ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
YENİ TÜRK DİLİ  ARAŞTIRMALARI

Ana SayfaMakale Bilgi Sistemi | Konu Dizini Yazarlar DiziniKaynaklar Dizini | Makale-Yazar Listesi |  Makale Sayısı-Tarih Listesi | Güncel Türkoloji Kaynakçası

<< 1. sayfa | 2. sayfa |3. sayfa |4. sayfa | 5. sayfa | 6. sayfa| 8. sayfa

MAKALELER

Atatürk Araştırmaları || Çukurova Araştırmaları || Halkbilim || Dilbilim || Halk Edebiyatı || Yeni Türk Dili || Eski Türk Dili
Yeni Türk Edebiyatı || Eski Türk Edebiyatı || Dil Sorunları || Genel || Tiyatro || Çağdaş Türk Lehçeleri

Yazar (400) Makale (1428) Tarih
Sibel Özcan-Fatma Açık
  1. SBS Türkçe Sorularıyla Türkçe Ders Kitaplarındaki Soruların Örtüşme Düzeyi
17.01.2012
Canan Aslan
  1. High Level Thinking Education in Mother Tongue Textbooks in Turkey and France
17.01.2012
Cevdet Epçapan-Özcan Demirel
  1. Okuduğunu Anlama Öz Yeterlilik Algısı Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
17.01.2012
Enfel Doğan
  1. Türkiye Türkçesinde Cinsiyet Kategorisinin İzleri
16.01.2012
Nuh Doğan
  1. Türkiye Türkçesi Fiillerinde Eş Anlamlılık
16.01.2012
Özlem Demirel Dönmez
  1. /k-/ Sesiyle Başlayan KVK Yapısındaki Türkçe Fiillerde Ses Anlam Uyumu
16.01.2012
C. F. Vogelin-M. E. Ellinghausen
  1. Türkçenin Yapısı

21.01.2012
Emel Mutlu-Suzan Kavanoz
  1. Mother Tongue Education of Turkish Minority in Bulgaria
18.01.2012
Zeynep Korkmaz
  1. Türkçede -acak / -ecek Gelecek Zaman (futurum) Ekinin Yapısı Üzerine (HTML)
24.01.2012
Esra Lüle Mert
  1. Eflatun Cem Güney’in Masallarında Deyimlerle Kurulu Anlatım Çeşitliliği 
18.01.2012

<< 1. sayfa | 2. sayfa | 3. sayfa |4. sayfa | 5. sayfa | 6. sayfa| 8. sayfa