ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
 

>>Halkbilimi Araştırmaları Kaynakçası Veritabanı Liste Görünümü

>>Kayıtlar Makale Adı alanına göre listelenmiştir.Arama formuna dönüş

  Toplam kayıt: 3229

İlk kayıt Önceki
No Soyad Ad Yıl Makale Adı Yayın Adı Sayfa
1522 Şanlıer Kenan 2000 Yunus’leyin Vııı. Uluslararası Türk Halk Edebiyatı Semineri Bildirileri Yunus Emre Kültür Sanat Ve Turizm Vakfı Yayınları Eskişehir Ss.241 – 249
1552 Tatçı Mustafa 1997 Yunus’ta Birliğe Davet Edebiyattan İçeri – Dini Tasavvufi Türk Edebiyatı Üzerine Yazılar Akçağ Yayınları Ankara Ss.98 / 100
1582 Yıldız Saadettin 2000 Yunus’ta İmaj Oluşturma Tarzı Ve Başlıca İmajlar Vııı.Uluslararası Türk Halk Edebiyatı Semineri Bildirileri Yunus Emre Kültür Sanat Ve Turizm Vakfı Yayınları Eskişehir Ss.293 – 306
1511 Sarar İsmail Ali 1994 Yunus’tan Bize Kalan Miras (Yunus Geleneği) V.Uluslararası Türk Halk Edebiyatı Semineri Ve Sevgi Yılı Kongresi Bildirileri Yunus Emre Kültür Sanat Ve Turizm Vakfı Yayınları Eskişehir Ss.191-201
1249 Abdulkadiroğlu Abdulbaki 1997 Yunus’un Deryasında Türk Halk Edebiyatı Ve Folklor Yazıları Anıl Matbaası İzmir Ss.1-26
1532 Tansuğ Sabiha 1994 Yunus’un Ölümü Dile Getiren Şiirler V. Uluslararası Türk Halk Edebiyatı Semineri Ve Sevgi Yılı Kongresi Bildirileri Yunus Emre Kültür Sanat Ve Turizm Vakfı Yayınları Eskişehir Ss.215-223
1385 Gürsoy Sevinç 1997 Yunus’un Şiir Dünyası Uluslararası Yunus Emre Nasreddin Hoca Karamanoğlu Mehmet Bey Ve Türk Dili Semineri Bildirileri Konya Turizm Derneği Yayınları Konya Ss.37 – 41
1553 Tatçı Mustafa 1997 Yunus’un Şiir Dünyasında Dinî Ve Tasavvufî Davramların Yeri Edebiyattan İçeri – Dini Tasavvufi Türk Edebiyatı Üzerine Yazılar Akçağ Yayınları Ankara Ss.90 – 98
1535 Tatçı Mustafa 1991 Yunus’un Şiir Dünyasında Dini Ve Tasavvufi Şiirlerin Yeri Iv.Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Bildirileri Kültür Bakanlığı Halk Kültürünü Araştırma Dairesi Yayınları Ankara Ss.101 – 105
1510 Sarar İsmail Ali 1987 Yunus’un Şiiri Ve Halk Edebiyatımıza Etkileri Iıı.Uluslararası Türk Halk Edebiyatı Semineri Bildirileri Yunus Emre Kültür Sanat Ve Turizm Vakfı Yayınları Eskişehir Ss.353 – 361
3162 Tan Orhan 1996 Yurt Dışı Folklor Araştırmalarında Karşılaşılan Bazı Problemler I.Türk Halk Kültürü Araştırma Sonuçları Sempozyumu Bildirileri I Kültür Bakanlığı Hagem Yayınları Ankara Ss.146-152
3177 Tezcan Mahmut 2002 Yurt Dışında Çalışan Türkler Ve Kültürel Değişim (Avustralya Ve Avrupa Örneği) Vı.Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Yurt Dışında Çalışan Türkler Ve Kültürel Değişim Seksiyon Bildirileri Kültür Bakanlığı Yayınları Ankara Ss.128-138
2778 Aktaş Gürbüz 2002 Yurt Dışında Yaşayan Türklerde Kültürel Şok Vı.Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Yurt Dışında Çalışan Türkler Ve Kültürel Değişim Seksiyon Bildirileri Kültür Bakanlığı Yayınları Ankara Ss.1–5
731 Sakaoğlu Saim 1987 Yüksek Öğretimde Halk Edebiyatı Öğretiminin Problemleri Iıı. Uluslararası Türk Halk Edebiyatı Semineri Bildirileri Yunus Emre Kültür Sanat Ve Turizm Vakfı Yayınları Eskişehir Ss.329 – 333
337 Eliade Mircea 1993 Zamana Egemen Olunabilir Mitlerin Özellikleri Simavi Yayınları İstanbul Ss.75-90
2312 Yardımcı Mehmet 1999 Zara’da Halk İnançları Ve İnançlara Dayalı İyileştirme Yolları Türk Halkbilimi Ve Edebiyat Araştırmaları Ürün Yayınları Ankara Ss.391-403
1688 Aydın Rabia Kocaman 2004 Zeybek Kıyafetlerinin Sosyolojik Açıdan Değerlendirilmesi Zeybek Kültürü Sempozyumu Bildirileri Muğla Üniversitesi Yayınları Muğla Ss.261-273
1793 Çine Hamit 1988 Zeybek Oyunlarına Olumsuz Etki Yapan Metronom (Tempo) Değişiklikleri Türk Halk Oyunlarının Sahnelenmesinde Karşılaşılan Problemler Sempozyumu Bildirileri Kültür Ve Turizm Bakanlığı Mifad Yayınları Ankara Ss.107-111
1978 Karademir Abdurrahim 1988 Zeybek Oyunlarında Sahneleme Ve Sahne Düzenleri Türk Halk Oyunlarının Sahnelenmesinde Karşılaşılan Problemler Sempozyumu Bildirileri Kültür Ve Turizm Bakanlığı Mifad Yayınları Ankara Ss.147-155
233 Çine Hamit 2004 Zeybek Oyunlarının Yapısal Özelliği Ve Milli Kültür Olmasının Değeri Zeybek Kültürü Sempozyumu Bildirileri Muğla Üniversitesi Yayınları Muğla Ss.447-457
2523 Nesim Ali 2002 Zeytinlik Köyün İnanç Ve Efsaneleri İnançlar Halk Hekimliği Kötü Sözler – Kıbrıs Türk Kültürü Çalışmaları Iıı Doğu Akdeniz Üniversitesi Yayınları Gazimağusa Ss.29-39
2756 Yardımcı Mehmet 1999 Zile’de Hıdırellez Geleneği Türk Halkbilimi Ve Edebiyat Araştırmaları Ürün Yayınları Ankara Ss.335-338
899 Yardımcı Mehmet 1999 Zile’de Söylenen Gelin Kaynana Mânileri Türk Halkbilimi Ve Edebiyat Araştırmaları Ürün Yayınları Ankara Ss.309-313
2608 Yardımcı Mehmet 1985 Zile’de Yatırlar Ve Yatırlarla İlgili Menkıbeler Halk Kültürü S.1 Ss.109-114
1574 Yardımcı Mehmet 1998 Zile’de Yatırlar Ve Ziyaret Yerleri İle İlgili İnanışlar Uygulamalar Menkıbeler I. Uluslararası Türk Dünyası Eren Ve Evliyaları Kongresi Bildirileri Ervak Yayınları Ankara Ss.543-565
2611 Yardımcı Mehmet 1999 Zile’de Yatırlar Ve Ziyaret Yerleri İle İlgili İnanışlar Uygulamalar Menkıbeler Zile Ve Çevresinde Görülen Çeşitli İnanışlar Türk Halkbilimi Ve Edebiyat Araştırmaları Ürün Yayınları Ankara Ss.338-352
1577 Yardımcı Mehmet 1999 Zileli Âşıklarda Dini Motifler Türk Halkbilimi Ve Edebiyat Araştırmaları Ürün Yayınları Ankara Ss.43-53
2569 Şanlıer Nevin 1997 Ziyaret Ve Adak Yerlerinde Kullanılan Yiyecek Çeşitleri V.Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi – Maddi Kültür Seksiyon Bildirileri Kültür Bakanlığı Yayınları Ankara Ss.414-423
1054 Gözükızıl Ömer 2000 Zülâli – Şenlik’in Karşılaşması İle İlgili Varyantlaşmanın Nedenleri Âşık Şenlik Sempozyumu Bildirileri Kültür Bakanlığı Yayınları Ankara Ss.75 – 137
İlk kayıt Önceki

Arama formuna dönüş