ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ  
HALK EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI

Ana SayfaMakale Bilgi Sistemi | Konu Dizini Yazarlar DiziniKaynaklar Dizini | Makale-Yazar Listesi |  Makale Sayısı-Tarih Listesi

| Güncel Türkoloji Kaynakçası

<<1. sayfa | 2. sayfa

MAKALELER

Atatürk Araştırmaları || Çukurova Araştırmaları || Halkbilim || Dilbilim || Halk Edebiyatı || Yeni Türk Dili || Eski Türk Dili
Yeni Türk Edebiyatı || Eski Türk Edebiyatı || Dil Sorunları || Genel || Tiyatro || Çağdaş Türk Lehçeleri

No Yazar Makale Tarih Html sürümü
742 Eyüp Akman Sümmânî’nin Eğitimi ve Eğitim Anlayışı 18.03.2015
741 Ahmet Özgür Güvenç Lipogram ve Âşık Şiiri 20.02.2015
740 Tuğçe Erdal Sözlü Kültür ve Yazılı Kültür Bağlamında Cönk ve Mecmualarda Fuzûlî Mahlaslı Şiirler 20.02.2015
739 Ruhi Kara-Oğuzhan Yılmaz Erzincan Türkülerinde Gurbet Teması 11.02.2015
738 Şeref Boyraz Anonim Halk Edebiyatı Araştırmalarının Tanım ve Tasnif Sorunları Bağlamında “Söylemelik ve Konuşmalık Türler”le İlgili Çalışmaların Durumu 05.02.2015
737 Muzaffer Çandır Türk Şiirinde Nazire Geleneği ve Kul Himmet'in Şiirlerinde Nazirecilik 03.02.2015
736 Eyüp Akman Aşık Tokatlı Nuri'nin Yeni Şiirleri ve Şiir Dili 24.12.2014
735 Muhtar Kazımoğlu Xalq Gülüşünün Bezi Nezeri Meseleleri 19.12.2014
734 Ağaverdi Halil Bağımsızlık Dönemi Azerbaycan Halk Edebiyatı Araştırmaları 19.12.2014
733 Hatice Selen Tekin Popüler Kültür ve Türkülerimiz 24.11.2014
732 Sagıp Atlı 19. Yüzyılda Yaşamış Bektâşî Bir Âşık: Kastamonulu Âşık Kemâlî ve Yayınlanmamış Şiirleri 10.11.2014
731 Ahmet Keskin Geleneksel Abdal Müziğinin Temsili ve Neşet Ertaş 04.11.2014
730 Halil Atılgan Kırtıllı Felteş ve Türküleri 04.11.2014
729 Halil Atılgan Mahmatlar'da Asker Uğurlama Törenleri 04.11.2014
728 Halil Atılgan Avşarlarda Halk Musikisi 04.11.2014
727 Mehmet özdemir Aksu Dergisinden Hareketle Giresun Mânileri Üzerine Bir İnceleme 31.10.2014
726 Mehmet Naci Önal Türk Halk Kültüründe Efe 29.09.2014
725 Münir Cerrahoğlu 20. Yüzyıl Âşıklık Geleneğinde Gezginci Bir Âşık: Âşık Talibî Coşkun 24.09.2014
724 Ayhan Karakaş Sözlü Tarih-Folklor İlişkisi Bağlamında Üç Âşık Destanı 22.09.2014
723 Hulusi Gürbüz Everekli Seyranî Divanında “Kuşlar” 22.09.2014
722 Levent Ali Çanakçı Halit Ziya Uşaklıgil ve Türk Halk Kültürü 11.09.2014
721 Müzeyyen Altunbay Yaratıcı ve Çağrışımsal Düşünmeyi Geliştirmesi Bakımından Türk Halk Bilmeceleri 15.07.2014
720 Soner Sağlam Mahtumkulu’nun Edebî Şahsiyetinin Oluşumunda Babası Dövletmemmet Azadı’nın Etkisi 09.07.2014
719 Muhammet Kemaloğlu Cebrayil-Büyük Mercanlı Çevresi Bayatıları 02.07.2014
718 Mahfuz Zariç Geyik Destanı (Destan-ı Geyik), Ebû Zerr ve Kardeşlik Eğitimi 03.06.2014
717 Ünal İmik Türkülerimizdeki Hoşgörü Temasına Toplumsal Bakış ve Hacı Bektaş Veli 29.05.2014
716 Eyüp Akman Prof. Dr. Saim Sakaoğlu ile Çocuk Edebiyatı Üzerine Bir Sohbet 27.05.2014
715 Eyüp Akman Kastamonu Düğünlerinde Seğmenlik geleneği ve Seğmen Kelimesinin Etimolojisi 27.05.2014
714 Bayram Toplu Farklı Coğrafyanın İnsanları (Molla Niyaz ve Aşık Seyrani) 25.04.2014
713 Recep Tek Âşık Şem’î’nin Şiirlerinde Divan Edebiyatı Tesirlerine Dair Tespitler 25.04.2014
712 Işıl Altun Halk Hikayelerindeki Olay ve Düşünce Aktarımlarında Digression’dan Yararlanma 09.04.2014
711 Salahaddin Bekki Neşet Ertaş Türkülerinin Kaynakları Üzerine 14.03.2014
710 Veysel Şahin Kültürel Bellek Mekanı Olarak Türküler 14.03.2014
709 Halime Çavuşoğlu İki Farklı Kültürün Âşık Kadın Kahramanları: Leyla Ve Züleyha 13.03.2014
708 Mahir Cankaya XX. Yüzyıl Âşık Edebiyatında Aktüel Şiir Değerlendirmesi 13.03.2014
707 Oğuz Karakaya-Hamit Önal Türk Halk Müziğinde Bir Uzun Hava Türü Olarak Bozlak 28.01.2014
706 Nergis Biray Mahtumkulu’nun Şiirlerinde Ölüm Teması 24.01.2014
705 Seyran Gayıbov Türk Saz Şiiri Bibliyografyasına Ek 22.01.2014
704 Ali Turan Karabulut Türk Halk Bilgisi Derneği Tarafından Yayımlanan Halk Bilgisi Haberleri Dergisi Hakkında Kısa Bir Değerlendirme 02.01.2014
703 Eyüp Akman Kastamonu Türküsü “Tiridine Bandım" Şathiye midir? 26.12.2013
702 Mehmet Emin Bars Metinlerarası İlişkiler Bağlamında Oğuz Kağan Destanı’na Bir Bakış 19.12.2013
701 Sadettin Özçelik Dede Korkut Eydür: Kara Tagdan Aşar Olsan Aşıt Versün, Kanlı Sudan Geçer Olsan Geçit Versün! 19.12.2013
700 Mustafa Hilmi Bulut Âşık Veysel’in Müziksel Yeteneği 15.11.2013
699 M. Sabri Koz 19. Yüzyıl Ermeni Aşuğlarından Mizahî Destanlar 15.11.2013
698 Banu Mustan Dönmez-Derya Karaburun Türk Halk Müziği Sözlerinde “Metaforik Anlatım Geleneği” 11.10.2013
697 Meriç Harmancı Gurbet Türkülerine Arketipsel Bir Yaklaşım 08.10.2013
696 Işıl Altun Karacaoğlan'ın Şiirlerinde Dağ Algısı 01.10.2013
695 Metin Eke Water-Themed Türkü in Turkish Culture 26.07.2013
694 Serdar Uğurlu Tür, Şekil ve Makam Örnekleminde, Halk Edebiyatının Sunumunda Yeni Bir Yöntem Önerisi 27.06.2013
693 Soner Sağlam Mahtumkulu’nun Tenkidî Şiirleri Üzerine 18.06.2013

<<1. sayfa | 2. sayfa

Önceki sayfa Sonraki sayfa