ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
YENİ TÜRK DİLİ  ARAŞTIRMALARI

Ana SayfaMakale Bilgi Sistemi | Konu Dizini Yazarlar DiziniKaynaklar Dizini | Makale-Yazar Listesi |  Makale Sayısı-Tarih Listesi | Güncel Türkoloji Kaynakçası

<< 1. sayfa | >> 3. sayfa | 4. sayfa |5. sayfa| 6.sayfa | 7. sayfa| 8. sayfa

MAKALELER

Atatürk Araştırmaları || Çukurova Araştırmaları || Halkbilim || Dilbilim || Halk Edebiyatı || Yeni Türk Dili || Eski Türk Dili
Yeni Türk Edebiyatı || Eski Türk Edebiyatı || Dil Sorunları || Genel || Tiyatro || Çağdaş Türk Lehçeleri

Yazar (257)Makale (500)
Abdulkerim Abdülkadiroğlu
 1. Yazışma Dili ile Konuşma Dilindeki Kargaşalıklar Üzerine (Haziran 1998, C: 1998/I, S: 558, s. 563-569 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (03.03.2009)

Kevser Acarlar
 1. Devrik Cümle (Mart 1969, C: XIX, S: 210, s. 755-758 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (23.02.2009)

Mehmet Ali Ağakay
 1. Türkçede Kelime Koşmaları (1954, s. 97-104. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (07.01.2009)
 2. Dilbilgisi Konuları: Soru Cümleleri Üzerine (Eylül 1952, C: I, S: 12, s. 683-684 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (07.01.2009)
 3. Pekiştirmeli Sıfatlar (Eylül 1964, C: XIII, S: 156, s. 881-883 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (07.01.2009)
 4. Örnekseme Üzerine (Ekim 1962, C: XII, S: 133, s. 12-13 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (07.01.2009)
Prof. Dr. Şükrü Halûk Akalın
 1. Bilişim Türkçesi (Eylül 2002, C: 2002/II, S: 609, s. 472-481 Özel Sayı: Dil Bayramının 70. Yılı
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
  ) (18.02.2009)
 2. Yabancı Kökenli Bilişim Terimlerinin Yazılışları (Mart 2004, C: LXXXVII, S: 627, s. 248-252 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (18.02.2009)
 3. Kıbrıs Türk Kültürü Dosyası: Diliyle, Edebiyatıyla, Kültürüyle Kıbrıs Türkü (Şubat 2003, C: LXXXV, S: 614, s. 135-136 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (03.03.2009)
 4. Avrupa Birliği Ülkelerinde Yaşamakta Olan Türklerin Türkçe Öğrenimi Sorunları (Eylül 2004, C: LXXXVIII, S: 633, s. 195-199 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (12.03.2009)
 5. Bitmeyen Tartışma Q, X, W.. (Ocak 2002, C: 2002/I, S: 601, s. 6-13 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (12.03.2009)
 6. Hasan EREN Anısına: Hasan Eren'in Ardından: Bir Âlimin Ölümü.. (Temmuz 2007, C: XCIV, S: 667, s. 267-275 Özel Sayı (Prof. Dr. Hasan Eren Anısına) Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (12.03.2009)
 7. Kiosk (Haziran 2003, C: LXXXV, S: 618, s. 613-615 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (12.03.2009)
 8. Makedonya'da Eğitim Dili Olarak Türkçe (Bahar-2002, S: 13, s. 7-14. Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi) (12.03.2009)
Ahmet Akçataş
 1. Türkçede Cümle Düzeyinde Zaman Üzerine Bir İnceleme (Eylül 2005, C: XC, S: 645, s. 265-269 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (24.02.2009)
 2. Türkçede İşlev Bakımından Devrik Cümleler (Eylül 2002, C: 2002/II, S: 609, s. 604-607 Özel Sayı: Dil Bayramının 70. Yılı Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (24.02.2009)
Altan Akdağ
 1. Türk Dilinin Tamlama Sistemi (Haziran 1998, C: 1998/I, S: 558, s. 501-504 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (20.02.2009)

Araş. Gör. Cüneyt Akın
 1. Türkiye Türkçesinde Cümlede Tümleçler Üzerine (25.09.2008)
Prof. Dr. Doğan Aksan
 1. Anadolu Yer Adları Üzerine En Yeni Araştırmalar ([1974] 1973 - 1974, s. 185-193. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (17.11.2008)

Ömer Asım Aksoy
 1. Cumhuriyet Çağı Türkçesi - I (Ocak 1974, C: XXIX, S: 268, s. 305-308 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (20.03.2009)
 2. Cumhuriyet Çağı Türkçesi - II (Şubat 1974, C: XXIX, S: 269, s. 385-390 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (20.03.2009)
 3. Cumhuriyet Çağı Türkçesi - III (Mart 1974, C: XXIX, S: 270, s. 465-469 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (20.03.2009)
 4. Cumhuriyet Çağı Türkçesi - IV (Nisan 1974, C: XXIX, S: 271, s. 541-544 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (20.03.2009)
Belgin Tezcan Aksu
 1. Adlar Üzerine Sıkça Sorulan Sorular (Ekim 2001, C: 2001/II, S: 598, s. 487-489 50. Yıl Özel Sayısı Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (15.01.2009)
Dr. Bilal Aktan
 1. /-pak/ Eki Üzerine (Nisan 2005, C: LXXXIX, S: 640, s. 347-351 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (18.03.2009)

Öğr. Gör. Dr. Ayfer Aktaş
 1. -DIktAn/-DUktAn sonra Zarf-Fiili Üzerine Bir Araştırma (26.11.2008)
 2. Günümüz Rumencede Türkçe Kaynaklı Kelimeler (26.11.2008)
 3. Türkçede Almanca Kaynaklı Kelimeler (26.11.2008)
Yard. Doç. Dr. Ercan Alkaya
 1. Eski Türkçe -qıña Ekinin Türk Lehçelerinde ve Türkiye Türkçesi Ağızlarındaki Kullanımı Üzerine (23.12.2008)
Muhammet Apaydın
 1. Yeni Bir Terim Önerisi: “Birlikte Cümle” (Eylül 1996, C: 1996/II, S: 537, s. 252-255 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (24.02.2009)

Prof. Dr. Reşit Rahmeti Arat
 1. Türkçede Kelime ve Eklerin Yapısı (Nisan 1955, C: IV, S: 43, s. 396-401 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (17.02.2009)

Sema Aslan
 1. Türkiye Türkçesinin Morfonolojisi Üzerine (Haziran 2006, C: XCI, S: 654, s. 546-557 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (16.03.2009)

Yard. Doç. Dr. Ayten Atay
 1. Eski Türkçe ma / me Edatının Anadolu Ağızlarındaki Kalıntısı (Ekim 2002, C: 2002/II, S: 610, s. 826-828 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (30.01.2009)

Dr. Mehmet Aydın
 1. Anadolu Ağızlarında “iken ~ -ken” Zarf-Fiilinin Kullanımı ve Görevleri (Aralık 2000, C: 2000/II, S: 588, s. 639-645 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (10.02.2009)

Dr. Aziz Ayva
 1. Konya Dağ Köyleri Ağızlarından Derlemeler (01.09.2008)
 2. Mehmet Ali Köyü (Güneysınır / Konya) Ağzında Kullanılan Fiillere Ekler (08.09.2008)
Sedat Balyemez
 1. Türkiye Türkçesinde Dakikalı Saat İfadeleri ve Saat Grubu (13.10.2008)
Tahsin Banguoğlu
 1. Türkçede Benzerlik Sıfatları ([1988 (2.bs.)] 1957, s. 13-27. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (23.11.2008)
 2. Türk Grameri İçin Monografiler I : Türkçede Tekerrür Fiilleri (1956, s. 111-123. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (23.11.2008)
 3. Dil: Geleceğin Türkçesi (Haziran 1963, C: XII, S: 141, s. 529 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (09.01.2009)
Prof. Dr. Özcan Başkan
 1. Terimlerde Özleşme Sorunu ([1974] 1973 - 1974, s. 173-184. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (21.11.2008)
 2. Türkiye Köy Adları Üzerine Bir Deneme ([1971] 1970, s. 237-251. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (24.11.2008)
Turgut Baydar-Dr. A. Sema Ertane Baydar
 1. Reşat Nuri Güntekin’in “Çalı Kuşu” Romanındaki İsim Tamlamalarının Derin Yapısı ve Cümledeki Görevleri (26.09.2008)
Dr. Avni Erdemir-Doç. Dr. Yavuz Bayram
 1. Amasya’daki İlköğretim 6, 7 ve 8.Sınıf Öğrencilerinin Okuma Düzeyleri ve Okuma Eğilimleri (17.02.2009)
 2. Amasya’daki İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin ‘İmlâ Kurallarını Kullanma Düzeyleri’ Üzerine Bir Değerlendirme (17.02.2009)
Dr. Gülcan Çolak Bostancı
 1. Türkçedeki Temel Kelimelerin Çağrışımlarında Altkültürün İzleri (31.03.2009)
Doç. Dr. Erdoğan Boz
 1. Bir Birleşik Zarf-Fiil Yapısı Üzerine (Haziran 2005, C: LXXXIX, S: 642, s. 524-529 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (03.02.2009)

Şerif Ali Bozkaplan
 1. Türkiye Türkçesi Ağızlarında Kuş İsimleri ve Onların Sistematiği ([1992] 1987, s. 43-79. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (18.02.2009)

Prof. Dr. Ahmet Buran
 1. -Ik Ekinin Anadolu Ağızlarında Kullanılışı ([1996] 1994, s. 11-18. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (18.11.2008)

Prof. Dr. Ahmet Caferoğlu
 1. Etimolojik Araştırma Denemeleri ([1988 (2.bs.)] 1957, s. 1-11. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (18.11.2008)
 2. Akhisar ve Cihanbeyli Ağızları ([1968] 1967, s. 1-38. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (25.11.2008)
 3. Anadolu Ağızları Konson Değişmeleri ([1964] 1963, s. 1-32. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (25.11.2008)
 4. Anadolu Ağızlarında İçses Ünsüz Benzeşmesi (1958, s. 1-11. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (25.11.2008)
 5. Anadolu Ağızlarındaki Metathèse Gelişmesi (1955, s. 1-7. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (25.11.2008)
 6. Anadolu ve Rumeli Ağızları Ünlü Değişmeleri ([1989 (2. bs.)] 1964, s. 1-33. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (25.11.2008)
 7. Aydın İli Ağızlarından Örnekler ve Etnoğrafya Bakımından Özellikleri ([1966] 1965, s. 1-28. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (25.11.2008)
 8. Konya İlinin Ermenek Ağzı ([1973] 1972, s. 1-16. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (27.11.2008)
 9. Türk Onomastiğinde "Köpek" Kültü ([1962] 1961, s. 1-11. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (27.11.2008)
 10. Muğla Ağzı ([1963] 1962, s. 107-130. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (27.11.2008)
 11. Rus Dilinde Türk Dili Yadigârları (hazırlayan: Mustafa S. Kaçalin, [2000] 1997, s. 1-39. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (12.01.2009)
 12. Akhisar ve Cihanbeyli Ağızları ([1968] 1967, s. 1-38. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (21.01.2009)
 13. Azerbaycan ve Anadolu Ağızlarındaki Moğolca Unsurlar (1954, s. 1-10. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (21.01.2009)
Yard. Doç. Dr. Kadir Canatan
 1. Avrupa Ülkelerinin Azınlık Politikalarında Türkçe Anadil Eğitiminin Konumu  “İsveç, Fransa ve Hollanda Örnekleri” (14.08.2008)
Prof. Dr. Mustafa Canpolat
 1. Dilin Yapısı ve Yapıbilgisi (Mart 1980, C: XLI, S: 342, s. 133-137 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (01.12.2008)

Prof. Dr. İsmet Cemiloğlu
 1. Dede Korkut'taki Bazı Cümlelerin Sentaks Bakımından Türkiye Türkçesi İle Mukayesesi (Nisan 1998, C: 1998/I, S: 556, s. 315-320 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (23.02.2009)

Yard. Doç. Dr. İmran Karabağ-Yard. Doç. Dr. Leyla Coşan
 1. Türkçedeki Gönül, Kalp ve Yürek Kelimeleriyle İlgili Atasözleri ve Deyimler ve Bunların Almancadaki Karşılıkları (26.11.2008)
Doç. Dr. Volkan Coşkun
 1. Standart Türkçedeki Ünlülerin Akustik Özellikleri ve Görüntüleriyle Boğumlanma Yerleri Bakımından Sınıflandırılmasıyla Görüntüleri ([2003] 2001, C: I-II, S: 44, s. 87-98. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (01.12.2008)
 2. Türkiye Türkçesinde Ünlüler ve Ünsüzler ([2003] 1999, C: I-II, S: 42, s. 41-50. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (02.12.2008)
 3. Türkiye Türkçesinde Vurgu, Ton ve Ezgi (Ağustos 2000, C: 2000/II, S: 584, s. 126-130 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (15.12.2008)
Prof. Dr. Saadet Çağatay
 1. Pekiştirilen Fiiller ([1967] 1966, s. 39-50. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (02.12.2008)
 2. Türkçede “Kadın” İçin Kulllanılan Sözler ([1963] 1962, s. 13-49. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (02.12.2008)
Yard. Doç. Dr. Musa Çifçi
 1. Tanzimat Dönemi ve Günümüz Romanlarında Cümle Bağlayıcı Bağlaçların İşlevleri ve Kullanım Sıklıkları (Şubat 2007, C: XCIII, S: 662, s. 147-161 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (27.01.2009)

Yard. Doç. Dr. Bülent Çiftpınar
 1. Toplumsal Kuralların Metni Olan Hukuk ve Hukuk Dili (13.03.2009)
Necati Demir
 1. Türkçede Gereklilik Kipleri ve Anlamdaşları (2003, C: I, s. 11-22. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (28.11.2008)

Prof. Dr. Nurettin Demir
 1. Birleşik Fiiller ve Vurgu -iver- Şeklinin Görevlerini Tespitte Vurgunun Rolü ([1996] 1994, s. 83-94. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (28.11.2008)
 2. Kıbrıs Türk Kültürü Dosyası: Kıbrıs Ağızları Üzerine Çeşitlemeler (Şubat 2003, C: LXXXV, S: 614, s. 203-208 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (01.03.2009)
 3. Mainz Üniversitesi Türkoloji Bölümü (Ekim 2003, C: LXXXVI, S: 622, s. 456-462 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (01.03.2009)
Araş. Gör. Tazegül Demir
 1. Türkçe Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri ve Bunların Çeşitli Değişkenlerle İlişkisi (01.08.2008)
Araş. Gör. Erdinç Demiray
 1. Ağız Araştırmalarında Transkripsiyon İşaretlerinin Farklı Kullanılması Sorunu (13.01.2009)
Kemal Demiray
 1. Edatlar Üzerine (Nisan 1968, C: XVIII, S: 199, s. 13-15 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (28.01.2009)
 2. Bir Yazın Sorunu: “de” Bağlacı (Aralık 1974, C: XXX, S: 279, s. 933-935 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (19.03.2009)
Prof. Dr. Ömer Demircan
 1. Bileşik Sözcük ve Bileşik Sözcüklerde Vurgu ([1978] 1977, s. 263-275. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (17.11.2008)
 2. Türkiye Türkçesinde Vurgulama ve Odaklama ([1981] 1978 - 1979, s. 157-163. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (28.11.2008)
Yard. Doç. Dr. Ahmet Demirtaş
 1. Trabzon ve Yöresi Ağızları (Tanıtma) (04.09.2008)
Talat Dinar
 1. Başmakçı ve Dazkırı İlçeleri Ağzı (29.07.2008)
Hikmet Dizdaroğlu
 1. Edat Tümleçleri Üzerine (Şubat 1968, C: XVII, S: 197, s. 579-582 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (28.01.2009)

Okt. Talip Doğan
 1. Salmas Ağzında Hâl Ekleri (31.07.2008)
Yard. Doç. Dr. Asiye Duman
 1. Türkçe Eğitiminde Yazdırma Çalışmaları (Haziran 2006, C: XCI, S: 654, s. 542-545 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (17.03.2009)

Araş. Gör. Erhan Durukan
 1. İlköğretim İkinci Kademe (2005) Türkçe Öğretim Programında Genel Amaçlar-Hedef/Kazanımlar İlişkisi (01.08.2008)
Janos Eckmann
 1. Dinler (Makedonya) Türk Ağzı (1960, s. 189-204. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (01.04.2009)

Haydar Ediskun
 1. -el, -il, -sel Ekleri Üzerine (Ağustos 1966, C: XV, S: 179, s. 1012-1019 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (16.02.2009)
 2. Devrik Cümle Üzerinde Bir Araştırma (Ocak 1960, C: IX, S: 100, s. 193-197 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (23.02.2009)
Doç. Dr. Süer Eker
 1. Subay, Astsubay; Er, Erat/Erbaş Terimleri Üzerine (Ekim 2006, C: XCII, S: 658, s. 327-340 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (17.03.2009)

Ahmet Cevat Emre
 1. Türkçede Cümle : I. Ünlemden Cümleye (1954, s. 105-180. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten )(27.11.2008)
 2. Türkçede Cümle : II. İsim Cümlesi (1955, s. 23-58. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (27.11.2008)
Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun
 1. Ağız Çalışmalarına Toplu Bir Bakış (Ağustos 2000, C: 2000/II, S: 584, s. 115-118 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (20.01.2009)

Doç. Dr. Mehmet Dursun Erdem
 1. Anadolu Ağızlarında Görülen Birincil Ünlü Uzunlukları Üzerine (30.07.2008)
 2. Türkçe’nin Sözlüğü (Tanıtma) (04.09.2008)
 3. Birincil Ünlü Uzunlukları ve İmâle (13.01.2009)
 4. "-Duhcan/-Dükcen Sona/sora” Zarf Fiili Üzerine (2002, C: I, s. 21-28. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (03.02.2009)
Yard. Doç. Dr. Mevlüt Erdem
 1. Zamirler Anlamlı Kelimeler midir, Yoksa Görevli Kelimeler mi? (Mayıs 2005, C: LXXXIX, S: 641, s. 444-449 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (26.01.2009)

Prof. Dr. Aysu Erden
 1. Cümlede Yüklemi Tamamlayan Ögeler Üzerine (Ağustos 1998, C: 1998/II, S: 560, s. 107-115 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (23.02.2009)

Prof. Dr. Hasan Eren
 1. Etimoloji Araştırmaları (1954, s. 31-32. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (18.11.2008)
 2. Ağabey ve Abla (Haziran 1993, C: 1993/I, S: 498, s. 405-410 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (03.12.2008)
 3. Anadolu Ağızlarında 'Ağaç Sürgünü' (Nisan 2004, C: LXXXVII, S: 628, s. 291-295 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (03.12.2008)
 4. Anadolu Türkçesinde Yabancı Öğeler (2003, C: II, s. 157-170. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (03.12.2008)
 5. Türk Dillerinde Metathèse (1953, s. 161-180. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (06.12.2008)
 6. Anadolu Ağızlarında Rumca, İslâvca ve Arapça Kelimeler (1960, s. 295-371. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (07.12.2008)
 7. 2001 Yılının Sözü: 11 Eylül (Nisan 2002, C: 2002/I, S: 604, s. 289-291 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (07.12.2008)
 8. Yitirdiklerimiz: Andreas Tietze (1914-2003) (Şubat 2004, C: LXXXVII, S: 626, s. 169-174 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (07.12.2008)
 9. Bulgarlar ve Türk Dili (Aralık 1985, C: L, S: 408, s. 393-406 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (07.12.2008)
 10. Kıbrıs'ta Türkler ve Türk Dili (Aralık 1983, C: XLVII, S: 384, s. 530-540 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (07.12.2008)
 11. Sırça Köşkte.. (Başlangıç) (Ekim 1988, C: LVI, S: 442, s. 188-207 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (07.12.2008)
 12. Sırça Köşkte.. - I (Ocak 1990, C: 1990/I, S: 457-458, s. 1-78 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (07.12.2008)
 13. Sırça Köşkte.. - II (Eylül 1992, C: 1992/II, S: 489, s. 161-213 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (07.12.2008)
 14. Sırça Köşkte.. - III (Temmuz 1993, C: 1993/II, S: 499, s. 1-82 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (07.12.2008)
 15. Sırça Köşkte.. - IV (Ocak 1995, C: 1995/I, S: 517, s. 26-62 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (07.12.2008)
 16. Son Yılların Sözleri (Ocak 2003, C: LXXXV, S: 613, s. 30-38 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (07.12.2008)
 17. Türk Dili Çalışmalarına Toplu Bir Bakış (Ekim 1984, C: XLVIII, S: 394, s. 389-404 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (07.12.2008)
 18. Yazın Dili Olarak Yeni Türkçe (Kasım 1974, C: XXX, S: 278, s. 898-902 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (03.03.2009)
 19. Anadolu Türkçesinde Yabancı Ögeler (2003, C: II, s. 157-170. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (26.03.2009)
 20. Coğrafi Adların Etimolojik Sözlüğü (2003, C: II, s. 171-186. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (31.03.2009)
Kayahan Erimer
 1. Anadolu ve Rumeli Ağızları Üzerinde Bir Bibliyografya Denemesi ([1971] 1970, s. 211-236. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (17.11.2008)

Prof. Dr. Halil Ersoylu
 1. Türk Argosunda Genel Dilin Bitki Adlarından Yararlanılma (Şubat 2000, C: 2000/I, S: 578, s. 126-140 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (20.02.2009)

Serpil Ersöz
 1. Bazı Türkiye Türkçesi Ağızlarında Topluluk/Aile Adı Yapan Bir Ek: +eNi / +îNi (29.07.2008)
Dr. Cevdet Epçapan- Dr. Melih Erzen
 1. İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programının Değerlendirilmesi (04.08.2008)
Berna Esin
 1. Ağızların Baskın Olduğu Bölgelerde İletişim Araçlarının Türkçe Öğretimine Etkisi (Mart 2006, C: XCI, S: 651, s. 243-247 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (20.01.2009)

Mahmut Fidancı
 1. Sıralı Cümle (Haziran 1996, C: 1996/I, S: 534, s. 1315-1324 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (24.02.2009)

K. Mehmet Gece
 1. Türkiye Türkçesinde Bağlı Cümle (Ekim 1998, C: 1998/II, S: 562, s. 332-339 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (24.02.2009)

Tahir Nejat Gencan
 1. Edat Tümleçleri (Eylül 1967, C: XVI, S: 192, s. 907-911 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (28.01.2009)

Prof. Dr. İlhan Genç
 1. İmlânın Diğer Bilim Dallarıyla İlişkisi Üzerine Tespitler (13.01.2009)
Beşir Göğüş
 1. Türkçede Cümlemsilerin Kuruluşu ve Temel Cümleciğe Bağlanma Şekilleri ([1969] 1968, s. 89-142. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (24.02.2009)

Enver Naci Gökşen
 1. Eklemeli Pekiştirme Sıfatları (Şubat 1964, C: XIII, S: 149, s. 279-282 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (07.11.2008)
 2. Tarih Boyunca Devrik Cümle (Kasım 1961, C: XI, S: 122, s. 99-101 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (23.02.2009)
 3. Çıkma Durumu (-den) ve Kapsamı (Aralık 1974, C: XXX, S: 279, s. 973-978 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (19.03.2009)
Orhan Şaik Gökyay
 1. Türkçede -mal ve -mel Eki Üzerine ([1981] 1978 - 1979, s. 8 23-32. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (24.03.2009)

Prof. Dr. Tuncer Gülensoy
 1. Anadolu Ağızları Derleme Sözlüğü'ne Katkılar (Ocak 1998, C: 1998/I, S: 553, s. 14-16 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (21.01.2009)

Prof. Dr. Gürer Gülsevin
 1. Türkiye Türkçesi Ağzılarında Kıpçakça Denilen Unsurlar Üzerine 2: (Ç>Ş Değişmesi) (29.07.2008)
 2. Yüklemi “Deyimleşmiş Birleşik Fiil” Olan Cümlelerde Özne (Eylül 2002, C: 2002/II, S: 609, s. 612-618 Özel Sayı: Dil Bayramının 70. Yılı Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (24.02.2009)
Doç. Dr. Mehmet Gümüşkılıç
 1. 18. Yüzyıl İstanbul Ağzı Hakkında Bazı Gözlemler (30.07.2008)
 2. Orta Osmanlıcada İmlâ-Telaffuz İlişkisi (14.01.2009)
Araş. Gör. Galip Güner
 1. Şekil, İçerik ve Anlam Bağlantısı Bakımından Türkiye Türkçesi Gramerciliği (11.08.2008)
 2. Türkiye’de Kelime Etimolojisi Üzerine Yayımlanan Makalelere Dair Bir Bibliyografya Denemesi (21.11.2008)
Doç. Dr. Ahmet Günşen
 1. Doğu Trakya Ağızlarının Şekil Bilgisini Belirleyen Temel Özellikler (30.07.2008)
 2. Edirne ve Yöresi Ağızlarında Aile ve Topluluk İsimleri Yapan Ekler Üzerine (Şubat 2004, C: LXXXVII, S: 626, s. 150-162 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (16.02.2009)
Shirô Hattori
 1. The Studies of the Turkic Languages in Japan After World War II [=II. Dünya Savaşından Sonra Japonya'da Türk Dili Çalışmaları] ([1974] 1973 - 1974, s. 25-39. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (20.03.2009)

Ayşe İlker
 1. Manisa Merkez Köylerinde davrı/davırı Edatı (31.07.2008)
Prof. Dr. Lars Johanson
 1. The Indifference Stage of Turkish Suffix Vocalism [=Türkçe Eklerdeki Ünlülerin Uyumsuz Dönemi] ([1981] 1978 - 1979, s. 151-156. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (21.11.2008)

Orhan Kabataş
 1. Kıbrıs Türk Ağızlarında Korunan Eski Sözcükler Üzerine (Mart 2005, C: LXXXIX, S: 639, s. 223-238 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (18.03.2009)

Nana Kaçarava
 1. Türkçe’de 'Göz' ile Başlayan Deyimler (Şubat 2006, C: XCI, S: 650, s. 129-133 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (16.03.2009)

Hayrullah Kahya
 1. Cumhuriyet Dönemi Gazete Haber Dili Üzerinde İstatistiksel Bir Araştırma (Cumhuriyet Gazetesi Örneği) (04.08.2008)
Ahmet Karadoğan
 1. Türkiye Türkçesinde Yeni Bir Sıfat-fiil Eki: –I (07.08.2008)
 2. Türkiye Türkçesinde Birleşik Eklerle Oluşturulmuş Sözlük Ögeleri (Ekim 2004, C: LXXXVIII, S: 634, s. 541-549 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (17.02.2009)
Yard. Doç. Dr. Adnan Karadüz
 1. “Yazı” ve “Yazım” Kavramlarının Dilin  “Anlam” ve “Ses” Ögeleriyle İlişkisi (14.01.2009)
Prof. Dr. Leyla Karahan
 1. Ağız Araştırmaları Alanında Yapılması Gereken Çalışmalar (Ekim 1997, C: 1997/II, S: 550, s. 291-297 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (20.01.2009)
 2. Türkçede Birleşik Cümle Problemi (Ocak 1994, C: 1994/I, S: 505, s. 19-23 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (23.02.2009)
 3. Yapı Bakımından Cümle Sınıflandırmaları Üzerine (Temmuz 2000, C: 2000/II, S: 583, s. 16-23 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (24.02.2009)
 4. Vurgulama İşlevli Dil Birimleri Üzerine (İstanbul Kültür Üniversitesi Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Kongresi, UTEK 2007, 27-28 Ağustos 2007, C.1, s.313-322, İstanbul Kültür Üniversitesi, İstanbul 2009) (31.03.2009)
Metin Karaörs
 1. Türkiye Türkçesi İle Azerbaycan Türkçe’sinin Kelime Grupları, Cümle ve Cümle Çeşitleri (sentaks) Bakımından Karşılaştırılması ([1999] 1996, s. 129-144. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (24.02.2009)

Vedat Kartalcık
 1. Anadolu Ağızlarında Üzüm Adlandırmaları (30.12.2008)
Yard. Doç. Dr. Yavuz Kartallıoğlu
 1. Osmanlı Türkçesindeki Ekler Dudak Uyumuna Göre Nasıl Okunmalıdır? (14.01.2009)
Nesrin Kaya
 1. Türkçede Bildirme Kiplerinde Zarf Kullanımlarına Dayalı Anlam Özellikleri (2004, C: II, s. 89-98. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (25.02.2009)

Osman Kemal Kayra
 1. Atasözleri ve Deyimlerde Dobruca Kırım Türkleri ve Kazan Türklerinin Dili ile Eskişehir ‘deki Kırım Türklerinin Dili Arasındaki Benzerlik ve Farklılıklar (24.03.2009)
Prof. Dr. Timur Kocaoğlu
 1. Türk Dili Araştırmalarında Önemli Adımlar (Haziran 2001, C: 2001/I, S: 594, s. 619-630 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (12.03.2009)

Nurettin Koç
 1. İyelik Ekleri, Fiilimsiler ve -sa / -se Eki Üzerine (Mayıs 2002, C: 2002/I, S: 605, s. 430-437 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (16.02.2009)
 2. Özneyle İlgili Sorunlar (Ocak 1996, C: 1996/I, S: 529, s. 7-15 Halit Ziya Uşaklıgil Özel Bölümü Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (25.02.2009)
Yard. Doç. Dr. Emine Kolaç
 1. Yabancı Diller ve Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Son Sınıf   Öğrencilerinin “Yabancı Dil Öğretimi” ve “Yabancı Dille Öğretim” Konusundaki Yönelim ve Görüşleri (04.08.2008)
 2. İlk Okuma Yazma Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerin Değerlendirilmesi (27.10.2008)
 3. İlköğretim Dördüncü Sınıf Türkçe Ders Kitaplarının Öğretmen Görüşlerine Dayalı Olarak Değerlendirilmesi (27.10.2008)
 4. Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi-Öğretimi Çerçevesinde Milli Eğitim Şuralarının Değerlendirilmesi (18.11.2008)
 5. Sınıf Ögretmeni Adaylarının Anadilimizin Yaşadığı Sorunlara İlişkin Farkındalıkları, Görüş ve Önerileri (25.11.2008)
A. N. Kononov
 1. İsimlerin ve Sıfatların Küçültme Şekilleri ve Söz Yapımı ([1969] 1968, s. 81-88. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (07.11.2008)
Prof. Dr. Zeynep Korkmaz
 1. Anadolu Ağızları Üzerindeki Araştırmaların Bugünkü Durumu ve Karşılaştığı Sorunlar ([1976] 1975 - 1976, s. 143-172. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (17.11.2008)
 2. Batı Anadolu Ağızlarında Asli Vokal Uzunlukları Hakkında (1953, s. 197-203. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (20.11.2008)
 3. Anadolu Ağızlarının Etnik Yapı İle İlişkisi Sorunu (1971, s. 21-32. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (20.11.2008)
 4. Batı Dilleri ve Türk Dili Grameri Üzerindeki Etkileri ([2000] 1997, s. 49-54. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (20.11.2008)
 5. Trabzon Ağızları Üzerine Değerli Bir Araştırma ve Düşündürdükleri (2002, C: II, s. 67-104. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (20.11.2008)
 6. Türk Dilinde -ça Eki ve Bu Ek İle Yapılan İsim Teşkilleri Üzerine Bir Deneme (1958, s. 41-68. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (20.11.2008)
 7. Türkiye Türkçesinde Fiil Çatısı Üzerine Görüşler ((Alm. Diathesis, Fr. Voix, İng. Voice, Osm. Binâ, Fiil Binâsı), [1999] 1996, s. 159-165. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (20.11.2008)
 8. Bağlaçlar ve Türkiye Türkçesindeki Oluşumları (Şubat 2005, C: LXXXIX, S: 638, s. 118-125 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (27.01.2009)
 9. uçun~üçün~için v.b. Çekim Edatlarının Yapısı Üzerine ([1962] 1961, s. 31-35. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (30.01.2009)
 10. Türkiye Türkçesinde Yazı Diline Girmiş Günlük Yaşamla İlgili Alıntı Sözler ve Ekler (Ağustos 2003, C: LXXXVI, S: 620, s. 118-127 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (17.02.2009)
 11. Sıfatların İsim Tamlamaları ile Kullanışı Üzerine (Ocak 1994, C: 1994/I, S: 505, s. 15-18 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (18.02.2009)
 12. 26 Eylül 1932, Dil ve Kültür Tarihimizde Bir Dönüm Noktası (Eylül 2007, C: XCIV, S: 669, s. 403-410 Özel Sayı Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (13.03.2009)
 13. Cumhuriyet Döneminde Dil Anlayışı (Ocak 2005, C: LXXXIX, S: 637, s. 34-41 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (18.03.2009)
Kazım Köktekin
 1. -mAktA, -mAdA Şimdiki Zaman Ekleri Üzerine (Haziran 2001, C: 2001/I, S: 594, s. 634-638 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (16.02.2009)

Sabahattin Küçük
 1. Türkçede Şüphe Bildiren ki Edatı Üzerine (Haziran 1987, C: LIII, S: 426, s. 367-372 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (30.01.2009)

Muzaffer Malkoç
 1. -dı’lı ve -mış’lı Geçmiş Zaman (2004, C: II, s. 107-116. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (01.04.2009)

Mecdut Mansuroğlu
 1. Türkçede Cümle Çeşitleri ve Bağlayıcıları (1955, s. 59-71. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (24.02.2009)

Dr. Aziz Merhan
 1. Bura, Şura, Ora, Nere Sözcüklerinin Yapısı Hakkında (Aralık 2006, C: XCII, S: 660, s. 542-547 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (13.03.2009)

Mefküre Mollova
 1. Balkanlardaki Türk Ağızlarının Tasnifi ([1999] 1996, s. 167-176. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (26.03.2009)

Gyula Németh
 1. Bulgaristan Türk Ağızlarının Sınıflandırılması Üzerine ([1983] 1980 - 1981, s. 113-167. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (19.11.2008)
Prof. Dr. Mustafa Öner
 1. Türkçe’de Özel Zamirler (!) (Şubat 1997, C: 1997/I, S: 542, s. 152-155 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (26.01.2009)
 2. Edatların “Karşılaştırma” ve “Sınırlandırma” Bağlantıları ([2003] 1999, C: I-II, S: 42, s. 147-157. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (28.01.2009)
Sadettin Özçelik
 1. Türkiye Türkçesinde Belirsizlik ve Soru Zamirlerinin Yapılışları ve Kullanılışları (Haziran 2001, C: 2001/I, S: 594, s. 659-667 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (26.01.2009)
 2. Tasvir Fiillerinde Kullanılan Ekler Üzerine (Ekim 2002, C: 2002/II, S: 610, s. 820-824 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (17.02.2009)
Emin Özdemir
 1. Öz Türkçe: İşlekleşen Yapım Ekleri (Ekim 1968 C: XIX, S: 205, s. 62-64 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (16.02.2009)
Necmettin Özdesenli
 1. Devrik Cümle Üzerine (Ağustos 1954, C: III, S: 35, s. 645-647 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (23.02.2009)

Sevgi Özel
 1. Türkçede Önadların (Sıfatların) Tamlama İçindeki Sıraları (Haziran 1978, C: XXXVII, S: 321, s. 498-500 Yazın Dergileri [Özel Sayısı] Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (02.02.2009)

Yard. Doç. Dr. Muna Yüceol Özezen
 1. Türkiye Türkçesinde +a ve –a Ekli Zarflar Üzerine (28.01.2009)
Can Özgür
 1. Eskişehir Yöresi Ağızlarından Derleme Sözlüğü'ne Katkılar (2004, C: I, s. 93-98. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (02.04.2009)

Prof. Dr. Nevzat Özkan
 1. İsme Gelen Ekleri de Alan Bir Fiil Gövdesi Belir- ([1999] 1996, s. 213-220. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (16.02.2009)

Prof. Dr. Mehmet Özmen
 1. İsim ve Sıfat Tamlamalarındaki Bozulmalar Üzerine (Ekim 2000, C: 2000/II, S: 586, s. 354-363 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (31.10.2008)
Yard. Doç. Dr. Mustafa Özsarı
 1. Edebî Dilin Boyutları (Şubat 2006, C: XCI, S: 650, s. 165-173 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (03.03.2009)

Yard. Doç. Dr. Özkan Öztekten
 1. Türk Dilinde Güne Bağlı Zaman Sözleri (05.01.2009)
 2. The Relation between Reflexive Pronoun and the Subject in Turkish (05.01.2009)
 3. Türkiye Türkçesinde Yardımcı Sesin Ekleşmesi (05.01.2009)
Dr. Erol Öztürk
 1. Cümle, Kelime Grupları ve Kelime Öğretimi (Kasım 2004, C: LXXXVIII, S: 635, s. 687-691 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (20.02.2009)

Dr. Jale Öztürk
 1. Antakya Ağzında -ºk ve -ºşkAn Eklerinin Kullanımı (Haziran 2006, C: XCI, S: 654, s. 530-535 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (16.02.2009)

Prof. Dr. İsmail Parlatır
 1. Türkçe Sözlük Bilgisayar Ortamında (Ocak 1998, C: 1998/I, S: 553, s. 3-6 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (15.02.2009)

Prof. Dr. Mukim Sağır
 1. Türkiye Türkçesi Ağızlarının Ünlü Varlığı (30.07.2008)
 2. Anadolu Ağızlarında Ünlüler ([1997] 1995, s. 377-390. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (20.01.2009)
Prof. Dr. Saim Sakaoğlu
 1. Anadolu’da Bölgelere Has Kişi Adları (Nisan 1995, C: 1995/I, S: 520, s. 376-382 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (15.01.2009)

Ramazan Salman
 1. Türkçede Sıfat-Fiil (Partisip) Eklerinin Kalıcı İsim Oluşturma İşlevleri ([2003] 1999, C: I-II, S: 42, s. 189-223. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (30.01.2009)

Doç. Dr. Hülya Savran
 1. Bir İsim ile Bir Yardımcı Fiilden Oluşan Birleşik Fiiller Üzerine Yeni Görüşler (Ağustos 2001, C: 2001/II, S: 596, s. 140-142 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (30.01.2009)

Prof. Dr. Osman Fikri Sertkaya
 1. Direk Kelimesinin Kökeni Üzerine Düşünceler (Şubat 2007, C: XCIII, S: 662, s. 113-119 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (13.03.2009)
 2. "Dinlemek - İşitmek” Üzerine Yazışmalar (Ağustos 2006, C: XCII, S: 656, s. 162-171 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (16.03.2009)
Yard. Doç. Dr. Ahmet Turan Sinan
 1. Deyim Kavramı Üzerine Notlar-I (05.02.2009)
Okt. Erhan Solmaz
 1. Bolvadin, Çay ve Çobanlar İlçeleri Ağızları (Ses Bilgisi) (31.07.2008)
Araş. Gör. Serkan Şen
 1. Türkiye’de Meyvelerden Yararlanılarak Verilmiş Yer Adları (29.12.2008)
Yard. Doç. Dr. Ali Tan
 1. Sezen Cumhur Önal'ın Söz Yazarlığı Üzerine (Haziran 2006, C: XCI, S: 654, s. 504-516 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (16.03.2009)

Prof. Dr. Talat Tekin
 1. daha Zarfı ve da/de Edatı Hakkında (Ağustos 1958, C: VII, S: 83, s. 560-562 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (28.01.2009)
 2. "daha” Zarfının Anlam ve Kullanılışları (Ekim 1958, C: VIII, S: 85, s. 25-27 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (25.02.2009)
 3. Avrupalılar ve Türkçenin Latin Harfleriyle Yazımı (Kasım 1978, C: XXXVIII, S: 326, s. 590-594 Yazı Devrimi [Özel Sayısı] Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (24.03.2009)
 4. "Amca” ve “Teyze” Kelimeleri Hakkında (1960, s. 283-294. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (26.03.2009)
Kamil Tiken
 1. Türkiye Türkçesinde Basit ve Birleşik Zarf-Fiillerin İfade ve İşlevleri ([2003] 1999, C: I-II, S: 42, s. 281-364. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (25.02.2009)

Yard. Doç. Dr. Levent Doğan-Okt. İlker Tosun
 1. Doğu Trakya Ağızlarında İstek Kipi (29.07.2008)
Yard. Doç. Dr. Yeter Torun
 1. + DIR/ + DUR Bildirme Ekiyle Oluşturulan Bazı Yapıların Cümledeki Kullanımları (2003, C: I, s. 111-122. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (20.02.2009)

Kaya Türkay
 1. A. Dilaçar'ın Anısına - A. Dilaçar'ın Yayınları ([1981] 1978 - 1979, s. 315-323. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (17.11.2008)

Prof. Dr. Vahit Türk
 1. Türkçede Şimdiki zaman Kavramı, Çekimleri ve Ekleri ([1999] 1996, s. 291-340. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (09.02.2009)

Selahattin Ulusoy
 1. Türk Hukuk Devrimi ve Türk Hukuk Dili (Nisan 1957, C: VI, S: 67, s. 389-390 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (01.12.2008)

Sinan Uygur
 1. ısla- Fiilinin Kökeni Üzerine (06.08.2008)
 2. +lA- Ekinin İşlevleri Üzerine Bir Deneme (Ekim 2005, C: XC, S: 646, s. 347-351 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (18.03.2009)
Ahat Üstüner
 1. Cümlenin Ögeleri Konusundaki Karşılıklar (Ocak 1998, C: 1998/I, S: 553, s. 18-30 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (23.02.2009)

Doç. Dr. Kerime Üstünova
 1. Üniversite Öğrencilerinin Argoya Bakışı -Argoda Kuşak Farkı- (Haziran 2001, C: 2001/I, S: 594, s. 697-700 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (20.02.2009)
 2. Cümleden Büyük Birimler (Aralık 2001, C: 2001/II, S: 600, s. 786-797 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (23.02.2009)
 3. Türkçede Asıl Unsurlar: Özne ve Yüklem (Haziran 2000, C: 2000/I, S: 582, s. 489-497 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (25.02.2009)
Araş. Gör. Cevdet Yakupoğlu
 1. Kastamonu ve Çevresinde Meyve İle İlgili Yer Adları (13-15. Yüzyıllar) (29.12.2008)
Süleyman Kaan Yalçın
 1. Orta ve Doğu Karadeniz Ağızlarında Görülen Deyimler Üzerine Bir Değerlendirme (30.07.2008)
Yard. Doç. Dr. Engin Yılmaz-Araş.Gör. Havva Yaman
 1. Niteleme İşlevli Sıfatların Sınıflandırılması ve Bunların Öğretimiyle İlgili Yeni Yaklaşımlar (06.10.2008)
Suut Kemal Yetkin
 1. Başarılı Çevirinin Koşulları (Temmuz 1978, C: XXXVIII, S: 322, s. 43-45 Çeviri Sorunları Özel Sayısı Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (24.03.2009)

Selçuk Yönel
 1. Türkçenin Yazımsal Fonemleri ([1974] 1973 - 1974, s. 319-336. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (19.03.2009)

Prof. Dr. Atalay Yörükoğlu
 1. Dil Devrimi ve Hekimlik Dili (Şubat 1968, C: XVII, S: 198, s. 676-678 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (01.12.2008)
Prof. Dr. Hamza Zülfikar
 1. “Takısız Ad Tamlaması” Sorunu (Temmuz 1995, C: 1995/II, S: 523, s. 781-789 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (20.02.2009)
 2. “Girişik Cümle” Sorunu (Haziran 1995, C: 1995/I, S: 522, s. 643-648 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (20.02.2009)
 3. Dil Bilgisi: Cümle Yapılarından Bir Örnek (Şubat 1985, C: XLIX, S: 398, s. 96-98 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (23.02.2009)
 4. Dünden Bugüne Türkçe (Kalıp cümleler) (Ağustos 2007, C: XCIV, S: 668, s. 344-351 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (23.02.2009)
 5. Ata Sözü Terimi, Kaynağı ve İmlâsı (Haziran 1988, C: LV, S: 438, s. 321-328 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (03.03.2009)
 6. Bankacılık Terimleri Üzerine (Mart 1992, C: 1992/I, S: 483, s. 815-821 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (03.03.2009)

<< 1. sayfa | >> 3. sayfa | 4. sayfa |5. sayfa| 6.sayfa | 7. sayfa| 8. sayfa