ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ  
HALK EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI

Ana SayfaMakale Bilgi Sistemi | Konu Dizini Yazarlar DiziniKaynaklar Dizini | Makale-Yazar Listesi |  Makale Sayısı-Tarih Listesi

| Güncel Türkoloji Kaynakçası

<<1. sayfa | 2. sayfa

MAKALELER

Atatürk Araştırmaları || Çukurova Araştırmaları || Halkbilim || Dilbilim || Halk Edebiyatı || Yeni Türk Dili || Eski Türk Dili
Yeni Türk Edebiyatı || Eski Türk Edebiyatı || Dil Sorunları || Genel || Tiyatro || Çağdaş Türk Lehçeleri

No Yazar Makale Tarih Html sürümü
642 Umay Günay Türk Masallarında Aile 09.10.2012
641 Cengiz Gökşen Âşık Şenlik’in İşgal Yıllarında Söylediği Koçaklama ve Destanların Halk Üzerindeki Etkisi 26.09.2012
640 Mehmet Ali Yolcu Manilerde Doldurma Dize Problemi ve Dizeler Arasındaki Anlamsal Bağı Sağlayan Unsurları Sınıflandırma Denemesi 26.09.2012
639 Abdullah Özbolat-Saffet Kartopu İsyan ile Teslimiyet Arasında: Ağıtlarda Kader İnancı 25.09.2012
638 Yusuf Kotan Mahalli Fıkra Tipine Bir Örnek: Erzurumlu Naim Hoca 24.09.2012
637 Uğur Başaran Âşık İsmetî İle Kapı Güzeli Hikâyesi Bağlamında Türk Halk Hikâyelerinin Değişim ve Dönüşüm Dinamikleri 20.09.2012
636 Eyüp Akman Tanzimat Hareketleri Karşısında Aşık Seyrani 20.09.2012
635 Mehtap Erdoğan Sivaslı Ali Şâdî ve Kerbelâ Mersiyelerini İhtiva Eden Sirişk-i Mâtem Adlı Eseri 13.09.2012
634 Haluk Yücel Âşık Musikisi ve Beste Formları Üzerine Bir İnceleme 11.09.2012
633 Çiğdem Akyüz Denizli Yöresinden Derlenmiş Masallar İnceleme-Metinler 07.09.2012
632 Aslı Uçar "Âşık" Şah Sanem ve "Âşık" Aslı'nın Sesleri ve Suskunlukları 07.09.2012
631 Mehmet Emin Bars Kerem ile Aslı Hikâyesinde Olağanüstülük Motifleri 17.08.2012
630 Mehmet Emin Bars Salur Kazan’ın Evi Yağmalandığı Boy’da Salur Kazan ve Çoban 17.08.2012
629 Serhan Alkan İspirli Erzurum Türkülerinde Aşk, Âşık ve Sevgili 17.08.2012
628 Mustafa Yiğitoğlu Farklı Seslendirilen Bazı Şarkı ve Türküler 17.08.2012
627 Saim Sakaoğlu Masallarımızda Marangozluk Kavramı 12.08.2012
626 Reza Khalily Azerbaycan Masallarında Şah Abbas’ın Tebdil-i Kıyafetleri 12.08.2012
625 Mehmet Aça "Reşideddin Oğuznamesi"nde Kadın 10.08.2012
624 Saim Sakaoğlu Âşık Edebiyatına Yapılan Saygısızlık 10.08.2012
623 Gül Jale Göncüler Prof. Dr. Saim Sakaoğlu ile Söyleşi 10.08.2012
622 Aziz Ayva Prof. Dr. Saim Sakaoğlu'nun Madde ve Bölüm Yazdığı Ansiklopediler, Toplu Eserler, Seçilmiş Makaleler ve Bildiriler 10.08.2012
621 Ekrem Kıraç Türk Halk Şiiri İcralarında Görülen Bazı Söz Yanlışları 09.08.2012
620 Mehmet Ali Yolcu Azerbaycan Holavar ve Sayacı Nağmelerinin Tür Özellikleri 03.08.2012
619 F. Gülay Mirzaoğlu Türk Halk Türkülerinde Değirmen Motifi ve Değirmenci Türküleri 01.08.2012
618 Eyüp Akman Türk Mitolojisi ve Halk Şiirinde “Sarı/Kızıl Öküz” İnancı 26.07.2012
617 Müjgan Üçer Fazlı Ertekin ve Mezar Taşlarına Şiir Yazan Sivaslı Diğer Şairler 20.07.2012
616 Umay Günay Karacaoğlan ve Sâim Sakaoğlu 21.06.2012
615 M. Abdulbasit Sezer Halk Şairlerinin Gözüyle İstanbul 20.06.2012
614 Mustafa Arslan-Özcan Şaşmaz Boşnak Halk Edebi Ürünü Sevdalinkalarda Türkçe Unsurların İncelenmesi 14.06.2012
613 Kenan Erdoğan Ateş Pahası Deyimi ve Sıra Dışı Bir Şair Garâmi Üzerine 12.06.2012
612 Halil İbrahim Şahin Türk Halk Edebiyatı El Kitabı 12.06.2012
611 Metin Ergun Karakalpak Aşık tarzı Şiir Geleneği Üzerine İncelemeler IV 11.06.2012
610 Fatma Ahsen Turan Aşık Geleneği İçinde Ermeni Aşık Sarkis Zeki 11.06.2012
609 Şahin Köktürk Bayburtlu Zihni‘nin Bir Koşmasının Ontolojik Analiz Metoduyla İncelenmesi 11.06.2012
608 Ali Yakıcı Türk Aşıklık Geleneği İçinde Kastamonu‘nun Yeri ve Önemi 11.06.2012
607 Himmet Uç Dirse Han Oğlu Buğaç Han Hikayesi 11.06.2012
606 Ali Yakıcı Âşık Mehmet Demirci‘nin Ali ile Fatma Hikâyesi 08.06.2012
605 M. Öcal Oğuz Prof. Dr. Talât S. Halman ve Âşıklamaları 08.06.2012
604 Esma Şimşek Malatyalı Bir Masal Anası : Suzan Geniş 08.06.2012
603 Meherrem Qasımlı Aşıq Sanatında İnformativ Yük ve Repertuar Problemi 08.06.2012
602 Adem Öger 19. Yüzyılda Yaşamış Bir Uygur Halk Kahramanı ve Şairi: Sadir Palvan 07.06.2012
601 Tuğçe Erdal Erkek ağızlı türkülerde kadın imajı 07.06.2012
600 Münir Cerrahoğlu Âşıkların sosyokültürel hayattaki yeri ve önemi bir örneklem olarak derdiçok 05.06.2012
599 Esra Uslu Kağızmanlı Aşık Cemal hoca'da eğitim 01.06.2012
598 Ahmet Mermer Eşrefoğlu ve Bir Şathiyyesinin Şerhi 30.05.2012
597 Eyüp Akman Günümüz Azerbaycan Edebiyatında Yaşayan Aşıklar Üzerine Bazı Tespitler 30.05.2012
596 İsmet Çetin Akmescid‘den Türkü Sesi 30.05.2012
595 Nebi Özdemir Türk Anlatım ve Gösterim Geleneği İçinde Özay Gönlüm‘ün Yeri 30.05.2012
594 İsmet Çetin Çukça Fıkraları 30.05.2012
593 Ali Yakıcı Âşık Edebiyatında Divan Söyleme Geleneği ve Tuluat Divan 29.05.2012

<<1. sayfa | 2. sayfa

Önceki sayfa Sonraki sayfa