ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
YENİ TÜRK DİLİ  ARAŞTIRMALARI

Ana SayfaMakale Bilgi Sistemi | Konu Dizini Yazarlar DiziniKaynaklar Dizini | Makale-Yazar Listesi |  Makale Sayısı-Tarih Listesi | Güncel Türkoloji Kaynakçası

<< 1. sayfa | 2. sayfa |3. sayfa |4. sayfa | 6.sayfa | 7. sayfa| 8. sayfa

MAKALELER

Atatürk Araştırmaları || Çukurova Araştırmaları || Halkbilim || Dilbilim || Halk Edebiyatı || Yeni Türk Dili || Eski Türk Dili
Yeni Türk Edebiyatı || Eski Türk Edebiyatı || Dil Sorunları || Genel || Tiyatro || Çağdaş Türk Lehçeleri

Yazar (400)Makale (1250)
Aslan Akalın
 1. Yabancı Dil Öğretiminde Araç, Gereç ve Otantik Dökümanların Kullanılması (12.05.2011)
Prof. Dr. Şükrü Halûk Akalın
 1. Atatürk'ün El Yazısıyla Dil Çalışmaları (04.07.2011)
 2. Türkçe "boş"tan İngilizcedeki "bosh"a Adana Ağzındaki "boşboşcu"ya Bir Sözün Serüveni (06.07.2011)
 3. Türk Dil Kurumunun 2010 Yılı Çalışmaları (20.07.2011)
 4. Kuruluşundan Yetmiş Yedinci Yılına Türk Dil Kurumu (28.07.2011)
 5. Türk Dil Kurumunun 2008 Yılı Çalışmaları (03.08.2011)
 6. Türkçe Ustası Atatürk (03.08.2011)
 7. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Sanal Ortamda (06.09.2011)
 8. Seç, Kopyala, Yapıştır.. Yuttur! (13.09.2011)
 9. Yeni Lisan Hareketinin Yüzüncü Yılında Türkçe (13.09.2011)
Ali Akar
 1. Ağızlardaki {-dIklIğIn} Zarf-Fiil Ekinin Yapısı (05.04.2011)
Dr. Hakan Akça
 1. Ankara İli Ağızlarında Şimdiki Zaman Ekinin Varyantları (08.04.2011)
H. Ömer Karpuz-Ahmet Akçataş
 1. Metinde Anlam Bağları Üzerine (21.06.2011)
Doç. Dr. Ahmet Akçataş
 1. Türkiye Türkçesi Atasözü ve Deyimlerinde Karşıt Anlamlılık İlişkileri Üzerine Bir İnceleme (06.04.2011)
 2. Türkiye Türkçesinde Yapı, İşlev ve Anlam İlişkileri Açısından Cümle Grupları ve Cümle Türleri Üzerine Bir Deneme-I (08.09.2011)
 3. Türkiye Türkçesinde Yapı, İşlev ve Anlam İlişkileri Açısından Cümle Grupları ve Cümle Türleri Üzerine Bir Deneme II (08.09.2011)
Yavuz Akpınar
 1. Son Dönem İran Türkçesi'nde Türkiye Türkçesi'nin Etkileri (20.06.2011)
Bilal Aktan
 1. "Kütahya ve Yöresi Ağızları" Üzerine (23.06.2011)
Göknur Aktay
 1. Türk Dil Kurumu İlaç ve Eczacılık Terimleri Sözlüğü (06.07.2011)
Doç. Dr. Cengiz Alyılmaz
 1. Teknoloji ve Dil (02.06.2011)
 2. Ünlemlerin Seslenmeleri Kuvvetlendirici İşlevleri (03.06.2011)
 3. Prof. Dr. Efrasiyap Gemalmaz'ın Hayatı ve Eserleri (20.06.2011)
Semra Alyılmaz
 1. Doğu Anadolu Ağızlarında İsim Yapım Ekleri (10.06.2011)
 2. Prof. Dr. Efrasiyap Gemalmaz Hakkında Söylenenler (20.06.2011)
Prof. Dr. Mustafa Argunşah
 1. Türkçede Zarf-Fiil Eklerinin Durum Ekleriyle Kalıplaşması (04.04.2011)
Doç. Dr. Yasemin Karaman Kepenekçi-Canan Aslan
 1. Ortaöğretim Türk Edebiyatı ile Dil ve Anlatım Ders Kitaplarında İnsan Hakları Üzerine Bir Çözümleme (08.04.2011)
Nilgün Ay
 1. Ortaöğretimde Türkçenin İşlenmesinde Yaşanan Sorunlar (09.09.2011)
Yard. Doç. Dr. Özgür Ay
 1. Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN’in Özgeçmişi ve Prof. Dr. Ayşe İLKER’in Onun Hakkındaki İzlenimleri (04.04.2011)
 2. “Ol- ” Fiili İle Yapılan Birleşik Çekimler ve Türkiye Türkçesi Ağızlarındaki Kullanımı Üzerine (08.04.2011)
Prof. Dr. Mehmet Aydın
 1. Birkaç Örnek Çerçevesinde İç Göçlerin Ağızlara Etkisi (26.04.2011)
Dr. Hasan Bağcı
 1. Türkçe Öğretmeni Adaylarının Yazılı Anlatıma ve Yazılı Anlatım Derslerine Yönelik Tutumlarının Değerlendirilmesi (14.03.2011)
 2. "Türkçe Öğretimi Bibliyografyası" Yayımlandı (28.03.2011)
 3. İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Noktalama İşaretleri İle Yazım Kurallarını Uygulayabilme Düzeyi (08.04.2011)
Lale Bağırova
 1. Ara Söz ve Ara Kelime Gruplarının Gramatik (Dilbilgisel) Mahiyeti ve Oluşumyolu Hakkında (14.06.2011)
Dr. Nedim Bakırcı
 1. Niğde'de İş Yerlerine Verilen İsimler Üzerine Bir İnceleme (08.09.2011)
Ahmet Balcı
 1. Bir Okuma Materyali Olarak Çocuk Dergileri ve “Çocuklara Rehber” (28.03.2011)
Ayşe Balcı
 1. Aydın Köksal ile Türk Dillerinde Ortak Bilim Sözleri Üzerine Söyleşi (04.07.2011)
Sedat Balyemez
 1. Sınavlara Hazırlık Kitaplarında İsim Tamlamalarının İşlenişi Üzerine Bazı Tespitler ve Değerlendirmeler (03.08.2011)
Yard. Doç. Dr. Şahin Baranoğlu
 1. Ad Vermede Zıtlık ve Benzerlik (08.04.2011)
Erol Barın
 1. Yabancılara Türkçenin Öğretiminde Temel Söz Varlığının Önemi (28.03.2011)
 2. Yurt Dışındaki Türk Çocuklarına Türkçe Öğretiminde Dikte ve Yazılı Anlatımın Önemi (13.09.2011)
Bayram Baş
 1. Altıncı Sınıf Türkçe Ders Kitaplarında Metin Türleri Üzerine Bir İnceleme (28.03.2011)
Yard. Doç. Dr. Cahit Başdaş
 1. Doğu Anadolu Ağızlarında Hal Kavramı Taşıyan İyelikli Yapılar (08.04.2011)
Mehmet Baştürk
 1. Parmakları Sayma Biçimi ve Kökenlerinden Hareketle Türkçede Sıra Sayı Sisteminin Oluşumu (12.05.2011)
Arzu Sema Ertane Baydar
 1. -Icı Eki Üzerine (05.08.2011)
Arzu Sema Ertane Baydar-Turgut Baydar
 1. Türkiye Türkçesinde Kelime Grupları (20.06.2011)
Turgut Baydar
 1. +DAn Ekli Özne Üzerine (05.08.2011)
Mehmet Hadi Benhür
 1. Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Öğretmenin Önemi (12.09.2011)
Prof. Dr. Erdoğan Boz
 1. Şair ve Yazarlar Sözlüklerinde Madde Başlarının İçerik Planı ve "Cahit Sıtkı Tarancı" Örneği (04.04.2011)
 2. + {A} Durum Biçim Birimi (Söz Dizimsel Bir İşlev Olarak) Adları Adlara Bağlayabilir mi? (05.08.2011)
Doç. Dr. Mehmet Dursun Erdem-Ramazan Bölük
 1. Kaş (Antalya) Ağzı Ses Özellikleri Üzerine (08.04.2011)
Muhsine Börekçi
 1. Türk Eğitim Sisteminde Öğretimin Konusu ve Öğretim Dili Olarak Türkçe (02.06.2011)
Prof. Dr. Ahmet Buran
 1. Türkiye Türkçesi Ağızlarının Tasnifleri Üzerine Bir Değerlendirme (04.04.2011)
Ünal Büyük
 1. Küreselleşme ve Dil (05.09.2011)
 2. Geçmiş, Bugün, Gelecek ve Türkçe (06.09.2011)
Ali Cin
 1. -mAz+lAn- Yapısı ve Kullanımı (20.09.2011)
Eyyup Coşkun
 1. Çeşitli Değişkenlere Göre Lise Öğrencilerinin Etkili Okuma Becerileri ve Bazı Öneriler (25.03.2011)
Nazire Erbay-İsmail Çakmak
 1. Küreselleşme, Dilde Tek Tiplilik ve Makineleşme (28.07.2011)
Araş. Gör. Duygu Çamurcu
 1. Yüksek Öğrenimine Yeni Başlayan Türkçe Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Yazma Becerilerinin İncelenmesi (17.05.2011)
Hülya Çelik
 1. Kelimelerin Ölümü Olayı (13.09.2011)
Yard. Doç. Dr. İlhan Erdem-Yard. Doç. Dr. Muhittin Çelik
 1. Dil Bilgisi Öğretim Yöntemi Üzerine Değerlendirmeler (13.04.2011)
Mesut Çetintaş
 1. Türk Diline Emek Verenler: Falih Rıfkı Atay (1894-1971) (09.09.2011)
Doç. Dr. Musa Çifci
 1. Dil ve Edebiyat Öğretiminde Zaman Haritası (25.03.2011)
 2. Türkçe Öğretmeni Yetiştirme Programı Sorunu (07.04.2011)
Selcen Çifci
 1. Yazılı Basında Haber Cümlelerinin Analizi (08.04.2011)
H. Rıdvan Çongur
 1. Dil Bayramı ve Anlamı Üzerine (06.09.2011)
Şahbender Çoraklı
 1. Türkçe'nin Yaratma Gücü: İkilemeler (I) (20.06.2011)
Celal Demir
 1. Türkçe Öğretiminde Zarf Tümleçleri (28.03.2011)
 2. Türkçede Deyimlerin Dizimsel Özellikleri (06.09.2011)
 3. Türkçe Dil Bilgisinde Terminoloji Sorunu (09.09.2011)
Prof. Dr. Nurettin Demir
 1. Türk Dili Dergisi ve Söz Dizimi Yazıları (06.07.2011)
 2. Her Dilde Bilim Yapılabilir; Bu, Dilin Özüyle Değil, Kullanıcısıyla İlgilidir (27.07.2011)
Kemalettin Deniz
 1. Yazılı Anlatım Becerileri Bakımından Köy ve Kent Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Durumu (28.03.2011)
Aslıhan Dinçer
 1. Âşık Veysel’in Şiirlerinde Alışılmamış Bağdaştırmalar (23.03.2011)
Yusuf Doğan
 1. Türkçe Öğretmenliği Birinci Sınıf Öğrencilerinin Okuma ve Yazma Becerileri (28.03.2011)
Dr. Asiye Duman
 1. Türk Soylulara Türkiye Türkçesi Öğretiminde Metin Seçimi (25.03.2011)
Halit Dursunoğlu
 1. Atatürk'ün Dili -Gençliğe Hitabe'nin Işığında Bir Tahlil Denemesi- (08.08.2011)
Cemil Ekiyor
 1. Atatürk'ün Söz Varlığı Üzerine Bir Deneme (08.08.2011)
Ferhat Ensar
 1. Türkçe Eğitiminde Bir Öğretim Yönteminin Geliştirilmesine Kaynaklık Etmesi Bakımından Soru (28.03.2011)
Araş. Gör. Sevda Eraltay
 1. Kınık Boyunun Alaşehir Ağızlarına Etkileri (13.04.2011)
Hülya Arslan Erol
 1. Kilis Ağzında Dönüşlülük Zamiri (05.05.2011)
Prof. Dr. Halil Ersoylu
 1. Çağdaş Türkiye Türkçesinde Kullanılan, Yabancı Dilden Ekli Yabancı Kelimeler (05.07.2011)
Araş. Gör. Serpil Ersöz
 1. Türkiye Türkçesinin Doğu Grubu Ağızlarında Bedduaların İşlevleri ve Cümle Yapıları Arasındaki İlişki (13.04.2011)
Münir Erten
 1. Ek Hâlindeki Zamirler Sorunu: İlgi Zamiri, İyelik Zamiri (11.08.2011)
Aysel Ferah
 1. Türkçe İlk Okuma Yazma Göstergelerinin İrdelenmesi (03.08.2011)
 2. Matematiksel Düşüncede Sayı Sıfatları ve Nicelik Zarfları (09.09.2011)
Prof. Dr. Efrasiyap Gemalmaz
 1. Türkçenin Dünü, Bugünü ve Yarını (10.05.2011)
 2. Türkçede İsim Tamlamalarının Derin Yapısı (12.05.2011)
 3. Stt'nde İşaretsiz (/.0./) Görev Ögeleri Üzerine (26.05.2011)
 4. Türkçede Bağlayıcı (Yardımcı) Ses Konusu Üzerine (27.05.2011)
 5. Türkçedeki Tamlanan Eki /+TA+/ > */+TI+/ > /+SI+/ > /+zI+/ > */+r1+/ > */+yI+/ > /+0I +/ > /+00+/ Üzerine (31.05.2011)
 6. Stt'nde Fiillerden Geçici İsim Yapımı (02.06.2011)
 7. Standart Türkiye Türkçesi (Stt) İçin Dil Bilgisi Uygulamalarında Kullanılacak İşaret ve Kısaltmalar (02.06.2011)
 8. Türkiye Türkçe'sinde Ses Olayları (08.06.2011)
 9. Yazıya Geçirme (Transcription) ve Yazı Çevirimi (Translitteration) (20.06.2011)
Ali Göçer
 1. A comparative research on the effectivity of cooperative learning method and jigsaw technique on teaching literary genres (18.04.2011)
Okt. Yasemin Özcan Gönülal
 1. Dil-Toplum İlişkisi Açısından Türkiye'de 1940 Sonrası Dil Tartışmaları Üzerine Bir Değerlendirme (21.04.2011)
Prof. Dr. Nevzat Gözaydın
 1. İlköğretimde Soyut ve Somut Deyimlerin Öğretilmesi (06.07.2011)
 2. Çukurova'nın Söz Varlığından Türkçe Sözlük İçin Katkılar (13.07.2011)
 3. Türkülerimiz ve Türkçe Sözlük (20.07.2011)
 4. Mizah ve Gezi Yazarı Aydın Boysan'ın Deyimler Dünyasına Katkıları (28.07.2011)
 5. AB Ülkelerinde Türk Dili Öğretimi Üzerine (05.08.2011)
 6. Türkçe ve Türkiye İçin Avrupalı Türkler Ne İstiyor? (12.09.2011)
 7. İlköğretimden Yükseköğretime Okuma Sorunu (13.09.2011)
 8. AB Tarama Sürecinde Türk Dili - I (13.09.2011)
 9. AB Tarama Sürecinde Türk Dili - II (13.09.2011)
Prof. Dr. Tuncer Gülensoy
 1. Moğolca ve Türkçede Yaşayan Benzer Sözler Üzerine (04.04.2011)
 2. Ermenicedeki Türkçe Ödünçlemelerde Ön Seste i+ Türemesi (27.07.2011)
 3. Yeni Türkoloji Dergileri Üzerine (05.08.2011)
Prof. Dr. Gürer Gülsevin
 1. Bilimsel Tartışma Tipleri ve Türk Dili Dergisinde Dil Tartışmaları (04.07.2011)
 2. Türk Dil Kurumunun Türkçede Batı Kökenli Kelimeler Sözlüğü (20.07.2011) (HTML)
 3. Türk Dili, İki Kıtayı Baştan Başa Kat Eden, Kaynaklarıyla Beslenen Coşkun Bir Irmağa Benzer (03.08.2011)
Dr. Selma Gülsevin
 1. Geçişli Fillerle Kurulmuş "Deyimleşmiş Birleşik Filler"in Yüklem Olduğu Cümlelerde Nesne Meselesi (21.04.2011)
Beyza Gültekin
 1. Yabancı Kısaltmaların Okunuşu Üzerine (06.09.2011)
Yard. Doç. Mevlüt Gültekin
 1. Kahramanmaraş Ağzına İlişkin Bazı Gözlemler (18.03.2011)
Dr. Gürkan Gümüşatam
 1. Kıbrıs Ağızlarında Ek Eylem-I (Birleşik Çekimler) (22.04.2011)
 2. Kıbrıs Ağızlarında Seçilmiş Bir Kod: 'nice' (20.09.2011)
Ali Osman Gündoğan
 1. Bilim Dili Olarak Türkçe (31.05.2011)
A. Eda Gündoğdu
 1. İlköğretim Sekizinci Sınıf Dinleme Metinlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (22.04.2011)
Araş. Gör. Bahadır Güneş
 1. Efrasiyap Gemalmaz, Türkçenin Derin Yapısı (tanıtma) (26.04.2011)
Faruk Gürbüz
 1. Fiilleri Sıfat-fiil Yapan Ekler midir, Kullanım mı? (05.05.2011)
Reşide Gürses
 1. Dil Öğrenimi ve Öğretiminde Kullanılacak Araç ve Gereçlere Genel Bir Bakış (14.09.2011)
 2. Dilimizin Yaşadığı Sorunların Eğitim Boyutu Üzerine (14.09.2011)
Ahmet Zeki Güven
 1. Türk Dilindeki Yabancılar Etkiler Üzerine Bir Değerlendirme (20.07.2011)
Prof. Dr. Abdurrahman Güzel
 1. Eğitim Fakültelerinde Türkçe Öğretmenliği Bölümünün Kuruluşu ve Hedefleri (25.03.2011)
yard. Doç. Dr. Naile Hacızade
 1. Türkçede Susma ve Sessizlik Kavramları Üzerine (16.05.2011)
Hayrullah Hamidov
 1. Türkçe Deyimlerin Anlam Özellikleri: Konuşma ile İlgili Deyimler (09.09.2011)
Mehmet Hazar
 1. Nevşehir Folkloru'ndan Derleme Sözlüğü'ne Katkılar (08.09.2011)
Zilale Hudaybergenova
 1. Türkiye Türkçesi ve Özbekçede Devrik Tümce (21.06.2011)
Bülent Hünerli
 1. Doğu Trakya Ağızlarında "İleri" Sözcüğünün Eskicil Bir Kullanımı (22.04.2011)
Hatice İçel
 1. Türkçede Atasözü-Deyim İlişkisi (03.08.2011)
Araş. Gör. Alpay İgci
 1. Balkan Ağızlarında Farklı Bir Fiil Çatısı (22.04.2011)
Doç. Dr. Nadir İlhan
 1. Öksüz Öğüt Üvey Kardeş mi? Bir Etimoloji Denemesi (08.04.2011)
 2. Türk Dilinde Ünsüz Düşmesi, Nedenleri ve Türleri (28.04.2011)
Burcu Karaman İlkay
 1. Dünyada ve Türkiye'de Dili Ölçünlüleştirme Etkinlikleri (27.07.2011)
Prof. Dr. Ayşe İlker
 1. Un, Ufak ve Uşak Kelimeleri Üzerine (04.04.2011)
Halide Gamze İnce
 1. Türkiye Türkçesindeki Sonses Ünsüz Tonlaşmasına Aslı Ünlü Uzunluklarının Etkisi (12.09.2011)
Birol İpek
 1. Türkçecilik Akımı ve Temsilcileri (03.08.2011)
Yard. Doç. Dr. Adem İşcan
 1. Yabancılara Türkçe Öğretiminde Suggestopedianın (Telkin Yöntemi) Kullanımı (22.04.2011)
 2. Anlam Bilgisi Konularının Öğretimi (20.09.2011)
Orhan Kabataş
 1. Kıbrıs Türkçesinin Ses Bilgisi Özellikleri (09.09.2011)
Mahir Kalfa
 1. Dilimizde Kısaltmalar Sorunu (14.09.2011)
Yard. Doç. Dr. Funda Kara
 1. “Bil-” Tasvir Fiilinin İşlevleri (22.04.2011)
 2. Sözlük Bilimi Açısından "Türkçe Sözlük" (02.06.2011)
 3. Gençliğe Hitabe'deki İsim ve Sıfat Tamlamaları (20.06.2011)
 4. İki Masalda Van Ağzının Genel Ses Özellikleri-I (09.09.2011)
Dr. Ömer Tuğrul Kara
 1. Öğrenci Merkezli Eğitim ve Türkçe Öğretmeni (03.08.2011)
Prof. Dr. Günay Karaağaç
 1. Türkçenin “Gelenek Görenek ve Yasa” ile İlgili Sözleri (17.03.2011)
Dr. Recep Karaatlı
 1. Bir İsim Tamlamasında İyelik Ekinin Düşmesi Üzerine Bir Görüş (23.03.2011)
Tahir Kahraman
 1. Çekim Ekli Özneler (25.07.2011)
Mahir Kalfa
 1. Dilimizde Kısaltmalar Sorunu (08.09.2011)
Barış Karacasu
 1. Türkçenin Ayak Topu Sözlükleri (06.09.2011)
Özay Karadağ
 1. Türkçe Eğitiminde Anlatım Tarzları (25.03.2011)
Ahmet Karadoğan
 1. Türkiye Türkçesindeki -Dık ve -An Sıfat-Fiil Eklerinde Sınır Vurgulayışın Rolü (06.09.2011)
Akartürk Karahan
 1. Ali Püsküllüoğlu (04.07.2011)
Mustafa Karataş
 1. Türkçede İletişim Sorunları ve Nedenleri (06.09.2011)
Ahmet Kartal
 1. Manzum Bosnaca-Türkçe? Sözlük Üzerine (08.09.2011)
Prof. Dr. Zeki Kaymaz
 1. Türkçenin Arapçaya Etkileri Üzerine Bazı Tespitler (04.04.2011)
Yard. Doç. Dr. Caner Kerimoğlu
 1. Takısız Ad Tamlaması Tartışması ve Tür – Öbek İlişkisi (22.04.2011)
Dr. Aylin Koç
 1. Noktalama İşaretlerinin Tarihçesi (25.07.2011)
Emine Kolaç
 1. Öğretmen Adaylarının Türkçe Sözlük ve Yazım Kılavuzu Kullanma Konusundaki Tutum ve Görüşleri (28.07.2011)
Yard. Doç. Dr. Hikmet Koraş
 1. Türkiye Türkçesinde Gereklilik (18.03.2011)
 2. Derleme Sözlüğü’ne İlâveler (30.03.2011)
Prof. Dr. Zeynep Korkmaz
 1. Bir Dünya Dili Olma Açısından Türkçemiz Üzerinde Genel Bir Değerlendirme (13.07.2011)
 2. Doğu Karadeniz Bölgesi Ağızlarının Türkiye Türkçesi Ağızları Arasındaki Yeri (25.07.2011)
 3. Türkçe Bugün Yüksek Düzeyde Bir Kültür Dilidir (03.08.2011)
 4. Cumhuriyet Dönemi Kültür Politikasında Türk Dilinin Yeri (08.08.2011)
 5. Türkiye Türkçesi Ağızlarında Dil Özellikleri- Etnik Yapı Bağlantısı ve Beklentilerimiz (09.06.2011)
 6. 75 Yılda Türk Dil Kurumunun Gerçekleştirdiği Dil Bilgisi Çalışmaları ve Beklentilerimiz (06.09.2011)
 7. Muharrem Ergin'in Meslek Arkadaşlığı ve Türk Diline Yaptığı Hizmetler (09.09.2011)
Mehmet Kurudayıoğlu
 1. Konuşma Eğimi ve Konuşma Becerisini Geliştirmeye Yönelik Etkinlikler (28.03.2011)
Muzaffer Malkoç
 1. Belirli ve Belirsiz Geçmiş Zaman Kiplerinin İngilizce ve Almancaya Çevirisi Üzerine (25.07.2011)
Prof. Dr. Mirjana Marinkoviç
 1. Türkçe Sözcükler Olmadan Sırpça Olur mu? (03.08.2011)
Osman Mert
 1. Türkçe Sözlük'ün Ters Dizimi Üzerine (07.06.2011)
 2. Türkçe'nin Eğitim ve Öğretimi Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi (23.06.2011)
 3. Türkçe'de Hâl Kategorisi ve Öğretimi (27.06.2011)
Yard. Doç. Dr. Ayvaz Morkoç
 1. Türk Harf İnkılabı ile Millet Mektepleri ve İzmir'deki Uygulamalar (25.04.2011)
Müslüme Narin
 1. Türkiye'nin Büyük Sanayi Kuruluşlarının Adları Üzerine Bir İnceleme (08.09.2011)
 2. İktisat Terimleri Üzerine (14.09.2011)
Prof. Dr. Kamil Veli Nerimanoğlu
 1. Görsel Türkoloji (04.04.2011)
Yard. Doç. Dr. Alpaslan Okur
 1. İlköğretim Türkçe Sözlükleri Üzerine (25.04.2011)
Prof. Dr. Mustafa Öner
 1. Türkçede Fransızca Örnekseme ile Yaratılan Sözler (06.07.2011)
 2. Türkçede Yardım Sözü Köken Bilgisi ve Kavram Alanları (06.09.2011)
Nilgün Açık Önkaş
 1. Türk Halk Şiiri Örneklerinin Fonetik-Semantik İlişkisi ve Türkçe Eğitiminde Halk Şiirinden Yararlanma (19.09.2011)
Murat Özbay
 1. Türkçe Öğretiminde Hedef-Araç İlişkisinin Ders Kitabı Örneğinde Değerlendirilmesi (25.03.2011)
Yasemin Özcan
 1. Refik Halk Karay'ın "Şeftali Bahçeleri" Adlı Hikâyesi Üzerine Bir Dil İncelemesi (28.07.2011)
Araş. Gör. Fatih Özek
 1. Doğu Grubu Ağızlarında Ünlü Uyumlarının Bozulması (29.04.2011)
Doç. Dr. Muna Yüceol Özezen
 1. Türkçe Dil Bilgisinde Durum ve Tamlayıcı Konusu (08.09.2011)
Yard. Doç. Dr. Bülent Özkan
 1. Türkiye Türkçesinde İkili Tekrarlar (25.04.2011)
Yard. Doç. Dr. İbrahim Özkan
 1. Türk Atasözlerinde Yinelemeler (25.04.2011)
Prof. Dr. Mustafa Özkan
 1. Kültür Dilimiz (08.09.2011)
 2. Türkçenin Çağdaşlaşma Ekseninde Yeni Lisan Hareketi (13.09.2011)
Mahmut İslamoğlu-Şevket Öznur
 1. Kıbrıs Rumcasında Türkçe Söz Varlığını İçeren Deyimler (31.03.2011)
Özkan Öztekten
 1. Dönüşlülük Zamiri Özne Olabilir mi? (06.09.2011)
Erol Öztürk
 1. Mersin Yörüklerinden Derleme Sözlüğü'ne Katkılar (28.07.2011)
Burhan Paçacıoğlu
 1. Sözlerin Soyağacı Üzerine Bazı Notlar (24.03.2011)
Okt. Volkan Payaslı
 1. Hatay'da Harf İnkılâbı’nın Kabulü ve Yeni Alfabenin Uygulanması (1928-1938) (25.04.2011)
Prof. Dr. Nazım H. Polat
 1. Ahmet Cevdet Paşa ve Türkçenin Öğretimi (28.03.2011)
Mukim Sağır
 1. Hocam, Çağdaş İnsan Efrasiyap Gemalmaz (20.06.2011)
 2. Ses Olayları Bakımından Anadolu Ağızları (23.06.2011)
Prof. Dr. Saim Sakaoğlu
 1. Erkek Adlarının Konulmasında Görülen Gelişme ve Yenilikler (27.07.2011)
Erkan Salan
 1. Türkmen Türkçesinde ve Türkiye Türkçesinde "hem" Sözcüğünün İşlev Bakımından Karşılaştırılması (25.04.2011)
Doç. Dr. Mustafa Sarı
 1. Türkiye Türkçesinde Eş Anlamlılık ile İlgili Bazı Sorunlar (08.04.2011)
Mahmut Sarıkaya
 1. Muğla Ağzında Şimdiki Zaman Çekimi Üzerine (24.03.2011)
Hülya Savran
 1. Türk Dilinin Kavram ve Anlatım Zenginliği (06.07.2011)
Hürriyet Gökdayı-Turgay Sebzecioğlu
 1. Geçiş Aşamasında Olan +cA Ekinin Türü (09.09.2011)
Prof. Dr. Osman Fikri Sertkaya
 1. Bay, Bayan, Bayın ve Sayın Kelimeleri Üzerine (04.07.2011)
 2. Vakit / Zaman / Çağ Bildiren İfalerde Kullanılan Sularında Kelimesinin Etimolojisi (20.07.2011)
Sedat Sever
 1. Türkçe Öğretiminde Yeni Yapılanma Çalışmaları (25.03.2011)
Mahmut Sarıkaya-Mahmut Seyfeli
 1. Kırşehir Abdal/Teber Dili veAzerbaycan, Özbekistan Gizli Dilleriyle İlgisi (24.03.2011)
Yard. Doç. Dr. Mustafa Şenel
 1. Türkiye Türkçesi Ses Alfabesi (13.06.2011)
 2. Kes-Kopyala-Yapıştır; Yeni Kelime Üret (13.06.2011)
Ezgi Sırtı
 1. Argoda +CI Eki Üzerine Bir İnceleme (29.04.2011)
Yard. Doç. Dr. Nesrin Sis
 1. Belen Ağzının Ses Özellikleri (25.04.2011)
Namık Kemal Şahbaz
 1. Türkçe Öğretimi Açısından Ceyhun Atuf Kansu’nun Çocuk Şiirleri (28.03.2011)
Doç. Dr. Erdal Şahin
 1. Spor Edebiyatında Yeni Bir Ad Eylem Bağlantısı: +(Y)A Kaybet (23.06.2011)
Yard. Doç. Dr. İbrahim Şahin
 1. Yeradıbilimi Araştırmalarında Mikrotoponiminin Yeri, Önemi ve Araştırma Yöntemi: Tırnak Köyü (İçel/Gülnar) Örneği (26.04.2011)
Emre Ünal-Cihan Şahinci
 1. İlköğretim İkinci Kademede Dil Bilgisi Konularının Öğretimine İlişkin Türkçe Öğretmenlerinin Görüşlerinin İncelenmesi (26.04.2011)
Mesut Şen
 1. Miktar Zarfı Olarak Kullanılan Kelimelere Lengüistik Bir Bakış (05.09.2011)
Yard. Doç. Dr. Serkan Şen
 1. Derleme Sözlüğüne Göre Türkiye Türkçesi Ağızlarında Meslek İcracısı Adları (08.03.2011)
 2. Standart Türkiye Türkçesinde Deyimlerle Yaşayan Tarihî Sözcükler (05.09.2011)
Araş. Gör. Ülker Şen
 1. Türkçe Öğretmeni Adaylarının Eleştirel Düşünme Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi (28.04.2011)
Mehmet Takkaç
 1. Yabancı Dil Öğretiminde Temel Becerilerin Geliştirilmesi İçin Edebiyat Metinlerinin Kullanımı (02.06.2011)
Abdurrahman Tariktaroğlu
 1. "Türkçe Sözlük" Üzerine (26.05.2011)
 2. Türk Dilinde Özel Yazılımlı Kelimeler (08.06.2011)
Safa Tekeli
 1. Türk Yazı Devrimi ve Anadolu Ajansı (06.09.2011)
Mehmet Temizkan
 1. İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Yazılı Anlatımlarının Dil Gelişimi Bakımından İncelenmesi (28.03.2011)
Fahri Temizyürek
 1. Türkçe Öğretiminde Çocuk Edebiyatının Önemi (28.03.2011)
Turan Temur
 1. Okunabilirlik (Readability) Kavramı (28.03.2011)
Muhsine Börekçi-Cengiz Alyılmaz-Yusuf Tepeli
 1. Türk Ata Sözlerinde “barış” (27.05.2011)

Leyla Tercanlıoğlu
 1. Dil Öğretim Malzemesi Olarak Edebi Eserlerimiz (10.05.2011)
Hayriye Topçuoğlu
 1. Cumhuriyet Öncesinde Yazılmış Ders Kitaplarında Dil ve Edebiyat Öğretimine İlişkin Görüşler ve Uygulamalar (28.03.2011)
Doç. Dr. Funda Toprak
 1. Yabancılara Türkçe Öğretimi Kitaplarındaki Okuma Parçaları ve Diyaloglar Üzerine Bir Değerlendirme (16.05.2011)
Mesiha Tosunoğlu
 1. İlk Okuma ve Yazma Öğretim Yöntemiyle İlgili Öğretmen Görüşleri (09.09.2011)
Zikri Turan
 1. Öznenin Cümledeki Kimlik Problemi (10.06.2011)
Süleyman Tülücü
 1. "Türk Dillerinde Akrabalık Adları" İsimli Kitap Üzerine (23.06.2011)
Duygu Uçgun
 1. Türkçe Öğretimi Açısından Özel Öğrenme Güçlüğü (28.03.2011)
Prof. Dr. Ahmet Kırkkılıç-Yard. Doç. Dr. A. Halim Ulaş
 1. Türkçe Öğretiminde Kelimeler Dünyası (25.03.2011)
Yaşar Vural
 1. Yeni İlköğretim (6-8) Türkçe Programı ve Ders Kitaplarında Dilimizin Yabancılaşmasına Bakış (05.08.2011)
Haluk Yavuz
 1. Alerji ve Bağışıklık Bilimi Hekimlerinin Dili (04.07.2011)
Paşa Yavuzarslan
 1. Sözlüklerde Sularında Kelimesi ve Kökeni (09.09.2011)
Dr. Nesrin Zengin
 1. Gençlerin Okumu Alışkanlıklarını Belirlemeye Yönelik Bir Çalışma Hakkında (25.03.2011)
Prof. Dr. Hamza Zülfikar
 1. Dünden Bugüne Türkçe / Yabancı Kelimelerin Dilde Yayılışı (13.07.2011)
 2. Terim Sözlükleriyle İlgili Düzenleme ve Belirtisiz Ad Tamlaması Yapısındaki Terimlerde İyelik Ekinin Yitimi (19.07.2011)
 3. Türkçenin Anlatım Gücü Üzerine Değerlendirmeler (20.07.2011)
 4. Dünden Bugüne Türkçe (Böyle, şöyle, öyle üzerine) (06.09.2011)
 5. Dünden Bugüne Türkçe (İmlamızdaki sorunlardan biri olan sonu -ı (-i, -u, -ü), -sı (-si, -su, -sü) iyelik ekleriyle biten kelimelerin -ı (-i, -u, -ü) ve -a (-e) durum ekleriyle kullanımı üzerine) (06.09.2011)
 6. Meslek Adları ve -CI Ekinin Türkçedeki İşlevleri (08.09.2011)
 7. Türk Dil Kurumunca Batıdan Gelen Kelimelere Karşılıklar Arama Çalışmalarında Yapılan Uygulamalar (08.09.2011)
 8. Türklük Bilgisi Çalışmalarının Başbilgini Hasan Eren (08.09.2011)

<< 1. sayfa | 2. sayfa | 3. sayfa | 4. sayfa| 6.sayfa | 7. sayfa| 8. sayfa