ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ  
HALK EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI

Ana SayfaMakale Bilgi Sistemi | Konu Dizini Yazarlar DiziniKaynaklar Dizini | Makale-Yazar Listesi |  Makale Sayısı-Tarih Listesi

| Güncel Türkoloji Kaynakçası

<<1. sayfa | 2. sayfa

MAKALELER

Atatürk Araştırmaları || Çukurova Araştırmaları || Halkbilim || Dilbilim || Halk Edebiyatı || Yeni Türk Dili || Eski Türk Dili
Yeni Türk Edebiyatı || Eski Türk Edebiyatı || Dil Sorunları || Genel || Tiyatro || Çağdaş Türk Lehçeleri

No Yazar Makale Tarih Html sürümü
687 Nilgün Çıblak Coşkun Mersin Halk Kültüründe Muğdat Dede Kültü 29.05.2013
686 Ramazan Çakır Musiki ve Irımların Türkmenistan Türkmenlerinin Kültüründeki Yeri ve Halk Eğitimine Katkısı 29.05.2013
685 Bülent Arı Karacaoğlan’da Ölüm ile İlgili Unsurlar 29.05.2013
684 Eyüp Akman Âşık Erzurumlu Emrah ile Divan Şairi Kastamonulu Feride Hanım’ın Şiir Sohbetleri 29.05.2013
683 Sagıp Atlı Taşköprü (Kastamonu)’de Mâni Söyleme Geleneği 21.05.2013
682 Adem Balkaya Mekân Poetikası Bağlamında Âşık Kahvehaneleri ve Âşık Üzerinde Kimi Fonksiyonları 17.05.2013
681 Erman Artun Âşıklık Geleneğinde Neşat Ertaş Türkülerinin Yeri 17.05.2013
680 Eyüp Akman Emrah Mahlaslı Yeni Şiirler 14.05.2013
679 Rezan Karakaş Dede Korkut Hikâyelerinde “Tutsaklıktan Kurtarma Motifi” Ve “Bey Oğulları” Arasındaki İlişki 07.05.2013
678 Serkan Köse Âşık Tarzı Şiir Geleneğinde “Mitik Mekân” ve “Mitik Zaman” Algısı 07.05.2013
677 Ebru Şenocak Göç ve Ergenekon Destanlarında Mitostan Ütopyaya Yolculuk 02.05.2013
676 Feyzan Göher Vural-Timur Vural Niğde Kültürünün Sesi: Niğde Türküleri 29.04.2013
675 Salahaddin Bekki Abdallık Geleneği ve Neşet Ertaş 12.04.2013
674 Azmi Bilgin Dede Korkut Kitabında Mistik Ögeler 10.04.2013
673 Burak Gökbulut-Mustafa Yeniasır Kıbrıs Türk Halk Masalları Üzerine Yapılan Çalışmaların İncelenmesi 03.04.2013
672 Mehmet Özdemir Dinî-Tasavvufî Türk Edebiyatının Cuma Hutbelerinde Kullanımı ve Öğretici İşlevi 02.04.2013
671 Eyüp Akman Aşık Sümmani'nin Atışmalarında İlim 01.04.2013
670 Sıddık Bakır “On Bin Yılın Türküsü” Adlı Eser Üzerine Bir Değerlendirme 27.03.2013
669 Erman Artun Âşık Hüseyin Araştırmalarına Katkılar: 2 26.03.2013
668 Mehmet Yardımcı Dertlî Kolundaki Âşıklarda Klasik Türk Şiirinin Etkileri 15.03.2013
667 Mehmet Yardımcı Edebiyatımızda Âşık Kollarının Yapılanışı ve Emrah Kolunda Yer Alan Tokatlı Âşıklarda Klasik Edebiyatın Etkisi 15.03.2013
666 Erol Eroğlu-Ercan Demirci Âşık Deryâmî’nin Şiirlerinde Türk Halk Kültürü Unsurları 12.03.2013
665 Fazıl Özdamar Tebriz Âşık Şiirinde Tarihî Bir Direniş Sembolü: Babek 25.02.2013
664 Abdulselam Arvas XIX. yy. Osmanlı Sosyo-Ekonomisinin Âşık Edebiyatına Yansımaları Hakkında Bir Deneme 15.02.2013
663 Adem Balkaya Âşık Tarzı Şiir Geleneğinde Kalenderî Türü 15.02.2013
662 Metin Özarslan Yaşnâmeleri Bağlamında İki Âmâ Âşığın Sanat Yolculuğu 15.02.2013
661 Mehmet Ölmez Wilhelm Radloff’un Gagauz Halk Edebiyatı Metinleri ve Yeniden Yayımı Konusu 04.02.2013
660 Erdem Özdemir Âşık ve Ozan Kavramlarının Günümüz Türkiye’sinde Müzikal ve Edebi Yönden Tanımlanması 24.01.2013
659 Salahaddin Bekki Âşık Tarzı Şiir Geleneğinde Mülemma 08.01.2013
658 Emek Üşenmez 17. Yüzyıl Saz Şâiri Âşık Ömer ve Dili Üzerine 24.12.2012
657 Baki Bora Hança Tanım mı Tarif mi? Halk Hikâyesinin Tanımlanması Meselesi 21.12.2012
656 Eyüp Akman Azeri Âşık Azaflı Mikayıl'ın Şiirlerinde Türklük Bilinci ve İki Şiirinin Hikâyesi 28.11.2012
655 Eyüp Akman Âşık Dertli ve Sosyal İçerikli Şiirleri Üzerinde Bir Tahlil Denemesi 28.11.2012
654 Eyüp Akman Günümüz Bulgaristan Türkleri ve Kastamonu Anonim Halk Edebiyatı Ürünlerinin Karşılaştırılması 28.11.2012
653 Halil İbrahim Şahin Kadı Abdısetdar Cenknâmesi Üzerine Bir İnceleme 22.11.2012
652 Bülent Bayram Tataristan’da Yeni Yayımlanan İki Tatar Destanı: “Ataklı Kız Tukbike” ve“Timir Batır” 16.11.2012
651 Salih Orhan-Mesut Bulut-Mehmet Gedik Türkçe Eğitimi Açısından Kültürel Değerlerin Aktarılmasında Halk Hikâyelerinin Yeri ve Önemi Üzerine Bir İnceleme 09.11.2012
650 Ekrem Kıraç Türk Halk Şiirinde Ritm, Ezgi ve Ninni Söyleme Geleneğinin Rolü 06.11.2012
649 Doğan Kaya Zeynep Türküsü Üzerine Bazı Mülahazalar 05.11.2012
648 Bahadır Bumin Özarslan Dede Korkut Hikâyelerinde Egemenlik Kavramına Ait Unsurlar 23.10.2012
647 Nail Tan Gönüllü Bir Halk Kültürü Derlemecisinin Kitaplarındaki Sözlüklere Girmemiş Bazı Atasözü ve Deyimler Üzerine 19.10.2012
646 Ahmet Poyrazoğlu Yeni Bir Kerem ile Aslı Hikâyesl Kolu: Âşık Kerem'in Ercişli Emrah'ın Mezarını Ziyareti 19.10.2012
645 Mehmet Kınık Türk Halk Müziği Kültüründe Birleştirici Unsur Olarak Hüseyni Dizisi ve Hüseyni Türküler 15.10.2012
644 Bülent Arı Hatay Velîlerinden Şeyh Ahmed Kuseyri 15.10.2012
643 Nesrin Feyzioğlu On Erzurum Türküsü Üzerinde Bir Metot Denemesi 09.10.2012
642 Umay Günay Türk Masallarında Aile 09.10.2012
641 Cengiz Gökşen Âşık Şenlik’in İşgal Yıllarında Söylediği Koçaklama ve Destanların Halk Üzerindeki Etkisi 26.09.2012
640 Mehmet Ali Yolcu Manilerde Doldurma Dize Problemi ve Dizeler Arasındaki Anlamsal Bağı Sağlayan Unsurları Sınıflandırma Denemesi 26.09.2012
639 Abdullah Özbolat-Saffet Kartopu İsyan ile Teslimiyet Arasında: Ağıtlarda Kader İnancı 25.09.2012
638 Yusuf Kotan Mahalli Fıkra Tipine Bir Örnek: Erzurumlu Naim Hoca 24.09.2012

<<1. sayfa | 2. sayfa

Önceki sayfa Sonraki sayfa