ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ  
HALK EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI

Ana SayfaMakale Bilgi Sistemi | Konu Dizini Yazarlar DiziniKaynaklar Dizini | Makale-Yazar Listesi |  Makale Sayısı-Tarih Listesi

| Güncel Türkoloji Kaynakçası

<<1. sayfa | 2. sayfa

MAKALELER

Atatürk Araştırmaları || Çukurova Araştırmaları || Halkbilim || Dilbilim || Halk Edebiyatı || Yeni Türk Dili || Eski Türk Dili
Yeni Türk Edebiyatı || Eski Türk Edebiyatı || Dil Sorunları || Genel || Tiyatro || Çağdaş Türk Lehçeleri

No Yazar Makale Tarih Html sürümü
673 Burak Gökbulut-Mustafa Yeniasır Kıbrıs Türk Halk Masalları Üzerine Yapılan Çalışmaların İncelenmesi 03.04.2013
672 Mehmet Özdemir Dinî-Tasavvufî Türk Edebiyatının Cuma Hutbelerinde Kullanımı ve Öğretici İşlevi 02.04.2013
671 Eyüp Akman Aşık Sümmani'nin Atışmalarında İlim 01.04.2013
670 Sıddık Bakır “On Bin Yılın Türküsü” Adlı Eser Üzerine Bir Değerlendirme 27.03.2013
669 Erman Artun Âşık Hüseyin Araştırmalarına Katkılar: 2 26.03.2013
668 Mehmet Yardımcı Dertlî Kolundaki Âşıklarda Klasik Türk Şiirinin Etkileri 15.03.2013
667 Mehmet Yardımcı Edebiyatımızda Âşık Kollarının Yapılanışı ve Emrah Kolunda Yer Alan Tokatlı Âşıklarda Klasik Edebiyatın Etkisi 15.03.2013
666 Erol Eroğlu-Ercan Demirci Âşık Deryâmî’nin Şiirlerinde Türk Halk Kültürü Unsurları 12.03.2013
665 Fazıl Özdamar Tebriz Âşık Şiirinde Tarihî Bir Direniş Sembolü: Babek 25.02.2013
664 Abdulselam Arvas XIX. yy. Osmanlı Sosyo-Ekonomisinin Âşık Edebiyatına Yansımaları Hakkında Bir Deneme 15.02.2013
663 Adem Balkaya Âşık Tarzı Şiir Geleneğinde Kalenderî Türü 15.02.2013
662 Metin Özarslan Yaşnâmeleri Bağlamında İki Âmâ Âşığın Sanat Yolculuğu 15.02.2013
661 Mehmet Ölmez Wilhelm Radloff’un Gagauz Halk Edebiyatı Metinleri ve Yeniden Yayımı Konusu 04.02.2013
660 Erdem Özdemir Âşık ve Ozan Kavramlarının Günümüz Türkiye’sinde Müzikal ve Edebi Yönden Tanımlanması 24.01.2013
659 Salahaddin Bekki Âşık Tarzı Şiir Geleneğinde Mülemma 08.01.2013
658 Emek Üşenmez 17. Yüzyıl Saz Şâiri Âşık Ömer ve Dili Üzerine 24.12.2012
657 Baki Bora Hança Tanım mı Tarif mi? Halk Hikâyesinin Tanımlanması Meselesi 21.12.2012
656 Eyüp Akman Azeri Âşık Azaflı Mikayıl'ın Şiirlerinde Türklük Bilinci ve İki Şiirinin Hikâyesi 28.11.2012
655 Eyüp Akman Âşık Dertli ve Sosyal İçerikli Şiirleri Üzerinde Bir Tahlil Denemesi 28.11.2012
654 Eyüp Akman Günümüz Bulgaristan Türkleri ve Kastamonu Anonim Halk Edebiyatı Ürünlerinin Karşılaştırılması 28.11.2012
653 Halil İbrahim Şahin Kadı Abdısetdar Cenknâmesi Üzerine Bir İnceleme 22.11.2012
652 Bülent Bayram Tataristan’da Yeni Yayımlanan İki Tatar Destanı: “Ataklı Kız Tukbike” ve“Timir Batır” 16.11.2012
651 Salih Orhan-Mesut Bulut-Mehmet Gedik Türkçe Eğitimi Açısından Kültürel Değerlerin Aktarılmasında Halk Hikâyelerinin Yeri ve Önemi Üzerine Bir İnceleme 09.11.2012
650 Ekrem Kıraç Türk Halk Şiirinde Ritm, Ezgi ve Ninni Söyleme Geleneğinin Rolü 06.11.2012
649 Doğan Kaya Zeynep Türküsü Üzerine Bazı Mülahazalar 05.11.2012
648 Bahadır Bumin Özarslan Dede Korkut Hikâyelerinde Egemenlik Kavramına Ait Unsurlar 23.10.2012
647 Nail Tan Gönüllü Bir Halk Kültürü Derlemecisinin Kitaplarındaki Sözlüklere Girmemiş Bazı Atasözü ve Deyimler Üzerine 19.10.2012
646 Ahmet Poyrazoğlu Yeni Bir Kerem ile Aslı Hikâyesl Kolu: Âşık Kerem'in Ercişli Emrah'ın Mezarını Ziyareti 19.10.2012
645 Mehmet Kınık Türk Halk Müziği Kültüründe Birleştirici Unsur Olarak Hüseyni Dizisi ve Hüseyni Türküler 15.10.2012
644 Bülent Arı Hatay Velîlerinden Şeyh Ahmed Kuseyri 15.10.2012
643 Nesrin Feyzioğlu On Erzurum Türküsü Üzerinde Bir Metot Denemesi 09.10.2012
642 Umay Günay Türk Masallarında Aile 09.10.2012
641 Cengiz Gökşen Âşık Şenlik’in İşgal Yıllarında Söylediği Koçaklama ve Destanların Halk Üzerindeki Etkisi 26.09.2012
640 Mehmet Ali Yolcu Manilerde Doldurma Dize Problemi ve Dizeler Arasındaki Anlamsal Bağı Sağlayan Unsurları Sınıflandırma Denemesi 26.09.2012
639 Abdullah Özbolat-Saffet Kartopu İsyan ile Teslimiyet Arasında: Ağıtlarda Kader İnancı 25.09.2012
638 Yusuf Kotan Mahalli Fıkra Tipine Bir Örnek: Erzurumlu Naim Hoca 24.09.2012
637 Uğur Başaran Âşık İsmetî İle Kapı Güzeli Hikâyesi Bağlamında Türk Halk Hikâyelerinin Değişim ve Dönüşüm Dinamikleri 20.09.2012
636 Eyüp Akman Tanzimat Hareketleri Karşısında Aşık Seyrani 20.09.2012
635 Mehtap Erdoğan Sivaslı Ali Şâdî ve Kerbelâ Mersiyelerini İhtiva Eden Sirişk-i Mâtem Adlı Eseri 13.09.2012
634 Haluk Yücel Âşık Musikisi ve Beste Formları Üzerine Bir İnceleme 11.09.2012
633 Çiğdem Akyüz Denizli Yöresinden Derlenmiş Masallar İnceleme-Metinler 07.09.2012
632 Aslı Uçar "Âşık" Şah Sanem ve "Âşık" Aslı'nın Sesleri ve Suskunlukları 07.09.2012
631 Mehmet Emin Bars Kerem ile Aslı Hikâyesinde Olağanüstülük Motifleri 17.08.2012
630 Mehmet Emin Bars Salur Kazan’ın Evi Yağmalandığı Boy’da Salur Kazan ve Çoban 17.08.2012
629 Serhan Alkan İspirli Erzurum Türkülerinde Aşk, Âşık ve Sevgili 17.08.2012
628 Mustafa Yiğitoğlu Farklı Seslendirilen Bazı Şarkı ve Türküler 17.08.2012
627 Saim Sakaoğlu Masallarımızda Marangozluk Kavramı 12.08.2012
626 Reza Khalily Azerbaycan Masallarında Şah Abbas’ın Tebdil-i Kıyafetleri 12.08.2012
625 Mehmet Aça "Reşideddin Oğuznamesi"nde Kadın 10.08.2012
624 Saim Sakaoğlu Âşık Edebiyatına Yapılan Saygısızlık 10.08.2012

<<1. sayfa | 2. sayfa

Önceki sayfa Sonraki sayfa