ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ 
ESKİ TÜRK DİLİ  ARAŞTIRMALARI

Ana SayfaMakale Bilgi Sistemi | Konu Dizini Yazarlar DiziniKaynaklar Dizini | Makale-Yazar Listesi |  Makale Sayısı-Tarih Listesi | Güncel Türkoloji Kaynakçası

<< 1. sayfa | << 2. sayfa | << 3. sayfa | 4. sayfa | 6. sayfa

MAKALELER

Atatürk Araştırmaları || Çukurova Araştırmaları || Halkbilim || Dilbilim || Halk Edebiyatı || Yeni Türk Dili || Eski Türk Dili
Yeni Türk Edebiyatı || Eski Türk Edebiyatı || Dil Sorunları || Genel || Tiyatro || Çağdaş Türk Lehçeleri

Yazar (300) Makale (1033) Tarih
Ayşe Aydın
 1. Ebri Hâce İbn-i Âdil’in Kitâb-ı Usûlü'l-Melâhame Adlı Eserinde Anlam Değişmesine Uğramış Bazı Kelimeler Üzerine
05.01.2012
Adem Balkaya
 1. “Salur Kazan’ın Evinin Yağmalandığı Boy”da Şahıs İsimleriyle Birlikte Kullanılan Sıfatların İşlevleri
17.01.2012
Mehmet Turgut Berbercan
 1. Buğra Tezkiresi’nden Parçalar (Transkripsiyon – Dil Özellikleri Üzerine Bazı Açıklamalar – Tercüme)
05.01.2012
Saadet Çağatay
 1. Uygurca ve Eski Osmanlıcada İnstrumental -°n
 2. Eski Osmanlıca Üzerinde Bazı Notlar
 3. Uygur Yazı Dili (HTML)
 4. Codex Cumanicus Sözlüğünün Basılışı Dolayısiyle
 5. Eski Osmanlıca'da Fiil Müştakları
 6. Eski Osmanlıca'da Fiil Müştakları (2)
 7. Eski Osmanlıca'da Fiil Müştaklarından III. Gerundifler
 8. Karaçay'ca Birkaç Metin
 1. 19.01.2012
 2. 20.01.2012
 3. 20.01.2012
 4. 20.01.2012
 5. 21.01.2012
 6. 21.01.2012
 7. 21.01.2012
 8. 23.01.2012
Mehmet Cengiz Çakmak
 1. Yavuz TANYERİ, GÖKTÜRK YAZISI VE ORHUN TÜRKÇESİ (tanıtma)
06.01.2012
Janos Eckman
 1. Anadolu Karamanlı Ağızlarına Ait Araştırmalar

22.01.2012
Hasan Eren
 1. İkiz Kelimelerin Tarihi Hakkında
 2. Çağatay Lûgatleri Hakkında Notlar
 3. G. İ. Ramsted
 1. 21.01.2012
 2. 22.01.2012
 3. 23.01.2012
A. von Gabain
 1. Köktürklerin Tarihine Bir Bakış (HTML)
 2. Köktürklerin Tarihine Bir Bakış III. Şehir Gözüyle Step
 1. 20.01.2012
 2. 23.01.2012
Abdülkadir İnan
 1. Doğu Türk ve Moğul Folklorundaki «Edrene» Kelimesine Dair
20.01.2012
V. Kılıçoğlu
 1. Türk Gramerinde Yeni Araştırmalar

23.01.2012
Ahmet Koç
 1. Themes about Education in “Diwan Lughat at-Turk”
16.01.2012
T. Halasi Kun
 1. Philologica I
 2. Tahlil ve Tenkidler: Phılologica II
 3. Philologica III. : Kazan Türkçesine Ait Dil Yadigarları
 1. 21.01.2012
 2. 21.01.2012
 3. 22.01.2012
Mediha Mangır
 1. Dudak Uyumu Açısından Saltuk-nâme’deki Ekler
16.01.2012
Kürşat Öncül
 1. Dede Korkut Mukaddimesi’ndeki Bazı Sözcükler Üzerine
04.01.2012
Muhaddere N. Özerdim
 1. M. S. IV-V. Yüz Yıllarda Çin'in Kuzeyinde Hanedan Kuran Türklerin Şiirleri
23.01.2012
Mehmet Hazar-Abdullah Özmen
 1. Mardin Süryanilerine Ait Süryani Harfleriyle Yazılmış Birkaç Türkçe Metin Üzerine
17.01.2012
Yakup Poyraz
 1. Uzaktaki Yazmalarımız: İngiltere Ulusal Kütüphanesi’ne Kayıtlı İlk Doğu Türkçesi (Çağatayca) Yazmaları
17.01.2012
Ahmet Temir
 1. Türkçe ile Moğolca Arasındaki İlgiler
 2. Nıcholas Poppe(1897*) : Altmışıncı Doğum Yılı Dolayısiyle Hayatı ve Eserleri Üzerine Bir Deneme
 1. 23.01.2012
 2. 24.01.2012
İlhan Uçar
 1. “Baş, Kafa, Ser” Kelimelerinin Eş Anlamlılığı ve “Baş” Kelimesine Divanü Lugati’t-Türk Merkezli Bir Yaklaşım
16.01.2012
Emek Üşenmez
 1. Orta Asya (Anonim) Kuran Tercümesi Üzerinde Özbekistan’da Yapılmış Bir İnceleme (tanıtma)
06.01.2012

<< 1. sayfa | << 2. sayfa | << 3. sayfa | 4. sayfa | 6. sayfa