ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
YENİ TÜRK DİLİ  ARAŞTIRMALARI

Ana SayfaMakale Bilgi Sistemi | Konu Dizini Yazarlar DiziniKaynaklar Dizini | Makale-Yazar Listesi |  Makale Sayısı-Tarih Listesi | Güncel Türkoloji Kaynakçası

<< 1. sayfa | 2. sayfa |3. sayfa |4. sayfa | 5. sayfa | 6. sayfa | 7. sayfa

MAKALELER

Atatürk Araştırmaları || Çukurova Araştırmaları || Halkbilim || Dilbilim || Halk Edebiyatı || Yeni Türk Dili || Eski Türk Dili
Yeni Türk Edebiyatı || Eski Türk Edebiyatı || Dil Sorunları || Genel || Tiyatro || Çağdaş Türk Lehçeleri

 

No Yazar Makale Tarih Html sürümü
2295 Faruk Yıldırım Türkiye Türkçesi Ağız Atlası İçin Yeni Bir Ön Çalışma: Gibi Edatı ve Yan Biçimleri 21.12.2017
2293 Faruk Yıldırım Türkiye Türkçesinin Ağız Atlası İçin Bir Ön Çalışma: 'ALA' Sıfatı ile Yapılan Birleşik Kelimeler 21.12.2017
2292 Muna Yüceol Özezen Türkiye Türkçesinde Dilsel Göndermeler Üzerine Birkaç Tespit 18.12.2017
2291 Muna Yüceol Özezen - Huriye Sözer Tanzimat Dönemi Metinlerinde Ayırma, Bağlama ve Dönüştürme İşlevli Olup ve Olarak Zarf Fiilleri 18.12.2017
2290 Yeter Torun Öğretmen Tanıklarıyla Tarama Sözlüğü Verilerine Göre Ur- / Vur- Fiilinin Deyimleşmiş Birleşik Fiillerdeki Kullanımları 16.12.2017
2289 Hayrullah Kahya Karamanlıca Bir Zebur’da Yapı Bakımından Devrik Cümleler 17.11.2017
2288 Adem Aydemir Dede Korkut Kitabı'nda Tek Kullanımlık Türkçe Sözcükler Üzerine Bir İnceleme 24.10.2017
2286 Erdem Konur Türk Dilinin Sadeleşmesi Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi 28.07.2017
2285 Önder Saatçi Ata Terzibaşı: Irak’ta Türk Dilinin Yılmaz Bekçisi 04.07.2017
2284 Kadir Güler Dil Öğretiminde Manzum Sözlüklerin Rolü ve Tuhfe-i Nushî 02.03.2017
2283 Önder Saatçi Özbekistan'dan Kerkük'e Akrabalık ve Hitap Kelimelerimiz 21.09.2016
2282 Şirvan Kalsın Makedonya ve Kosova Türk Ağızlarında Arkaik Özellikler 16.08.2016
2281 Şirvan Kalsın Kıbrıs Ağzının Anadolu Ağızları İçindeki Yeri 08.08.2016
2280 Şirvan Kalsın Kıbrıs Ağzında Argo 01.08.2016
2279 Şirvan Kalsın Evliya Çelebi Seyahatnamesinde Rumeli Ağızları 01.08.2016
2278 Gülden Sağol Yüksekkaya Ayakkabı Kelimelerinde Anlam Değişmeleri 23.02.2016
2277 Gülden Sağol Yüksekkaya Galatların Değerlendirilmesi 23.02.2016
2276 Ali Yıldırım Türkçemizde Halk Etimolojisi ve Yerlileştirme 09.02.2016
2275 Talip Doğan Ko(y)- Fiilinin “İzin Verme” İşaretleyicisi Olarak Kullanımları 29.01.2016
2274 Talip Doğan Urmiye Ağızları ile Doğu Grubu Ağızlarında Ortak Fonetik ve Morfolojik Özellikler Üzerine 29.01.2016
2273 Talip Doğan Yıldızeli Yöresi Ağzında Çokluk 1. Şahıs İstek Eki –(y)ǟŋ, –(y)āŋ 25.01.2016
2272 Talip Doğan Türkiye Türkçesinde Sınır Öncesi Bakış Açısı ve Yaklaşma 25.01.2016
2271 Talip Doğan Mut Yöresi Ağzında “Yaklaşma” Bildiren -DI oldu- ve -(y)IK oluġ- Yapıları 25.01.2016
2270 Talip Doğan Günbed Ağzından İki Masal ve Dil Özellikleri 25.01.2016
2269 Süer Eker Modernleşme Sürecinde Türkiye’de Terimbilim Çalışmalarına Genel Bir Bakış 15.01.2016
2268 Süer Eker Bosna’da Etno-Linguistik Yapı ve Türk Dili ve Kültürü Üzerine 08.01.2016
2267 Nurettin Demir-Süer Eker Ankara Ağızları Sözlüğü Örneğinde Ağız Sözlükçülüğü Hakkında Bazı Tespitler 08.01.2016
2266 Ali Göçer Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Konuşma Becerisinin Kazandırılması 04.01.2016
2265 Ali Göçer Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Konuşma Becerisinin Gelişim Durumunun Belirlenmesi 04.01.2016
2264 Osman Erciyas Söz Varlığı Örnekleriyle Kıbrıs Türk Ağzı 21.12.2015
2263 Nursel Arıcı-Abdülkadir Karacı Türkçe Öğrenimi İçin Web Tabanlı Zeki Öğretim Sistemi (Türkzös) Ve Değerlendirmesi 21.12.2015
2262 Salih Uçak-Elif Gökçü Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Öğrencilerin Konuşma Becerisini Geliştirme Stratejileri (Erbil Örneği) 16.11.2015
2261 Ferhat Karabulut Türk Diline Kuramsal Yaklaşımlar 26.10.2015
2260 Ferhat Karabulut Ad Öbeği Taşınımı ve Boşluk Kuramı Bağlamında Fiilimsili Yapıların Adlandırılması ve Sınıflandırılması Meselesi 26.10.2015
2259 Özlem Deniz Yılmaz Türkiye Türkçesinde Gerçekleşmemiş Olanak Kipi (Konyunktif, Subjonktif) 15.10.2015
2258 Samira Osmanbegoviç-Mustafa Arslan Bosna Hersek’te Türkçe Öğretimi ve Öğrenciler Açısından Problemleri 29.09.2015
2257 Ali Çiçek Türkçeye Giren Fransızca Kökenli Bazı Kelimeler Üzerine Bir İnceleme 11.09.2015
2256 Salih Uçak Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretiminde Nasreddin Hoca Fıkraları ve Halk Türkülerimizin Yeri 11.09.2015
2255 Oğuzhan Durmuş Alıntı Kelimeler Bakımından Türkçe Sözlük 09.09.2015
2254 Perihan Ölker İçin Edatının Standart Dışı Kullanımı 08.09.2015
2253 Nigar Karakulak Tekirdağ İli, Muratlı İlçesi, Arzulu Köyü Tarla Adlarının Ad Bilimi Açısından İncelenmesi 04.08.2015
2252 Muna Yüceol Özezen Türkiye Türkçesinde “Birleşik Sözcük” Sorunu Yalnızca Bir Yazım (imla) Sorunu mudur? 03.08.2015
2251 Mehmet Özmen Türkçede İşteşlik 30.07.2015
2250 Ali Göçer Türk Dili ve Edebiyatı Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme Uygulamalarına Genel Bir Bakış 30.07.2015
2249 Dilara Pınar Arıç 90’lı Yıllardan Günümüze Popüler Müziğin Türkçenin Yozlaşmasındaki Rolü 29.07.2015
2248 Nuh Tozlu Türkçe–Farsça İlişkileri Türkçenin Farsça Üzerindeki Etkilerine Dair Bir İnceleme 29.07.2015
2247 Erhan Durukan Türkiye Türkçesinde Sözcük Grupları ve Öğretimi Üzerine 29.07.2015
2246 Hilal Oytun Altun Düzeltme İşareti ve Türkçede Yazıldığı Gibi Okunmayan Kelimeler 29.07.2015
2245 Seçil Hirik Zarfların Kipsel Alandaki Görünümleri 29.07.2015
2244 Beki Refka Haleva-A. Zeynep Kıvanç Türkiye’de Çeviri Politikaları ve Yayınevleri Üzerine Dönemsel Bir Kesit İncelemesi 29.07.2015

<< 1. sayfa | 2. sayfa | 3. sayfa |4. sayfa | 5. sayfa | 6. sayfa | 7. sayfa