ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
 
TDK YAYIN LİSTESİ

Ana Sayfa

Liste Türk Dil Kurumu'nun http://www.tdk.gov.tr/yayin.html ağ sayfasından alınmıştır.
 

YAYIN Nu.

SATIŞTAKİ YAYINLARIMIZ

(15.07.2002)

FİYATI

9.

ABDULLAH BATTAL TAYMAS: İbni-Mühennâ Lûgati. Ankara 1997. 3. bs. 105 s.

1.000.000 TL.

25. URFALI KEMAL EDİP: Urfa Ağzı (Ağız Araştırmaları Bilim ve Uygulama Kolu Yayınları: 1). Ankara 1991. 2. bs. 1475 s. 800.000 TL.
62. AHMET CAFEROĞLU: Doğu İllerimiz Ağızlarından Toplamalar (Ağız Araştırmaları Bilim ve Uygulama Kolu Yayınları: 2). Ankara 1995. XXIV+296 s. 3.000.000 TL.
82. AHMET CAFEROĞLU: Anadolu Ağızlarından Toplamalar (Ağız Araştırmaları Bilim ve Uygulama Kolu Yayınları: 3) Ankara 1994. XXIV+269 s. 3.000.000 TL.
91. AHMET CAFEROĞLU: Sivas ve Tokat İlleri Ağızlarından Toplamalar. (Ağız Araştırmaları Bilim ve Uygulama Kolu Yayınları: 4). 2. bs. Ankara 1994. XXVIII+ 276 s. 3.000.000 TL.
93. K. K. YUDAHİN: Kırgız Sözlüğü I (A-J) 4. bs. (çev.) Abdullah Battal Taymas. Ankara 1998. XV+[I]+376 s. 2.500.000 TL.
107. AHMET CAFEROĞLU: Güneydoğu İllerimiz Ağızlarından Toplamalar (Ağız Araştırmaları Bilim ve Uygulama Kolu Yayınları: 5). 2. bs. Ankara 1995. XVIII+ 318 s. 3.000.000 TL.
116. AHMET CAFEROĞLU: Kuzeydoğu İllerimiz Ağızlarından Toplamalar (Ağız Araştırmaları Bilim ve Uygulama Kolu Yayınları: 6). 2. bs. Ankara 1994. XXVI+355 s. 3.000.000 TL.
121. K. K. YUDAHİN: Kırgız Sözlüğü II (K-Z) 4. bs. (çev.) Abdullah Battal Taymas. Ankara 1998 [4] + 377 + 809 + XVII-XXIII + [2]. 2.500.000 TL.
149. TÜRK DİL KURUMU: Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 1953. 2. bs. Ankara [4]+255 s. 3.000.000 TL.
152. TÜRK DİL KURUMU: Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 1954. 2. bs. Ankara [4]+276 s. 3.000.000 TL.
159. TÜRK DİL KURUMU: Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 1955. 2. bs. Ankara [4]+163 s. 3.000.000 TL.
162. TÜRK DİL KURUMU: Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 1956. 2. bs. Ankara [4]+245 s. 3.000.000 TL.
165. TÜRK DİL KURUMU: Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 1957. 2. bs. Ankara [4]+193 s. 3.000.000 TL.
169. MUHARREM ERGİN: Dede Korkut Kitabı I. 3. bs. Ankara 1994. 522 s. Baskıda
174. TÜRK DİL KURUMU: Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 1958. 2. bs. Ankara [4]+341 s. 3.000.000 TL.
180. TÜRK DİL KURUMU: Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 1959. 2. bs. Ankara [4]+418 s. 3.000.000 TL.
183. TÜRK DİL KURUMU: Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 1960. 2. bs. Ankara [4]+398 s. 3.000.000 TL.
188. TÜRK DİL KURUMU: Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 1961. 2. bs. Ankara [4]+368 s. 3.000.000 TL.
211/I. Derleme Sözlüğü I (A). 2. bs. Ankara 1993. LV+444 s. 3.000.000 TL.
211/II. Derleme Sözlüğü II (B). 2. bs. Ankara 1993. VIII+445+835 s. 3.000.000 TL.
211/III. Derleme Sözlüğü III (C-Ç). 2. bs. Ankara 1993. VIII+837+1310 s. 3.000.000 TL.
211/IV. Derleme Sözlüğü IV (D). 2. bs. Ankara 1993. VI+1311-1648 s. 3.000.000 TL.
211/V. Derleme Sözlüğü V (E-F). 2.bs. Ankara 1993. VIII+1649+1880 s. 3.000.000 TL.
211/VI. Derleme Sözlüğü VI (G). 2. bs. Ankara 1993. 8+1881-2244 s. 3.000.000 TL.
211/VII. Derleme Sözlüğü VII (H-İ). 2. bs. Ankara 1993. [7]+2245-2576 s. 3.000.000 TL.
211/VIII. Derleme Sözlüğü VIII (K). 2. bs. Ankara 1993. 2578-3056 s. 3.000.000 TL.
211/IX. Derleme Sözlüğü IX (L-R). 2. bs. Ankara 1993.[8]+3057-3506 s. 3.000.000 TL.
211/X. Derleme Sözlüğü X (S-T). 2. bs. Ankara 1993. [8]+3507-4018 s. 3.000.000 TL.
211/XI. Derleme Sözlüğü XI (U-Z). 2. bs. Ankara 1993.[8]+4019-4402 s. 3.000.000 TL.
211/XII. Derleme Sözlüğü XII (Ek-I). 2. bs. Ankara 1993. 4403-4842 s. 3.000.000 TL.
212/I. Tarama Sözlüğü I (A-B). 3. bs. Ankara 1996. XCI+746 s. 3.000.000 TL.
212/II. Tarama Sözlüğü II (C-D). 2. bs. Ankara 1996. LXXII+747-1381 s. 3.000.000 TL.
212/III. Tarama Sözlüğü III (E-İ). 2. bs. Ankara 1996. LXXII+1383-2142 s. 3.000.000 TL.
212/IV. Tarama Sözlüğü IV (K-N). 2. bs. Ankara 1996. LXVIII+2147-2902 s. 3.000.000 TL.
212/V. Tarama Sözlüğü V (O-T). 2. bs. Ankara 1996. LXXII+2903-3877 s. 3.000.000 TL.
212/VI. Tarama Sözlüğü VI (U-Z). 2. bs. Ankara 1996. LXXII+3879-4814 s. 3.000.000 TL.
212/VII. Tarama Sözlüğü VII (Ekler) 2. bs. Ankara 1996. LXXII+296 s. 2.500.000 TL.
212/VIII. Tarama Sözlüğü VIII (Dizin) 2. bs. Ankara 1996. VIII+419 s. 2.500.000 TL.
217. TÜRK DİL KURUMU: Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 1962. 2. bs. Ankara [4]+277 s. 3.000.000 TL.
219. MUHARREM ERGİN: Dede Korkut Kitabı II. 3. bs. Ankara 1997. XIII+483 s. 2.500.000 TL.
234. TÜRK DİL KURUMU: Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 1963. 2. bs. Ankara 1988.[4]+305 s. 3.000.000 TL.
240. TÜRK DİL KURUMU: Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 1964. 2. bs. Ankara 1988.[4]+171 s. 3.000.000 TL.
246. TÜRK DİL KURUMU: Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 1965. 2. bs. Ankara 1989.[4]+189 s. 3.000.000 TL.
250. SEVİM GÜRAY: Ahmet Vefik Paşa. 2. bs. Ankara 1991. 164 s. 1.000.000 TL.
255. TÜRK DİL KURUMU: Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 1966. 2. bs. Ankara 1989. [4]+297 s. 3.000.000 TL.
266. TÜRK DİL KURUMU: Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 1967. 2. bs. Ankara 1989. III+212 s. 3.000.000 TL.
279. TÜRK DİL KURUMU: Bölge Ağızlarında Atasözleri ve Deyimler I. 2. bs. Ankara 1996. 175 s. 2.000.000 TL.
286. TÜRK DİL KURUMU: Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 1968. 2. bs. Ankara 1989. III+219 s. 3.000.000 TL.
302. TÜRK DİL KURUMU: Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 1969. 2. bs. Ankara 1989. III+292 s. 3.000.000 TL.
319. TÜRK DİL KURUMU: Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 1970. 2. bs. Ankara 1989. [4]+277 s. 3.000.000 TL.
331. TÜRK DİL KURUMU: Bölge Ağızlarında Atasözleri ve Deyimler II (Ağız Araştırmaları Bilim ve Uygulama Kolu Yayınları: 8). 2. bs. Ankara 1996. 406 s. 2.000.000 TL.
333. ATATÜRK: Geometri. 3. bs. Ankara 1981. 1.500.000 TL.
338. TÜRK DİL KURUMU: Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 1971. 2. bs. Ankara 1989. [4]+272 s. 3.000.000 TL.
340. A. DİLÂÇAR: Kutadgu Bilig İncelemesi. 900. Yıldönümü Dolayısıyla. 3. bs. Ankara 1995. 208 s. 2.500.000 TL.
344. MEHMET ALİ AĞAKAY: Atatürk' ’ten 20 Anı. 5. bs. Ankara 1990. 40 s. 800.000 TL.
348. AHMET BAYAZ: Türk Dili Dizin I. Cilt I-X, Sayı 1-120. Ekim 1951-Eylül 1961. Ankara 1972. 182 s. 600.000 TL.
371. TÜRK DİL KURUMU: Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 1972. 2. bs. Ankara 1973 [4]+281 s. 3.000.000 TL.
384. M. ŞAKİR ÜLKÜTAŞIR: Atatürk ve Harf Devrimi. 2. bs. Ankara 2000. 141 s. 1.500.000 TL.
392. AHMET BAYAZ-İSMET BAYDUR: Türk Dili Dizin II. Cilt XI-XXIV, Sayı 121-240. Ekim 1961-Eylül 1971. Ankara 1974. 192 s. 600.000 TL.
413. TÜRK DİL KURUMU: Bilimsel Bildiriler 1972. Ankara 1975. 575 s. 2.500.000 TL.
419. SELAHÂTTİN OLCAY-A. BİCAN ERCİLASUN-ENSAR ASLAN: Arpaçay Köylerinden Derlemeler (Ağız Araştırmaları Bilim ve Uygulama Kolu Yayınları: 9). 3. bs. Ankara 1988. 398 s. 2.500.000 TL.
439. DOĞAN AKSAN: Her Yönüyle Dil. 6. bs. Ankara 2000. 244 s. Baskıda
445. SEMİH TEZCAN: Azerbaycan Halk Yazını Örnekleri 2. bs Ankara 1994. XIV+554 s. 3.000.000 TL.
450. HÜSEYİN DALLI: Kuzeydoğu Bulgaristan Türk Ağızları Üzerine Araştırmalar (Ağız Araştırmaları Bilim ve Uygulama Kolu Yayınları: 10). 2. bs. Ankara 1991. 201 s. 1.500.000 TL.
458. REŞİT RAHMETİ ARAT: Kutadgu Bilig I (Metin). (ciltli) 4. bs Ankara 1999. LIX+656 s. 4.000.000TL.
484. SAMİ NABİ ÖZERDİM: Açıklamalı Söylev Sözlüğü (Doğumunun 100. Yılında Atatürk'e Armağan). Ankara 1981. 109 s. 1.000.000 TL.
490. KAYA TÜRKAY: A. Dilâçar. Ankara 1982. 266 s. 600.000 TL.
495. İSMAİL ULÇUGÜR: Agâh Sırrı Levend. Ankara 1982. 304 s. 1.000.000 TL.
496. EMİN ÖZDEMİR: Mustafa Nihat Özön. Ankara 1982. 156 s. 1.000.000 TL.
498. AHMET BAYAZ-İSMET BAYDUR: Türk Dili Dizin III. Ankara 1982. 242 s. 600.000 TL.
499. AYFER ÇAM: Tahir Nejat Gencan. Ankara 1982. 95 s. 600.000 TL.
500. ÖMER bin MEZİD: Mecmû'atü'n-Neza'ir (Metin-Dizin-Tıpkıbasım). (hzl.) Mustafa Canpolat. Ankara 1995. 370+552 s.+tıpkıbasım. 4.000.000 TL.
501. NEŞE ATABAY: Mehmet Ali Ağakay. Ankara 1982. 124 s. 600.000 TL.
503. CEM DİLÇİN (dzl.): Yeni Tarama Sözlüğü. Ankara 1983. XI+483 s. 4.000.000 TL.
504. AHMEDÎ: İskender-nâme (İnceleme-tıpkıbasım). (icl.) Dr. İsmail Ünver. Ankara 1983. VII+52 s.+75 tıpkıbasım. 2.500.000 TL.
513. SEVGİ ÖZEL: Besim Atalay. Ankara 1983. 104 s. 600.000 TL.
517. CEM DİLÇİN: Örneklerle Türk Şiir Bilgisi. 4. bs. Ankara 2000. XIV+ 531 s. Baskıda
518/I. SEMİH TEZCAN-HAMZA ZÜLFİKAR (yyl.): Nehcü'l-FeradIs Cennetlerin Açık Yolu I-II (Metin). Çeviriyazı: János Eckmann. Ankara 1995. XI+312+444 s.+tıpkıbasım. 2.500.000 TL.
518/II. AYSU ATA: Nehcü’l-FeradIs Cennetlerin Açık Yolu III (Dizin-Sözlük). Ankara 1998. XLIII+538s. 3.500.000 TL.
519. HASAN EREN-HAMZA ZÜLFİKAR (hzl.): Anayasa Sözlüğü. Ankara 1985. 246 s. 600.000 TL.
521. KÂŞGARLI MAHMUT: Divanü Lûgat-it Türk Tercümesi I. (çev.) Besim Atalay. 4. bs. Ankara 1998. 530 s. ciltli. 2.500.000 TL.
522. KÂŞGARLI MAHMUT: Divanü Lûgat-it Türk Tercümesi II. (çev.) Besim Atalay. 4. bs. Ankara 1998. 366 s. 2.500.000 TL.
523. KÂŞGARLI MAHMUT: Divanü Lûgat-it Türk Tercümesi III. (çev.) Besim Atalay. 4. bs. Ankara 1999. 452 s. 2.500.000 TL.
524. KÂŞGARLI MAHMUT: Divanü Lûgat-it Türk Dizin: "Endeks" IV (çev.) Besim Atalay. 4. bs. Ankara 1999. XL+885 s. 4.500.000 TL.
525. TÜRK DİL KURUMU: İmlâ Kılavuzu. Ankara 2000. XIV+481s. (ciltli)

TÜRK DİL KURUMU: İmlâ Kılavuzu. Ankara 2000. XIV+481s. (ciltsiz)

6.000.000 TL.

4.000.000 TL.

526. TÜRK DİL KURUMU: Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 1982-1983. Ankara 1986. 288 s. 3.000.000 TL.
527. L. LIGETI: Bilinmeyen İç Asya. (Macarcadan çev.) Sadrettin Karatay. Ankara 1986. 361 s. 2.500.000 TL.
528. TAHSİN BANGUOĞLU: Türkçenin Grameri. 5. bs. Ankara 2000. 628 s. Baskıda
529. HÜSEYİN NAMIK ORKUN: Eski Türk Yazıtları. 3. bs. Ankara 1994. 962 s. 3.000.000 TL.
532a. A. VON GABAIN: Eski Türkçenin Grameri. (çev.) Mehmet Akalın. 3. bs. Ankara 2000. XXIII+313 s. Baskıda
533. TÜRK DİL KURUMU: Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 1984. Ankara 1987. 352 s. 3.000.000 TL.
534. İSMAİL PARLATIR: Tevfik Fikret Dil ve Edebiyat Yazıları (Yeni Türk Edebiyatı Kaynak Metinleri Dizisi: 3.1.). 3. bs. Ankara 2000. XXVII+ 431 s. 5.000.000 TL.
535. NURİ YÜCE: Mukaddimetü’l-Edeb. 2. bs. Ankara 1993. VI+227 s. 2.500.000 TL.
536. TUNCER GÜLENSOY: Kütahya Yöresi ve Ağızları (Ağız Araştırmaları Bilim ve Uygulama Kolu Yayınları: 11). Ankara 1988. XXX +257 s. 2.500.000 TL.
538. TÜRK DİL KURUMU: Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 1985. Ankara 1989. 256 s. 3.000.000 TL.
539. TÜRK DİL KURUMU: Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 1986. Ankara 1988. XIV+99 s. 3.000.000 TL.
542. ÖMER BEDRETTİN UŞAKLI: Bütün Eserleri. (hzl.) İnci Enginün. Ankara 1988. XVI+192 s. 2.000.000 TL.
543. HALİL ERSOYLU: Cem Sultan’ın Türkçe Divânı. Ankara 1989. XIII+ 356 s. 2.000.000 TL.
544. ALİ FEHMİ KARAMANLIOĞLU: Gülistan Tercümesi. Ankara 1989. LXXXIII+408+187 s.+tıpkıbasım. 3.000.000 TL.
545. TÜRK DİL KURUMU: Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 1987. Ankara 1992. 406 s. 3.000.000 TL.
546. YAŞAR ÖNEN-CEMİL ZİYA ŞANBEY: Almanca-Türkçe Sözlük I (A-N). Ankara 1993. XVIII+733 s. Almanca Türkçe Sözlük II (O-Z). Ankara 1993. V+648 s. 8.000.000 TL.
547. TÜRK DİL KURUMU: Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 1988. Ankara 1994. 177 s. 3.000.000 TL.
548. ZEKİ ÖMER DEFNE: Dede Korkut Hikâyeleri Üzerinde Edebî Sanatlar Bakımından Bir Araştırma. Ankara 1988. XVI+122 s. 1.500.000 TL.
549. TÜRK DİL KURUMU: Türkçe Sözlük (I-II) (ciltli). 20.000.000 TL.
550. AYDIN OY: Şiir Dünyasında Atatürk. Ankara 1989. 198 s. 2.000.000 TL.
551. CAHİT SITKI TARANCI: Evime ve Nihal'e Mektuplar. (hzl.) İnci Enginün. Ankara 1989. 96 s. 2.000.000 TL.
552. AHMET TEMİR: Türkoloji Tarihinde Wilhelm Radloff. Hayatı-İlmî Hüviyeti-Eserleri. Ankara 1991 XVI+191 s. 2.000.000 TL.
553. TÜRK DİL KURUMU: Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 1989. Ankara 1994. 393 s. 3.000.000 TL.
554. TÜRK DİL KURUMU: Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 1990. Ankara 1994. 233 s. 3.000.000 TL.
555. RECEP TOPARLI: İrşâdü'l-Mülûk ve’s-Selâtîn. Ankara 1992. XIII+627 s. 3.000.000 TL.
556. MÜNİR ERTEN: Diyarbakır Ağzı (Ağız Araştırmaları Bilim ve Uygulama Kolu Yayınları: 12). Ankara 1994. XXIII+175 s. 2.500.000 TL.
557. MEHMET KİREMİT: Mir’âtü’l-Memâlik (İnceleme-Metin-İndeks). Ankara 1999. 550 s.+tıpkıbasım. 3.500.000 TL.
558. HASAN EREN-MERTOL TULUM Dil Tartışmalarında Gerçekler (1). Ankara 1990. 85 s. 500.000 TL.
559. ZAFER ÖNLER: Müntahab-ı Şifâ I (Giriş-Metin). Ankara 1990. VII+ 223 s. 2.500.000 TL.
561. OSMAN NEDİM TUNA: Sümer ve Türk Dillerinin Târihî İlgisi ile Türk Dili’nin Yaşı Meselesi. 2. bs. Ankara 1997. IV+57 s. 1.000.000 TL.
562. MANYASLI MAHMUT: Gülistan Tercümesi (çev.). Doç.Dr. Mustafa Özkan. Ankara 1993. XV+ 479 s. 3.000.000 TL.
564. ZSUZSA KAKUK: Kırım Tatar Şarkıları. Ankara 1993. 208 s. 2.000.000 TL.
565. MUKÎM SAĞIR: Erzincan ve Yöresi Ağızları (İnceleme-Metinler-Sözlük) (Ağız Araştırmaları Bilim ve Uygulama Kolu Yayınları: 13). Ankara 1995. XIII+435 s. 3.000.000 TL.
566. WANG YUAN-XİN: Çin’deki Türk Diyalektleri Araştırmaları Tarihi (Ağız Araştırmaları Bilim ve Uygulama Kolu Yayınları: 14). Ankara 1994. XIV+134 s. 2.000.000 TL.
567/I. HÜSEYİN AYAN: Nesîmî, Hayatı, Edebî Kişiliği, Eserleri ve Türkçe Divanının Tenkidli Metni . Ankara 2002. IX+443 s. Baskıda.
567/II. HÜSEYİN AYAN: Nesîmî, Hayatı, Edebî Kişiliği, Eserleri ve Türkçe Divanının Tenkidli Metni . Ankara 2002. IV+474 s. Baskıda.
568. KEMAL ERASLAN: Alî Şîr Nevâyî: Mîzânu’l-Evzân (Alî Şîr Nevâyî Külliyatı: 14). Ankara 1993 XVII+198 s. 3.000.000 TL.
569. HAMZA ZÜLFİKAR: Terim Sorunları ve Terim Yapma Yolları. Ankara 1991. X+213 s. 1.000.000 TL.
570. CİHAN OKUYUCU: Cinânî. Ankara 1994. XXXVII+770 s. 2.500.000 TL.
571. A. TURAN OFLAZOĞLU: Topkapı. Ankara 1992. 296 s. 2.000.000 TL.
572. TUNCER GÜLENSOY - AHMET BURAN: Elazığ Yöresi Ağızlarından Derlemeler I. Ankara 1994. 239 s. 1.500.000 TL.
573. NECMETTİN HACIEMİNOĞLU: Kutb’un Husrev’ü Şirin'i ve Dil Hususiyetleri. Ankara 2000. XII+ 477 s. 6.000.000 TL.
574. ZEYNEP KORKMAZ: Atatürk ve Türk Dili Belgeler. Ankara 1992. XXII+567 s. 2.500.000 TL.
575. ZEYNEP KORKMAZ: Gramer Terimleri Sözlüğü. Baskıda.
577. GÖNÜL ALPAY-TEKİN: Alî Şîr Nevâyî: Ferhâd ü Şîrîn (Alî Şîr Nevâyî Külliyatı: 7). Ankara 1994. 515 s. 3.000.000 TL.
578. TURHAN BAYTOP: Türkçe Bitki Adları Sözlüğü. 2. bs. Ankara 1997. 512 s. 5.000.000 TL.
580. SELÂHATTİN OLCAY: Doğu Trakya Yerli Ağzı (İnceleme-Derleme-Dizin) (Ağız Araştırmaları Bilim ve Uygulama Kolu Yayınları: 15). Ankara 1995. 92 s. 2.000.000 TL.
581. SELÂHATTİN OLCAY: Erzurum Ağzı (İnceleme-Derleme-Sözlük) (Ağız Araştırmaları Bilim ve Uygulama Kolu Yayınları: 16). Ankara 1995. 130 s. 1.500.000 TL.
582. ZEYNEP KORKMAZ: Nevşehir ve Yöresi Ağızları (Ağız Araştırmaları Bilim ve Uygulama Kolu Yayınları: 17). Ankara 1994. XVI+ 230 s. 2.000.000 TL.
583. ZEYNEP KORKMAZ: Güney-Batı Anadolu Ağızları (Ağız Araştırmaları Bilim ve Uygulama Kolu Yayınları: 18). Ankara 1994. XXX VII+130 s. 2.000.000 TL.
584. ZEYNEP KORKMAZ: Bartın ve Yöresi Ağızları (Ağız Araştırmaları Bilim ve Uygulama Kolu Yayınları: 19). Ankara 1994. 63 s. 1.500.000 TL.
585. AHMET CAFEROĞLU: Orta Anadolu Ağızlarından Derlemeler (Ağız Araştırmaları Bilim ve Uygulama Kolu Yayınları: 20). 2. bs. Ankara 1995. XII+264 s. 3.000.000 TL.
586. AHMET CAFEROĞLU: Anadolu Dialektolojisi Üzerine Malzeme I (Ağız Araştırmaları Bilim ve Uygulama Kolu Yayınları: 21). Ankara 1994. XIII+216 s. 3.000.000 TL.
587. AHMET CAFEROĞLU: Anadolu Dialektolojisi Üzerine Malzeme II (Ağız Araştırmaları Bilim ve Uygulama Kolu Yayınları: 22). Ankara 1994. VI+171 s. 3.000.000 TL.
588. EFRASİYAP GEMALMAZ: Erzurum İli Ağızları I (Ağız Araştırmaları Bilim ve Uygulama Kolu Yayınları: 23). Ankara 1995. XX IV+410 s. 2.000.000 TL.
589. EFRASİYAP GEMALMAZ. Erzurum İli Ağızları II (Ağız Araştırmaları Bilim ve Uygulama Kolu Yayınları: 23). Ankara 1995. 247 s. 2.000.000 TL.
590. EFRASİYAP GEMALMAZ: Erzurum İli Ağızları III (Ağız Araştırmaları Bilim ve Uygulama Kolu Yayınları: 23). Ankara 1995. 381 s. 2.000.000 TL.
591. AHMET CAFEROĞLU: Anadolu İlleri Ağızlarından Derlemeler. (Ağız Araştırmaları Bilim ve Uygulama Kolu Yayınları: 24). 2. bs. Ankara 1995. XXIII+288 s. 3.000.000 TL.
592. MUZAFFER AKKUŞ: Kitab-ı Gunya. Ankara 1995. 934+171 s.+tıpkıbasım. 5.000.000 TL
594. M. FATİH KİRİŞÇİOĞLU: Saha (Yakut) Türkçesi Grameri. 2 bs. Ankara 1999. 190 s. 1.500.000 TL.
  TÜRK DİL KURUMU: Türk Şiiri Özel Sayısı I (Eski Türk Şiiri) Sayı 409-Ocak 1986. 157 s. 3.000.000 TL.
  TÜRK DİL KURUMU: Türk Şiiri Özel Sayısı II (Divan Şiiri) Sayı 415-416-417-Temmuz-Ağustos-Eylül. 1986 bs. 718 s. 6.000.000 TL.
  TÜRK DİL KURUMU: Türk Şiiri Özel Sayısı III (Halk Şiiri). Sayı 445-450-Ocak-Haziran. 1989 bs. 453 s. 4.000.000 TL.
  TÜRK DİL KURUMU: Türk Şiiri Özel Sayısı IV (Çağdaş Türk Şiiri). Sayı 481-482-Ocak-Şubat. 1992 bs. 784 s. 3.500.000 TL.
  TÜRK DİL KURUMU: Türk Şiiri Özel Sayısı V (Türkiye Dışı Çağdaş Türk Şiiri) Sayı 531-Mart 1996. 703 s. 2.000.000 TL.
  TÜRK DİL KURUMU: Dil Öğretimi Özel Sayısı. Sayı 379-380-Temmuz-Ağustos 1983 bs. 268 s. 4.000.000 TL.
  TÜRK DİL KURUMU: Türk Kısa Oyunları Özel Sayısı. Sayı 214-Temmuz 1969 bs. 322 s. 4.000.000 TL.
  TÜRK DİL KURUMU: Yazın Akımları Özel Sayısı. Sayı 349-Ocak. Ankara 2000. 6.000.000 TL.
  TÜRK DİL KURUMU: Türk Romanında Kurtuluş Savaşı Özel Sayısı. Sayı 298-Temmuz. 1976 bs. 303 s. 4.000.000 TL.
  TÜRK DİL KURUMU: Çeviri Sorunları Özel Sayısı. Sayı 322-Temmuz. 1978 bs. 268 s. 4.000.000 TL.
  TÜRK DİL KURUMU: Gezi Özel Sayısı. Sayı 258-Mart 1973 bs. 287 s. 4.500.000 TL.
  TÜRK DİL KURUMU: Söylev Özel Sayısı (Okunuşunun 50. Yılında). Sayı 314-Kasım 1977 bs. 300 s. 4.000.000 TL.
  TÜRK DİL KURUMU: 50. Yıl Özel Sayısı. Sayı 598. 1.000.000 TL.
  TÜRK DİL KURUMU: 600. Özel Sayı. Sayı 600. 2.000.000 TL.
596. BELGİN AKSU-CANAN SELVİ: Türk Dili Dergisi Dizin IV, Ankara 1994. 159 s. 600.000 TL.
597. LEYLÂ KARAHAN: Kıssa-i Yûsuf. Ankara 1994. 431 s. Baskıda.
598. ZEYNEP KORKMAZ: Türkçede Eklerin Kullanılış Şekilleri ve Ek Kalıplaşması Olayları. Ankara 2000. X+92 s. 1.600.000 TL.
600. TÜRK DİL KURUMU: "Türk Gramerinin Sorunları" Toplantısı. (22-23 Ekim 1993). Ankara 1995. VIII+109 s. 600.000 TL.
601. SABAHATTİN KÜÇÜK: Bâkî Dîvânı. Ankara 1994. XVI+472 s. 4.000.000 TL.
602. İSMET CEMİLOĞLU: Kısas-ı Enbiyâ. Ankara 2000. XXI+271 s.+tıpkıbasım. 4.600.000 TL.
603. TÜRK DİL KURUMU: Okul Sözlüğü (Sözlük Bilim ve Uygulama Kolu Yayınları, Türkçe Sözlükler Dizisi: 2 Türkiye Türkçesi Sözlükleri Projesi: 6) Ankara 2000. XIV+1124 s.(ciltli). 8.000.000 TL.
604. TÜRK DİL KURUMU : Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 1991. Ankara 1994. 167 s. 3.000.000 TL.
605. E. DENİSON ROSS: Kuş İsimlerinin Doğu Türkçesi, Mançuca ve Çince Sözlüğü. (çev.) Prof. Dr. Emine Gürsoy-Naskali. Ankara 1994. XIX+129 s. 2.000.000 TL.
606. YUSUF ZİYA ÖKSÜZ: Türkçenin Sadeleşme Tarihi. Genç Kalemler ve Yeni Lisan Hareketi (Gramer Bilim ve Uygulama Kolu Yayınları: 13). Ankara 1995. XV+240 s. 2.000.000 TL.
607. CEVAL KAYA: Uygurca Altun Yaruk. Ankara 1994. 911 s. 4.000.000 TL.
608. KEMAL ERASLAN: Nesâyimü'l-Mahabbe min Şemâyimi'l-Fütüvve (Alî Şîr Nevâyî Külliyatı: 12). Ankara 1996. LIV+493 s. 3.000.000 TL.
609. K. GRÖNBECH: Türkçenin Yapısı (çev.) Mehmet Akalın. 2 bs. Ankara 2000. 148 s. 600.000 TL.
610. MAZHAR BOYLA-YILMAZ CAN KÜYER: Nükleer Enerji Terimleri Sözlüğü. Ankara 1995. 118 s. 1.000.000 TL.
611. NECAT BİRİNCİ-MEHMET KAPLAN: Atatürk Şiirleri. Ankara 2000. XIX+490 s. 3.600.000 TL.
612. TÜRK DİL KURUMU: Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 1992. Ankara 1995. 224 s. 3.000.000 TL.
613. TÜRK DİL KURUMU: Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 1993. Ankara 1995. 192 s. 3.000.000 TL.
614. YAKUP KARASOY: Şiban Han Dîvânı (İnceleme-Metin-Dizin-Tıpkıbasım). Ankara 1998. VIII+694+194 s.+ tıpkıbasım. 4.500.000 TL.
615. EMİR NECİPOVİÇ NECİP: Yeni Uygur Türkçesi Sözlüğü. (çev.) İklil Kurban. Ankara 1995. 480 s. 2.500.000 TL.
616. MUSA DUMAN: Evliya Çelebi Seyahatnamesine Göre 17. Yüzyılda Ses Değişmeleri. Ankara 1995. XXIII+336 s. 2.500.000 TL.
617. WALTER PORZIG: Dil Denen Mucize (çev.). Prof. Dr. Vural Ülkü. Ankara 1995. 276 s. Baskıda
618. TUNCER GÜLENSOY: Türkçe Yer Adları Kılavuzu. Ankara 1995. 103 s. 1.500.000 TL.
619. PAUL PELLIOT: Uygur Yazısıyla Yazılmış Uğuz Han Destanı Üzerine. (çev.) Vedat Köken. Ankara 1995. 103 s. 2.000.000 TL.
620. JEAN DENY: Türk Dili Gramerinin Temel Kuralları (Türkiye Türkçesi). (çev.) Oytun Şahin. Ankara 2000. 164 s. 2.200.000 TL.
621. YURİY VASİLYEV: Türkçe-Sahaca (Yakutça) Sözlük. Ankara 1995. 312 s. 2.000.000 TL.
622. HAYATİ DEVELİ: Evliya Çelebi Seyahatnamesine Göre 17. Yüzyıl Osmanlı Türkçesinde Ses Benzeşmeleri ve Uyumlar (Gramer Bilim ve Uygulama Kolu Yayınları: 15). Ankara 1995. 249 s. 2.500.000 TL.
623. NACİYE YILDIZ: Manas Destanı (W. Radloff) ve Kırgız Kültürü İle İlgili Tespit ve Tahliller. Ankara 1995. XI+956 s. 2.000.000 TL.
624. FİKRET TÜRKMEN (hzl.): Manas Destanı Üzerinde İncelemeler (Çeviriler-I). Ankara 1995. 301 s. 2.000.000 TL.
625. EMİNE GÜRSOY-NASKALİ(hzl.) : Bozkırdan Bağımsızlığa Manas. Ankara 1995. 294 s. 2.000.000 TL.
626. ALÎ-ŞÎR NEVÂYÎ: Lisânü't-Tayr (Alî Şîr Nevâyî Külliyatı: 19). (hzl.) Prof. Dr. Mustafa Canpolat. Ankara 1995. 279 s. 2.500.000 TL.
627/1. TOMRİS TUNÇ: Derleme Sözlüğü ve Kavramlar Dizini I (Ağız Araştırmaları Bilim ve Uygulama Kolu Yayınları: 25). Ankara 1995. 985s. 2.000.000 TL.
627/2. TOMRİS TUNÇ: Derleme Sözlüğü ve Kavramlar Dizini II (Ağız Araştırmaları Bilim ve Uygulama Kolu Yayınları: 25). Ankara 1995. 991 s. 2.000.000 TL.
627/3. TOMRİS TUNÇ: Derleme Sözlüğü ve Kavramlar Dizini III (Ağız Araştırmaları Bilim ve Uygulama Kolu Yayınları: 25). Ankara 1994. 2.000.000 TL.
628. HAMZA ZÜLFİKAR: Türkçede Ses Yansımalı Kelimeler. Ankara 1996. VIII+700 s. 3.000.000 TL.
629a. ZEYNEP KORKMAZ: Türk Dili Üzerine Araştırmalar. Birinci Cilt (Gramer Bilim ve Uygulama Kolu Yayınları:17). Ankara 1995.XIII+ 959 s. 3.500.000 TL.
629b. ZEYNEP KORKMAZ: Türk Dili Üzerine Araştırmalar. İkinci Cilt (Gramer Bilim ve Uygulama Kolu Yayınları: 17). Ankara 1995. 476 s. 2.000.000 TL.
630. LEYLÂ KARAHAN: Anadolu Ağızlarının Sınıflandırılması (Ağız Araştırmaları Bilim ve Uygulama Kolu Yayınları: 26). Ankara 1996. XVII+203 s. +haritalar. 2.500.000 TL.
632. TÜRK DİL KURUMU: Uluslar Arası Türk Dili Kongresi 1992 (26 Eylül-1 Ekim 1992). Ankara 1996. XXIV+696 s. 2.500.000 TL.
633. TÜRK DİL KURUMU: Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 1994. Ankara 1996. 318 s. 3.000.000 TL.
634. TÜRK DİL KURUMU: Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 1995. Ankara 1997. 492 s. 3.000.000 TL.
635. JÁNOS ECKMANN: Harezm, Kıpçak ve Çağatay Türkçesi Üzerine Araştırmalar. (hzl.) Doç. Dr. Osman Fikri Sertkaya. Ankara 1996. XVIII+438 s. 3.000.000 TL.
637. YURİY VASİLYEV-M. FATİH KİRİŞÇİOĞLU-GÜLSÜM KİLLİ: Saha (Yakut) Halk Edebiyatı Örnekleri. Ankara 1996. 174 s. 2.000.000 TL.
639. HALİL ERSOYLU: Kız Destanı. Ankara 1996. 206 s.+tıpkıbasım. 2.000.000 TL.
640. TÜRK DİL KURUMU: Güzel Yazılar Dizisi I. Oğuzdan Bugüne. Ankara 1996. 346 s. 3.000.000 TL.
641. TÜRK DİL KURUMU: Güzel Yazılar Dizisi II. Hikâyeler I. Ankara 2000. 340 s. 3.000.000 TL.
642. TÜRK DİL KURUMU: Güzel Yazılar Dizisi III. Hikâyeler II. Ankara 2000. 314 s. 3.000.000 TL.
643. TÜRK DİL KURUMU: Güzel Yazılar Dizisi IV. Kısa Oyunlar. Ankara 1996. 304 s. 3.000.000 TL.
644. TÜRK DİL KURUMU: Güzel Yazılar Dizisi VIII. Şiirler. Ankara 1997. 299 s. 3.000.000 TL.
645. TÜRK DİL KURUMU: Güzel Yazılar Dizisi IX. Romanlar. Ankara 1999. 407 s. 3.000.000 TL.
646. TÜRK DİL KURUMU: Güzel Yazılar Dizisi V. Gezi ve Hatıralar. Ankara 1997. 310 s. 3.000.000 TL.
647. TÜRK DİL KURUMU: Güzel Yazılar Dizisi VI. Mektuplar. Ankara 1997. 242 s. 3.000.000 TL.
648. TÜRK DİL KURUMU: Güzel Yazılar Dizisi VII. Röportajlar. Ankara 1997. 346 s. 3.000.000 TL.
649. TÜRK DİL KURUMU: Güzel Yazılar Dizisi X. Denemeler. Ankara 1999. 376 s. 3.000.000 TL.
640-649. TÜRK DİL KURUMU: Güzel Yazılar Dizisi. Ciltli Takım. 30.000.000 TL.
650. TÜRK DİL KURUMU: Genç Kalemler Dergisi (Yeni Türk Edebiyatı Kaynak Metinleri Dizisi: 1). (hzl.) Prof. Dr. İsmail Parlatır-Yard. Doç. Dr. Nurullah Çetin. Ankara 1999. XVII+577 s. 5.600.000 TL.
651. JULİUS KROHN-KAARLE KROH N: Halk Bilimi Yöntemi. (çev.) Günsel İçöz. (hzl.) Prof. Dr. Fikret Türkmen. Ankara 1996. 134 s. 2.000.000 TL.
652. ELÖVSET ZAKİROĞLU ABDULLAYEV: Türk Dillerinin Tarihsel Gelişme Sorunları. Ankara 1996. 176 s. 2.500.000 TL.
653. W. BANG: Köktürkçeden Osmanlıcaya. (çev.) Yard. Doç. Dr. Tahsin Aktaş. Ankara 1996. 80 s. 2.500.000 TL.
654. TAHİR KAHRAMAN: Çağdaş Türkiye Türkçesindeki Fiillerin Durum Ekli Tamlayıcıları (Gramer Bilim ve Uygulama Kolu Yayınları: 16). Ankara 1996. VII+422 s. 2.500.000 TL.
655. TÜRK DİL KURUMU: Uluslar Arası Türk Dili Kongresi 1988 (26 Eylül-3 Ekim 1988). Ankara 1996. XVII+488 s. 3.000.000 TL.
656. ALİ-ŞÎR NEVÂYÎ: Muhâkemetü'l-Lugateyn (Alî Şîr Nevâyî Külliyatı: 8). (hzl.) F. Sema Barutçu-Özönder. Ankara 1996. 244 s. +tıpkıbasım. 2.500.000 TL.
657. NEVZAT ÖZKAN: Gagavuz Türkçesi Grameri (Gramer Bilim ve Uygulama Kolu Yayınları: 18). Ankara 1996. XVIII+349 s. 2.500.000 TL.
658. A. MELEK ÖZYETGİN: Altın Ordu, Kırım ve Kazan Sahasına Ait Yarlık ve Bitiklerin Dil ve Üslûp İncelemesi (Gramer Bilim ve Uygulama Kolu Yayınları: 19). Ankara 1996. 248+50 s.+tıpkıbasım. 2.500.000 TL.
659. ALÎ-ŞÎR NEVÂYÎ: Leylî vü Mecnûn (Alî Şîr Nevâyî Külliyatı: 9). (hzl.) Ülkü Çelik. Ankara 1996. 384 s. 2.500.000 TL.
660. AHMET BURAN: Anadolu Ağızlarında İsim Çekim (Hâl) Ekleri. (Ağız Araştırmaları Bilim ve Uygulama Kolu Yayınları: 13). Ankara 1996. XVII+326 s. 2.000.000 TL.
661. TÜRK DİL KURUMU: Azarbaycan Dialektoloji Lüğati (Cilt-I) (A-L). Ankara 1999. XII+374 s. 2.500.000 TL.
662. ZEYNEP KORKMAZ: Atatürk ve Türk Dili Belgeler II. Ankara 1997. 831 s. 2.500.000 TL.
663. AZMİ BİLGİN: Nazmü'l-Hilâfiyyat Tercümesi. Ankara 1996. 632+305 s. tıpkıbasım. 3.000.000 TL.
664. HİDAYET KEMAL BAYATLI: Irak Türkmen Türkçesi. Ankara 1996. XX+410 s. 2.000.000 TL.
665. HASİBE MAZIOĞLU: Fuzûlî Üzerine Makaleler. Ankara 1997. 264 s. 2.000.000 TL.
666. SADETTİN ÖZÇELİK: Urfa Merkez Ağzı (Ağız Araştırmaları Bilim ve Uygulama Kolu Yayınları: 28). Ankara 1997. XIX+271s. 2.500.000 TL.
667. EMİNE GÜRSOY-NASKALİ:Türk Dünyası Gramer Terimleri Kılavuzu. Ankara 1997. 190 s. 2.500.000 TL.
668. FATMA ÖZKAN: Osmaniye-Tatar Ağzı (Ağız Araştırmaları Bilim ve Uygulama Kolu Yayınları: 29). Ankara 1997. VIII+152 s. 3.000.000 TL.
669. AHMET BURAN: Keban, Baskil ve Ağın Yöresi Ağızları (Ağız Araştırmaları Bilim ve Uygulama Kolu Yayınları: 13). Ankara 1997. 224 s. 2.000.000 TL.
670. ALÎ-ŞÎR NEVÂYÎ: Fevayidü'l-Kiber (Alî Şîr Nevâyî Külliyatı: 4) (hzl.). Önal Kaya. Ankara 1996. XIX+743 s. 3.000.000 TL.
671/I. MEHMET KARA: Ata Atacanov'un Şiirleri I. Ankara 1997. XXV+801 s. 3.000.000 TL.
671/II. MEHMET KARA: Ata Atacanov'un Şiirleri II. Ankara 1997. 1006 s. 3.500.000 TL.
672. SEMA BARUTÇU-ÖZÖNDER: Üç İtigsizler (Giriş-Metin-Tercüme). Ankara 1998. 214 s.+XXX levha tıpkıbasım. 2.500.000 TL.
673. GÜRER GÜLSEVİN: Eski Anadolu Türkçesinde Ekler (Gramer Bilim ve Uygulama Kolu Yayınları: 21). Ankara 1997. V+156 s. 2.000.000 TL
674. ALÎ-ŞÎR NEVÂYÎ: Sedd-i İskenderî (İnceleme-Metin) (Alî Şîr Nevâyî Külliyatı: 10). (hzl.) Hatice Tören Ankara 2001. X+533 s. 6.500.000 TL.
675. EMİNE CEYLAN: Çuvaşça Çok Zamanlı Ses Bilgisi (Gramer Bilim ve Uygulama Kolu Yayınları: 20). Ankara 1997. XIII+256 s. 1.500.000 TL.
676. A. TURAN OFLAZOĞLU: Kanunî Sultan Süleyman. Ankara 1997. 128 s. 2.000.000 TL.
677. İLHAN ÇENELİ: Kırım Tatarcasında Yapım Ekleri (Gramer Bilim ve Uygulama Kolu Yayınları: 22). (çev.). Mustafa Argunşah. Ankara 1997. 91 s. 2.000.000 TL.
678. TÜRK DİL KURUMU: Üçüncü Uluslar Arası Türk Dil Kurultayı 1996. Ankara 1999. XXVIII+1245 s. 4.000.000 TL.
679. AYŞE İLKER: Batı Grubu Türk Yazı Dillerinde Fiil (Gramer Bilim ve Uygulama Kolu Yayınları: 24) Ankara 1997. 166 s. 2.000.000 TL.
680. RIDVAN ÖZTÜRK: Uygur ve Özbek Türkçelerinde Fiil (Gramer Bilim ve Uygulama Kolu Yayınları:25). Ankara 1997. 252 s. 2.500.000 TL.
681/I. AYSU ATA: Kıssasü'l-Enbiya I (Giriş-Metin-Tıpkıbasım). Ankara 1997. XL+364+252 s. tıpkıbasım. 3.500.000 TL.
681/II. AYSU ATA: Kıssasü’l-Enbiya II (Dizin). Ankara 1997. 820 s. 3.000.000 TL.
682. JAMES RUSSELL HAMILTON: İyi ve Kötü Prens Öyküsü. (çev.) Vedat Köken. Ankara 1998. XII+ 324 s. 2.500.000 TL.
684. N. A. BASKAKOV: Türk Kökenli Rus Soy Adları. (çev.) Prof Dr. Samir Kâzımoğlu. Ankara 1997. 234 s. 2.000.000 TL.
685. HAMDİ HASAN: Makedonya ve Kosova Türklerince Kullanılan Atasözleri ve Deyimler. Ankara 1997. 234 s. 2.500.000 TL.
686. EMİN EREN: Zonguldak-Bartın-Karabük İlleri Ağızları (Ağız Araştırmaları Bilim ve Uygulama Kolu Yayınları: 31). Ankara 1997. 196 s. 2.000.000 TL.
687. GÜNAY KARAAĞAÇ: Lütfî Divanı (Giriş-Metin-Dizin). Ankara 1997. 732 s.+tıpkıbasım. 2.500.000 TL.
688. TÜRK DİL KURUMU: Âşıkların Diliyle Cumhuriyet. (hzl.) Prof. Dr. Saim Sakaoğlu-Yard. Doç. Dr. Zekeriya Karadavut. Ankara 1998. XX+299 s. 2.500.000 TL.
689. SLAVOLJUB DINCID-MİRJANA TEODOSİYEVİC-DARKOTANAS KOVİC:Türkçe-Sırpça Sözlük. Ankara 1997. XVII+1116 s. 5.500.000 TL.
690. METİN ERGUN: Türk Dünyası Efsanelerinde Değişme Motifi I. Ankara 1997. 360 s. 1.500.000 TL.
691. METİN ERGUN: Türk Dünyası Efsanelerinde Değişme Motifi II. Ankara 1997. 919 s. 2.000.000 TL.
692. MUHAMMET YELTEN: Şirvanlı Mahmud, Târih-i İbn-i Kesîr Tercümesi (Giriş-İnceleme-Metin-Sözlük). Ankara 1998. XIX+646+ 366s.+tıpkıbasım. 3.000.000 TL.
693. FARUK KADRİ TİMURTAŞ: Makaleler (Dil ve Edebiyat İncelemeleri). (hzl.) Mustafa Özkan. Ankara 1997. VII+631 s. 3.000.000 TL.
694. EMİN KALAY: Edirne İli Ağızları. (Ağız Araştırmaları Bilim ve Uygulama Kolu Yayınları: 32). Ankara 1998. 268 s. 2.000.000 TL.
695. ERTUĞRUL YAMAN-NİZAMİD-DİN MAHMUD: Özbek Türkçesi-Türkiye Türkçesi ve Türkiye Türkçesi-Özbek Türkçesi Karşılıklar Kılavuzu. Ankara 1998. 287 s. 2.500.000 TL.
696. RECEP TOPARLI: Hârezmli Hâfız'ın Divanı (İnceleme-Metin-Tıpkıbasım). Ankara 1998. 775 s.+tıpkıbasım. 3.500.000 TL.
697. TÜRK DİL KURUMU: Ağız Araştırmaları Bilgi Şöleni (Ağız Araştırmaları Bilim ve Uygulama Kolu Yayınları: 33). Ankara 1999. VI+138 s. 2.000.000 TL.
698. ZSUZKA KAKUK-IMRE BASKİ: Kasantatarisches Wörterverzeichnis. Ankara 1999. VII+135 s. 2.500.000 TL.
699. SEVİNÇ KAROL-ZEKİYE SULU-DERE-CEVAT AYVALI: Biyoloji Terimleri Sözlüğü (Türkiye Türkçesi Sözlükleri Projesi: 4, Terim Sözlükleri Dizisi: 1). Ankara 2000. 1067 s. Baskıda
700/1 ARSLAN TEKİN: Şirvanlı Mahmûd Tarih-i İbn-i Kesîr Tercümesi (Dil Özellikleri-Metin-Sözlük). Ankara 1998. 720 s. 4.500.000 TL.
700/2 MEHDİ ERGÜZEL: Şirvanlı Mahmûd Tarih-i İbn-i Kesîr Tercümesi (Dil Özellikleri-Metin-Sözlük-Dizin). Ankara 1999. XXIX+754 s. 5.000.000 TL.
701. WILHELM RADLOFF-IGNAZ KÚ NOS: Proben-VIII (akt. ve hzl. Prof. Dr. Saim Sakaoğlu-Doç. Dr. Metin Ergun). Ankara 1998. IV+ 532 s. 2.000.000 TL.
702. İRİNA KOKOVA: Nikolay Federoviç Katanov (çev. Muvaffak Duranlı). Ankara 1998. 121 s. 1.500.000 TL.
703. MUSTAFA ÖNER: Bugünkü Kıpçak Türkçesi. Ankara 1998. 270 s. 3.000.000TL.
704. TURAN OFLAZOĞLU: Korkut Ata. Ankara 1998. 105 s. 2.000.000 TL.
705. HASAN EREN: Türklük Bilimi Sözlüğü (I-Yabancı Türkologlar). Ankara 1998. X+349 s. 4.000.000 TL.
706. GÜNAY KARAAĞAÇ-HALİL AÇIKGÖZ: Azerbaycan Bayatıları. Ankara1998. XXI+681 s. 3.500.000 TL.
707. HALİT ZİYA UŞAKLIGİL: Ka-vâid-i Lisân-ı Türkî (Türkiye Türkçesi ve Tarihî Devirler Yazı Dilleri Gramerleri Projesi: 2). (hzl.) Yard. Doç. Dr. Kaya Türkay. Ankara 1999. 96 s.+tıpkıbasım. 2.000.000 TL.
708. TÜRK DİL KURUMU: Yabancı Kelimelere Karşılıklar. Ankara 2002. XVIII+202 s. 2.000.000 TL.
709. HAYRİYE SÜLEYMANOĞLU YENİSOY: Tarih Boyunca Slav-Türk Dil İlişkileri. Ankara 1998. 312 s. 3.000.000 TL.
710. ERDAL ŞAHİN: Yurt Konulu Tatar Cırları (Giriş-Metin-Aktarma Dizin). Ankara 1999. 420 s. 3.000.000 TL.
711. HİMMET BİRAY: Batı Grubu Türk Yazı Dillerinde İsim (Gramer Bilim ve Uygulama Kolu Yayınları: 24). Ankara 1999. XIII+265 s. 3.000.000 TL.
712. MUSTAFA UĞURLU: Memlûk Türkçesinde Zarf-Fiilli Parçaların Dizimi (Gramer Bilim ve Uygulama Kolu: 26). Ankara 1999. 84 s. 1.500.000 TL.
713. TÜRK DİL KURUMU: Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten Dizini (1940-1995). (hzl.) Murat Küçük. Ankara 1999. 262 s. 2.000.000 TL.
714/1. HÂMİT ATALAY: İngilizce-Türkçe Sözlük (A-I). Ankara 1999. XXXIII+1889 s. 15.000.000 TL.
714/2. HÂMİT ATALAY: İngilizce-Türkçe Sözlük (J-Z). Ankara 1999. 1845 s. 15.000.000 TL.
715. TÜRK DİL KURUMU: Balkan Ülkelerinde Türkçe Eğitim ve Yayın Hayatı Bilgi Şöleni (20-24 Nisan 1998). Ankara 1999. 420 s. 3.000.000 TL.
716. EMİR İÇHEM İDBEN: Emsile-i Türkiyye (Türkiye Türkçesi ve Tarihî Devirler Yazı Dilleri Gramerleri Projesi:1). Ankara 1999. XXXIV+233s.+tıpkıbasım. 3.000.000 TL.
717. TÜRK DİL KURUMU: Şerîfî Şehnâme Çevirisi (Cilt-I). (hzl.) Dr. Zuhal Kültüral-Dr. Latif Beyreli. Ankara 1999. LXXIX+618 s. 3.700.000 TL.
717. 717. TÜRK DİL KURUMU: Şerîfî Şehnâme Çevirisi (Cilt-II). (hzl.) Dr. Zuhal Kültüral-Dr. Latif Beyreli. Ankara 1999. 686 s. 3.600.000 TL.
717. TÜRK DİL KURUMU: Şerîfî Şehnâme Çevirisi (Cilt-III). (hzl.) Dr. Zuhal Kültüral-Dr. Latif Beyreli. Ankara 1999. 701 s. 3.700.000 TL.
717. TÜRK DİL KURUMU: Şerîfî Şehnâme Çevirisi (Cilt-IV). (hzl.) Dr. Zuhal Kültüral-Dr. Latif Beyreli. Ankara. 1999. 561 s. 3.500.000 TL.
718. TÜRK DİL KURUMU: Türk Gramerinin Sorunları II. Ankara 1999. VI+540 s. 3.000.000 TL.
719. HALİL ERSOYLU: Nutuk Üzerinde İncelemeler. Ankara 1999. XV+307 s. 2.000.000 TL.
720. KEMAL ERASLAN: Mevlâna Sekkâkî Divanı. Ankara 1999. 628 s.+tıpkıbasım. 5.000.000 TL.
721. MEFKÜRE MOLLOVA: Doğu Rodop Türk Ağızları Sözlüğü (Ağız Araştırmaları Bilim ve Uygulama Kolu Yayınları: 34). Baskıda.
722. MUHAMMED B. MAHMÛD-I ŞİRVÂNÎ: Tuhfe-i Murâdî (İnceleme-Metin-Dizin). (hzl.) Mustafa Argunşah. Ankara 1999. XV+586 s. 4.000.000 TL.
723. METİN AKAR: Veled Çelebi İzbudak. Ankara 1999. 308 s. 2.000.000 TL.
724. TÜRK DİL KURUMU: Türk Dil Kurumu Kütüphanesi Yazma Eserler Kataloğu. (hzl.) Dr. Müjgân Cunbur-Dursun Kaya-Niyazi Ünver-Hacı Yılmaz. Ankara 1999. VIII +468 s. 4.000.000 TL.
725. EMİNE GÜRSOY-NASKALİ-MUVAFFAK DURANLI: Altayca-Türkçe Sözlük. Ankara 1999. .XVI+ 266 s. 3.000.000 TL.
726. TÜRK DİL KURUMU: 1926 Bakû Türkoloji Kongresinin 70. Yıl Dönümü Toplantısı (29-30 Kasım 1996). Ankara 1999. 119 s. 2.000.000 TL.
727. Türk Dil Kurumu Yayınları Kataloğu 1932-1999. (hzl.) Suzan Gürelli-Şenay Yemişçi. Ankara 1999. VII+106 s. 1.500.000 TL.
728. TÜRK DİL KURUMU: El-Kavâ-nînü’l-Külliye Li-Zabti’l-Lügati’t-Türkiyye (Türkiye Türkçesi ve Tarihî Devirler Yazı Dilleri Gramerleri Projesi: 3). (hzl.) Prof. Dr. Recep Toparlı-Prof. Dr. M. Sadi Çögenli-Doç. Dr. Nevzat H. Yanık. Ankara 1999. VIII+137 s.+tıpkıbasım. 4.000.000 TL.
729. FATMA TÜRKYILMAZ: Tasarlama Kiplerinin İşlevleri (Gramer Bilim ve Uygulama Kolu Yayınları: 27) . Ankara 1999. XI+131 s. 2.000.000 TL.
730. ERTUĞRUL YAMAN: Türkiye Türkçesinde Zaman Kaymaları (Gramer Bilim ve Uygulama Kolu Yayınları: 28). Ankara 1999. 140 s. 2.000.000 TL.
732. ŞEYHÜLİSLÂM MEHMED ESAD EFENDİ: Lehcetü’l-Lügat (Türkiye Türkçesi Sözlükleri Projesi Eski Sözlükler Dizisi: 1). (hzl.) Doç. Dr. H. Ahmet Kırkkılıç. Ankara 1999. XXII+835 s. 8.500.000 TL.
733. MÜTERCİM ÂSIM EFENDİ: Burhân-ı Katı (Türkiye Türkçesi Sözlükleri Projesi Eski Sözlükler Dizisi: 2). (hzl.) Prof. Dr. Mürsel Öztürk-Dr. Derya Örs.Ankara 2000 XLIX+1195 s (ciltli). 10.000.000 TL.
734. TÜRK DİL KURUMU: Avrupa’da Yaşayan Türk Çocuklarının Ana Dili Sorunları Toplantısı (24-26 Eylül 1998-Ankara). Ankara 2000. 100 s. 1.300.000 TL.
735/I KEMAL ERASLAN: Âlî Şîr Nevâ-yî: Mecalisü'n Nefayis I (Alî Şîr Nevâyî Külliyatı: 15). Ankara 2001 CIV+309 s. 7.500.000 TL.
735/II KEMAL ERASLAN: Âlî Şîr Nevâ-yî:Mecalisü'n Nefayis II (Alî Şîr Nevâyî Külliyatı: 15). (hzl.) Prof. Dr. Naci Tokmak. Ankara 2001. 359 s. çeviri+60 s. notlar. 7.500.000 TL
736. İSMAİL DOĞAN: Kafkasya’daki Göktürk (Runik) İşaretli Yazıtlar (Göktürk (Runik) Yazılı Belge, Yazıt ve Anıtların Albümü Projesi: 1). Ankara 2000. 250 s. 21.000.000 TL.
737. CEMİL GÜLSEREN: Malatya İli Ağızları (İnceleme-Metinler-Sözlük ve Dizinler). (Ağız Araştırmaları Bilim ve Uygulama Kolu Yayınları: 35). Ankara 2000. X+447 s. 5.000.000 TL.
738. HİLMİ HACISALİHOĞLU-AKİF HACIYEV-VARGA KALANTAROV-ARİF SABUNCUOĞLU-LA-WRENCE M. BROWN-ERTAN İBİKLİ-SEVİM BROWN: Matematik Terimleri Sözlüğü (Türkiye Türkçesi Sözlükleri Projesi: 4, Terim Sözlükleri Dizisi: 2). Ankara 2000. VIII+678 (ciltli). 7.500.000 TL.
739. HİLMİ HACISALİHOĞLU-AKİF HACIYEV-VARGA KALANTAROV-ARİF SABUNCUOĞLU-LA-WRENCE M. BROWN-ERTAN İBİKLİ- SEVİM BROWN: Matematik Terimleri Sözlüğü (Türkiye Türkçesi Sözlükleri Projesi: 4, Terim Sözlükleri Dizisi: 2). Ankara 2000. VIII+678 (ciltsiz). 6.000.000 TL.
740. TÜRK DİL KURUMU: Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 1996. Ankara 1999. 351 s. 3.000.000 TL.
741. L.T. RYUMİNA-SIRKAŞEVA-N. A. KUÇİGAŞEVA: Teleüt Ağzı (Ağız Araştırmaları Bilim ve Uygulama Kolu Yayınları: 36). (çev.) Şükrü Hâluk Akalın-Caştegin Turgunbayev. Ankara 2000. X+133 s. 1.260.000 TL.
742. ERTUĞRUL YAMAN: Türkiye Türkçesi ve Özbek Türkçesinin Söz Dizimi Bakımından Karşılaştırılması (Gramer Bilim ve Uygulama Kolu Yayınları: 29). Ankara 2000. VI+ 314 s. 2.600.000 TL.
743. AHMET VEFİK PAŞA: Lehce-i Osmânî (Türkiye Türkçesi Sözlükleri Projesi Eski Sözlükler Dizisi: 3). (hzl.) Prof. Dr. Recep Toparlı. Ankara 2000. XXV+1005 s. 9.000.000 TL.
744. TÜRK DİL KURUMU: Cemşîd ü Hurşîd. (hzl.) Doç. Dr. Adnan İnce. Ankara 2000. XLVIII+423 s. 5.000.000 TL.
745. AHMET GÜNŞEN: Kırşehir ve Yöresi Ağızları (İnceleme-Metinler-Sözlük) (Ağız Araştırmaları Bilim ve Uygulama Kolu Yayınları: 37). Ankara 2000. XXIV+506 s. 5.000.000 TL.
746. TÜRK DİL KURUMU: Ahmet Midhat Efendi Bütün Eserleri. Romanlar II (Yeni Türk Edebiyatı Kaynak Metinleri Dizisi: 2). Hasan Mellâh Yahut Sır İçinde Esrar. (hzl.) Ali Şükrü Çoruk. Ankara 2000. VI+ 433 s. 4.000.000 TL.
747. TÜRK DİL KURUMU: Ahmet Midhat Efendi Bütün Eserleri. Romanlar VI (Yeni Türk Edebiyatı Kaynak Metinleri Dizisi: 2). Yeryüzünde Bir Melek. (hzl.) Nuri Sağlam. Ankara 2000. 349 s. 4.000.000 TL.
748. TÜRK DİL KURUMU: Ahmet Midhat Efendi Bütün Eserleri. Romanlar III (Yeni Türk Edebiyatı Kaynak Metinleri Dizisi: 2). Zeyl-i Hasan Mellâh Yahut Sır İçinde Esrar. (hzl.) Ali Şükrü Çoruk. Ankara 2000. VI+405 s. 4.000.000 TL.
749. TÜRK DİL KURUMU: Ahmet Midhat Efendi Bütün Eserleri. Romanlar VIII (Yeni Türk Edebiyatı Kaynak Metinleri Dizisi: 2). Karnaval. (hzl.) Kâzım Yetiş. Ankara 2000. VI+494 s. 4.600.000 TL.
750. TÜRK DİL KURUMU: Ahmet Midhat Efendi Bütün Eserleri. Romanlar I (Yeni Türk Edebiyatı Kaynak Metinleri Dizisi: 2). Dünyaya İkinci Geliş Yahut İstanbul’da Neler Olmuş*Felâtun Bey ile Râkım Efendi*Hüseyin Fellâh. (hzl.) Kâzım Yetiş-Necat Birinci-M. Fatih Andı. Ankara 2000. VIII+619 s. 4.000.000 TL.
751. DEHRİ DİLÇİN: Edebiyatımızda Atasözleri. Ankara 2000. XXXVI+ 219 s. 2.000.000 TL.
752. VOLKAN ÇOŞKUN: Özbek Türkçesi Grameri (Gramer Bilim ve Uygulama Kolu Yayınları: 30) Ankara 2000. XXXII+292 s. 3.000.000 TL.
753. AHAD ÜSTÜNER: Anadolu Ağızlarında Sıfat-Fiil Ekleri (Ağız Araştırmaları Bilim ve Uygulama Kolu Yayınları: 38). Ankara 2000. XXIII+196 s. 3.000.000 TL.
755. ZAFER ÖNLER: Revnak-ı Bustan. Ankara 2000.108 s.+tıpkıbasım. 2.500.000 TL.
756. TÜRK DİL KURUMU: Ahmet Midhat Efendi Bütün Eserleri. Romanlar X (Yeni Türk Edebiyatı Kaynak Metinleri Dizisi: 2). Hayret*Bahtiyarlık. (hzl.) Nuri Sağlam. Ankara 2000. 582 s. 5.500.000 TL.
757. TÜRK DİL KURUMU: Ahmet Midhat Efendi Bütün Eserleri. Romanlar VII (Yeni Türk Edebiyatı Kaynak Metinleri Dizisi: 2). Henüz 17 Yaşında*Acâyib-i Âlem*Dürdane Hanım. (hzl) Nuri Sağlam-Kâzım Yetiş-M. Fatih Andı. Ankara 2000. VIII+683 s. 5.600.000 TL.
758. TÜRK DİL KURUMU: Ahmet Midhat Efendi Bütün Eserleri. Romanlar IX (Yeni Türk Edebiyatı Kaynak Metinleri Dizisi: 2). Cellât* Esrâr-ı Cinâyât. (hzl.) Nuri Sağlam- Ali Şükrü Çoruk. Ankara 2000. VIII+439 s. 5.000.000 TL.
760. AHMET CEVDET PAŞA-FUAT PAŞA: Kavâ’id-i Osmaniyye (Türkiye Türkçesi ve Tarihî Devirler Yazı Dilleri Gramerleri Projesi: 5). (hzl.) Doç. Dr. Nevzat Özkan. Ankara 2000. X+169 s.+tıpkıbasım. 4.000.000 TL.
761. TÜRK DİL KURUMU: Ahmet Midhat Efendi Bütün Eserleri. Romanlar XIV (Yeni Türk Edebiyatı Kaynak Metinleri Dizisi: 2). Cinli Han*Taaffüf*Gönüllü. (hzl.) Necat Birinci-Ali Şükrü Çoruk-Erol Ülgen. Ankara 2000. VIII+ 414 s. 4.000.000 TL.
762. TÜRK DİL KURUMU: Ahmet Midhat Efendi Bütün Eserleri. Romanlar V (Yeni Türk Edebiyatı Kaynak Metinleri Dizisi: 2). Çengi*Kafkas*Süleyman Muslî. (hzl.) Erol Ülgen-Fatih Andı. Ankara 2000.VIII+613 s. 5.000.000 TL.
763. TÜRK DİL KURUMU: Kitâb-ı Mecmû-ı Tercümân-ı Türkî ve Acemî ve Mugalî (Türkiye Türkçesi ve Tarihî Devirler Yazı Dilleri Gramerleri Projesi: 4). (hzl.) Prof. Dr. Recep Toparlı-Prof. Dr. M. Sadi Çögenli-Doç. Dr. Nevzat H. Yanık. Ankara 2000.VII+165 s +tıpkıbasım. 3.600.000 TL.
764. KEMAL YAVUZ: Âşık Paşa : Garib-nâme. İstanbul 2000.XL+tıpkıbasım (ciltli). 125.000.000 TL.
765 KEMAL YAVUZ: Âşık Paşa : Garib-nâme. İstanbul 2000.IV+tıpkıbasım s (ciltli). 125.000.000 TL.
764/I. KEMAL YAVUZ: Âşık Paşa : Garib-nâme I/I (Tıpkıbasım, karşılaştırmalı metin ve aktarma). İstanbul 2000. LXIV+531 s. 15.000.000 TL.
764/I. KEMAL YAVUZ: Âşık Paşa : Garib-nâme I/II (Tıpkıbasım, karşılaştırmalı metin ve aktarma). İstanbul 2000. 599 s. 15.000.000 TL.
764/II. KEMAL YAVUZ: Âşık Paşa : Garib-nâme II/I (Tıpkıbasım, karşılaştırmalı metin ve aktarma). İstanbul 2000. 487 s. 15.000.000 TL.
764/II. KEMAL YAVUZ: Âşık Paşa : Garib-nâme II/II (Tıpkıbasım, karşılaştırmalı metin ve aktarma). İstanbul 2000. 475 s. 15.000.000 TL.
766. TÜRK DİL KURUMU: Ahmet Midhat Efendi Bütün Eserleri. Romanlar XIII (Yeni Türk Edebiyatı Kaynak Metinleri Dizisi: 2). Müşahedat. (hzl.) Necat Birinci. Ankara 2000. XV+374 s. 3.500.000 TL.
769. HÜSEYİN CAHİT: Türkçede Sarf ve Nahiv (Türkiye Türkçesi ve Tarihî Devirler Yazı Dilleri Gramerleri Projesi: 6). (hzl.) Prof. Dr. Leylâ Karahan-Dilek Ergönenç. Ankara 2000. XXI+382 s.+tıpkıbasım. 7.000.000 TL.
770. UFUK TAVKUL: Karaçay-Malkar Türkçesi Sözlüğü. Ankara 2000. VIII+510s . 5.600.000TL.
771. TÜRK DİL KURUMU: Šelomonun Mašallary (Süleyman’ın Meselleri). (hzl.) Patarlıu Knyga. Ankara 2001 170 s. 2.750.000 TL.
772. AHMET CEVDET PAŞA: Medhal-i Kavâ’id (Türkiye Türkçesi ve Tarihî Devirler Yazı Dilleri Gramerleri Projesi: 7). (hzl.) Doç. Dr. Nevzat Özkan. Ankara 2000. 90 s.+tıpkıbasım. 2.000.000 TL.
773. TÜRK DİL KURUMU: Hasan Eren Armağanı. Ankara. 2000. 373 s. 6.000.000 TL.
774. TÜRK DİL KURUMU: Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 1997. Ankara 2000. 450 s. 6.000.000 TL.
775/I. MEHMET ÖZMEN: Ahmed-i Dâ'î Divanı (Metin-Gramer-Tıpkıbasım) (Cilt: I). Ankara 2001. XXXIX+352 s.+tıpkıbasım. 9.000.000 TL.
775/II. MEHMET ÖZMEN: Ahmed-i Dâ'î Divanı (Dizin) (Cilt: II). Ankara 2001. 564 s. 9.000.000 TL.
776. TÜRK DİL KURUMU: Ahmet Midhat Efendi Bütün Eserleri. Romanlar IV (Yeni Türk Edebiyatı Kaynak Metinleri Dizisi: 2). Paris’ te Bir Türk. (hzl.) Erol Ülgen). Ankara 2000. VIII+532 s. 5.000.000 TL.
778. RAGIP HULÛSİ ÖZDEM: Dil Bilimi Yazıları (Gramer Bilim ve Uygulama Kolu Yayınları: 30). (hzl.) Prof. Dr. Recep Toparlı. Ankara 2000. XLII+901 s. 7.500.000 TL.
780. SAİM SAKAOĞLU: Türk Ad Bilimi I / Giriş (Ad Bilimi Çalışma Grubu Dizisi: 1). Ankara 2001. 156 s. 2.160.000 TL.
781. MEHMET AKALIN: Dil Yazıları (Gramer Bilim ve Uygulama Kolu Yayınları: 32). (hzl.) Prof. Dr. Recep Toparlı. Ankara 2001. XVII+ 498 s. 5.000.000 TL.
783. LOKMANÎ DEDE: Menâkıb-ı Mevlâna. (hzl.) Prof. Dr. Halil Ersoylu. Ankara 2001. XIX+1036 s+tıpkıbasım. 11.000.000 TL.
784. İSMAİL PARLATIR-NURULLAH ÇETİN: Tevfik Fikret Bütün Şiirleri (Yeni Türk Edebiyatı Kaynak Metinleri Dizisi: 3). Ankara 2001. IX+715 s. 8.000.000 TL.
785. A. TURAN OFLAZOĞLU: Mutlak Avcıları. Ankara 2001. X+316. s. 4.000.000 TL.
786. TÜRK DİL KURUMU: Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 2000. Ankara 2001. 382 s. 15.000.000 TL.
787. TÜRK DİL KURUMU: Kuruluşunun 70. Yıl Dönümünde Türk Dil Kurumu (hzl. Nail Tan). Ankara 2001. XI+292 s.+fotoğraflar. 5.500.000 TL.
788. NECATİ DEMİR: Ordu İli ve Yöresi Ağızları (İnceleme-Metin-Sözlük) (Ağız Araştırmaları Bilim ve Uygulama Kolu Yayınları: 39). Ankara 2001. 359 s. 6.750.000 TL.
789. SADETTİN ÖZÇELİK-ERDOĞAN BOZ: Diyarbakır İli Çüngüş ve Çermik Yöresi Ağzı (Ağız Araştırmaları Bilim ve Uygulama Kolu Yayınları: 40). Ankara 2001. X+ 252 s. 5.000.000 TL.
790. İSMET CEMİLOĞLU:Dede Korkut Hikâyeleri Üzerinde Söz Dizimi Bakımından Bir İnceleme (Gramer Bilim ve Uygulama Kolu Yayınları: 33). Ankara 2001. XII+127 s. 3.500.000 TL.
791. KENAN ACAR: Kırımlı Bekir Sıd-kı Çobanzade (Dilciliği ve Edebiyat Araştırmacılığı). Ankara 2001. XVI+503 s.+fotoğraflar. 10.000.000 TL.
792/I. TÜRK DİL KURUMU: Ruşen Eşref Ünaydın Bütün Eserleri. Röportajlar I (Yeni Türk Edebiyatı Kaynak Metinleri Dizisi: 4). Diyorlar Ki (hzl.) Prof. Dr. Necat Birinci-Nuri Sağlam. Ankara 2002. 236 s. 7.250.000 TL.
792/II. TÜRK DİL KURUMU: Ruşen Eşref Ünaydın Bütün Eserleri. Röportajlar II (Yeni Türk Edebiyatı Kaynak Metinleri Dizisi: 4). Mustafa Kemal İle Mülâkat[I]* Mustafa Kemal İle Mülâkat[II]* Atatürk'ün Hastalığı*Çanakkale'de Savaşanlar Dediler Ki. (hzl.) Prod. Dr. Necat Birinci-Dr. Nuri Sağlam. Ankara 2002. VII+237 s. 7.000.000 TL.
792/III. TÜRK DİL KURUMU: Ruşen Eşref Ünaydın Bütün Eserleri. Hatıralar I (Yeni Türk Edebiyatı Kaynak Metinleri Dizisi: 4). Geçmiş Günler*Ayrılıklar*Boğaziçi-Yakından*Boğaziçi-Uzaktan. (hzl.) Prof. Dr. Necat Birinci-Dr Nuri Sağlam. Ankara 2002. VIII+384 s. 9.250.000 TL.
792/IV. TÜRK DİL KURUMU: Ruşen Eşref Ünaydın Bütün Eserleri. Hatıralar II (Yeni Türk Edebiyatı Kaynak Metinleri Dizisi: 4). Tevfik Fikret*Reşat Nuri İçin*İki Saltanat Arasında*Galatasaray ve Futbol. (hzl.) Prof. Dr. Necat Birinci-Dr. Nuri Sağlam. Ankara 2002. VIII+ 331 s. 8.500.000 TL.
792/V. TÜRK DİL KURUMU: Ruşen Eşref Ünaydın Bütün Eserleri. Hatıralar III (Yeni Türk Edebiyatı Kaynak Metinleri Dizisi: 4). Atatürk'ü Özleyiş*Atatürk Devri Hatıraları (hzl.) Ankara 2002. VIII 230 s. 7.000.000 TL.
792/VI. TÜRK DİL KURUMU: Ruşen Eşref Ünaydın Bütün Eserleri. Hatıralar IV (Yeni Türk Edebiyatı Kaynak Metinleri Dizisi: 4). Türk Dili Tetkik Cemiyetinin Kuruluşundan İlk Kurultaya Kadar Hatıra lar*Atatürk Tarih ve Dil Kurumları Hatıralar*Atatürk ve Millî Tesanüt (hzl.) Prof. Dr. Necat Birinci-Dr. Nuri Sağlam. Ankara 2002. VIII+ 211 s. 6.750.000 TL.
792/VII. TÜRK DİL KURUMU: Ruşen Eşref Ünaydın Bütün Eserleri. Millî Mücadele (Yeni Türk Edebiyatı Kaynak Metinleri Dizisi: 4). İstiklâl Yolunda*Acıklı Günler (hzl.) Prof. Dr. Necat Birinci-Dr. Nuri Sağlam. Ankara 2002. VIII+ +281 s. 8.000.000 TL.
792/VIII. TÜRK DİL KURUMU: Ruşen Eşref Ünaydın Bütün Eserleri. Hikâyeler-Mensur Şiirler-Çocuk Şiirleri (Yeni Türk Edebiyatı Kaynak Metinleri Dizisi: 4). Hikâyeler-*Damla Damla*Çocuk Şiirleri. (hzl.) Prof. Dr. Necat Birinci-Dr. Nuri Sağlam. Ankara 2002. VIII+ 176 s. 6.000.000 TL.
792/IX. TÜRK DİL KURUMU: Ruşen Eşref Ünaydın Bütün Eserleri. Tercümeler I (Yeni Türk Edebiyatı Kaynak Metinleri Dizisi: 4). Andersen Masalları*Beyaz Geceler* Diğer Hikâyeler. (hzl.) Prof. Dr. Necat Birinci-Dr. Nuri Sağlam. Ankara 2002. VIII+415 s. 10.000.000 TL.
792/X. TÜRK DİL KURUMU: Ruşen Eşref Ünaydın Bütün Eserleri. Tercümeler II (Yeni Türk Edebiyatı Kaynak Metinleri Dizisi: 4). Düello*Âdem Oğlu. (hzl.) Prof. Dr. Necat Birinci-Dr. Nuri Sağlam. Ankara 2002. VIII+475 s. 12.000.000 TL.
792/XI. TÜRK DİL KURUMU: Ruşen Eşref Ünaydın Bütün Eserleri. Tercümeler III (Yeni Türk Edebiyatı Kaynak Metinleri Dizisi: 4). Napoleon. (hzl.) Prof. Dr. Necat Birinci-Dr. Nuri Sağlam. Ankara 2002. VIII+685 s. 15.000.000 TL.
792/XII. TÜRK DİL KURUMU: Ruşen Eşref Ünaydın Bütün Eserleri. Tercümeler IV (Yeni Türk Edebiyatı Kaynak Metinleri Dizisi: 4). Çoban Şiirleri (Bükolikler)*Çoban Şiirleri (Jeorjikler)*Fransa'da Arî Dillerde Tekaddüm Etmiş Olan Dillerin Turanî Menşei. (hzl.). Prof. Dr. Necat Birinci-Dr. Nuri Sağlam. Ankara 2002. VII+ 265 s. 7.500.000 TL.
792/XIII. TÜRK DİL KURUMU: Ruşen Eşref Ünaydın Bütün Eserleri. Dergi ve Gazete Yazıları (Yeni Türk Edebiyatı Kaynak Metinleri Dizisi: 4). Yazılar-I (Makale-Deneme-Tenkit-Hatıra). (hzl.) Prof. Dr. Necat Birinci-Dr. Nuri Sağlam. Ankara 2002. VIII+357 s. 9.500.000 TL.
792/XIV. TÜRK DİL KURUMU: Ruşen Eşref Ünaydın Bütün Eserleri. Dergi ve Gazete Yazıları (Yeni Türk Edebiyatı Kaynak Metinleri Dizisi: 4). Yazılar-II (Makale-Deneme-Tenkit-Hatıra). (hzl.) Prof. Dr. Necat Birinci-Dr. Nuri Sağlam.Ankara 2002 2001. VIII+346 s. 9.000.000 TL.
793/I. TÜRK DİL KURUMU: Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 1998/I. Baskıda.
793/II. TÜRK DİL KURUMU: Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 1998/II. Baskıda.
794. GÜLSEL SEV: Etmek Fiiliyle Yapılan Birleşik Fiiller ve Tamlayıcılarla Kullanılışı (Gramer Bilim ve Uygulama Kolu Yayınları: 34). Ankara 2002. XIII+474 s. 7.500.000 TL.
795. TURGUT GÜNAY: Rize İli Ağızları (Ağız Araştırmaları Bilim ve Uygulama Kolu Yayınları: 41). Ankara 2002. XVIII+167 s.+haritalar. Baskıda.
796. MEHMET AYDIN: Aybastı Ağzı (İnceleme-Metin-Sözlük) (Ağız Araştırmaları Bilim ve Uygulama Kolu Yayınları: 42). Ankara 2002. XVIII+167 s. 3.500.000 TL.
797. AHMET B. ERCİLASUN: Kars İli Ağızları (Ses Bilgisi) (Ağız Araştırmaları Bilim ve Uygulama Kolu Yayınları: 43). Ankara 2002.VIII+ 386 s. 8.000.000 TL.
798. İSMAİL DAĞAN: Doğu Avrupa’daki Göktürk (Runik) İşaretli Yazıtlar (Göktürk (Runik) Yazılı Belge, Yazıt ve Anıtların Albümü Projesi: 2). Ankara 2002.VIII+260 s. 30.000.000 TL.
799. ROY HARRIS-TABLOT J. TAYLOR: Dil Bilimi Düşününde Dönüm Noktaları I (Dil Bilimi Bilim ve Uygulama Kolu Yayınlar: 1). (çev.) Prof. Dr. Eser Taylan-Prof. Dr. Cem Taylan. Ankara 2002. XXI+ 194 s. Baskıda.
800/I. PAŞA YAVUZARSLAN: Münebbihü’r Rakidin. Ankara 2002. XIII+574 s. 14.000.000 TL.
800/II. PAŞA YAVUZARSLAN: Münebbihü’r Rakidin. Ankara 2002. 1083 s. 25.000.000 TL.
801. ESRA KARABACAK: Bergamalı Kadrî Müyessiretü’l Ulûm (Türkiye Türkçesi ve Tarihî Devirler Yazı Dilleri Gramerleri Projesi: 8). Baskıda.
802. ALİ NAZÎMÂ-FAİK REŞAD: Mükemmel Osmanlı Lûgatı (Türkiye Türkçesi Sözlükleri Projesi Eski Sözlükler Dizisi: 4). (hzl.) Necat Birinci-Kâzım Yetiş-Fatih Andı-Erol Ülgen-Nuri Sağlam-Ali Şükrü Çoruk). Ankara 2002. XIII+874 s. 20.000.000 TL.
803. LAN-YA TSENG: Türkiye Türkçesinde Orta Hece Düşmesi. Ankara 2002. XIV+248 s. 7.000.000 TL.
804. İBRAHİM DİLEK: Altay Destanları (Er Samır-Ak Tayçı-Kökin Buu çay-Malçı-Mergen-Kozın Erkeş-Közüyke) (Türk Dünyası Destanlarının Tespiti, Türkiye Türkçesine Aktarılması ve Yayımlanması Projesi: 1, Türk Destanları Dizisi: 1). Ankara 2002. 365 s. 12.000.000 TL.
805. KARL REICHL: Türk Boylarının Destanları (Türk Dünyası Destanlarının Tespiti, Türkiye Türkçesine Aktarılması ve Yayımlanması Projesi: 2, Türk Destan ve Halk Hikâyeleri İncelemeleri Dizisi:1). (çev.) Prof. Dr. Metin Ekici). Ankara 2002. XIX+441 s. 15.000.000 TL.
806. WOLFRAM EBERHARD: Güneydoğu Anadolu’dan Âşık Hikâyeleri (Türk Dünyası Destanlarının Tespiti, Türkiye Türkçesine Aktarılması ve Yayımlanması Projesi: 3, Türk Destan ve Halk Hikâyeleri İncelemeleri Dizisi: 2). (çev.) Müfide Kocaoğlan von der Hoeven. Ankara 2002. XII+123 s. 6.000.000 TL.
808/I. YUSUF TEPELİ: Dervîş Muhammed Yemînî Fazilet-nâme. Baskıda.
808/II. YUSUF TEPELİ: Dervîş Muhammed Yemînî Fazilet-nâme. Baskıda.
809. TÜRK DİL KURUMU: Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 1999. Baskıda
810. TÜRK DİL KURUMU: Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 2001.