ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
 

>>Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları Kaynakçası Veritabanı Liste Görünümü

>>Kayıtlar Ad alanına göre listelenmiştir.Arama formuna dönüş

Toplam kayıt: 856

İlk kayıt Önceki Sonraki Son kayıt

NoSoyadAdYılMakale AdıYayın AdıSayfa
687Ceylan?m?r1997Din? Tasavvuf? Edebiyat?m?zla Divan Edebiyat?m?zdaki harf telakkilerinin mukayasesi ?zerine bir deneme?lm? Ara?t?rmalar 5s. 141-152.
834Ceylan?m?r2001?erh edebiyat?m?z?n en ?nemli metinlerinden Kit?b??l-Env?r??n yay?m? ?zerineTK?D S. 5s. 203-222.
835Ceylan?m?r2000Kuveyt ?niversitesi Edebiyat Fak?ltesi K?t?phanesi?nde bulunan T?rk?e yazmalar?TK?D S. 3s.199-226.
466?zkan?mer2003??ir ve Patron Divan ?iirinde patronajDerg?h C.XIV S. 162s. 19-21.
482Selim?mer2001Y?suf ile Z?leyha yahut bir kitab?n anatomisi hakk?nda gecikmi? intibalarDerg?h C. XII S. 136s. 7-9.
131Aksoy?mer As?m1988?eyh Ahmed ve Nazm??l-Le?lTDAY-Belleten 1959s.205-248.
132Aksoy?mer As?m1988D?rr??n-Nizam ve Nazm??l-Cev?hirTDAY-Belleten 1960s. 145-171.
359Ak?n?mer Faruk1990Bir T?rk Edebiyat? tarihi yazmak m?mk?n m?d?r? Orta sayfa sohbetiDerg?h C. I S. 1s. 12-14.
26?elebio?lu?mil1980-1986Elif harfiyle ilgili baz? edeb? hus?siyetlerTDED C. XXIV-XXVs. 45-64.
837?elebio?lu?mil2000T?rk Edebiyat??nda mesnevi (XV. yy. a kadar) ?lham K?seTK?D S. 1s. 390-392.
543Azakl??mran1994Eski T?rk Edebiyat? ile ilgili makalelerYedi ?klim C.8 S.56s.110-111.
144?a??ran?nder2000T?bb-? Nebev??de isim ?ekimi ekleriTDAY-Belleten 1997s. 355-384.
167Haydar?oban H?d?r1999Bilinmeyen bir Yusuf u Z?leyha el yazmas?TDAY-Belleten 1996s. 105-128.
540Albay?rfan1995K?tahyal? Divan ?airleriYedi ?klim C.10 S.68s.89-92.
83Pala?skender1986-1993?skender mi Z?lkarneyn mi?TDED C. XXVIs. 117-146.
331Pala?skender1991?skender mi Z?lkarneyn mi?TUBA v/c. 15s. 159-163.
470Pala?skender1993Eski T?rk Edebiyat?nda mazmunlarDerg?h C. III S. 36s. 10-12.
471Pala?skender1993Mazmunun mazmunuDerg?h C. III S. 35s. 1 ve s. 10-
472Pala?skender1993?? beyit ?? ?air ?? ?iir anlay???Derg?h C. IV S. 46s. 14-16.
473Pala?skender1994?iir ve ezanDerg?h C. V S. 56s. 9-10.
474Pala?skender1995XVI. as?rda bir bayram ertesiDerg?h C. VI S.62s. 8-9.
475Pala?skender1994Yazmak fiilinin eski ?iirimizdeki maceras?na dair..Derg?h C. V S. 52s. 8-11.
476Pala?skender1996Kim olas?n bre ???k?Derg?h C. VII S. 75s. 10-12.
477Pala?skender1998Kad?n ?air olursa g?r ba??na neler gelirDerg?h C.IX S. 98s. 9.
478Pala?skender1999D?van ?iirini anlamak ve sevmekDerg?h C. X S. 116s. 12-14.
479Pala?skender2001M?jgan m?jgan ?st?neDerg?h C. XII S. 141s. 9.
620Pala?skender1994Fuz?l??nin bir gazeline Ahmet Remzi Dede?nin tahmisiYedi ?klim C.7 S.53s.9-11.
621Pala?skender1994?iirin i?portac?s?Yedi ?klim C.8 S.56s.15-16.
622Pala?skender1995?iir ve ?ehirYedi ?klim C.10 S.68s.17-19.
743Pala?skender2000?male ile med aras?nda bir hata?lm? Ara?t?rmalar 10s. 107-112.
853Pala?skender2000Bir elman?n iki yar?s?: Kl?sik ?iir ve Osmanl? TarihiTK?D S. 3s. 141-154.
234?nver?smail1978Ahmed??nin ?skender-n?mesindeki mevlid b?l?m?TDAY-Belleten 1977s. 355-411.
273?nver?smail1974H?mid??nin T?rk?e ?iirleriT?rkoloji C. VI S.1s. 197-235
274?nver?smail1977Ahmed??nin Cem??d ? Hur??d Mesnevisi ?zerineT?rkoloji C. VII s171-180.
275?nver?smail1979Ahmed R?dvan??n ?skender-n?mesindeki Osmanl? Tarihi (Nusret-name-i Osman) b?l?m?T?rkoloji C. VIIIs. 344-402.
276?nver?smail1991Fuz?l??nin iki mesnev?sinde Niz?m? etkisiT?rkoloji C. IX S.1s.19-23.
277?nver?smail1992T?rkiye?de Osmanl?ca ??retiminin d?n? ve bug?n?T?rkoloji C. X S.1s. 21-31.
572G?le??smail1997Bilmedi?imiz s?f?ler ve z?hidlerYedi ?klim C.11 S.85s.60.
573G?le??smail1998Fuz?l??nin ?iir d?nyas?Yedi ?klim C.11 S.98s.63.
574G?le??smail1998Bir nasihat kitab? terc?mesi Pendname-i AttarYedi ?klim C.11 S.101s.62-63.
710G?le??smail1999M?nevver Okur Meri? Cem Sultan??n Cem?id ? Hur?id Mesnevisi?lm? Ara?t?rmalar 8s. 329-330.
711G?le??smail2000Me?reb?in Kit?b-? Mebde-i N?r?u Mevl?n??n?n mesnevisinin ?erhi midir??lm? Ara?t?rmalar 16s. 135-142.
807Karada??zay2000Gub?r??nin Kabe redifli kasidesi ?zerine bir incelemeT?rkl?k Bilimi Ara?t?rmalar?-IX-s. 249-266.
96Tanerin??zden1966?ah ?smail Hat?? Dih-n?me Azerbaycan Medeni Rab?ta Cemiyeti Bak? 1948 s. 184 Prof. Hamdi Arasl??n?n ?ns?z?yle Azer-ne?rTDED C. XIVs. 127-130.
831Aslan?zeyir2003H. Dilek Batislam Hasbih?l-i S?f? inceleme ? metin ? t?pk?bas?m Kitapevi ?stanbul 2003TK?D S. 9s. 207-219.
693Demirel?zlem20039Kerime ?st?ova Kutbe?d- d?n ?znik? Mukaddime?lm? Ara?t?rmalar 16s. 144-146.
625Popovi?A1995Yugoslav M?sl?manlar?n?n Osmanl? Edebiyat? ?zerine bir bibliyo?rafya denemesi-I ?ev.Mehmet YazganYedi ?klim C.8 S.60s.57-66.
626Popovi?A1995Bibliyo?rafya denemesi-II ?ev.Mehmet YazganYedi ?klim C.9 S.61s.63-72.
627Popovi?A1995Bibliyo?rafya denemesi-IIIYedi ?klim C.9 S.62s.68-73.
188LevendA?ah S?rr?1988???k Pa?a?n?n bilinmeyen iki mesnevisi Fakr-N?me ve Vasf-? HalTDAY-Belleten 1953s. 205-271.
İlk kayıt Önceki Sonraki Son kayıt

Arama formuna dönüş