ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ 
YENİ TÜRK EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI

Ana SayfaMakale Bilgi Sistemi | Konu Dizini Yazarlar DiziniKaynaklar Dizini | Makale-Yazar Listesi |  Makale Sayısı-Tarih Listesi | Güncel Türkoloji Kaynakçası

<< 1. sayfa | << 2. sayfa | >> 4. sayfa | 5. sayfa | 6. sayfa | 7. sayfa

MAKALELER

Atatürk Araştırmaları || Çukurova Araştırmaları || Halkbilim || Dilbilim || Halk Edebiyatı || Yeni Türk Dili || Eski Türk Dili
Yeni Türk Edebiyatı || Eski Türk Edebiyatı || Dil Sorunları || Genel || Tiyatro || Çağdaş Türk Lehçeleri

Yazar (463)Makale (957)
Dr. Abdullah Acehan
 1. Tanzimat Fermanı'ndan Bugüne Edebi Sürgün (03.11.2010)
Ahmet Ada
 1. Yıllarca Bir Geyiğin Ardından [Necati Cumalı’ya Dair] (Şubat 1981, C: XLII, S: 350, s. 487-488, Özel Bölüm: Necati Cumalı ve Şiiri, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (29.06.2010)
Hasan Akarsu
 1. Tansu Bele'nin Denemeleri: "Ağır Dünya" (14.06.2009)
Füsun Akatlı (Altıok)
 1. Sessizlikten Ses Geliyor [Adalet Ağaoğlu, Sessizliğin İlk Sesi], (Kitaplar - Tenkit) (Temmuz 1978, C: XXXVIII, S: 322, s. 244-247, Çeviri Sorunları Özel Sayısı, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (17.05.2010)
 2. Konuşma: Edip Cansever'le [Konuşan: Füsun Altıok] (Nisan 1978, C: XXXVII, S: 319, s. 326-330, Ceyhun Atuf Kansu İçin [Özel Sayı], Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (23.06.2010)
Prof. Dr. Hasan Akay
 1. Mustafa Kutlu’nun “Eşik” Adlı Hikâyesini Yeniden Okumak (04.02.2010)
Gülten Akın
 1. Aziz Nesin ile Çocuklar [Bu Yurdu Bize Verenler; Borçlu Olduklarımız], (Kitaplar - Tenkit) (Ekim 1976, C: XXXIV, S: 301, s. 533-534, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (29.04.2010)
 2. Sevdalı Bulut [Nazım Hikmet], (Kitaplar - Tenkit) (Haziran 1976, C: XXXIII, S: 297, s. 485, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (17.06.2010)
Dr. Hüsrev Akın
 1. Milli Edebiyat Dönemi Romanlarında Çocuk Eğitimi (04.02.2010)
 2. II. Meşrutiyet Döneminde Kısa Ömürlü Bir Dergi: Hıyâbân (09.04.2010)
 3. Cahit Sıtkı'nın Şiirine Kaynak Olarak Din (20.09.2010)
Gündüz Akıncı
 1. Atatürk Kurtuluş Savaşında [Cahit Külebi], (Kitaplar - Tenkit) (Mart 1953, C: II, S: 18, s. 386-388, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (16.06.2010)
Yard. Doç. Dr. Soner Akpınar
 1. Can Yücel’in Şiirlerinde Bir Mizah Unsuru Olarak İroni (20.09.2010)
 2. Küçük Ağa Romanında Şiir Dili Tekniklerinin Kullanılması (25.10.2010)
Sabahattin Kudret Aksal
 1. Bir Yazar; Bir Kitap [Sait Faik: Son Kuşlar], (Kitaplar - Tenkit) (Eylül 1953, C: II, S: 24, s. 822-823, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (10.05.2010)
Ömer Asım Aksoy
 1. Açıklama [Bir Gazetedeki Yazı Üzerine, Fakir Baykurt] (Ağustos 1972, C: XXVI, S: 251, s. 395, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (14.06.2010)
Yard. Doç. Dr. Hasan Aktaş
 1. Türk Şiirinde Bir Mühre Olarak Yahya Kemal (30.03.2010)
Şerif Aktaş
 1. Sait Faik Abasıyanık (Şubat 2001, C: 2001/I, S: 590, s. 187-199, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (10.05.2010)
 2. Orhan Kemal (1914-1970) (Temmuz 1990, C: 1990/II, S: 463, s. 33-45, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (28.05.2010)
 3. Edip Cansever (Haziran 1990, C: 1990/I, S: 462, s. 272-275, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (23.06.2010)
 4. Necati Cumalı (Ekim 1989, C: LVIII, S: 454, s. 197-202, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (24.06.2010)
Gizem Akyol
 1. Cahit Külebi'de Anadolu'nun Kelime Alanı (Mart 2007, C: XCIII, S: 663, s. 255-258, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (16.06.2010)
Mahmut Alptekin
 1. Sait Faik'in Öyküleri Üzerine (Eylül 1972, C: XXVI, S: 252, s. 492-495, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (12.05.2010)
Yasemin Altınkaynak
 1. Aşk-ı Memnu Ne Kadar Realist? (Mayıs 2004, C: LXXXVII, S: 629, s. 453-458 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (24.06.2009)

Selçuk Altuntaş
 1. İhmal Edilmiş Bir Gazete:Astırhan’ın İlk Türk Gazetesi Burhan-I Terakki (16.02.2010)
Hasan Amca
 1. Aziz Nesin'e Birkaç Mektup (Temmuz 1974, C: XXX, S: 274, s. 365-366, Mektup Özel Sayısı, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (29.04.2010)
Nurcan Anay
 1. Tezer Özlü'nün Eserlerinde Otobiyografik Anlatım (04.02.2010)
Melih Cevdet Anday
 1. Melih Cevdet Anday (1915) Yasnaya Polyana; Semerkant [Sovyet Rusya, Azerbaycan, Özbekistan, Bulgaristan, Macaristan'dan Alıntı] (Mart 1973, C: XXVII, S: 258, s. 687-691, Gezi Özel Sayısı, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (22.06.2010)
Prof. Dr. Mustafa Apaydın
 1. Adalet Ağaoğlu'nun Dar Zamanlar Üçlemesinde Zaman Kurgusu Üzerinde Bazı Değerlendirmeler (03.11.2010)
Yard. Doç. Dr. Hüseyin Arak
 1. İkincil Yazının Oluşmasında Eleştirmenlerin Rolü Üzerine (14.06.2009)
 2. Erendiz Atasü’nün Romancı Gözüyle Kaleme Aldığı Eleştirel İçerikli İnceleme Yazıları (29.03.2010)
 3. Selim İleri'nin Romancı Gözüyle Kaleme Aldığı Eleştirel İçerikli İnceleme Yazıları (20.09.2010)
Nihayet Arslan
 1. Nazlı Eray'ın Ankara'sı (04.03.2010)
 2. Yitirdiklerimiz: Necati Cumalı (Şubat 2001, C: 2001/I, S: 590, s. 217-220, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (24.06.2010)
Nur Gürani Arslan
 1. Ahmet Midhat Efendi’nin Eserlerinde Yabancılar (Mayıs 1995, C: 1995/I, S: 521, s. 590-600 Ahmet Midhat Efendi Özel Bölümü Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (26.07.2010)

Dr. Celal Aslan
 1. Sait Faik Abasıyanık'ın Öykülerinde Otobiyografik Anlatım (02.11.2010)
Yard. Doç. Dr. Hikmet Asutay
 1. Elektronik Yazın Yeni Teknolojilerle Birlikte Yazın Dünyasında Ortaya Çıkan Yeni Yazınsal Tür ve Biçimler (03.11.2010)
Nurullah Ataç
 1. Sait Faik Abasıyanık ( Haziran 1954, C: III, S: 33, s. 556, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (10.05.2010)
 2. Şiir [Güzel Aydınlık: Necati Cumalı], (Kitaplar - Tenkit) (Şubat 1952, C: I, S: 5, s. 295-297, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (29.06.2010)
Kemal Ateş
 1. Birer Öyküleriyle Mauppassant ve Ömer Seyfettin (08.03.2010)
Yard. Doç. Dr. Hayrettin Ayaz
 1.  Abdülhak Hâmid’in Dilinden Alt-Kültür Eleştirisi (02.11.2010)

Doç. Dr. Abdulhalim Aydın
 1. Nerval’den Hilmi Yavuz’a “Kara Güneş” İmgesi (08.02.2010)
Yard. Doç. Dr. Bedri Aydoğan
 1. Yeni Bir Uyak Türü mü? (2003, C: II, s. 1-38. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (03.05.2010)

Pakize Aytaç
 1. Arif Nihat Asya'nın Hayatı ve Sanatı Üzerine (Ağustos 1996, C: 1996/II, S: 536, s. 179-190 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (19.06.2009)

Doç. Dr. Gıyasettin Aytaş
 1. Yaralı Dağlar Üzerine Bir Tahlil Denemesi (30.04.2010)
 2. Çiledeki İnsan Necip Fazıl Adlı Kitabın Düşündürdükleri (30.04.2010)
 3. Yokluğu Arama Korkusu veya... (04.05.2010)
 4. Nur Baba Romanında Yozlaşan Bektaşî Tekkesi (04.05.2010)
 5. Bektaşi Kız Adlı Roman Hakkında Bazı Tespitler (05.05.2010)
 6. Şairler ve Şiir Arayışları (05.05.2010)
 7. Çocuk Edebiyatı Etrafında (05.05.2010)
 8. Sosyal Değişim Sürecimiz İçerisinde Zehra, Aşk-ı Memnu, Yaprak Dökümü, Kiralık Konak ve Baba Evi Romanlarında Aile Kavramı Hakkında Bazı Tespitler (05.05.2010)
 9. Şiire ve Şaire Dair Ay Adası (05.05.2010)
 10. Hisar Şairlerinde His ve Hâyal Unsurları (05.05.2010)
 11. Peyami Safa'nın Matmazel Noraliya'nın Koltuğu Adlı Romanında Esere Yansıyan Şahıslar Dünyası (05.05.2010)
 12. Çocuk Hikâyesi Yazmak... (05.05.2010)
 13. Çocuk ve Şiir (05.05.2010)
 14. Batılıaşma Maceramızda Türk Romanına Yansıyan Tipler -I- (05.05.2010)
 15. Batılıaşma Maceramızda Türk Romanına Yansıyan Tipler -II- (05.05.2010)
 16. Batılıaşma Maceramızda Türk Romanına Yansıyan Tipler -III- (07.05.2010)
 17. Yahya Akengin'in Şiirlerinde Fikir Unsurları (07.05.2010)
 18. Değerlendirmeler: Bilge Ercilasun: Orhan Veli Kanık (Hayatı, Sanatı ve Eserlerinden Seçmeler), (Kitaplar - Tenkit) (Eylül 1995, C: 1995/II, S: 525, s. 1054-1057, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (18.06.2010)
Mustafa Ayyıldız
 1. Hikayede Ritmik Oluşum, Anlatıcı, Bakış Açısı, Bakış Açısının Alt Boyutları ve İki Örnek Uygulama (18.10.2010)
Hülya Aşkın Balcı
 1. Kısa Bir Öykünün Anatomisi (14.10.2010)
Dr. Celal Aslan - Yard. Doç. Dr. Seyit Battal Uğurlu - Macit Balık
 1. Ömer Polat'ın Romanlarında Taşra Düzeni (25.11.2009)
Yard. Doç. Dr. Seyit Battal Uğurlu - Macit Balık
 1. Nazlı Eray Öyküsünde Kentli Kadın Kimliği (18.11.2009)
Dr. Münire Kevser Baş
 1. Sezai Karakoç Şiirinde Ölüm (09.04.2010)
Yard. Doç. Dr. Selma Baş
 1. Füruzan’ın Öykülerinde Eğitim Sorunlarına Bakış (05.02.2010)
 2. Batıya Hayran Bir Neslin Romanı: Servet-i Fünûn Romanı (13.09.2010)
 3. Mustafa Necati Sepetçioğlu'nun Öykülerinde Nesne-İnsan İlişkisi (02.11.2010)
Mehmet Başaran
 1. Orhan Veli (Aralık 1975, C: XXXII, S: 291, s. 731-732, Özel Bölüm: Orhan Veli, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (18.06.2010)
Özcan Bayrak
 1. Haldun Taner’in Hikâyelerinde Ruhsal Değişim Süreci (05.02.2010)
Nuh Bektaş
 1. Toplumcu Gerçekçilik Bağlamında Nazım Hikmet'in "Ferhad ile Şirin" Oyununa Metinlerarası Bir Bakış (15.03.2010)
Prof. Dr. Azmi Bilgin
 1. İstiklâl Marşı ve Üzerine Yapılan Çalışmalar (06.07.2009)
Necdet Bingöl
 1. Hâşim'in Şiirinde Renkler (05.03.2010)
Adnan Binyazar
 1. Ataç'ın Denemeciliği (Mayıs 1977, C: XXXV, S: 308, s. 415-418 Ataç Üzerine Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (24.06.2009)
 2. Yazın-Yazıncılar: Konuşmalar; Dergiler, Çocuk Yazını; Yarışma, Yitikler; Sait Faik Hikâye Armağanı (Haziran 1977, C: XXXV, S: 309, s. 587-589, İkinci Yeni [Özel Sayısı], Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (10.05.2010)
 3. Dokuz Öykücü: Sait Faik Üzerine Bir Deneme (Temmuz 1975, C: XXXII, S: 286, s. 94-103
  Türk Öykücülüğü Özel Sayısı, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (10.05.2010)
 4. Sait Faik'te İnsan Gerçeği (Mayıs 1974, C: XXIX, S: 272, s. 639-643, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (12.05.2010)
 5. Yaşayan Sait Faik (Eylül 1970, C: XXII, S: 228, s. 451-458, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (12.05.2010)
 6. Biyografi: Orhan Kemal (1914-1970) (Temmuz 1970, C: XXII, S: 226, s. 278, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (28.05.2010)
 7. Orhan Kemal Öldü Murtazalar Yaşayacak (Temmuz 1970, C: XXII, S: 226, s. 278-284, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (28.05.2010)
 8. Şiir Değerlendirmeleri [Necati Cumalı: Niçin Aşk] (Eylül 1971, C: XXIV, S: 240, s. 457-461, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (25.06.2010)
 9. Yağmurlar ve Topraklar [Necati Cumalı], (Kitaplar - Tenkit) (Ekim 1973, C: XXIX, S: 265, s. 51-54, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (29.06.2010)
 10. Sancho [Haldun Taner: Sancho'nun Sabah Yürüyüşü], (Kitaplar - Tenkit) (Mart 1970, C: XXI, S: 222, s. 512-515, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (29.06.2010)
Prof. Dr. Necat Birinci
 1. Muktebes- Abes Tartışmasından Önce “Kulak İçin Kafiye” (Temmuz 1988, C: LVI, S: 439, s. 18-24 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (01.07.2009)
Osman Bolulu
 1. Şair, Şiir, Şair Kişiliği (14.06.2009)
Yard. Doç. Dr. İsmail Boyacı
 1. Yüksel Pazarkaya Örneğinde Göçmen Türk Aydınında Kimlik Problemi ve Çözümü (20.09.2010)
Dr. Fuat Boyacıoğlu
 1. Geleneksel Romana Karşı Roman: Anti Roman (02.11.2010)
 2. Andre Gide ve Yeni Romancılarda Romanesk Karşıtlığı ve Erken Anlatı Tekniği (02.11.2010)
Muhsine Börekçi
 1. Dil-Edebiyat İlişkisi Bağlamında Arif Nihat Asya'nın Türkçesi: Destanca, Divanca ve Hakanca (20.10.2010)
Abdülkadir Bulut
 1. İki Çocuk Yapıtı Üstüne: Ölümsüz Kavak [Bekir Yıldız] (Kitaplar - Tenkit) (Ağustos 1977, C: XXXVI, S: 311, s. 157-158, Çocuk Yazını [Özel Sayısı], Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (16.06.2010)
İbrahim Zeki Burdurlu
 1. Ölmeye Yatmak [Adalet Ağaoğlu], (Kitaplar - Tenkit) (Şubat 1976, C: XXXIII, S: 293, s. 120-122, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (17.05.2010)
 2. “Yeşil Gece”n Dil Yapısı [Reşat Nuri Güntekin] (Eylül 1968, C: XVIII, S: 204, s. 585-593, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (31.05.2010)
 3. Orhan Veli Kanık’ın Şiirlerinde Sıfat Takımları (Mart 1969, C: XIX, S: 210, s. 772-777, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (18.06.2010)
 4. Onikiye Bir Var [Haldun Taner], (Kitaplar - Tenkit) (Şubat 1955, C: IV, S: 41, s. 319-323, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (29.06.2010)
Öğr. Gör. Didem Ardalı Büyükarman
 1. Edebiyat Tarihimizde Dergiler ve Revnak Mecmuası (05.02.2010)
Halim Büyükbulut
 1. Aziz Nesin'e Birkaç Mektup (Temmuz 1974, C: XXX, S: 274, s. 365-366, Mektup Özel Sayısı, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (29.04.2010)
Dr. Semran Cengiz
 1. Alman Şarkiyatçı Paul Horn ve Geschichte Der Türkischen Moderne ( Yeni Türk Edebiyatı Tarihi) Adlı Eseri (21.09.2010)
Yard. Doç. Dr. Nesime Ceyhan
 1. Romanla Tanışan Neslin Tercüme Tekniği ve Tenkidine Dair Tartışmaları (14.10.2010)
Yard. Doç. Dr. Salim Conoğlu
 1. Ziya Osman Saba’nın Yurdu:Ev (16.02.2010)
Said Coşar
 1. Edebiyatın Karikatürize Halleri (20.09.2010)
Yard. Doç. Dr. Sezai Coşkun
 1. Sezai Karakoç’un Şiirleri Üzerinde Edebiyat – Medeniyet -Coğrafya İlişkisi Bağlamında Bir İnceleme (09.04.2010)
 2. Mustafa Kutlu'nun Hikâyelerinde Temel İzlek Olarak Köy-Kent Meselesi (13.09.2010)
Hüseyin Cöntürk
 1. Eleştirmede Terim, Tanım ve Sonuç (Ağustos 1956, C: V, S: 59, s. 681-683 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (07.05.2010)

Araş. Gör. Kadir Can Dilber-Araş. Gör. Nilay Çağlayan
 1. Ahmet Mithat Efendi’nin “Karı Koca Masalı”nda Anlatı Araçlarının Tespiti ve İncelemesi (09.04.2010)
Ömer Çakır
 1. “Peyami Safa” İmzalı Bir Şiir (Nisan 2006, C: XCI, S: 652, s. 351-356, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (01.06.2010)

Yard. Doç. Dr. Adem Çalışkan
 1. Edebiyat Teorisi Üzerine-1: İlk Belirlemeler (08.07.2010)
 2. Ana Çizgileriyle Cumhuriyet Devri Türk Şiirine Teorik Bir Yaklaşım (1923-1960) (26.07.2010)
Dr. Nihal Çalışkan
 1. Bu Ülke'nin Cümlesi: Cemil Meriç'in Cümle Üslubu Üzerine Bir İnceleme (20.09.2010)
Yard. Doç. Dr. Reyhan Çelik
 1. 20.Yüzyılın İkinci Yarısında Rus Edebiyatında ve Türk Edebiyatında Köye Yaklaşım (05.02.2010)
Prof. Dr. Yakup Çelik
 1. Şair Ahmet Muhip Dıranas'ın Oyun Yazarlığı (07.09.2010)
Burcu Çetin
 1. Modern İnsanın "Ölümü Öldürme" Çabası: Uzun İnce Bir Yol (15.03.2010)
Doç. Dr. Nurullah Çetin
 1. Âsaf Hâlet Çelebi’nin “Sidharta” Şiiri (Ocak 1996, C: 1996/I, S: 529, s. 70-74 Halit Ziya Uşaklıgil Özel Bölümü Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (19.06.2009)
 2. Yeni Türk Şairinin "Yusuf ve Züleyha Hikayesi" Duyarlığı (08.10.2009)
 3. Süleyman Nazif'in Fırâk-ı Irak Adlı Eseri (08.03.2010)
 4. II. Abdülhamit Dönemi Türk Romanında "Aşk-ı Memnu" Teması (10.03.2010)
 5. Değerlendirmeler: A. Turan Oflazoğlu: Fetih-Destan, (Kitaplar - Tenkit) (Ekim 1993, C: 993/II, S: 502, s. 467-471, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (01.07.2010)
Doç. Dr. Selçuk Çıkla
 1. Şiir ve Hikâye Çevresinde Oluşan İki Tür: Manzum Hikâye ve Öykü-Şiir (02.11.2010)
Ersun Çıplak
 1. Turgut Uyar Neden Korkuyor? (07.09.2010)
 2. Seçme Şiirin Tehlikeleri (07.09.2010)
 3. Erken Yaşlanmış Bir Şair: Kemal Burkay (07.09.2010)
 4. Hilmi Yavuz’un ‘çöl, yollar, hırka’sı (24.09.2010)
Dr. Selahattin Çiftçi
 1. Halide Edip Adıvar’ın Feminist ve Semitik Bir Operası: Kenan Çobanları (16.02.2010)
Sinan Çitçi
 1. Mehmet Akif’in Şiirlerinde Baba Oğul İlişkisi (18.08.2009)
H. Rıdvan Çongur
 1. “Anlam” Üzerine (Mart 1959, C: VIII, S: 90, s. 305-306 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (18.05.2010)

 2. Tarık Buğra’yı Uğurlarken (Mayıs 1994, C: 1994/I, S: 509, s. 347-349. Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (28.05.2010)
 3. Orhan Veli Kanık (Kasım 2006, C: XCII, S: 659, s. 437-446, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (18.06.2010)
Salim Çonoğlu
 1. Ölüm Üzerine Bir Karşılaştırma -Necip Fazıl Kısakürek, Ziya Osman Saba ve Cahit Sıtkı Tarancı’nın Birer Şiir Analizi- (Aralık 2007, C: XCIV, S: 672, s. 864-873 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (17.05.2010)

Ramis Dara
 1. Oktay Rifat’ın Şiirleri (Mart 1982, C: XLIV, S: 363, s. 163-169, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (31.05.2010)
Öğr. Gör. Fethi Demir
 1. Orhan Pamuk’un Masumiyet Müzesi Romanında Baba-oğul İlişkisi (13.04.2010)
Yard. Doç. Dr. Tülay Gençtürk Demircioğlu
 1. Hayattan Kurmacaya: Fatma Aliye Hanım’ın Dört Romanında Metinlerarası İlişkiler (24.09.2010)
Dr. Mutlu Deveci
 1. Ferit Edgü'nün "Beklenmeyen Konuk" Adlı Öyküsü Üzerine Bir İnceleme (04.03.2010)
 2. Devlet Ana Romanında Kişiler Dünyasının İşlevsel Analizi (Aralık 2004, C: LXXXVIII, S: 636, s. 781-794 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (17.05.2010)
 3. Ferit Edgü'nün Öykülerinde Kendiliğe Çağrı ve Uyanış İzleği (02.11.2010)
 4. Anahtar Romanının Yapı ve Tema Bakımından İncelenmesi (03.11.2010)
Hikmet Dizdaroğlu
 1. Ölümünün 13. Yıldönümünde: Memduh Şevket Esendal (Mayıs 1965, C: XIV, S: 164, s. 546-549, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (17.05.2010)
 2. Reşat Nuri Güntekin Üzerine Bir Kitap [İbrahim Zeki Burdurlu, Reşat Nuri Güntekin], (Kitaplar - Tenkit) (Mayıs 1978, C: XXXVII, S: 320, s. 458-461, Dilbilim ve Gösterge Kuramı [Özel Sayısı], Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (31.05.2010)
 3. Minelbab İlelmihrab [Refik Halit Karay], (Kitaplar - Tenkit) (Aralık 1965, C: XV, S: 171, s. 181-185, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (14.06.2010)
 4. Fakir Baykurt'un Hikâyeleri (Kitaplar - Tenkit) (Aralık 1961, C: XI, S: 123, s. 189-191, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (14.06.2010)
 5. İki Hikâye Kitabı [Fakir Baykurt: Çilli; Tahsin Yücel: Haney Yaşamalı] (Kitaplar - Tenkit) (Temmuz 1956, C: V, S: 58, s. 649-651, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (14.06.2010)
 6. Yeşeren Otlar [Cahit Külebi], (Kitaplar - Tenkit) (Aralık 1954, C: IV, S: 39, s. 184-186. Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (16.06.2010)
 7. Değişik Türde Öyküler [Necati Cumalı, Yakubun Koyunları; Revizyonist], (Kitaplar - Tenkit) (Ocak 1980, C: XLI, S: 340, s. 53-56, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (24.06.2010)
 8. Denizin İlk Yükselişi [Necati Cumalı], (Kitaplar - Tenkit) (Şubat 1955, C: IV, S: 41, s. 318-319, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (24.06.2010)
 9. İki Hikâye Kitabı [Necati Cumalı: Değişik Gözle; Özcan Ergüner: Maskeli Balo], (Kitaplar - Tenkit) (Mayıs 1957, C: VI, S: 68, s. 461-464, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (24.06.2010)
 10. İzmirli İki Şair [Nahit Ulvi Akgün: Birisi ; Necati Cumalı: İmbatla Gelen], (Kitaplar - Tenkit) (Eylül 1955, C: IV, S: 48, s. 736-739, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (24.06.2010)
 11. Mine ile İshak [Necati Cumalı: Mine; Onat Kutlar: İshak], (Kitaplar - Tenkit) (Kasım 1960, C: X, S: 110, s. 98-102, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (24.06.2010)
 12. Necati Cumalı ve Aylı Bıçak [Necati Cumalı, Aylı Bıçak] (Kitaplar - Tenkit) (Aralık 1981, C: XLIII, S: 360, s. 417-420, Özel Bölüm: Reşat Nuri Güntekin, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (25.06.2010)
 13. Susuz Yaz [Necati Cumalı], (Kitaplar - Tenkit) (Temmuz 1962, C: XI, S: 130, s. 819-821, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (25.06.2010)
 14. Tütün Zamanı [Necati Cumalı], (Kitaplar - Tenkit) (Nisan 1960, C: IX, S: 103, s. 380-384, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (29.06.2010)
 15. Sancho'yu Tanır mısınız? [Haldun Taner üzerine] (Aralık 1969, C: XXI, S: 219, s. 233-237, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (29.06.2010)
 16. Şişhane'ye Yağmur Yağıyordu [Haldun Taner], (Kitaplar - Tenkit) (Ağustos 1953, C: II, S: 23, s. 771-773, Harf Devriminde Atatürk Başöğretmen, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (29.06.2010)
Abide Doğan
 1. Huzur'un Huzursuz Kadını: Nuran (Nisan 2004, C: LXXXVII, S: 628, s. 339-347, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (20.08.2009)
Mehmet H. Doğan
 1. Peyami Safa'nın İki Romanı (Temmuz 1976, C: XXXIV, S: 298, s. 57-68, Türk Romanında Kurtuluş Savaşı Özel Sayısı, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (01.06.2010)
Okt. Mehmet Doğanay
 1. Bir Mekan Unsuru Olarak İstanbul'un Ahmed Midhat Efendinin Romanlarına Tesiri (03.11.2010)
Yard. Doç. Dr. Hüseyin Doğramacıoğlu
 1. Ahmet Vefik Paşa Adaptasyonlarında Kültürel Sentez ve Edebî Eser Çevirisi (08.02.2010)
 2. Türk Hikâyeciliğinin Prototipi Sayılabilecek Heft-Hân’da Mekân (15.02.2010)
 3. Recaizade Mahmut Ekrem'in Naçiz Adlı Eserinde Özlü Sözler (30.09.2010)
 4. Şemseddin Sami’nin Kaleminden Dil ve Edebiyat Meseleleri (01.10..2010)
Yard. Doç. Dr. Mitat Durmuş
 1. Anday Şiirinde Nesnenin Yadsınması ve Anlamın İtilmesi İzleğinin Poetik Söyleme Dönüşümü (08.02.2010)
 2. Melih Cevdet Anday'ın Şiirlerinde Bireysel Öznenin Belleksel Varoluşu Bağlamında Zaman İzleği (04.03.2010)
 3. Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun Şiirlerinde Işık ve Renk Unsuru (09.03.2010)
 4. Melih Cevdet Anday'a Dair.. (Kasım 2003, C: LXXXVI, S: 623, s. 706-712, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (22.06.2010)
Cevat Dursunoğlu
 1. Kırk Yıllık Dostun Arkasından [Memduh Şevket Esendal Üzerine] (Temmuz 1952, C: I, S: 10, s. 555, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (17.05.2010)
Baha Dürder
 1. Gene “Kenan Çobanları” [Halide Edip-Adıvar] (Mayıs 1969, C: XX, S: 212, s. 135-137, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (17.06.2010)
 2. “Kenan Çobanları” Üzerine [Halide Edip-Adıvar] (Temmuz 1968, C: XVIII, S: 202, s. 388-392, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (17.06.2010)
Dr. Tevfik Ekiz
 1. Alımlama Estetiği mi Metinlerarasılık mı? (01.03.2010)
Yard. Doç. Dr. Nazım Elmas
 1. Tarık Buğra’nın Hikâye Dilinde İroni (05.04.2010)
Doç. Dr. Ülkü Eliuz
 1. Orhan Kemal’in Romanlarında Bakış Açısı ve Anlatıcı (08.02.2010)
 2. Orhan Kemal Romanlarında Kadının Nesne Olarak Kullanımı: Cinsel Taciz (24.09.2010)
Yard. Doç. Dr. Nazım Elmas
 1. Adalet Ağaoğlu’nun Hikâye Dilinde Ritim (25.10.2010)
Doç. Dr. İsmet Emre
 1. Yeni Türk Edebiyatında Kullanılan Bazı Kavramları Nesnelleştirme Denemesi (08.09.2010)
Ertan Engin
 1. Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Romanlarında “Resim” ve “Mimarî” (20.06.2009)

Prof. Dr. İnci Enginün
 1. Ahmet Midhat Efendi (Mayıs 1995, C: 1995/I, S: 521, s. 525-531 Ahmet Midhat Efendi Özel Bölümü Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (11.06.2009)
 2. Halide Edip Adıvar’ın Eserlerinde Çocuklar (Nisan 1985, C: LXIX, S: 400, s. 247-258, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (17.06.2010)
 3. Sinekli Bakkal [Sevgi Sanlı: Halide Edip Adıvar’ın aynı romanından uyalayan] (Aralık 1999, C: 1999/II, S: 576, s. 1037-1039, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (17.06.2010)
 4. Değerlendirmeler: A. Turan Oflazoğlu: Sevgi Hakanı, (Kitaplar - Tenkit) (Şubat 1987, C: LIII, S: 422, s. 110-112, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (01.07.2010)
 5. Değerlendirmeler: Turan Oflazoğlu: Dörtbaşımamur Şahin Çakırpençe (Kitaplar - Tenkit) (Mart 1992, C: 1992/I, S: 483, s. 839-842, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (01.07.2010)
Araş. Gör. Mehtap Erdoğan
 1. Tevfik Fikret’in Tarih-i Kadîm’ine Mehmed Fazlullah’ın Reddiyesi: Şihâbü’l-Kudret Fî Recmi’l-Fikret (09.04.2010)
Mehmet Ergül
 1. Al Gözüm Seyreyle Salih ve “Mit Yaratan Mahlûk” [Yaşar Kemal] (Kitaplar - Tenkit) (Kasım 1977, C: XXXVI, S: 314, s. 560-566, Okunuşunun 50. Yılında Söylev Özel Sayısı, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (27.05.2010)
Sâtı Erişenler
 1. Refik Halit Karay'ın Öyküleri (Temmuz 1975, C: XXXII, S: 286, s. 65-75, Türk Öykücülüğü Özel Sayısı, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (14.06.2010)
Nüket Esen
 1. Ahmet Midhat Efendi’nin Bazı Romanlarında Teknik (Mayıs 1995, C: 1995/I, S: 521, s. 565-569 Ahmet Midhat Efendi Özel Bölümü Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (11.06.2009)

Doç. Dr. Sabri Eyigün
 1. Modern ve Geleneksel Romanın Temel Farkları ve Politik Güdümlü Romanın Modern Roman İçindeki Yeni Konumu (03.11.2010)
Sebahattin Eyüboğlu
 1. Necati Cumalı'ya [Mektup] (Temmuz 1974, C: XXX, S: 274, s. 332, Mektup Özel Sayısı, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (25.06.2010)
Yard. Doç. Dr. Özlem Fedai
 1. Ziya Osman Saba ve Sabri Esat Siyavuşgil’in Şiirlerinde Aidiyet Duygusu ve Mekân Düşüncesi (08.02.2010)
 2. Doğumunun 100. Yılında Sait Faik ve Başkaldırı (Mayıs 2007, C: XCIII, S: 665, s. 443-448, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (10.05.2010)
 3. 61. Ölüm Yıldönümünde Sabahattin Ali'yi Anmak: Yazgısını Seven Adam ve Şiirinde "Ölüm"ü Çağırmak Temi (27.09.2010)
Prof. Dr. Rıza Filizok
 1. Orhan Seyfi Orhon’un Şiirlerinde Halk Edebiyatı Etkileri (09.04.2010)
Cafer Gariper
 1. Sabahattin Ali’nin “Kağnı” Hikâyesi Üzerinde Bir İnceleme (Nisan 2004, C: LXXXVII, S: 628, s. 349-358, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (17.05.2010)
Dr. Genç Osman Geçer
 1. Sokak Çocuğu Tipi Yaratmada Argo Tercihi ve Romanlara Yansıması (14.10.2010)
İlhan Geçer
 1. Yeşeren Otlar [Cahit Külebi], (Kitaplar - Tenkit) (Ocak 1955, C: IV, S: 40, s. 252-254
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (16.06.2010)
Yard. Doç. Dr. Nurettin Gemici
 1. Bir Germanofil Olarak Moiz Kohen’in veya Kendi İsimlendirmesiyle Tekin Alp’in Alman Hayranlığı (08.02.2010)
René Ghil
 1. İmge ve Tartım (çeviren: Mehmet Yalçın, Ocak 1981, C: XLII, S: 349, s. 203 Yazın Akımları Özel Sayısı Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (18.05.2010)

Macit Gökberk
 1. Dil Bayramının 37. Yıldönümü: Necati Cumalı’nın Konuşması (Kasım 1969, C: XXI, S: 218, s. 155-157, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (25.06.2010)
Burak Gökbulut
 1. Tahir İle Zühre Hikâyesi (Kıbrıs Türk Varyantı)’nın Yapı Bakımından İncelenmesi (16.02.2010)
Yard. Doç. Dr. Nesrin Sis-Bekir Gökçe
 1. Gülten Dayıoğlu'nun Çocuk Öykülerinde Yansımalar ve Kalıp Sözler (23.02.2010)
Özkan Göksu
 1. Ataç ve Çeviri (Mayıs 1977, C: XXXV, S: 308, s. 436-438 Ataç Üzerine Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (31.05.2010)

Prof. Dr. Nevzat Gözaydın
 1. Değerlendirmeler: Seyppel, Tatjana: Der Intellekluelle bei Oğuz Atay-Dargestellt an dem- Roman “Die Haltlosen”, Wiesbaden 1991, (Kitaplar - Tenkit) (Ocak 1993, C: 1993/I, S: 493, s. 60-62, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (29.04.2010)

Yard. Doç. Dr. Türkan Gözütok
 1. "Yeni Turan"da Milli Kimlik Sorunu (13.09.2010)
Doç. Dr. Ramazan Gülendam
 1. Türk Kadınının Aile İçindeki Yeri ve Rolünün Modern Türk Edebiyatına Yansıması:1960-1980 (03.11.2010)
Mehmet Güler
 1. Bir Soruşturmanın Düşündürdükleri [Orhan Veli'nin Şiirleri Üzerine] (Mayıs 1976, C: XXIII, S: 296, s. 401-404, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (18.06.2010)
A. Eda Gündoğdu
 1. Cemal Süreya’nın Şiirinde Sapmalar (07.05.2010)
Burhan Günel
 1. Yaratıcı Yazarlık ve Günümüz Türk Öyküsü (01.03.2010)
Yard. Doç. Dr. Zeliha Güneş
 1. Behçet Necatigîl'în Şiirleri (08.03.2010)
 2. Ayla Kutlu'nun Bir Göçmen Kuştu o Adlı Romanı Üzerine Bir İnceleme (03.11.2010)
Doç. Dr. Âlim Gür
 1. Mehmet Âkif’ten Nükteler (10.06.2009)
 2. Dergâh Mecmuası ve Ahmet Haşim (01.10.2010)
Muammer Gürbüz
 1. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Romanlarında İnsan (Ekim 2004, C: LXXXVIII, S: 634, s. 426-430 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (10.06.2009)

Nedim Gürsel
 1. Çeviri Etkinliği ve Kültür (Temmuz 1978, C: XXXVIII, S: 322, s. 21-26 Çeviri Sorunları Özel Sayısı Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (31.05.2010)

Araş. Gör. Ahmet Özgür Güvenç
 1. Turgut Özakman'ın Şu Çılgın Türkler Romanındaki Erzurumlular (03.11.2010)
Fevzi Halıcı
 1. Bir Şiirin Hikâyesi: Necati Cumalı (Temmuz 1991, C: 1991/II, S: 475, s. 11-16, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (25.06.2010)
 2. Bir Şiirin Hikâyesi: Turan Oflazoğlu (Mayıs 1992, C: 1992/I, S: 485, s. 920-927, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (01.07.2010)
Halikarnas Balıkçısı
 1. Yaşar Nabi Nayır’a; Necati Cumalı’ya [Mektuplar] (Temmuz 1974, C: XXX, S: 274, s. 266-278, Mektup Özel Sayısı, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (29.06.2010)
Orhan Hançerlioğlu
 1. Reşat Nuri Güntekin (Şubat 1957, C: VI, S: 65, s. 252-255, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (31.05.2010)
İnci Handan
 1. Ahmet Midhat Efendi ve Çocuk Terbiyesi (Mayıs 1995, C: 1995/I, S: 521, s. 577-589 Ahmet Midhat Efendi Özel Bölümü Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (26.07.2010)

Abdullah Harmancı
 1. Adam Öykü Dergisi Bibliyografyası (08.02.2010)
Willian C. Hickman
 1. Yaşar Kemal’in İnce Memed’indeki Geleneksel Temalar (Mart 1983, C: XLVI, S: 375, s. 154-166, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (27.05.2010)
Şerif Hulusi
 1. Aziz Nesin'e Birkaç Mektup (Temmuz 1974, C: XXX, S: 274, s. 365-366, Mektup Özel Sayısı, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (29.04.2010)
Okt. Muhammed Hüküm
 1. Elif Şafak’ın “Aşk” Romanında Postmodern Bir Unsur Olarak Tasavvuf (15.09.2010)
Ayhan Hünalp
 1. Sait Faik Öldü mü, Issız Acun Kaldı mı (Mayıs 1970, C: XXII, S: 224, s. 125, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (10.05.2010)
 2. Ol Rivayet Ederler Kim İki Haziran Bin Dokuz Yüz Yetmişte Orhan Kemal de Ölmüştür (Temmuz 1970, C: XXII, S: 226, s. 285-286, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (28.05.2010)
 3. Anmalar: Reşat Nuri Güntekin (Aralık 1970, C: XXIII, S: 231, s. 271-272, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (31.05.2010)
 4. Kitabe-i Seng-i Mezar (13 Nisan 1914-14 Kasım 1950) [Orhan Veli Kanık] (Mayıs 1970, C: XXII, S: 224, s. 126-127, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (18.06.2010)
Leyla Hüseyin
 1. Peyami Safa İle Yalnızlıktan Öte (Deneme) (Ekim 2000, C: 2000/II, S: 586, s. 369
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (01.06.2010)
Nilay Işıkaslan
 1. Post Modern Öğreti ve Bir Postmodern Roman Çözümlemesi: Kara Kitap/Orhan Pamuk (03.11.2010)
Ahmet Cüneyt Issı
 1. Refik Halit Karay’ın “Şeftali Bahçeleri” (Ekim 2007, C: XCIV, S: 670, s. 682-691, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (14.06.2010)
Selim İleri
 1. Sait Faik'te Güzelduyu (Mayıs 1974, C: XXIX, S: 272, s. 648-653, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (12.05.2010)
 2. Öykümüzde Bir Sevecenlik Fırtınası : Reşat Nuri Güntekin (Temmuz 1975, C: XXXII, S: 286, s. 75-84, Türk Öykücülüğü Özel Sayısı, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (31.05.2010)
Attilâ İlhan
 1. Attilâ İlhan (1925) Napoli İçinde Aynalı Çarşı [Abbas Yolcu’dan Alıntı] (Mart 1973, C: XXVII, S: 258, s. 704-708, Gezi Özel Sayısı, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (27.05.2010)
Mine Mutlu İşgüven
 1. Sait Faik’in “Saadet” Adlı Öyküsünde Gösterge Bilimi İlkelerinin Uygulanışını Sergileyen Bir Çözümleme Örneği (Nisan 1995, C: 1995/I, S: 520, s. 366-375, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (12.05.2010)
 2. Türk Öyküsünde Sait Faik: Beşerî Temalar ve Renklerin Cümbüşü (Nisan 1994, C: 1994/I, S: 508, s. 267-273, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (12.05.2010)
Dr. Nilüfer İşyar
 1. Çocuk Romanlarımızda Yoksulluk Teması (03.11.2010)
Yard. Doç. Dr. Murat Kacıroğlu
 1. Millî Mücadele ve Erken Dönem Cumhuriyet Romanında Harp Zenginleri (06.04.2010)
 2. “Cehennemden Selam” Romanı Örneğinde İlk Dönem (1927–1940) Tarihî-Macera Romanlarda Kanonik Söylem yahut Angaje Eğilim (15.09.2010)
Adnan Veli Kanık
 1. Aziz Nesin’e; Fikret Otyam’a [Mektup] (Temmuz 1974, C: XXX, S: 274, s. 355-356
  Mektup Özel Sayısı, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (29.04.2010)
Orhan Veli Kanık
 1. Necati Cumalı'ya [Mektup] (Temmuz 1974, C: XXX, S: 274, s. 344, Mektup Özel Sayısı, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (25.06.2010)
Ceyhun Atuf Kansu
 1. Cumhuriyete Bağlanmak [Memduh Şevket Esendal] (Ekim 1974, C: XXX, S: 277, s. 757-760, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (17.05.2010)
Yard. Doç. Dr. M. Fatih Kanter
 1. Yaprak Dökümü Romanında Yapı ve İzlek (09.02.2010)
 2. "Ses” Hikâyesi Üzerine Bir Çözümleme Denemesi (Şubat 2006, C: XCI, S: 650, s. 134-140 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (17.05.2010)
Erdinç Kaplan
 1. Nan A Lee: Peyami Safa'nın Eserlerinde Doğu-Batı Meselesi (Kitaplar - Tenkit) (Eylül 1998, C: 1998/II, S: 561, s. 255-261, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (01.06.2010)
Mustafa Karabulut
 1. Şevket Bulut'un Hayatı ve Hikâye Anlayışı (03.11.2010)
Oğuzhan Karaburgu
 1. Reşat Nuri Güntekin'in Bilinmeyen Remiz ve Müstear İsimleri (Aralık 2006, C: XCII, S: 660, s. 525-535, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (31.05.2010)
Doç. Dr. Alaattin Karaca
 1. Ahmet Midhat Efendi'nin Jön Türk Adlı Romanı (08.03.2010)
 2. Sabahattin Ali'nin Öykülerinde Toplumsal Konular (08.03.2010)
 3. Kuyucaklı Yusuf (09.03.2010)
 4. Peyami Safa’nın Dedesi Şair Mehmet Behçet Efendi (Haziran 1990, C: 1990/I, S: 462, s. 284-287, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (01.06.2010)
 5. İkinci Yeni Şiiri ve Resim (13.09.2010)
Şahika Karaca
 1. Şemsettin Sami ve Kadınlar (24.09.2010)
Bilge Karasu
 1. Onuncu Masal: Alsemender ((Masal) Ağustos 1976, C: XXXIV, S: 299, s. 345-358 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (08.10.2010)

Araş. Gör. Dr. Evren Karataş
 1. Türkiye’de Kadın Hareketleri ve Edebiyatımızda Kadın Sesleri (09.02.2010)
Turan Karataş
 1. Sait Faik’in “Beyaz Altın” Hikâyesinin İnsan ve Zaman Açısından Tahlili (Eylül 2005, C: XC, S: 645, s. 228-234, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (12.05.2010)
İ. Güven Kaya
 1. “Yeşeren Otlar”dan “Yangın”a [Cahit Külebi], (Kitaplar - Tenkit) (Eylül 1981, C: XLIII, S: 357, s. 185-187, Özel Bölüm: Türk Yazınında Dış Göç, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (16.06.2010)
Ebru Kavas
 1. Hasan Ali Toptaş’ın “Uykuların Doğusu” Romanının Çok Katmanlı Yapısına Betimsel Bir Bakış (30.03.2010)
Cahit Kavcar
 1. Romanda Tasvirîn Psikolojik Rolü (05.03.2010)
 2. Hocam Kenan Akyüz (09.03.2010)
Emel Kefeli
 1. Ahmet Midhat Efendi ve Tercüme (Mayıs 1995, C: 1995/I, S: 521, s. 612-618 Ahmet Midhat Efendi Özel Bölümü Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (10.06.2009)

Yard. Doç. Dr. Caner Kerimoğlu
 1. Hakan Günday Romanlarında Aforizmalar (09.04.2010)
Yard. Doç. Dr. Fikret Kılıç
 1. Yenileşme Dönemi Türk Şiirinde (1859-1959) Halk Zevkine Yöneliş (15.10.2010)
Yard. Doç. Dr. Raşit Koç
 1. Fâik Ali Ozansoy'un Şiirlerinin Tematik Olarak İncelenmesi (07.09.2010)
Nurseli Gamze Korkmaz
 1. "Kolsuz Hanım" Üzerine Yazılı Kültür ve Metinlerarası İlişkiler Bağlamında Bir Çalışma (15.03.2010)
Ramazan Korkmaz
 1. Metaforik Dönüştürme Biçimleri ve Efendi-Köle Diyalektiği Bakımından Beyaz Kale (11.11.2009)
Doç. Dr. Ece Korkut
 1. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Şiir Dili ve Evreni (13.10.2010)
Ercan Köksal
 1. Romanlarının Gölgesinde Kalan Bir Şair: Abbas Sayar (09.02.2010)
Uzm. Baktygul Kulamshaeva
 1. Kurmaca Yazar veya Anlatıcı Kavramlarına Anlatı Bilimsel Yaklaşım (09.02.2010)
Okt. Dr. Mustafa Kurt
 1. Varoluşçuluğun Türk Edebiyatına Girişi ve İlk Etkileri (02.11.2010)
Meriç Kurtuluş
 1. Ağrıdağı Efsanesi'nden Sözlü Edebiyata "Metinlerarası" Bir Yolculuk (15.03.2010)
Öğr. Gör. Deniz Aktan Küçük
 1. “Kariîn İle Hasbihâl”:Mukaddimelerinin Işığında Ahmet Mithat Üzerine Bir Deneme (15.09.2010)
Doç. Dr. Alim Gür-Araş. Gör. Sena Küçük
 1. Yeni Türk Edebiyatında Kaynak Olarak Manifestolar (21.09.2010)
Cafer Gariper-Yasemin Küçükcoşkun
 1. Buket Uzuner'in Kişilikler Oyunu ve Fantastik-Ütopik Dünyası: Balık İzlerinin Sesi Romanı (02.11.2010)
Cahit Külebi
 1. Memduh Şevket Esendal (Temmuz 1952, C: I, S: 10, s. 556-558, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (17.05.2010)
 2. TDK Genel Yazmanı Cahit Külebi'nin Konuşması [Seha L. Meray'ın Ölümü Üzerine] (Ekim 1977, C: XXXVI, S: 313, s. 278-279, Seha L. Meray Üzerine, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (16.06.2010)
 3. Kitaplar: Tuş [Haldun Taner; Peynir Ekmek Tarık Güner], (Kitaplar - Tenkit) (Aralık 1951, C: I, S: 3, s. 163-165, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (29.06.2010)
Mehmet Emin Lebe
 1. Fikrimin İnce Gülü [Adalet Ağaoğlu], (Kitaplar - Tenkit) (Eylül 1979, C: XL, S: 336, s. 182-183, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (17.05.2010)
Nan A. Lee
 1. Peyami Safa'nın Fikrî Eserlerinde Doğu-Batı (Mayıs 1997, C: 1997/I, S: 545, s. 500-508, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (01.06.2010)
Mariya Leontiç
 1. Cahit Külebi'nin Şiirlerinde Kadın (Mart 2000, C: 2000/I, S: 579, s. 233-237, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (16.06.2010)
Agah Sırrı Levend
 1. Türkçülük ve Millî Edebiyat ([1962] 1961, s. 147-206. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (29.04.2010)
 2. Matmazel Noraliya'nın Koltuğu Peyami Safa (Kitaplar - Tenkit) (Kasım 1951, C: I, S: 2, s. 17-22, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (01.06.2010)
 3. Peyami Safa’nın Yeni Romanı “Yalnızız” (Kitaplar - Tenkit) (Mart 1952, C: I, S: 6, s. 334-342, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (01.06.2010)
 4. Bu, Bizim Hayatımız [Refik Halit Karay] (Aralık 1957, C: VII, S: 75, s. 127-132, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (14.06.2010)
 5. Ölümünün İlk Yıldönümünde: Refik Halit Karay (Ağustos 1966, C: XV, S: 179, s. 1085-1087, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (14.06.2010)
Susan Lohafer
 1. Hikâyenin Cümle ile Analizi (çeviren: Lâle Demirtürk, Temmuz 1988, C: LVI, S: 439, s. 35-50 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (17.05.2010)

Charles Morgan
 1. Yaratıcı İmgelem (çeviren: Özdemir Nutku, Temmuz 1961, C: X, S: 118, s. 747-756 Deneme Özel Sayısı Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (18.05.2010)
Rauf Mutluay
 1. Türk Romanında Tipler: Rabia [Halide Edip Adıvar] (Nisan 1964, C: XIII, S: 151, s. 400-407, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (17.06.2010)
Mehmet Narlı
 1. Orhan Kemal Romanında Mizahı Oluşturan Unsurlar (Temmuz 2002, C: 2002/II, S: 607, s. 303-311, Özel Sayı: TDK'nin 70. Yılı, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (28.05.2010)
Behçet Necatigil
 1. Almanca'da Orhan Veli (Ocak 1967, C: XVI, S: 184, s. 286-291, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (18.06.2010)
Aziz Nesin
 1. Dil Bayramının 38. Yıldönümü: Aziz Nesin'in konuşması (Kasım 1970, C: XXIII, S: 230, s. 174-176, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (29.04.2010)
İbrahim Olgun
 1. Anı Kaynakçası (Mart 1972, C: XXV, S: 246, s. 662-682 Anı Özel Sayısı Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (16.06.2009)
 2. Anı Türü ve Türk Edebiyatında Anı (Mart 1972, C: XXV, S: 246, s. 403-427 Anı Özel Sayısı Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (16.06.2009)
Alim Şerif Onaran
 1. Reşat Nuri Güntekin'in Filme Çekilen Roman ve Oyunları (Aralık 1981, C: XLIII, S: 360, s. 377-380, Özel Bölüm: Reşat Nuri Güntekin, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (31.05.2010)
Mustafa Şerif Onaran
 1. Aruzda Yeni Şiirin Sesi (Ocak 1954, C: III, S: 28, s. 186-189 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (19.06.2009)

Yusuf Ziya Ortaç
 1. Aziz Nesin'e [Mektuplar] (Temmuz 1974, C: XXX, S: 274, s. 292-295, Mektup Özel Sayısı, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (29.04.2010)
Araş. Gör. Elif Öksüz
 1. Türk Şiirinde Zaman Algısına Dönük Bir Okuma Denemesi (10.02.2010)
Kürşat Öncül
 1. Mitolojiden Romana Yönetim Erkinin Anlatım Türlerine Yansıması (09.04.2010)
Yard. Doç. Dr. Mehmet Önal
 1. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın "XIX. Asır Türk Edebiyatı Tarihi" Hakkında Bir İnceleme (25.10.2010)
Prof. Dr. Olcay Önertoy
 1. Halide Edib'in Yeni Turan'ı ve Ziya Gökalp (04.03.2010)
 2. Küçük Hîkaye Yazarı Olarak Ömer Seyfettin (04.03.2010)
 3. Reşat Nurî Güntekin ve Anadolu (05.03.2010)
 4. Oyun Yazarı Hüseyin Rahmi Gürpınar (08.03.2010)
 5. Ziya Osman Saba'nın Küçük Hikayeleri (08.03.2010)
 6. Memduh Şevket Esendal'ın İlk Romanı Miras (08.03.2010)
 7. Cumhuriyet Döneminin İlk Edebi Topluluğu: Yedi Meşaleciler (09.03.2010)
 8. Prof. Kenan Akyüz'ün Yapıtlarına Bir Bakış (09.03.2010)
 9. Yaşar Kemal ve Çukurova (Mart 1983, C: XLVI, S: 375, s. 147-153, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (27.05.2010)
 10. Reşat Nuri Güntekin'in Yazınımızdaki Yeri (Aralık 1981, C: XLIII, S: 360, s. 366-370
  Özel Bölüm: Reşat Nuri Güntekin, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (31.05.2010)
Erdal Öz
 1. Yaşar Kemal'in Yanılan Kızgınlığı (Mart 1961, C: X, S: 114, s. 425-427, Fransız - İngiliz Dergileri ve İran Şiiri, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (27.05.2010)

Dr. Fahri Öz
 1. Yeni Bir Tür Olarak Çok Kısa Öykü (02.11.2010)
Hüseyin Özcan
 1. Sait Faik Abasıyanık’ın Eserlerinde Çocuk Sevgisi (Haziran 1994, C: 1994/I, S: 510, s. 432-435, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (10.05.2010)
Tarık Özcan
 1. Cemal Süreya'nın Şiirinde Yinelemeler (Ekim 2002, C: 2002/II, S: 610, s. 853-861, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (23.06.2010)
Emin Özdemir
 1. Anı ve Anı Dilimiz Üzerine (Mart 1972, C: XXV, S: 246, s. 398-402 Anı Özel Sayısı Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (16.06.2009)
 2. Öz Türkçe: “Osmanlıca Türkçe Uydurmaca” [Peyami Safa] (Eylül 1970, C: XXII, S: 228, s. 486-487, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (01.06.2010)
 3. Öz Türkçe: Tırpan'ın Dili [Fakir Baykurt] (Ocak 1971, C: XXIII, S: 232, s. 318-321, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (14.06.2010)
Dr. Fatih Özdemir
 1. Romandan Tiyatroya: Esir Şehrin İnsanları (09.04.2010)
Gülseren Özdemir
 1. Metinlerarasılık Bağlamında İhsan Oktay Anar Romanlarının Geleneksel Anlatı Türleriyle İlişkisi (10.05.2010)

Sami N. Özerdim
 1. Reşat Nuri Güntekin Hayatı ve Eserlerinin Tam Listesi (Kitaplar - Tenkit) (Şubat 1958, C: VII, S: 77, s. 262, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (31.05.2010)
Melahat Özgü
 1. Hatıra Defterinden: Hocam Reşat Nuri Güntekin'in Ölüm Yıldönümü Vesilesiyle (Ocak 1958, C: VII, S: 76, s. 186-187, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (31.05.2010)
Prof. Dr. Nevzat Özkan
 1. Tarihi Zamanın Kurgulanmasında Dil Kullanımı: Mustafa Necati Sepetçioğlu Örneği (14.10.2010)
Atilla Özkırımlı
 1. Romanlar Üzerine : Atilla İlhan'ın Üç Romanında Kurtuluş Savaşı (Temmuz 1976, C: XXXIV, S: 298, s. 94-100 Türk Romanında Kurtuluş Savaşı Özel Sayısı Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (15.02.2010)
 2. Çiçu [Aziz Nesin], (Kitaplar - Tenkit) (Şubat 1971, C: XXIII, S: 233, s. 411-414
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (29.04.2010)
 3. Ay Büyürken Uyuyamayanlar [Necati Cumalı: Ay Büyürken Uyuyamam] (Kitaplar - Tenkit) (Haziran 1970, C: XXII, S: 225, s. 246-248, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (24.06.2010)
Demir Özlü
 1. Acı Tütün [Necati Cumalı] (Kitaplar - Tenkit) (Mayıs 1975, C: XXXI, S: 284, s. 394-395, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (24.06.2010)
Nuran Özlük
 1. Tarık Bugra'nın Konusu Anadolu'da Geçen Roman ve Hikâyelerinde Görülen Yazarlar, Eserler ve Kahramanlar (02.11.2010)
Prof. Dr. Kemal Özmen
 1. İlhan Berk'teki Fransız Şiiri ya da 'Bir Başkası Ama Yine de Kendisi' (15.10.2010)
Şaban Özüdoğru
 1. Peyami Safa'dan Mehmet Kaplan'a Yalınlaştırılan Yazarlarımız (Ocak 2004, C: LXXXVII, S: 625, s. 36-42, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (01.06.2010)
Prof. Dr. İsmail Parlatır
 1. Türk Romanında Tipler: Ahmet Cemil (Mart 1985, C: XLIX, S: 399, s. 134-140 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (08.06.2009)
 2. Tanrılar Susamışlardı ile Hüküm Gecesi Arasında Bir Karşılaştırma (05.03.2010)
 3. Nesteren Üzerine Hâmît-Ekrem Yazışması ve Hâmit'in Bir Mektubu (08.03.2010)
 4. “Tenkidin Sefaleti”ni Okurken [Tarık Buğra] (Mayıs 1991, C: 1991/I, S: 473, s. 257-260, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (28.05.2010)
 5. Değerlendirmeler: A. Turan Oflazoğlu: Sevgi Hakanı, (Kitaplar - Tenkit) (Eylül 1988, C: LVI, S: 441, s. 161-164, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (01.07.2010)
 6. Türk Romanında Tipler: Bihruz Bey (Haziran 1984, C: XLVIII, S: 390-391, s. 265-271 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (08.10.2010)
 7. Türk Romanında Tipler: Bihter (Haziran 1985, C: XLIX, S: 402, s. 559-566 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (08.10.2010)
Yüksel Pazarkaya
 1. Çeviri Üzerine: Almancada Orhan Veli (Nisan 1967, C: XVI, S: 187, s. 539-543, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (18.06.2010)
Emin Recepoğlu
 1. Dünya Şiirine Bakmak [İlhan Berk: Dünya Şiiri Antolojisi] (Aralık 1974, C: XXX, S: 279, s. 1009-1011, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (22.06.2010)
Oktay Rifat
 1. Oktay Rifat’ın Sanatı ve Yaşamı Üzerine Mektup (Aralık 1970, C: XXIII, S: 231, s. 258-259, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (31.05.2010)
Peyami Safa
 1. Peyami Safa (1899-1961) İşte Paris [Büyük Avrupa Anketi'nden Alıntı] Sadeleştiren: Enver Naci Gökşen, (Mart 1973, C: XXVII, S: 258, s. 657-659, Gezi Özel Sayısı, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (01.06.2010)
 2. Peyami Safa’nın Cevabı: Bir İnkâr Faciası (Kasım 1958, C: VIII, S: 86, s. 116-117, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (01.06.2010)
Yard. Doç. Dr. İhsan Safi
 1. Ahmet Hâşim'in Sanat Görüşü (Ekim 2004, C: LXXXVIII, S: 634, s. 531-539 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (10.06.2009)
 2. Edebiyatçı Siyasetçi İlişkisi (23.02.2010)
Yard. Doç. Dr. Cemal Sakallı
 1. Ars Acustica: "Edebiyatın Araçsal Dönüşümü" (02.11.2010)
Mehmet Salihoğlu
 1. Yeni Kitabıyla Oktay Rifat [Elleri Var Özgürlüğün] (Ekim 1967, C: XVII, S: 193, s. 50-52, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (31.05.2010)
 2. Ölüm Yıldönümünde : Orhan Veli (Aralık 1971, C: XXV, S: 243, s. 194-199, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (18.06.2010)
 3. İnceleme: Yeni Şiirimiz ve Necati Cumalı (Ağustos 1968, C: XVIII, S: 203, s. 503-508. Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (29.06.2010)
Tahsin Saraç
 1. Baudelaire ve Baudelaire'den Çeviriler Üzerine (Şubat 1968, C: XVII, S: 197, s. 584-588 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (31.05.2010)
 2. “Illuminations” Çevirisindeki Büyük Yanlışlar Üzerine - I [Arthur Rimbaud: Les Illuminations, Çeviren: İlhan Berk], (Kitaplar - Tenkit) (Aralık 1971, C: XXV, S: 243, s. 187-193, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (22.06.2010)
 3. “Illuminations” Çevirisindeki Büyük Yanlışlar Üzerine - II [Arthur Rimbaud: Les Illuminations, Çeviren: İlhan Berk], (Kitaplar - Tenkit) (Ocak 1972, C: XXV, S: 244, s. 259-265, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (22.06.2010)
Mümtaz Sarıçiçek
 1. Coşkun Ertepınar'ın "Hatırlar mısın?" Şiirinin Ontolojik Tahlil Metoduyla İncelenmesi (03.11.2010)
Yard. Doç. Dr. Oktay Saydam
 1. Yazında "Dekonstrüksiyon" Kavramı (14.10.2010)
Doç. Dr. Hakan Sazyek
 1. II. Meşrutiyet'in İlânı ve Şiirimizdeki Yankısı (08.03.2010)
Bahir Selçuk
 1. 18. Yüzyıla Ait Bir Mecmuada Üsküdar (24.02.2010)
Yaşar Semiz
 1. I. Dünya Savaşında Mehmet Âkif (10.06.2009)

Dr. Bilgen Aydın Sevim
 1. Fahri Celâlettin Göktulga'nın Öyküleri: Toplumsal Anomi ve Kadınla Erkek Arasındaki İletişimsizlik (24.09.2010)
 2. Walter Benjamin'in Kavramlarıyla Kültür Endüstrisi: "Aura", "Öykü Anlatıcısı" ve "Flâneur" (30.09.2010)
Alev Sınar
 1. Bir Şehrin Edebiyata Yansıyan Acı Hikayesi: Milli Mücadelede Bursa (02.11.2010)
Şahap Sıtkı
 1. Dostum Orhan Veli (Aralık 1975, C: XXXII, S: 291, s. 732-733, Özel Bölüm: Orhan Veli, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (18.06.2010)
Araş. Gör. Berna Akyüz Sizgen
 1. Mithat Cemal Kuntay ve Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Romanlarında İstanbul'un Kültür, Sanat, Basın, Edebiyat Dünyası (24.02.2010)
L. V. Sofronova
 1. Turan Oflazoğlu (çeviren: Muvaffak Duranlı) (Temmuz 1994, C: 1994/II, S: 511, s. 60-64, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (01.07.2010)
Araş. Gör. Mehmet Soğukömeroğulları
 1. Ahmet Ümit'in Kar Kokusu Romanında Toplumcu Gerçekçilik (09.04.2010)
Mehmet Âdem Solak
 1. Cemal Süreya ve Bildirisi Üzerine [Cemal Süreya: Beni Öp Sonra Doğur Beni] (Kitaplar - Tenkit) (Temmuz 1974, C: XXX, S: 274, s. 607-609, Mektup Özel Sayısı, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (23.06.2010)
Yard. Doç. Dr. Ömer Solak
 1. Ziya Paşa'nın Terci-i Bend'i ve Tanzimat Neslinde İlk Tereddütler (23.02.2010)
Cemal Süreya
 1. Yabancı Yayınlar: Aragon'un Gerçeküstücü Yirmi Yılı (Ekim 1974, C: XXX, S: 277, s. 819 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (19.06.2009)
 2. Yabancı Yayınlar: Çağdaş Edebiyatta Yeni Yollar (Ekim 1972, C: XXVII, S: 253, s. 130-133 Divanü Lûgat-it-Türk Özel Sayısı Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (18.05.2010)
Yard. Doç. Dr. Tevfik Sütçü
 1. Eski Edebiyattan Yeni Edebiyata Geçişte Önemli Bir Eşik Olarak; Hersekli Ârif Hikmet Ve Divanı (15.09.2010)
Yakup Şafak
 1. Mehmet Âkif ve Aruz (10.06.2009)
Halil Şahan
 1. Filler Sultanı ile Kırmızı Sakallı Topal Karınca [Yaşar Kemal] (Kitaplar - Tenkit) (Kasım 1978, C: XXXVIII, S: 326, s. 617-618, Yazı Devrimi [Özel Sayısı], Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (27.05.2010)
Ceyhun Şahin
 1. Mehmet Önal’ın Çemberimde Gül Oya Adlı Hikâye Kitabında Sosyal Hayatın Yansımaları (12.04.2010)
Yard. Doç. Dr. Seval Şahin
 1. Gece Gibi Bir Roman: Gece (11.02.2010)
Araş. Gör. Veysel Şahin
 1. Ferit Edgü’nün “Kaçınılmaz” Adlı Küçürek Öyküsünde Bırakılmışlık Bunaltısı (11.06.2009)
 2. Necip Fazıl Kısakürek’in Şiirlerinde “Hayat ve Ölüm” Trajedisi (11.06.2009)
 3. Oğuz Atay’ın Anlatılarında Ben, Öteki ve Benlik (08.03.2010)
 4. Peyami Safa'nın "Fatih-Harbiye" Adlı Romanında Simgesel Değerler (20.10.2010)
Doç. Dr. Mustafa Şanal
 1. Halide Edib Adıvar’ın (1884–1964) Öğretmenlik Mesleğinin Niteliğine İlişkin Görüşleri (30.09.2010)
Yard. Doç. Dr. Cafer Şen
 1. Gökhan Akçiçek’in Eserlerinde Bilinçdışının Telafisi Olarak Yakalanan Çocuksu Anlatım (29.03.2010)
Yard. Doç. Dr. Abdullah Şengül
 1. Edebiyatta Ötekilik Meselesi ve Türk Edebiyatında 'Öteki' (06.04.2010)
Okt. Mehmet Bakır Şengül
 1. Romanda Mekân Kavramı (29.03.2010)
 2. Elif Şafak'ın Aşk Romanında Tasavvuf (15.09.2010)
Yard. Doç. Dr. Yaşar Şenler
 1. Su Aynasında Üç Şair (09.03.2010)
Araş. Gör. Arzu Şeyda
 1. Muallim Naci’nin Türkçe Üzerine Düşünceleri (23.02.2010)
Haldun Taner
 1. Memduh Şevket Esendal'ın Ölümü Üzerine (Ağustos 1952, C: I, S: 11, s. 648-649, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (17.05.2010)
Araş. Gör. Servet Tiken
 1. Fakir Baykurt'un Yılanların Öcü Adlı Romanına Oluşumsal Yapısalcı Bir Yaklaşım (03.11.2010)
Vecihi Timuroğlu
 1. Şapkam Dolu Çiçekle [Cemal Süreya] (Kitaplar - Tenkit) (Şubat 1977, C: XXXV, S: 305, s. 195-197, Ömer Asım Aksoy Üzerine, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (23.06.2010)
Erdoğan Tokmakçıoğlu
 1. Cahit Külebi’nin Son Kitabı Üzerine [Atatürk Kurtuluş Savaşında] (Kitaplar - Tenkit) (Haziran 1953, C: II, S: 21, s. 643-644, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (16.06.2010)
Necati Tonga
 1. Mehmet Akif Ersoy'un Şiirlerinde Hasbihal Üslubu (21.10.2009)
 2. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Beddua Şiirleri (03.02.2010)
 3. “Ortadaki Adam”dan “Tahir Sami Bey’in Özel Hayatı”na Mustafa Kutlu Hikâyeciliğinin Kronolojik Tahlili (16.03.2010)
 4. Asuman Güzelce’nin “Annem, Ben ve Maria” Adlı Hikâyesinin Tahlili (12.04.2010)
Prof. Dr. Mehmet Törenek
 1. Şiirimizde Yenileşme Süreci ve Serbest Şiir (07.09.2010)
Araş. Gör. Gökhan Tunç
 1. Yahya Kemal ve Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Poetikalarının Değerlendirilmesi (06.04.2010)
 2. Atonal Müzik Bağlamında İkinci Yeni ve Behçet Necatigil Şiiri (15.09.2010)
 3. Müşahedat Postmodern Bir Roman mı? (03.11.2010)
Sadık Kemal Tural
 1. Yitirdiklerimiz: Attila İlhan'ı Uğurlarken (Kasım 2005, C: XC, S: 647, s. 466-473, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (27.05.2010)
Yard. Doç. Dr. Secaattin Tural
 1. İsmet Özel Şiirinde Şehir Algısı (09.04.2010)
Prof. Dr. Himmet Uç
 1. Ahmet Kutsi Tecer'in Şiirlerinde İmajlar (15.10.2010)
Salih Uçak
 1. İnce Memed Romanının Üçgen Arzu Modeline Göre İncelenmesi (02.10.2009)
Sema Uğurcan
 1. Ahmet Midhat Efendi’nin Romanlarında Tarih ve Medeniyet (Mayıs 1995, C: 1995/I, S: 21, s. 554-564 Ahmet Midhat Efendi Özel Bölümü Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (11.06.2009)

Macit Balık - Yard. Doç. Dr. Seyit Battal Uğurlu
 1. Bir Sahtekarlık Suçlaması: Bir Düğün Gecesi Huxley'den Aşırma mı? (18.11.2009)
 2. Sessiz Ev’in Hayaleti: Güdük Bir Aydınlanma Projesi (15.02.2010)
Yard. Doç. Dr. Seyit Battal Uğurlu
 1. Nazlı Eray Öyküsünde Yazı, Serüven ve Yazar Beni (02.11.2010)
Orhan Ural
 1. Dersaadet’te [Attilâ İlhan, Dersaadet’te Sabah Ezanları] (Kitaplar - Tenkit) (Nisan 1982, C: XLIV, S: 364, s. 248-249, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (27.05.2010)
 2. Ölümünün XV. Yılı Nedeniyle Nâzım Hikmet'te Betimleme ve Ayrılıklar (Haziran 1978, C: XXXVII, S: 321, s. 490-492, Yazın Dergileri [Özel Sayısı], Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (17.06.2010)
Yard. Doç. Dr. Fikret Uslucan
 1. Dergâh Mecmuası’nda Bir İmlâ Tartışması (02.04.2010)
Muzaffer Uyguner
 1. Ölümünün 25. Yılında: Sait Faik Abasıyanık (Temmuz 1979, C: XL, S: 334, s. 11-17, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (10.05.2010)
 2. Sait Faik ve Anadolu (Mayıs 1961, C: X, S: 116, s. 534-535, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (10.05.2010)
 3. Sait Faik [Mahmut Alptekin] (Kitaplar - Tenkit) (Mayıs 1975, C: XXXI, S: 284, s. 394, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (10.05.2010)
 4. Sait Faik'de Atasözleri ve Deyimler (Mayıs 1966, C: XV, S: 176, s. 550-556, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (12.05.2010)
 5. Sait Faik'in Çevirileri (Mayıs 1979, C: XXXIX, S: 332, s. 410-416, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (12.05.2010)
 6. Sait Faik'in Dil Özellikleri (Mayıs 1974, C: XXIX, S: 272, s. 644-647, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (12.05.2010)
 7. Sait Faik'in Hikâyelerinde Adapazarı (Mayıs 1965, C: XIV, S: 164, s. 580-582, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (12.05.2010)
 8. 15inci Ölüm Yıldönümünde: Sait Faik'in Hikâyelerinde Yersel Ağızların İzleri (Mayıs 1969, C: XX, S: 212, s. 172-177, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (12.05.2010)
 9. Sait Faik'in Kitaplarında Yeni Sözcükler (Temmuz 1967, C: XVI, S: 190, s. 795-799, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (12.05.2010)
 10. Ölümünün Yıldönümünde: Sait Faik'in Öykülerinde Fransızca Sözcükler (Mayıs 1968, C: XVIII, S: 200, s. 148-155, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (12.05.2010)
 11. Çatıdaki Çatlak - Sınırlarda [Adalet Ağaoğlu] (Kitaplar - Tenkit) (Temmuz 1970, C: XXII, S: 226, s. 336-338, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (17.05.2010)
 12. Ataç'a Göre Şiirden Anlamak (Mayıs 1959, C: VIII, S: 92, s. 440-443 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (18.05.2010)
 13. İnce Memed'in İkinci Cildi Üzerine [Yaşar Kemal] (Kitaplar - Tenkit) (Ağustos 1969, C: XX, S: 215, s. 679-684. Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (27.05.2010)
 14. Kuşlar da Gitti [Yaşar Kemal] (Kitaplar - Tenkit) (Ekim 1978, C: XXXVIII, S: 325, s. 512-513
  Çağdaş Hamlet [Özel Sayısı], Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (27.05.2010)
 15. Ölmez Otu [Yaşar Kemal] (Kitaplar - Tenkit) (Ekim 1969, C: XXI, S: 217, s. 63-66, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (27.05.2010)
 16. Yaşar Kemal Sözlüğü [Ali Püsküllüoğlu] (Kitaplar - Tenkit) (Şubat 1975, C: XXXI, S: 281, s. 159, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (27.05.2010)
 17. Orhan Kemal'in Öykücülüğü Üzerine (Temmuz 1975, C: XXXII, S: 286, s. 104-114, Türk Öykücülüğü Özel Sayısı, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (28.05.2010)
 18. Orhan Kemal'in Öyküleri [Orhan Kemal: Yağmur Yüklü Bulutlar] (Kitaplar - Tenkit) (Haziran 1975, C: XXXI, S: 285, s. 481-482, Özel Bölüm: Ana Dili - Yabancı Dil Öğretiminde Dilbilgisinin Yeri, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (28.05.2010)
 19. Firavun İmanı [Tarık Buğra], (Kitaplar - Tenkit) (Kasım 1976, C: XXXIV, S: 302, s. 662-663, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (28.05.2010)
 20. Küçük Ağa'nın İnsanları [Tarık Buğra] (Temmuz 1976, C: XXXIV, S: 298, s. 85-93, Türk Romanında Kurtuluş Savaşı Özel Sayısı, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (28.05.2010)
 21. Bir Kadının Penceresinden [Oktay Rifat], (Kitaplar - Tenkit) (Temmuz 1977, C: XXXVi, S: 310, s. 64-67, Türkistan Günlüğü, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (31.05.2010)
 22. Lâtin Ozanlarından Çeviriler [Oktay Rifat], (Kitaplar - Tenkit) (Eylül 1963, C: XII, S: 144, s. 849-851, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (31.05.2010)
 23. Amerikan Sargısı [Fakir Baykurt] (Kitaplar - Tenkit) (Ekim 1967, C: XVII, S: 193, s. 69-72
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (14.06.2010)
 24. Keklik [Fakir Baykurt] (Kitaplar - Tenkit) (Eylül 1975, C: XXXII, S: 288, s. 531-532, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (14.06.2010)
 25. Külebi'nin Yangın'ı [Cahit Külebi: Yangın] (Kitaplar - Tenkit) (Aralık 1980, C: XLI, S: 348, s. 602-604, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (16.06.2010)
 26. Hikâyemizde Bekir Yıldız Gerçeği [Mehmet Ergün] (Kitaplar - Tenkit) (Eylül 1975, C: XXXII, S: 288, s. 533-534, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (16.06.2010)
 27. Halide Edip Adıvar ve Batı Sorunu [İnci Enginün, Halide Edip Adıvar'ın Eserlerinde Doğu ve Batı Meselesi], (Kitaplar - Tenkit) (Ocak 1979, C: XXXIX, S: 328, s. 62-66, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (17.06.2010)
 28. Halide Edip Adıvar [İnci Enginün], (Kitaplar - Tenkit) (Ekim 1975, C: XXXII, S: 289, s. 594-595, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (17.06.2010)
 29. Edebiyat Dünyamız [Orhan Veli], (Kitaplar - Tenkit) (Mayıs 1975, C: XXXI, S: 284, s. 392, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (18.06.2010)
 30. Orhan Veli ve Dil (Aralık 1960, C: X, S: 111, s. 145-148, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (18.06.2010)
 31. Kolları Bağlı Odiseus [Melih Cevdet Anday], (Kitaplar - Tenkit) (Mart 1967, C: XVI, S: 186, s. 469-470, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (22.06.2010)
 32. Teknenin Ölümü [Melih Cevdet Anday] (Kitaplar - Tenkit) (Temmuz 1976, C: XXXIV, S: 298, s. 293, Türk Romanında Kurtuluş Savaşı Özel Sayısı, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (22.06.2010)
 33. Tasbaskısı [İlhan Berk], (Kitaplar - Tenkit) (Ocak 1976, C: XXXIII, S: 292, s. 56-57, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (22.06.2010)
 34. Behçet Necatigil ve Edip Cansever Üstüne [Hüseyin Cöntürk] (Kitaplar - Tenkit) (Eylül 1964, C: XIII, S: 156, s. 910-911, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (23.06.2010)
 35. Çağrılmayan Yakup [Edip Cansever], (Kitaplar - Tenkit) (Eylül 1966, C: XV, S: 180, s. 1147-1149, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (23.06.2010)
 36. Sevda ile Sevgi [Edip Cansever], (Kitaplar - Tenkit) (Aralık 1977, C: XXXVI, S: 315, s. 655-657, Yazında Kadın Duyarlığı [Özel Sayısı], Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (23.06.2010)
 37. Tragedyalar [Edip Cansever] (Kitaplar - Tenkit) (Haziran 1965, C: XIV, S: 165, s. 652-654, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (23.06.2010)
 38. Turgut Uyar - Edip Cansever [Hüseyin Cöntürk ve Asım Bezirci], (Kitaplar - Tenkit) (Aralık 1961, C: XI, S: 123, s. 191-192, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (23.06.2010)
 39. Göçebe [Cemal Süreya] (Kitaplar - Tenkit) (Eylül 1965, C: XIV, S: 168, s. 832-835, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (23.06.2010)
 40. Ceylan Ağıdı [Necati Cumalı], (Kitaplar - Tenkit) (Mart 1975, C: XXXI, S: 282, s. 238-239, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (24.06.2010)
Özlem Uzundemir
 1. Resim ve Edebiyat İlişkisinde Kadın İmgesi: Percy Bysshe Shelley’nin Şiirinde Medusa, Nazım Hikmet’te Jokond (11.11.2009)
Aysel Ünsal
 1. Kısa Öykü Öğretiminde Psikanalitik Yaklaşım: “A Rose For Emily” (24.02.2010)
Prof. Dr. İsmail Ünver
 1. Nâmık Kemal'in Türk Dili ve Edebiyatı Üzerine Görüşleri ve Yazıları (08.03.2010)
Mustafa Üstünova
 1. Yahya Kemal ve Tasavvuf (Mayıs 1996, C: 1996/I, S: 533, s. 1223-1231, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (18.08.2009)
Rene Wellek-Austin Warren
 1. Edebiyat ve Edebiyat İncelemesi (çev. Prof. Dr. Mine Mengi) (05.03.2010)
Rene Wellek
 1. Karşılaştırmalı Edebiyatın Krizi (Çev. Adem Çalışkan) (08.07.2010)
Halim Yağcıoğlu
 1. Aşıkane [İlhan Berk], (Kitaplar - Tenkit) (Ekim 1968, C: XIX, S: 205, s. 74-75, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (22.06.2010)
 2. Göçebe [Cemal Süreya], (Kitaplar - Tenkit) (Ocak 1967, C: XVI, S: 184, s. 316-317, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (23.06.2010)
Prof. Dr. Mehmet Yalçın
 1. Eleştirinin Sınırları (14.06.2009)
Ramazan Gülendam - Nurgül Yalgın
 1. Memduh Şevket Esendal'ın Ayaşlı ile Kiracıları Adlı Romanına Sosyolojik Bir Yaklaşım Denemesi (Eylül 2003, C: LXXXVI, S: 621, s. 254-268, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (17.05.2010)
İlknur Önol Yaşar
 1. Kıbrıs Türk Edebiyatında İtalyan Şâiri Dante (10.02.2010)
Yard. Doç. Dr. Özen Yaylagül
 1. Elif Şafak’ın “Aşk”ı Üzerine Göstergebilimsel Bir Çözümleme (01.10.2010)
Dr. Kubilay Yazıcı
 1. Hikaye Edici Metinlerin Çözümlenmesinde Hikayenin Yüzü Stratejisinin Kullanımı (02.11.2010)
Cemil Yener
 1. Ahmet Haşim - Orhan Veli Kanık (Ocak 1960, C: IX, S: 100, s. 177-186, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (18.06.2010)
Mustafa Yeniasır
 1. Süleyman Uluçamgil’in Kıbrıs Türk Şiirindeki Yeri (24.02.2010)
Kazım Yetiş
 1. Yenileşme Devri Türk Edebiyatında Millî "Rhétorique" Meselesi ([1989] 1985, s. 199-210. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (03.05.2010)

İsmail Yetişli
 1. Ölümünün 50. Yıl Dönümünde Memduh Şevket Esendal (Mayıs 2002, C: 2002/I, S: 605, s. 415-428, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (17.05.2010)
 2. Cahit Külebi (10 Ocak 1917-20 Haziran 1997) (Ağustos 1997, C: 1997/II, S: 548, s. 169-176, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (16.06.2010)
Suut Kemal Yetkin
 1. Akımcılık (Ekim 1961, C: XI, S: 121, s. 1-6 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (13.06.2009)

 2. On İkiye Bir Var [Haldun Taner] (Kitaplar - Tenkit) (Nisan 1955, C: IV, S: 43, s. 448-449, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (29.06.2010)
Yard. Doç. Dr. Ali Yıldız
 1. Tanzimat Sonrası Türk Şiirinde Tasavvuf (15.09.2010)
Yard. Doç. Dr. Alpay Doğan Yıldız
 1. Edebi Eserin Oluşum ve Anlama Sürecini Etkileyen Bir Öge Olarak Estetik Bilgi (12.04.2010)
Yard. Doç. Dr. Ayfer Yılmaz
 1. Suzan Sözen Romanlarında Sadece Aşk Öyküleri mi Anlattı ? (15.02.2010)
Ebru Burcu Yılmaz
 1. Ahmet Muhip Dıranas’ın “Gece” Şiiri Üzerine Bir Çözümleme (Nisan 2006, C: XCI, S: 652, s. 366-370 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (11.06.2009)

Engin Yılmaz
 1. Sakaryalı Sait Faik'in Sakarya (ve Çevresi) Hikâyeleri (Aralık 2001, C: 2001/II, S: 600, s. 900-915, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (12.05.2010)
Okt. Mehmet Yılmaz
 1. Cemal Süreya Şiirinde Ortak Dilin Kullanımı (30,03,2010)
Va-Nu
 1. Aziz Nesin'e Birkaç Mektup (Temmuz 1974, C: XXX, S: 274, s. 365-366, Mektup Özel Sayısı, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (29.04.2010)
Prof. Dr. Hamza Zülfikar
 1. Ahmet Midhat’ın Rehnumâ-yı Mu’allimîn’i (Mayıs 1995, C: 1995/I, S: 521, s. 532-539
  Ahmet Midhat Efendi Özel Bölümü Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
  ) (12.05.2010)
 2. Türk Terimcilik Tarihi İçinde Peyami Safa (Temmuz 2002, C: 2002/II, S: 607, s. 114-118, Özel Sayı: TDK'nin 70. Yılı, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (01.06.2010)

<< 1. sayfa | << 2. sayfa | >> 4. sayfa | 5. sayfa | 6. sayfa | 7. sayfa