeleri Link
Anadolu Ağızları Sözlüğü'ne Ekler Projesi ve 2006'daki Durumu Link
Anadolu Ağızları Üzerindeki Araştırmaların Bugünkü Durumu ve Karşılaştığı Sorunlar Link
Anadolu Ağızlarında 'Ağaç Sürgünü' Link
Anadolu Ağızlarında "iken ~ -ken" Zarf-Fiilinin Kullanımı ve Görevleri Link
Anadolu Ağızlarında Beddua Olarak Kullanılan Kızıl Kurt ve Kızzırkot Sözcükleri ve Bu

Sözcüklerin Kökeni Üzerine Bazı Düşünceler
Link
Anadolu Ağızlarında Çalışma Yapılmayan İl ve İlçeler Link
Anadolu Ağızlarında Farklı Bir Gelecek Zaman Eki Ve Çekimi: -Icı /-İci ; -Ucu /-Ücü Link
Anadolu Ağızlarında Görülen Birincil Ünlü Uzunlukları Üzerine Link
Anadolu Ağızlarında Güzel Adlandırma Örnekleri Link
Anadolu Ağızlarında İçses Ünsüz Benzeşmesi Link
Anadolu Ağızlarında Kullanılan Kalıp Sözler ve Bu Kalıp Sözlerin Kullanım Özellikleri Link
Anadolu Ağızlarında Rumca, İslâvca ve Arapça Kelimeler Link
Anadolu Ağızlarında Sınırlama Gösteren Yapılar Link
Anadolu Ağızlarında Ünlüler Link
Anadolu Ağızlarında Ünsüzler Link
Anadolu Ağızlarında Üzüm Adlandırmaları Link
Anadolu Ağızlarında –vIk/-vUk VE -yIk/-yUk Ekleriyle Oluşturulan Kelimeler Link
Anadolu Ağızlarında Yaşayan Cip Sözü Üzerine Link
Anadolu Ağızlarında, Görülen Geçmiş Zaman ve Dilek-Şart Kipi 3. Teklik Şahıs Çekimlerinde Görülen /N/ Sesi ve Kullanıldığı Bölgeler Link
Anadolu Ağızlarındaki Metathèse Gelişmesi Link
Anadolu Ağızlarındaki Sözdizimi Üzerine Bir Not Link
Anadolu Ağızlarının Arnavutçadaki İzleri Üzerine Link
Anadolu Ağızlarının Etnik Yapı İle İlişkisi Sorunu Link
Anadolu Karamanlı Ağızlarına Ait Araştırmalar Link
Anadolu ve Kosova Türk Ağızlarında g>c, k>ç Değişmeleri Link
Anadolu ve Kosova Türk Ağızlarında g>ck>ç Değişmeleri Link
Anadolu ve Rumeli Ağızları Ünlü Değişmeleri Link
Anadolu ve Rumeli Ağızları Üzerinde Bir Bibliyografya Denemesi Link
Anadolu ve Rumeli Ağızlarından Derleme Sözlüğü'ne Katkılar - II Link
Anadolu ve Rumeli Ağızlarının En Eski Kaynaklarından Biri: Gramer Kitapları Link
Ankara Ağızları Sözlüğü Örneğinde Ağız Sözlükçülüğü Hakkında Bazı Tespitler Link
Ankara İli Ağızları Link
Ankara İli Ağızlarında Şimdiki Zaman Ekinin Varyantları Link
Artvin İli Zeytinlik Köyü Manileri ve Ağız Özellikleri Link
Aydın İli Ağızlarından Örnekler ve Etnoğrafya Bakımından Özellikleri Link
Aydın ve Yöresi Ağızlarında Geçmiş Zaman İşleviyle Kullanılan Bir Yapı: {-Ip-durur} Link
Azerbaycan Ağızları Üzerine Link
Azerbaycan Ağızları Üzerine Bir Deneme Link
Azerbaycan Ağızlarında Kullanılan Arkaik Zarf-Fiiller Link
Azerbaycan Türkçesi İle Doğu Anadolu Ağızlarındaki Ortaklıklar Üzerine Link
Azerbaycan ve Anadolu Ağızlarındaki Moğolca Unsurlar Link
Azerbaycan ve İran Türk Ağızlarında Fiilin Öğrenilen Geçmiş Zaman Formasının Değişik

Bir Şekli
Link
Bafra Göçmen Türk Ağızları ve Bazı Özellikleri Link
Balıkesir Çepnileri ve Ağız Özellikleri Link
Balıkesir Yörük Ağızlarında Kullanılan Şimdiki Zaman Link
Balkan Ağızlarında Farklı Bir Fiil Çatısı Link
Balkan Türk Ağızlarının Tasnifleri Üzerine Bir Değerlendirme Link
Balkanlardaki Türk Ağızlarının Tasnifi Link
Bartın ve Yöresi Ağızlarındaki Lehçe Tabakalaşması Link
Batı Anadolu Ağızları Üzerine Gözlemler Link
Batı Anadolu Ağızlarında Asli Vokal Uzunlukları Hakkında Link
Bazı Türkiye Türkçesi Ağızlarında Topluluk/Aile Adı Yapan Bir Ek: +eNi / +îNi Link
Bengü Taşların Söz Varlığı ile Türkiye Türkçesi Ağızlarının Söz Varlığının Karşılaştırılması Link
Birkaç Örnek Çerçevesinde İç Göçlerin Ağızlara Etkisi Link
Bulgaristan Türk Ağızlarının Sınıflandırılması Üzerine Link
Bursa Yerli Ağızlarında Birincil Uzun Ünlüler Üzerine Link
Bursa Yerli Ağızlarında Fiil İşletimi Link
Cumhuriyet Döneminde Ağız ve Lehçeler Üzerinde Yapılan Çalışmalar Link
Çağdaş Türk Yazı Dillerinde ve Türkiye Türkçesi Ağızlarında İkincil Uzun Ünlüler Link
Çinceden Uygurcaya Çevrilen Metinlerde 'Ağız', 'Köz' ve 'Yüz' Sözleri ile Kurulmuş Deyimler Link
Çukurova Ağızlarında Ünlü Göçüşmesi Link
Çuvaş Türkçesinin Ağız Atlası Üzerine Link
Dede Korkut Kitabı'nın Dilinde Doğu Anadolu Ağızlarıyla İlgili İzler Link
Denizli İli Ağızlarında Vurguya Dayalı Ünsüz Düşmesi Link
Derleme Sözlüğüne Göre Türkiye Türkçesi Ağızlarında Meslek İcracısı Adları Link
Die Frage des Verhaltnisses der Anatolischen Mundarten zu ihrer Etnischen Sturuktur

[=Anadolu Ağızlarının Etnik Yapı İle İlişkisi Sorunu]
Link
Dil Etkileşimi Açısından Makedonya ve Kosova Türk Ağızları Link
Divanu Lûgati’t-Türk’ten Türkiye Türkçesi Ağızlarına Deve İle İlgili Söz Varlığı Üzerine Link
Divanu Lügati't-Türk'ten Türkiye Türkçesi Ağızlarına Deve ile İlgili Söz Varlığı Üzerine Link
Doğu Anadolu Ağızlarında Ara Ünlüler Link
Doğu Anadolu Ağızlarında Hal Kavramı Taşıyan İyelikli Yapılar Link
Doğu Anadolu Ağızlarında İsim Yapım Ekleri Link
Doğu Grubu Ağızlarında Ünlü Uyumlarının Bozulması Link
Doğu Karadeniz Ağızlarında Kıpçakça Üzerine Tespitler Link
Doğu Karadeniz Ağızlarında Mekan Halleri Üzerine Link
Doğu Karadeniz Bölgesi Ağızlarının Türkiye Türkçesi Ağızları Arasındaki Yeri Link
Doğu Trakya Ağızlarında "İleri" Sözcüğünün Eskicil Bir Kullanımı Link
Doğu Trakya Ağızlarında İstek Kipi Link
Doğu Trakya Ağızlarının Şekil Bilgisini Belirleyen Temel Özellikler Link
[ 1 2 3 ]