ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
YENİ TÜRK DİLİ  ARAŞTIRMALARI

Ana SayfaMakale Bilgi Sistemi | Konu Dizini Yazarlar DiziniKaynaklar Dizini | Makale-Yazar Listesi |  Makale Sayısı-Tarih Listesi | Güncel Türkoloji Kaynakçası

<< 1. sayfa | 2. sayfa |4. sayfa |5. sayfa| 6.sayfa | 7. sayfa| 8. sayfa

MAKALELER

Atatürk Araştırmaları || Çukurova Araştırmaları || Halkbilim || Dilbilim || Halk Edebiyatı || Yeni Türk Dili || Eski Türk Dili
Yeni Türk Edebiyatı || Eski Türk Edebiyatı || Dil Sorunları || Genel || Tiyatro || Çağdaş Türk Lehçeleri

Yazar (339)Makale (750)
Mehmet Ali Ağakay
 1. Türkçe Kelimeler Üzerine: Açıklamalar (Ekim 1953, C: III, S: 25, s. 32 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (08.06.2009)
 2. Ataç'ın Dil Görüşü (Temmuz 1957, C: VI, S: 70, s. 557-558 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (24.06.2009)
Prof. Dr. Şükrü Halûk Akalın
 1. Kuruluşunun 72. Yılında Türk Dil Kurumu (Ağustos 2004, C: LXXXVIII, S: 632, s. 108-117 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (13.04.2009)
 2. Türk Dili: Dünya Dili (Türk Dili-Dil ve Edebiyat Dergisi, TDK Yay. S. 687, Mart 2009) (15.04.2009)
 3. Innovation, İnovasyon: Yenileşim (Haziran 2007, C: XCIII, S: 666, s. 483-486 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (23.03.2010)
Doç. Dr. Ali Akar
 1. Ağız Sözlükleri: Yöntem ve Sorunlar -II- (04.02.2010)
Bedia Akarsu
 1. İnsanın Tarihselliği ve Dil (Haziran 1981, C: XLII, S: 354, s. 825-829, Özel Bölüm: Atatürk'ün Vasiyeti Üzerine Soruşturma, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (27.08.2009)
Prof. Dr. Hasan Akay
 1. ‘Okuma’nın Yeniden Okunması: Bile Bile Okumak -‘İle Bile  Okumak’ (10.07.2009)
Yard. Doç. Dr. Ahmet Akçataş
 1. Türkiye Türkçesinde Fiil Kökleri Arası İlişkilerde Etkili Unsurlar Üzerine (08.04.2010)
Araş. Gör. Yusuf Akçay
 1. Manzum Sözlüklerin Modern Sözlükçülüğe Uygulanabilirliği (30.03.2010)
Mustafa Üstünova-Hasene Aydın-Gülnaz Çetinoğlu Berberoğlu-Kerime Üstünova-Meral Akkök-Nilüfer Akgün
 1. İş Yeri Adlarında Türkçenin Kullanımı (12.04.2010)
Ömer Asım Aksoy
 1. Anayasa Dili (Temmuz 1960, C: IX, S: 106, s. 544-553 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (16.06.2009)

Mehmet Aldan
 1. Dilde Sadeleşme ve Ispartalı Hakkı (Mart 1986, C: LI, S: 411, s. 225-234, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (18.08.2009)
Yard. Doç. Dr. M. Fatih Alkayış
 1. Türkçede Kullanılan Alıntı Bitki Adları (30.03.2010)
Seyfettin Altaylı
 1. Atasözü ve Deyimler Arasındaki Farklar (05.04.2010)
Yrd. Doç. Dr. Canan Aslan
 1. “Türkçe Ders Kitaplarında ‘Türkçe Olmayan Sözcükler’in Kullanımı Üzerine Bir İnceleme” (Ankara Üniversitesi TÖMER Dil Dergisi. 133:  7-19.) (04.01.2010)
 2. Research on Self-Perceptions of Pre-Service Turkish Language Teachers in Turkey with Regard to Problem Solving Skills (International Journal of Social Sciences,  2 (4): 250-256.) (04.01.2010)
 3. An Analysis of Various Pieces on Children Literature in Turkish on the Issue of Children-Adult Conflicts (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 39 (2): 193-216.) (04.01.2010)
 4. Content Analysis On Language Mistakes Made By Turkish, Turkish Language And Literature Teachers in Internet (7. International Educational Technology Conference, Educational Technology for Innovation and Change in Education. Near East Unıversity) (Edited by H. Uzunboylu and Nadire Çavuş), Volume: II, s. 90-98.(11.01.2010)
Yrd. Doç. Dr. Canan Aslan / Yasemin Karaman - Kepenekçi
 1. “Human Rights Education: A Comparison of Mother Tongue Textbooks in Turkey And France” (Mediter ranean Journal of Educational Studies, Vol. 13 (1), pp. 101-124.) (05.01.2009)
Ramazan Avcı
 1. Cümle Bilgisi Konusunda Çelişkiler (Eylül 2001, C: 2001/II, S: 597, s. 251-254
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
  ) (18.08.2009)
Yard. Doç. Dr. Abdullah Bağdemir
 1. “Adalet Mülkün Temelidir” Özdeyişi Üzerine (19.02.2010)
Sedat Balyemez
 1. Dil Bilgisi Öğretiminde Diğer Derslerden Yararlanma (07.07.2009)

Yard. Doç. Dr. Şahin Baranoğlu
 1. “Çeştepe” Adı Hakkında (19.02.2010)
Selahattin Batu
 1. Ataç ve Türk Dili (Haziran 1988, C: LV, S: 438, s. 312-315 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (24.06.2009)
Yard. Doç. Dr. Arzu Sema Ertane Baydar
 1. Eskişehir ve Yöresi Kırım Tatar Ağzında -P Zarf-Fiil Eki (23.03.2010)
Yard. Doç. Dr. Arzu Sema Ertane Baydar-Turgut Baydar
 1. “+ki" Eki Üzerine (2004, C: II, s. 31-48. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (07.04.2009)

Yard. Doç. Dr. Fatma Sibel Bayraktar
 1. “-mış Bulunmak” Yapısı Üzerine (05.02.2010)
Dr. Ahmet Benzer
 1. Türk Hece Yapısındaki Değişmeler (09.04.2010)
Azmi Bilgin
 1. Bir Kültür Adamı Olarak Hasan-Âli Yücel (Aralık 2000, C: 2000/II, S: 588, s. 658-666, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (27.08.2009)
Adnan Binyazar
 1. Türkçe Öğretimi: Anadili Öğretiminde Yazınsal Alanlara Açılım (Temmuz - Ağustos 1983, C: XLVII, S: 379-380, s. 57-72 Dil Öğretimi Özel Sayısı Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (14.06.2009)
Yard. Doç. Dr. Nergis Biray
 1. Acıpayam Ağızlarında Kullanılan Şimdiki Zaman Ekleri ve Etnik Yapı İle İlişkisi (17.07.2009)
 2. Kazak Şivesi ve Denizli Ağzında Kök Haldeki Benzer İdrak Fiillerinde Anlam Farklılaşmaları (17.07.2009)
 3. Denizli Ağzından Derleme Sözlüğü’ne Katkılar (05.02.2010)
Dr. Gülcan Çolak Bostancı
 1. Kişilere İsim Vermenin Sahne Arkası (19.02.2010)
 2. Mecaz Anlamı Temel Anlama Dönüşen Kelimeler (30.03.2010)
Prof. Dr. Erdoğan Boz
 1. 2001 Yılında Afyon'da Verilen Çocuk Adları (Temmuz 2003, C: LXXXVI, S: 619, s. 17-24 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (08.06.2009)
 2. Çağdaş Türkçe Sözlüklerde Çokanlamlı Madde Başlarındaki Anlamların Sıralanma Sorunu: 'Klasik' Örneği (04.02.2010)
 3. Türkiye Türkçesinde Özne Durum Biçimbirimi Alabilir mi? (24.02.2010)
Muhsine Börekçi
 1. Türk Dili Edebiyatı ve Türkçe Öğretmenlerinin Yetiştirilmesi Sürecinde Dilbilim ve Türkçe Öğretimi (18.08.2009)
İbrahim Zeki Burdurlu
 1. Atasözlerimizin Cümle Yapıları - I (Nisan 1967, C: XVI, S: 187, s. 508-513 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (29.06.2009)
 2. Atasözlerimizin Cümle Yapıları - II (Mayıs 1967, C: XVI, S: 188, s. 629-634 Ataç'ı Anma Sayısı Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (29.06.2009)
Dr. Ahmet Büyükakkaş
 1. Türkiye Türkçesi Ağız Sözlükleri Üzerine Bir Deneme (19.03.2010)
Ali Cin
 1. Türkçede +sIz +sUz Eki Üzerine (2004, C: I, s. 19-44. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (18.05.2009)
 2. Avram Galanti’nin “Türkçede Arabî ve Lâtin Harfleri ve İmlâ Meseleleri” Adlı Çalışması (16.02.2010)
Yard. Doç. Dr. Kerim Demirci-Dr. Jeff Muhlbauer-Dr. Clare Cook
 1. Delile Dayalılık Bakımından Türkiye Türkçesi ile Bazı Kızılderili Dillerinde Basit Çekimli Geçmiş Zamanlar (08.04.2010)
Doç. Dr. Asiye Mevhibe Coşar
 1. Trabzon’da Kullanılan Lâkaplar Üzerine Bir Derleme/ Değerlendirme ([2003] 1999, C: I-II, S: 42, s. 27-40. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (12.05.2009)
 2. Trabzon Ağızlarında Ek Fiilin Kullanılışı (23.03.2010)
 3. Bir Adlandırma Öğesi Olarak Organ Adları (23.03.2010)
Prof. Dr. Saadet Çağatay
 1. Türkçede Çocuk Kavramı ([1978] 1977, s. 1-16. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (18.05.2009)
 2. Renk İfadeleri (Ilse LAUDE-Cirta UTAS “Der Gebrauch der Farbbezeichnungen in den Türkdialekten” Otto Harrassowitz, Wiesbaden, 1961 Ural-Altaische, Bibliothek, Bd. 10,137 s.) ([1962] 1961, s. 43-46. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (21.04.2010)
Yard. Doç. Dr. Selcen Çiftçi
 1. Kelime Çağrışımlarının Cinsiyet Değişkenine Göre Gösterdiği Temel Nitelikler Üzerine Bir Deneme (16.02.2010)
Prof. Dr. H. İbrahim Delice
 1. [-T- + -tır-] Yapısındaki Fiillerde -t- İle –tır- Eklerinin Bulunuşu ve -t- nin İlave Ses Olarak Kullanımı (04.02.2010)
 2. Türkçenin Öncül Ekliliği ve Türkçede Öncül Ek Taşıyan Yapılar (16.02.2010)
Okt. İmdat Demir
 1. Türkçe Sözlüklerde Vurgu (30.03.2010)
Necati Demir
 1. Horan Kelimesi Üzerine (2002, C: II, s. 25-34. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (06.04.2009)
 2. Orta Karadeniz Bölgesi Ağızlarında Nazal n (ñ) Sesi ([2003] 1999, C: I-II, S: 42, s. 51-58. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (17.04.2009)
 3. Türkçede Gereklilik Kipleri ve Anlamdaşları (2003, C: I, s. 11-22. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (20.05.2009)
Prof. Dr. Ömer Demircan
 1. İkinciyeni Döneminde Dağlarca'nın Dili (27.05.2009)
Yard. Doç. Dr. Ahmet Demirtaş
 1. Türkiye Türkçesinde Mensubiyet Bildiren "-gil" Eki Üzerine (06.04.2010)
Hayati Develi
 1. {sA} Morfemli Yardımcı Cümleler ve Bunlarla Kurulan Birleşik Cümleler Üzerinde Bir İnceleme ( [1997] 1995, s. 115-152. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (27.04.2009)
 2. Prof. Dr. Mustafa Özkan, Türk Dilinin Gelişme Alanları ve Eski Anadolu Türkçesi, Filiz Kitabevi, İstanbul 1995 751 s. ([1997] 1995, s. 471-473. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (21.04.2010)
Agop Dilaçar
 1. Rose Nash Turkish Intonation. An Instrumental Study, 190 s., Den Haag 1973 (Janua Linguarum, Series Practica, 114, Indiana University). ([1974] 1973 - 1974, s. 349-353. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (21.04.2010)

Şaziye Dinçer
 1. Türkiye Türkçesinde “Ad + Durum Biçimbirimi + ilgeç” Yapısındaki İlgeç Öbeklerinin işlevleri (18.08.2009)
Araş. Gör. Mehmet Yastı-Okt. Bekir Direkci
 1.  Yazım Kılavuzu’nda Tespit Edilen Tutarsızlıklar Üzerine Artzamanlı Bir İnceleme (12.04.2010)
Hikmet Dizdaroğlu
 1. Türk Dilinde Gelişme ve Sadeleşme Evreleri [Agâh Sırrı Levend], (Kitaplar - Tenkit) (Ekim 1960, C: X, S: 109, s. 36-38, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (18.08.2009)
Prof. Dr. Gerhard Doerfer
 1. Türkolojide Eleştiri Sorunları ([1983] 1980 - 1981, s. 87-99. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (26.05.2009)

Muammer Doğan
 1. Aksaray Ağzından Derleme Sözlüğüne Katkılar –1 (25.12.2009)

Suzan Duran
 1. Türkçede Cihet ve Mekân Gösteren Ek ve Sözler (1956, s. 1-110. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (18.05.2009)

Dr. Hüseyin Durgut
 1. Türkçede Yalın Hâl Kavramı Üzerine (2004, C: II, s. 71-78. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (22.05.2009)
 2. Romanyalı Türk Şair Mehmet Niyazi'nin Sagış Adlı Şiir Kitabının Söz Varlığı Üzerine Yorumlar (06.04.2010)
Süleyman Efendioğlu
 1. Ağrı İli Ağızları (16.02.2010)
Meryem Eker
 1. Türkiye Türkçesinde Sıklığı En Yüksek Doğu Kökenli Yedi Kelimenin Atasözü Oluşturma Durumu (08.02.2010)
Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun
 1. L, N, R’den Sonra Niçin T? ([2001] 2000, s. 191-194. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (08.04.2009)
 2. Türk Dilinde Ek-Ses İlişkisi ([2000] 1997, s. 41-47. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (12.05.2009)
İlhan Erdem
 1. Yabancılara Türkçe Öğretimiyle İlgili Bir Kaynakça Denemesi (18.08.2009)
Mehmet Dursun Erdem
 1. Kırşehir ve Konya Ağızlarının Eski Anadolu Türkçesi Yazı Dilinin Oluşumuna Etkisi (06.04.2010)
Prof. Dr. Hasan Eren
 1. Türkçede -MM- > -MB- Dissimilation’u (1959, s. 95-103. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (18.05.2009)
 2. Üveyik (1959, s. 105. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (27.05.2009)
 3. Alman Yazım Reformu Karşısında (Aralık 1999, C: 1999/II, S: 576, s. 1011-1017 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (13.06.2009)
 4. Almanca Dil Kursları (Mart 2001, C: 2001/I, S: 591, s. 247-248 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (13.06.2009)
 5. Söz Bilgisi: Apazlama (Kasım 1989, C: LVIII, S: 455, s. 251-254 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (19.06.2009)
 6. Türk Yer Adları Keçiborlu (04.03.2010)
 7. Suğla (04.03.2010)
Dr. Hülya Arslan Erol
 1. İncit- ‘İncitmek’ Fiili ve Ailesi Üzerine, 2003, C: II, s. 89-106. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten (03.04.2009)
Feyzi Ersoy
 1. Türkçenin Söz Dizimi Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi ([2003] 2001, C: I-II, S: 44, s. 213-233. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (22.05.2009)

Araş. Gör. Serpil Ersöz
 1. Sancaklı Yörükleri Ağzında Bir Ayrıntı: +Ca ve +Cık (16.02.2010)
Dr. Yusuf Gedikli
 1. Türkçenin Yabancı Dillerdeki On Binlerce Kelimesi (12.04.2010)
Prof. Dr. Efrasiyab Gemalmaz
 1. Türkçede Sayı Sisteminin Derin Yapısı “BİR”in ve “SIFIR”ın Alomorfları Olarak “/Ø/” ([1989] 1985, s. 71-84. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (20.05.2009)
 2. Türkçenin Morfo-Sentaktik Yapısının Fonolojisine Etkileri ([1995] 1992, s. 169-173. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (22.05.2009)
Yard. Doç. Dr. Ali Göçer
 1. Türkiye’de Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Lise Öğrencilerinin Hedef Dile Karşı Tutumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi (08.02.2010)
 2. Türkçe Eğitiminde Öğrencilerin Söz Varlığını Geliştirme Etkinlikleri Ve Sözlük Kullanımı (19.03.2010)
Beşir Göğüş
 1. Türkçede Bileşik Kelime Oluşumu ve Nasıl Yazılması Gerektiği ([1963] 1962, s. 245-264. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (18.05.2009)

Prof. Dr. Nevzat Gözaydın
 1. Ad Verme ve Değiştirme (Haziran 2004, C: LXXXVII, S: 630, s. 496-504 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (08.06.2009)
 2. Gözlemler: Almanya'da Çalışan Türklerin Dilleri Üzerine (Ocak 1984, C: XLVIII, S: 385, s. 44-48 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (14.06.2009)
 3. Andreas Tietze'nin Sözlüğü ve Burun Üzerine (Eylül 2004, C: LXXXVIII, S: 633, s. 209-213 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (16.06.2009)
 4. Ata Sözleri ve Deyimlere Yeni Katkılar (Mart 1988, C: LV, S: 435, s. 152-165 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (24.06.2009)
 5. Refik Halid Karay ve Dilde Sadeleşme (Mart 1992, C: 1992/I, S: 483, s. 805-814, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (18.08.2009)
Elvira A. Grunina
 1. Fiil Çatısı Üzerine ([2000] 1997, s. 195-213. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (03.04.2009)

Prof. Dr. Tuncer Gülensoy
 1. Arap Lehçelerindeki Türkçe Kelimeler (Mayıs 1996, C: 1996/I, S: 533, s. 1215-1216 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (19.06.2009)
 2. Türkiye Türkçesinde Yaşayan “Küçük”,“Kiçik”, “Kiçi” ve “Keçi” Sözcükleri (02.02.2010)
 3. Türk Fonetik Transkripsiyonu Üzerine (24.02.2010)
 4. Erzurum Ağzı İle «Hâtemi Tâ'i Masalı" (08.03.2010)
 5. Rumeli Ağızlarının Ses Bilgisi Üzerine Bir Deneme ([1987] 1984, s. 87-147. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (21.04.2010)
Prof. Dr. Gürer Gülsevin
 1. Türk Dilinde Kelime Başı Ünsüzü Üzerine ([1992] 1987, s. 173-200. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (12.05.2009)
 2. Türkiye Türkçesi Ağızlarında # h Sesi Üzerine ([2003] 2001, C: I-II, S: 44, s. 129-146. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (22.05.2009)
 3. Rumeli Türkçesi Çerçevesinde Türk ve Balkan Dillerinin Etkileşimi (02.02.2010)
 4. Anadolu Ağızlarında Etnik (Boysal) Özellikler ve Çepni Ağızları Üzerine (16.02.2010)
Öğr. Gör. Gürkan Gümüşatam
 1. Kıbrıs Ağzı Üzerine Hazırlanan Sözlükler ve Bu Sözlüklerdeki Yöntem Sorunları (01.04.2010)
Dr. Aysun Demirez Güneri
 1. Yeni Uygur ve Türkiye Türkçesinde Fiil-Tamlayıcı İlişkileri (23.03.2010)
Ahmet Güneyli-Yard. Doç. Dr. Canan Aslan
 1. Evaluation of Turkish prospective teachers’ attitudes towards teaching profession (11.01.2010)
Doç. Dr. Ahmet Günşen
 1. Dil Etkileşimi Açısından Makedonya ve Kosova Türk Ağızları (04.02.2010)
 2. Gaziantep Ağzının Şekil Bilgisini Belirleyen Temel Özellikler (19.03.2010)
 3. Rumeli Ağızlarının Söz Dizimi Üzerine-I (Makedonya ve Kosova Türk Ağızları Örneği) (09.04.2010)
Prof. Dr. Vecihe Hatiboğlu
 1. Kelime Grupları ve Kuralları ([1964] 1963, s. 203-244. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (06.04.2009)
 2. Türk Gramerinde Yeni Araştırmalar (1953, s. 181-196. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (14.05.2009)
 3. (-dir) Eki Meselesi (Eylül 1953, C: II, S: 24, s. 802-804 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (03.06.2009)
 4. Atasözleri ve Deyimler (Mayıs 1964, C: XIII, S: 152, s. 468-471 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (29.06.2009)
György Hazai
 1. Rumeli Ağızları Tarihinin İki Kaynağı Üzerine ([1964] 1963, s. 117-120. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (20.04.2009)
 2. Rumeli Ağızlarının Tarihi Üzerine (1960, s. 205-211. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (20.04.2009)
Mehmet Hazar
 1. Türkolojide Kullanılan İşaretler (18.08.2009)
Dr. Dilek Herkmen
 1. Eski Tükçedeki Yañşa- Fiilinin Yaşadığı Bir Örnek: Yençeleşmek (08.02.2010)
Okt. Bülent Hünerli
 1. Doğu Trakya Ağızlarında Arkaik Olarak Kullanılan Sınırlama İşlevindeki {–(Y)Xnca} Zarf-Fiil Eki (09.04.2010)
Prof. Dr. Kamile İmer
 1. Türk Yazı Dilinde Dil Devriminin Başlangıcından 1965 Yılı Sonuna Kadar Özleşme Üzerine Sayıma Dayanan Bir Araştırma (05.03.2010)
Yard. Doç. Dr. Nadir İlhan
 1. Birleşik Cümle Grubunda Şart Cümlesi ya da Zarf Grubu (01.10.2009)
 2. Türkçede Ek+Kök / Kök+Ek Kaynaşmasıyla Ortaya Çıkan Ekler (09.02.2010)
Prof. Dr. Abdülkadir İnan
 1. S. S. MAYZEL Türk Dilinde İzafet (Izafet v Turetskom Yazıke,) Sov. Cumhuriyeti İlimler Akademisi Yayımlarından M.-L. 1957 (1958, s. 279-313. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (21.04.2010)

İsmet İnönü
 1. Tarihsel Bir Belge: Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün Dil Bayramı Dolayısıyla 26.9.1941'de Yurttaşlara Seslenişi (Eylül 1982, C: XLV, S: 369, s. 138, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (27.08.2009)
Okt. Birol İpek
 1. Alıntı Sözcüklerde Ses Değişmeleri ve Elazığ İli Ağızları Örneği (09.02.2010)

Prof. Dr. Lars Johanson

 1. Türkçede Önceden Kestirilemez Nitelikteki Alomorflar ([1978] 1977, s. 121-126. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (20.05.2009)

Hayrullah Kahya
 1. Karamanlıca Bir Kitap Yeñi Hazne ve Dil Özellikleri (İmlâ Özellikleri ve Ses Bilgisi) (01.03.2010)
Emin Kalay
 1. Edirne İli Ağızlarında Şimdiki Zaman Çekimleri ([2003] 1999, C: I-II, S: 42, s. 139-145. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (07.04.2010)

Ünal Kalaycı
 1. Tsalka (Parmaksız) Urumları Ağzında Rusça Kelimeler (22.02.2010)
Yard. Doç. Dr. Funda Kara
 1. Edat ve Zarf Üzerine Bazı Düşünceler (22.02.2010)
Prof. Dr. Mehmet Kara
 1. Muğla Ağzının Karakteristik Bir Özelliği ([2003] 2001, C: I-II, S: 44, s. 163-169. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (13.04.2009)

Ömer Tuğrul Kara
 1. Türkçe Derslerini Yaşamla Buluşturan Bir Yöntem: Drama (09.02.2010)
Prof. Dr. Günay Karaağaç
 1. Alıntı Kelimeler Üzerine Düşünceler (Aralık 1997, C: 1997/II, S: 552, s. 499-510 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (13.06.2009)

Yard. Doç. Dr. Fevzi Karademir
 1. -ma Olumsuzluk Biçimbiriminin “Kip”le İlgisi ve Olumsuz Fiil Çekimlerinin Adlandırılması Sorunu (22.02.2010)
Yard. Doç. Dr. Ahmet Karadoğan
 1. Türkiye Türkçesinin Ses Varlığı ve Seslerin Kullanım Sıklığı (2002, C: II, s. 57-66. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (26.05.2009)
 2. Karanlık Kelimesinin Yapısına Dair (06.04.2010)
Prof. Dr. Leyla Karahan
 1. -sa/-se Eki Hakkında (Aralık 1994, C: 1994/II, S: 516, s. 471-474 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (02.06.2009)
 2. Türkçede Şahıs ve İşaret Zamirlerinin Yönelme Hâlindeki Genişlemeler (08.06.2009)
 3. Türkçede Dini Anlamlı Bazı Kişi Adlarını Ekle Değiştirme Geleneği (02.10.2009)
 4. Dil Bilgisi Öğretiminde Bütün-Parça İlişkisinin Önemi (02.02.2010)
Prof. Dr. Zeki Kaymaz
 1. Türkiye Türkçesi ve Ağızlarında Renk Bildiren Kelimelerin Kullanılışı ve Sistematiği ([2000] 1997, s. 251-341. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (22.05.2009)
 2. Babur’dan Günümüze Aşık Oyunundan Bir Ad: Çik (02.02.2010)
Mustafa Kılıçarslan - Hayrullah Kahya
 1. Yunanca-Osmanlıca / Karamanlıca Bir Sözlük: Leksikon Ellinoturkikon (30.10.2009)
Yard. Doç. Dr. Caner Kerimoğlu
 1. Türkiye Türkçesinde Ettirgenlik (09.02.2010)
 2. Özne Yüklem Uyumu Bakımından Farklı Bir Cümle Tipi (29.03.2010)
Amir Khalilzadeh
 1. Vowel Harmony in Turkish (07.04.2010)
Hans Joachim Kissling
 1. Yabancı Dergilerde Bahsi Geçen Türkçe Kitaplar [Agâh Sırrı Levend: Türk Dilinde Gelişme ve Sadeleşme Safhaları], (Kitaplar - Tenkit) (Temmuz 1952, C: I, S: 10, s. 599-600, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (18.08.2009)
Nurettin Koç
 1. -makta / -mekte Üzerine (Haziran 1998, C: 1998/I, S: 558, s. 490-496 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (02.06.2009)

Yard. Doç. Dr. Emine Kolaç
 1. İlköğretim Odaklı Bilimsel Yayınlarda Sözlük Kullanma Durumu (30.03.2010)
Prof. Dr. Zeynep Korkmaz
 1. 26 Eylül ve Dilimizi Türkçeleştirme Yolundaki Gelişme Süreci (Kasım 1995, C: 1995/II, S: 527, s. 1176-1185 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (08.06.2009)
 2. Arap Alfabesi ve Türk Dili (Eylül 1998, C: 1998/II, S: 561, s. 183-191 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (19.06.2009)
 3. Dil İnkılabının Sadeleşmesi ve Türkçeleşme Akımları Arasındaki Yeri (Mayıs 1985, C: XLIX, S: 401, s. 382-413, Gençlik Yılı Özel Sayısı, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (18.08.2009)
 4. Alfabe Devriminin Türk Toplumu Üzerindeki Sosyal ve Kültürel Etkileri (18.08.2009)
 5. Eski Anadolu Türkçesi Üzerindeki Çalışmaların Bugünkü Durumu ve Karşılaştığı Sorunlar (08.10.2009)
 6. Dilde Devlet Koruyuculuğu ve Türk Dil Kurumu (Mart 1984, C: XLVIII, S: 387, s. 141-147 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (15.02.2010)
 7. Cumhuriyet Döneminde Türk Dilinde ve Türk Dili Alanında Yaşanan Gelişmeler (Ekim 2003, C: LXXXVI, S: 622, s. 299-357 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (15.02.2010)
 8. Bilim Dili ve Türkçe (Temmuz 2001, C: 2001/II, S: 595, s. 7-19 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (15.02.2010)
 9. Cumhuriyet Devrinde Türk Dilinin Kültürümüzdeki Yeri (Şubat 1994, C: 1994/I, S: 506, s. 83-99 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (15.02.2010)
 10. Türkiye Türkçesindeki -madan /-meden <-madın <- medin Zarf-Fiil (Gerundium) Ekinin Yapısı Üzerine (04.03.2010)
 11. Bartın ve Yöresi Ağızlarındaki Lehçe Tabakalaşması (04.03.2010)
 12. Dilde 'Doğal Gelişme' ve 'Devrim' Açısından Türk Dil Devrimi (04.03.2010)
Jörg Kuglin
 1. Yabancı Dil Öğretimi: Almanya’daki Türk Gençlerinin Dil Sorunları Üzerine Birkaç Not (Temmuz - Ağustos 1983, C: XLVII, S: 379-380, s. 234-241 Dil Öğretimi Özel Sayısı Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (14.06.2009)

Yard. Doç. Dr. Levent Kurgun
 1. Yer Adlarının Sınıflandırılmasında Aktarma Adlar, Tanımlayıcı Adlar Meselesi (15.06.2009)
 2. Türk Toponimisi Üzerine Bir İnceleme (26.11.2009)
Petro İ. Kuznetsov
 1. Türkiye Türkçesinin Morfoetimolojisine Dair ([1997] 1995, s. 193-262. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (26.05.2009)

Robert B. Lees
 1. Turkish Harmony and the Phonological Description of Assimilation [=Türkçede Ahenk ve Benzeşmenin Seslik Tanımı] ([1967] 1966, s. 279-297. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (12.05.2009)

Mecdut Mansuroğlu
 1. Türkiye Türkçesinde Ses Uyumu (1959, s. 81-93. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (22.05.2009)

Prof. Dr. Alaeddin Mehmedoğlu
 1. Türkiye Türkçesinde Bazı Gramer Terim ve Anlayışları Üzerine (2002, C: II, s. 105-126. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (22.05.2009)
 2. Bağımlı Birleşik Cümle Üzerine (Mart 1999, C: 1999/I, S: 567, s. 222-229, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (18.08.2009)
 3. Türkiye Türkçesinde Karışık Türlü Bağımlı Birleşik Cümle (23.02.2010)
Ciden Sena Menabit
 1. Ne...ne’li veya ne...ne de’li Bağlama Edatlarında Olumsuzluk Sorunu (2004, C: I, s. 71-92. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (13.04.2009)

Hüseyin Kahraman Mutlu
 1. Balıkesir Çepnileri ve Ağız Özellikleri (23.02.2010)
 2. Türkçe Öğretiminde Sözlükçülük Tekniği Açısından Tematik Sözlükler (01.04.2010)
Yard. Doç. Dr. Bilge Özkan Nalbant
 1. “Ne” Kelimesinin Farklı Bir Kullanışı Üzerine (02.02.2010)
Yard. Doç. Dr. Mehmet Vefa Nalbant
 1. Çok Dillilik ve Taşıyıcı Dil Kavramları Bağlamında Siirt Merkez Ağzı ve Bazı Türkçe Sözcüklerin Durumu (23.02.2010)
Necdet Osam - Ali Sıdkı Ağazade
 1. Kökensel Kimlik Bağlamında Kıbrıslı Türklerin Rumcaya Yönelik Dilsel Tutumları (11.11.2009)
İbrahim Olgun
 1. Farsça ve Türkçe Atasözleri ve Deyimler Üzerine ([1973] 1972, s. 153-172. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (14.04.2010)

Aydın Oy
 1. Atasözlerinin Edebî Değeri (Haziran 1956, C: V, S: 57, s. 561-563 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (29.06.2009)

Araş. Gör. Neslihan Öksüz
 1. İki Ayrı Üniversitenin Sınıf Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Yazılı Anlatım Çalışmalarında Türkçeyi Kullanma Becerilerinin Tespiti ve Karşılaştırması (23.02.2010)
Yard. Doç. Dr. Çimen Özçam
 1. “Ocağına İncir Dikmek” Deyimi Üzerine (10.02.2010)
Emin Özdemir
 1. Türkçede Fiillerin Çekimlenişine Toplu Bir Bakış ([1968] 1967, s. 177-203. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (20.05.2009)
 2. -maç /-meç Eki (Ağustos 1971, C: XXIV, S: 239, s. 382-383 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (30.05.2009)
 3. Öz Türkçe: Anlam Alanı (Temmuz 1971, C: XXIV, S: 238, s. 307-308 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (19.06.2009)
Numan Özdemir
 1. Aktarmalar: Dilde Sadeleşme (Ağustos 1972, C: XXVI, S: 251, s. 463, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (18.08.2009)
Dr. Fatih Özek
 1. Arapkir/Malatya Ağzında Birincil Uzun Ünlüler (10.02.2010)
Sevgi Özel
 1. 1928'den Bu Yana Yazım Kılavuzları (Ocak 1983, C: XLVI, S: 373, s. 40-43 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (03.06.2009)

Doç. Dr. Muna Yüceol Özezen
 1. Tercih Et- ve Yeğle- (Yeğ Tut-, Yeğ Bul-, Yeğ Gör-) Fiillerinin Söz Dizimsel Özellikleri (18.08.2009)
İbrahim Özkan
 1. Sandıklı Yöresi Ağızlarının Özellikleri ve Ağız Bölgeleri (2002, C: I, s. 61-82. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (21.04.2010)
Atilla Özkırımlı
 1. Bir Gelişimin Tarihi [Agâh Sırrı Levend: Türk Dilinde Gelişme ve Sadeleşme Evreleri] (Kitaplar - Tenkit) (Temmuz 1972, C: XXVI, S: 250, s. 370-373 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (18.08.2009)
Hasan Öztürk
 1. Anlatım Bozuklukları Kimin Sorunudur? (Temmuz 2001, C: 2001/II, S: 595, s. 79-83 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (19.06.2009)

Dr. Jale Öztürk
 1. İlköğretim İkinci Kademe Türkçe Kitaplarının Dil Bilgisi  Bölümlerinin Değerlendirilmesi (08.02.2010)
 2. Ses Değişikliği Geçiren Kelimelerin Yazı Dilindeki  Eski Şekilleri (08.02.2010)
Doç. Dr. Rasim Özyürek
 1. Türk Devlet ve Topluluklarından Türkiye Üniversitelerine Gelen Türk Soylu Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Türkçe Öğrenimlerinde Karşılaştıkları Sorunlar (23.02.2010)
Doç. Dr. Ahmet Pehlivan
 1. Kuzey Kıbrıs’taki Gurbetlerin Türkçe ve Gurbetçeye Yönelik Tutumları İle Dil Kullanımları (18.03.2010)
Mukim Sağır
 1. Anadolu Ağızlarında Ünsüzler ([1997] 1995, s. 391-409. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (18.02.2010)

Mustafa Sarı
 1. Anadolu Ağızlarında Yaşayan Cip Sözü Üzerine (Ekim 2004, C: LXXXVIII, S: 634, s. 490-495 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (15.06.2009)
 2. Türkiye Türkçesinde Sözcük Türlerinin Değişikliğe Uğraması (09.03.2010)
 3. Türkiye Türkçesinde Sözcük Türlerinin Eşzamanlı Değişikliğe Uğraması (09.03.2010)
Prof. Dr. Osman Fikri Sertkaya
 1. “Türkolojide Eleştiri Sorunları” Üzerine ([1989] 1985, s. 137-189. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (26.05.2009)
 2. -an / -en Ekli Yeni Şekiller ve Örnekleri Üzerine ([1994] 1989, s. 335-352. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (18.02.2010)
Gülsel Sev
 1. /+Dan ... +A/ Yapısına İlişkin (10.03.2010)
Yard. Doç. Dr. Ahmet Turan Sinan
 1. Deyimlerin Yapısı Değişir mi? (10.02.2010)
Ömer Naci Soykan
 1. Nesnelerin Bölümlenmesi Hakkında Bir Öneri (11.11.2009)
Prof. Dr. A. Hamit Sunel
 1. Çağdaş Türkçede Yabancı Dillerin Etkisi (Mayıs 1992, C: 1992/I, S: 485, s. 951-960 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (10.06.2009)
Dr. Şükrü Baştürk-Dr. Mustafa Uluocak-Dr. Süleyman Eroğlu-Prof. Dr. Hatice Şahin
 1. Bursa Yerli Ağızlarında Fiil İşletimi (08.04.2010)
Prof. Dr. Hatice Şahin
 1. Kaşgarlı’dan Günümüze Organ İsimleriyle Kurulmuş Deyimler (18.08.2009)
Cevdet Şanlı
 1. Anadolu ve Rumeli Ağızlarından Derleme Sözlüğü'ne Katkılar - II (Ağustos 1999, C: 1999/II, S: 572, s. 670-680 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (15.06.2009)
 2. Kırklareli Ağızlarında Ses Olayları ([1996] 1994, s. 117-122. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (14.04.2010)
Araş. Gör. Murat Şengül
 1. Sosyal Farklılıklardan Kaynaklanan Dil Kullanımı ve Türkçe Eğitimine Yönelik Bir Değerlendirme (12.02.2010)
Hatice Şirin
 1. Türkçede “Para” ve “Para Birimi” (2004, C: I, s. 129-152. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (20.05.2009)

Doç. Dr. Mustafa Tanç
 1. Osmaniye İli Ağzında ol- (2004, C: II, s. 123-130. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (19.04.2010)

Abdurrahman Tariktaroğlu
 1. Türkçede Özne Sorunu (Ağustos 1996, C: 1996/II, S: 536, s. 192-194 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (10.07.2009)
Prof. Dr. Talat Tekin
 1. Ataç'ın Dilciliği ve Tilcikleri (Mayıs 1958, C: VII, S: 80, s. 408-413 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (24.06.2009)

Mirjana Teodisevic
 1. Yugoslavya Türkleri’nin Basın Dili Üzerine Lengüistik Bir Araştırma ([1987] 1984, s. 167-213. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (29.05.2009)

Semih Tezcan
 1. İsmet İnönü'nün "Öz Türkçe" Söylevi (Kasım 1983, C: XLVII, S: 383, s. 477-481, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (27.08.2009)
Dr. Turgut Tok
 1. Denizli İli Ağızlarında Vurguya Dayalı Ünsüz Düşmesi (12.04.2010)
Araş. Gör. Ersoy Topuzkanamış
 1. Türkçe Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin İmla Başarıları (24.02.2010)
Lan-Ya Tseng
 1. Harf İnkılabından Bugüne Kadar Türkçe Kelimelerin İmlası Üzerine Bir Değerlendirme (24.02.2010)
Prof. Dr. Sultan Tulu
 1. Anadolu ve Rumeli Ağzında (-i verir) Yapısı (06.04.2010)
Prof. Dr. Osman Nedim Tuna
 1. Türkçenin Sayıca Eş Heceli İkilemelerinde Sıralama Kuralları ve Tabiî Bir Ünsüz Dizisi ([1986] 1982 - 1983, s. 163-228. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (22.05.2009)

Prof. Dr. Vahit Türk
 1. Türkçede Ön Seste Ünlü Düşmesi (Aphaeresis-Aphesis) Örnekleri ([2003] 2001, C: I-II, S: 44, s. 223-233. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (20.05.2009)
 2. Türkülerde Eski (Arkaik) Sözler (02.02.2010)
Yard. Doç. Dr. Seyfullah Türkmen
 1. Aynılaşmış kelimeler (02.04.2010)
 2. Türkçedeki Örtmece Sözler (07.04.2010)
Ceyhun Vedat Uygur
 1. En Sözü Kullanılış Yeri ve İşlevine Dair (2002, C: I, s. 83-94. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (07.04.2010)

Sinan Uyğur
 1. Dobruca’daki Türkçe Yer Adlarının Anlam ve Yapılarına Göre Tasnifi (06.04.2010)
Dr. İdris Nebi Uysal
 1. Karaman İli Ağızlarının Ses Özellikleri Bakımından Türkiye Türkçesi Ağızları Arasındaki Yeri (09.04.2010)
İsmail Ünver
 1. Sulı, Suli, Sula, Şule, Süle ve Süli Fakih Rivayetleri Üzerine (08.10.2009)
Doç. Dr. Ahat Üstüner
 1. Örtmece Sözlerle İlgili Terimler (04.02.2010)
Doç. Dr. Kerime Üstünova
 1. Söz Sanatlarının Oluşmasında Tekrarların Rolü ([2003] 2001, C: I-II, S: 44, s. 235-244. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (29.04.2009)
 2. Giresun’da Yaşatılan Sacayağından Geçme Geleneğinde ‘Sacayağı’ ve ‘Üç’ Ne Anlatıyor? (15.02.2010)
 3. "Bak-" Eylemiyle Kurulu Eksiltili Cümle Türü Üzerine (24.02.2010)
Y. İ. Vasiliev
 1. Türkiye Türkçesi ve Saka (Yakut) Dili Arasındaki Fonetik Paralellikler ([1999] 1996, s. 341-351. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (22.05.2009)
Kutlay Yağmur
 1. Türkçenin Hollanda ve Almanya’daki Gücü (2003, C: II, s. 139-156. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (22.05.2009)

Araş. Gör. Süleyman Kaan Yalçın
 1. Türkçede Artdamaksıllaşma Olayının Birincil Uzun Ünlülerle İlgisi Üzerine Bir Değerlendirme (15.02.2010)
Uzm. Serdar Yavuz
 1. Şanlıurfa Karakeçililerinde Dil Değiştirme Süreci (15.02.2010)
Paşa Yavuzarslan
 1. Anadolu Ağızlarında *Ha (*Ka) Zamirinin Türevleri (08.03.2010)
Hüseyin Yıldız
 1. Bir Kelime Oyununu Tasnif Denemesi: Türk Dilinde Palindromlar (Dil Araştırmaları (Uluslararası Hakemli Dergi), Sayı: 2 (Bahar), s. 57-78.) (15.01.2010)
 2. Türkçede Çingeneler için Kullanılan Kelimeler ve Bunların Etimolojileri (15.01.2010)
Ayşe Yılmaz
 1. Cümlenin Sınıflandırılmasında Kullanılan Olumluluk-Olumsuzluk Kategorisi Üzerine (18.08.2009)
Özlem Deniz Yılmaz
 1. Türkiye Türkçesinde Sıfatsı- İsimsi Şekiller Üzerine (-Dik, -(y)EcEk, -(y)Esİ (2003, C: I, s. 151-170. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (25.05.2009)

Okt. Mustafa Yılmaz
 1. Dünden Bugüne Türkçemiz (30.06.2009)
Prof. Dr. Gülden Sağol Yüksekkaya
 1. Karamanlı Ağzından Hareketle Alıntı Kelimelerde Son Türeme (08.04.2010)
Prof. Dr. Hamza Zülfikar
 1. Doğru Yazalım Doğru Konuşalım (Sabah, öğle, ikindi, akşam, gece, yatsı, redif, akredite etmek, öz değerlendirme üzerine), (Aralık 2006, C: XCII, S: 660, s. 536-541, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (19.08.2009)
 2. -agan (-ağan), -egen (-eğen) Ekinin Türkçedeki İşlevi (08.04.2010)
Türk Dil Kurumu
 1. Türkoloji Çalışmalarına Toplu Bir Bakış ve Ödevlerimiz (1960, s. 1-21. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (26.05.2009)

<< 1. sayfa | 2. sayfa | 4. sayfa |5. sayfa| 6.sayfa | 7. sayfa| 8. sayfa