ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ 
YENİ TÜRK EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI

Ana SayfaMakale Bilgi Sistemi | Konu Dizini Yazarlar DiziniKaynaklar Dizini | Makale-Yazar Listesi |  Makale Sayısı-Tarih Listesi | Güncel Türkoloji Kaynakçası

<< 1. sayfa | << 2. sayfa | << 3. sayfa | 4.sayfa | 5. sayfa | 7. sayfa

MAKALELER

Atatürk Araştırmaları || Çukurova Araştırmaları || Halkbilim || Dilbilim || Halk Edebiyatı || Yeni Türk Dili || Eski Türk Dili
Yeni Türk Edebiyatı || Eski Türk Edebiyatı || Dil Sorunları || Genel || Tiyatro || Çağdaş Türk Lehçeleri

Yazar (502) Makale (1413) Tarih
Ahmet Alver
 1. The Ideology of Westernisation and the Failure of the Turkish Intellectual the March Twelfth Novels
16.01.2012
Macit Balık
 1. Edip Cansever’in Tragedyaları’nda Yalnızlık, Bunalım ve Yabancılaşma
16.01.2012
Özcan Bayrak
 1. Hilmi Yavuz’un Şiirlerinde Anne Sevgisi
16.01.2012
Sabit Bayram
 1. Cumhuriyet Dönemi Ordulu Şairler Antolojisi (tanıtma)
17.01.2012
Mediha Berkes
 1. Hüseyin Rahmi Romanlarında Kadın Tipleri

21.01.2012
Necdet Bingöl
 1. Yakup Kadri'nin Beş Romanında Fransız Realist ve Naturalistlerinin Tesirleri
20.01.2012
Pertev Naili Boratav
 1. Hüseyin Rahmi'nin Romancılığı

20.01.2012
Uğur Tuztaşı-Yusuf Civelek
 1. Yüksek Kültürden Halk Kültürüne: Batı Mimarlığında “Ulusal Anıt” Düşüncesi ve Vernaküler Mimarinin İdealleştirilmesi
16.01.2012
Reşat Nuri Darago
 1. XVI. ve XVII. Asırlarda Türk ve Fransız Şairlerinin Müşterek Konuları
21.01.2012
Güzin Dino
 1. "Araba Sevdası" Kuruluşu Hakkında Bir Deneme
 2. Samipaşazâde Sezai Bey'in "Sergüzeşt" İsimli Romanında Gerçekçiliğin Payı
 3. Nabizâde Nazım'ın (1865-1893) "Karabibik" İsimli Hikâyesi Üzerine Bir Deneme
 1. 23.01.2012
 2. 23.01.2012
 3. 23.01.2012
Nilüfer İlhan
 1. Yabancılaşma Olgusu ve Kürk Mantolu Madonna Romanı
16.01.2012
Muhsin Kalkışım
 1. Klâsik Şâirlerde “Benlik” Psikolojisi
18.01.2012
Yard. Doç. Dr. Mustafa Karabulut
 1. Edebiyatın Sosyolojik İmkanı Açısından Keşanlı Ali Destanı’nın İncelenmesi (HTML)

13.01.2012

Nagihan Kunduz
 1. Leyle Erbil’in Mektup Aşkları Romanında Kişiler Dünyası
16.01.2012
John Lye
 1. Yapısalcılığın Bazı Ögeleri ve Edebiyat Teorisine Uygulanması
17.01.2012
Yaşar Özüçetin
 1. Anadolu Gazetelerinden Biri Olan “İzmir’e Doğru” ve Pierre Loti’nin Gazetedeki Yazıları
16.01.2012
Yılmaz Özkaya
 1. Ahmet Ağaoğlu’nun Hüseyinzade Ali Bey’e Mektupları
 2. Tercüman Gazetesinde Abdullah Tukay
 1. 20.01.2012
 2. 20.01.2012
Nuran Özlük
 1. Cahit Sıtkı Tarancı’nın Kitaplarında Yer Almayan Şiir ve Yazılarının Neşri ve Değerlendirilmesi
16.01.2012
Cevdet Perin
 1. Türk Romancılığında Fransız Tesiri Nasıl Başladı?

19.01.2012
Salih Okumuş-İdris Şahin
 1. Tanzimat Sonrası Türk Edebiyatında Tepe Kavramı ve Simgesel Değerleri
16.01.2012
Necati Tonga
 1. Reşid İskenderoğlu’nun Hatıralarında Cahit Sıtkı Tarancı
16.01.2012
Şecaattin Tural
 1. Kemal Tahir’in Köy Romanlarında Natüralist Bir Eğilim Olarak Cinselliğin Vulgarize Edilmesi
16.01.2012
Suut Kemal Yetkin
 1. Sanat Eseri ve Hayatı
19.01.2012
Aktan Müge Yılmaz
 1. Reşat Ekrem Koçu’nun “İstanbul Ansiklopedisi” Adlı Eserine Yansıyan Üsküdar Manzaraları
16.01.2012

<< 1. sayfa | << 2. sayfa | << 3. sayfa | 4.sayfa | 5. sayfa | 7. sayfa