ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ 
ESKİ TÜRK DİLİ  ARAŞTIRMALARI

Ana SayfaMakale Bilgi Sistemi | Konu Dizini Yazarlar DiziniKaynaklar Dizini | Makale-Yazar Listesi |  Makale Sayısı-Tarih Listesi | Güncel Türkoloji Kaynakçası

<< 1. sayfa | << 2. sayfa | << 3. sayfa | 4. sayfa | 5. sayfa

MAKALELER

Atatürk Araştırmaları || Çukurova Araştırmaları || Halkbilim || Dilbilim || Halk Edebiyatı || Yeni Türk Dili || Eski Türk Dili
Yeni Türk Edebiyatı || Eski Türk Edebiyatı || Dil Sorunları || Genel || Tiyatro || Çağdaş Türk Lehçeleri

No Yazar Makale Tarih Html sürümü
1084 Semih Tezcan “Marzubân-nâme Tercümesi” Üzerine (tanıtma) 24.02.2012
1085 Talat Tekin Sravnitel'nıy Slovar' Tunguso-Man’çjurskikh Yazıkov : Materialı k Etimologiçeskomu Slovaryu (Tunguz-Mançu Dillerinin Karşılaştırmalı Sözlüğü Etimolojik Sözlük İçin Malzemeler) (tanıtma) 24.02.2012
1086 B. S. Adams A Feature of the Izafet in the Orhon Inscriptions [=Orhon Yazıtlarında İzafetin Bir Özelliği] 24.02.2012
1087 Hasan Eren Vzaimovliyanie Evenkiyskogo i Yakutskogo Yazıkov (tanıtma) 24.02.2012
1088 Hasan Eren Az Eke és a Szántás Története Magyarországon (tanıtma) 24.02.2012
1089 Semih Tezcan Middle Turkic Glosses of the Rylands Interlinear Koran Translation (tanıtma) 24.02.2012
1090 J.E. Andras Bodrogligeti Notes on Menges's Contribution to the Study of Halis's Story of İbrâhim [=İbrâhim’in Halis’in Hikâyesi Çalışmasına Menges’in Katkısı Üzerine Notlar] 24.02.2012
1091 Hasan Eren Türk Dilinin Étymologique Sözlüğüne Katkılar 24.02.2012
1092 György Kara Moğolca Deresün - Türkçe Yez 24.02.2012
1093 Osman Fikri Sertkaya Şastr Abhidharma-koşa-bhâsyâ-şikâ Tattvârtha-nâma, Vasunbandhu’nun Abhi Dharmakoşaşastra Adlı Eserinde Sthiramati’nin Yazdığı Tefsirin Uygurca Çevirisi Abidarim Koşvardi Şastr (tanıtma) 24.02.2012
1094 Vladimir Drimba Miscellanea Cumanica (XVIII) Notes de Critique Textuelle 24.02.2012
1095 Çiğdem Yıldırım THESAURUS Linguage Tschuvaschorum (tanıtma) 24.02.2012
1096 Azizkon Kayumov Nevai’nin Umumî Tarihga Âid Bir Kitâbı Toğrisida 24.02.2012
1097 GH. I. Constantin Yenisey Eski Kırgız Yazıtlarının İlk zikri Çin’e Giden Romen Seyyahı Nicolaie Milesco (Spathary)’nin Günlüğü-1675 24.02.2012
1098 Ergaş İ. Fazylov Zur Geschichte der Herausbildung der Literatursprachen der Turkvölker 24.02.2012
1099 Tuncer Gülensoy An Assessment of “Secret History of Mongols” and “Altan Topçi” from the Viewpoint of the Turkish Lingual and Cultural History [=”Moğolların Gizli Tarihi” ve “Altan Topçi”nın Türk Dili ve Kültür Tarihi Açısından Değerlendirilmesi] 24.02.2012
1100 Tuncer Gülensoy “Moğolların Gizli Tarihi” ve “Altan Topçi”nin Türk Dili ve Kültür Tarihi Açısından Değerlendirilmesi 24.02.2012
1101 Kemal Eraslan On the Names of Oghuz Branches Boz-ok and Üç-ok [=Boz-ok ve Üç-ok Oğuz Kolu Adları Hakkında] 24.02.2012
1102 Osman Fikri Sertkaya Probleme der Köktürkischen Geschichte Einige Bemerkungen zur Ostseite Des zweiten Steins der Tonyukuk-Inschrift [=Göktürk Tarihinin Meseleleri Tonyukuk Kitabesinin İkinci Taşının Doğu Yüzü Hakkında Bazı Yeni Görüşler] 24.02.2012
1103 Zeynep Korkmaz XXIX. PIAC. 24.02.2012
1104 Osman Fikri Sertkaya XXIX. PIAC. 24.02.2012
1105 Tofig İsmail Oğlı Hacıyev Dede Gorgud Kitabı Dilinin İki Sintaktik Hüsusiyyeti Haggında 27.02.2012
1106 Kemal Mehdi Oğlı Abdullayev Dede Gorgud Kitabı’nın Yapısının İki Plânda Öyrenilmesi 27.02.2012
1107 Ahmet Bican Ercilasun Dede Korkut Kitabı İle Oğuz Destanı Arasındaki Münasebetler 27.02.2012
1108 Bahaeddin Ögel Dede Korkut Kitabı’nın Eski ve Yazılı Kaynakları Hakkında (Topkapı Sarayındaki Oğuz Destanı Parçaları İle Karşılatırma) 27.02.2012
1109 Süleyman Serdar Oğlı Kitab-ı Dedem Gorgud Tarihi-filoloji Araştırma Tecrübesi 27.02.2012
1110 Andras J. E. Bodrogligeti The Turkic Vocabulary of the Farhang-i Zafân - Gûyâ (tanıtma) 27.02.2012
1111 Soslanbek Y. Bayçorov Avrupa’nın Göktürk Harfi Eski Anıtları Göktürk Harfli Eski Yazının Kuzey Kafkasya, Volga-Don ve Tuna Bölgeleriyle İlişkisi 27.02.2012
1112 Tuncer Baykara Göktürk Yazıtlarının Türk İskan (yerleşme) Tarihindeki Yeri 28.02.2012
1113 Edward Tryjarski Anonymity, Adaptation and Diffusion of the Asian and European Runic Scripts [=Asya ve Avrupa’daki Runik Yazıların Anonimliği, Farklılığı ve Yayılımı] 28.02.2012
1114 Osman Nedim Tuna Ekin Ara İdi Oksuz Kök Türk Ança Olurur Ermiş (KT, D 2-3) İbaresi Üzerine 28.02.2012
1115 Feridun M. Emecen The Hungarian Letters of Ali Pasha of Buda 1604-1616 (tanıtma) 28.02.2012
1116 Sergey G. Klyaştorniy-Viktor Grigoriyeviç Guzev Genel Yazı Nazariyesi Işığında Göktürk Yazısının menşei meselesi (Okunuşunun 100. Yıl Dönümü Dolayısıyla) 28.02.2012
1117 Elisa Cebrailoğlu Şükürlü Göytürk Yazıtlarında Kelimelerin Noktalanması Özellikleri 28.02.2012
1118 Durdu Fedakar Maryam Apa’nın Ardından Annemarie Von Gabain 28.02.2012
1119 Osman Fikri Sertkaya 1993 Yesevi Yılının Ardından 28.02.2012
1120 Kaya Türkay Ali Şir Nevayi'nin Lügazları 28.02.2012
1121 Rıdvan Öztürk Ali Şir Nevai'nin Dili Hakkında 28.02.2012
1122 Sadettin Özçelik XV. Yüzyılda Yazılmış Üç Tıp Kitabı Üzerine 29.02.2012
1123 Kamil Veli Nerimanoğlu Kitabi-Dede Gorgud’un Leksikası Üzerine 29.02.2012
1124 Ljubov Ermolenko Anthropomorphe Steinskulpturen der Mittelalterlichen Nomaden in Eurasiens Steppen 29.02.2012
1125 Ferruh Yıldız-Murat Yakar-Hakan Karabörk-H. Murat Yılmaz Dijital Fotogrametrinin Arkeolojide Kullanılması ve Göktürk Anıtları Örneği 29.02.2012
1126 Tayfun Çay-Ayhan Ceylan-İbrahim Yılmaz-İsmail Şanlıoğlu-Hakan Karabörk-Murat Yakar Göktürk Anıtlarında Jeodezik Çalışmalar 29.02.2012
1127 Çetin Cumaguloviç Cumagulov Göktürk Harfli Yazıtların Kırgızistan’daki Araştırılması, Muhafazası ve Bugünkü Durumu 29.02.2012
1128 Yaşar Çoruhlu Göktürk Sanatında Dinî Nitelikli Heykeller ve Tasvirler 29.02.2012
1129 İsenbike Togan Göktürklerle İlgili Çince Kaynaklarda Söylem Chiu T’ang-shu’dan Örneklerle 29.02.2012
1130 Şahin Köktürk Eski Anadolu Türkçesi Dönemine Ait Bir Türkçe Kur’an Meal Tefsiri 01.03.2012
1131 Talip Yıldırım Dîvânü Lügâti't-Türk'te Geçen Mimarlıkla İlgili Adlar 01.03.2012
1132 Rysbek Alimov Eski Türkçe +GArU ve Kırgızcadaki Kalıntısı 01.03.2012
1133 Osman Fikri Sertkaya Andrey Nikolayeviç Kononov: Ülke Türkologlarının Biyobibliyografik Sözlüğü (tanıtma) 03.03.2012

<< 1. sayfa | << 2. sayfa | << 3. sayfa | 4. sayfa | 5. sayfa

Önceki sayfa Sonraki sayfa