ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ

 
DİLBİLİM ARAŞTIRMALARI

Ana SayfaMakale Bilgi Sistemi | Konu Dizini Yazarlar DiziniKaynaklar Dizini | Makale-Yazar Listesi |  Makale Sayısı-Tarih Listesi | Güncel Türkoloji Kaynakçası

<<1. sayfa | 2. sayfa | 3. sayfa

MAKALELER

Atatürk Araştırmaları || Çukurova Araştırmaları || Halkbilim || Dilbilim || Halk Edebiyatı || Yeni Türk Dili || Eski Türk Dili
Yeni Türk Edebiyatı || Eski Türk Edebiyatı || Dil Sorunları || Genel || Tiyatro || Çağdaş Türk Lehçeleri

No Yazar Makale Tarih Html sürümü
1174 Canan Şenöz-Ayata Geleneksel Metinden Sınırsız Metne. Bilgi Teknolojilerinin Sunduğu Yeni Olanaklar 19.01.2015
1173 Canan Şenöz Metin Çözümlemesinin Ana Dil ve Yabancı Dil Öğretiminde Metin Üretimine Katkısı 15.01.2015
1172 Eser Ördem Yabancılara Türkçe Öğretiminde Leksikal Yaklaşım: Bir Eşdizimlilik Çalışması Modeli Önerisi 29.12.2014
1171 Mehmet Altay-Filiz Yalçın Tılfarlıoğlu Kurgusal Olmayan Yaratıcı Düzyazı Yoluyla Bir Öğrenci Derlemi Oluşturma: Deneysel Bir Çalışma 29.12.2014
1170 Faruk Polatcan Kavram Haritalarının Türkçe Dersinin Öğretiminde Öğrenci Başarısına Etkisiyle İlgili Öğrenci Görüşleri 26.12.2014
1169 Oğuzhan Sevim Disiplinlerarası Materyal Geliştirme Sürecinin Türkçe Öğretmen Adaylarının Öğretim Tasarımı Başarılarına ve Üstbilişsel Farkındalıklarına Etkisi 25.12.2014
1168 Hatice Parlak-Fatma Alkan Avustralya’da İlkokul Düzeyindeki Türk Öğrencilerin Ana Dil Ediniminde Aile ve Okul Etkileşimi 25.12.2014
1167 Ahmet Zeki Güven Mustafa Kutlu’nun Hikâyelerinde Bağdaşıklık ve Tutarlılık 24.12.2014
1166 Meral Çapar İngilizce’yi Yabancı Dil Olarak Öğrenenler İçin Yazma Becerisi Dersinde Yansıtmalı Yazım 24.12.2014
1165 Nurten Sarıca Anadili Ediniminde Bireysel Eşleştirme (Idiosyncrasie ) ve İkinci Dil Öğreniminde Dilden Dile Aktarım (Transfers Linguistiques) 24.12.2014
1164 Nesrin Günay Türkçe'de -(A/I)r Biçimbiriminin Kiplik Anlam Alanları 23.12.2014
1163 Sami Baskın Türkiye ve Dünyada Sözlük Bilimi: Tanımı, Kapsamı ve Diğer Bilimlerle İlişkisi 23.12.2014
1162 Nihat Bayat-Gökhan Çetinkaya Tanınırlık ve Saydamlık Derecesi Bakımından Deyimlerin Anlaşılabilirliği 19.12.2014
1161 Şaban Köktürk-Cem Odacıoğlu-Nazan Müge Uysal Türkçe Literatürde Çeviribilim Alanını Belirten Terim(ler) ve Bu Terim(ler)in Kapsamları Üzerine Bir Değerlendirme 05.12.2014
1160 İbrahim Karahancı Şarkı Sözlerinden Hareketle Dilde Bağdaşıklık Sorunları 05.12.2014
1159 Nudzejma Obralic-Azamat Akbarov Etno- Linguistiğin Batı Balkanlar Dil Politikasindaki Dinamikleri ve Etkileri 27.11.2014
1158 Deniza Zharova 19.-21. Yüzyıl İngilizce Yazan Yazarların Eserlerinde Bilişsel-Dilsel Açıdan Çiçek Kokularının İsimleri 25.11.2014
1157 Ayşe Nur Kutluca Canbulat Ses Temelli Cümle Yöntemi ile İlk Okuma Yazma Öğretiminde Anlamlı Okumayı Etkileyen Unsurlar 25.11.2014
1156 Nihal Durmuş Transnumeralität im Türkischen 25.11.2014
1155 Özlem Demirel Dönmez Söz Dizimi Anlam İlişkisi Üzerine Yeni Bir Metot Denemesi 14.11.2014
1154 Ahmet Akpınar Anlambilimden Hareketle Öykü Çözümlemesi Sabahattin Ali’nin “Duvar” Adli Öyküsünün Çözümlenmesi 12.11.2014
1153 Meltem Sargın Gazete Köşe Yazılarında Kullanılan Dilsel Stratejilere İlişkin Bir Çözümleme Örneği 10.11.2014
1152 Derya Oğuz Tıp Metinleri Çeviri Sorunları 04.11.2014
1151 Zeynep Yaprak Bilgisayar Destekli İşbirlikçi Dil Öğrenimi Göreve Dayalı Dil Öğrenimine Yönelik Özel Bir Atıfla 21.10.2014
1150 Hülya Skuka Dil Etkileşimi ve Makedonya Türklerinin Yazı Dilinde Çekimsiz Fiiller Üzerine 14.10.2014
1149 Meliha R. Şimşek Erek Dilin Dilbilgisi Öğretimine Kavram-Temelli Bir Yaklaşım: Anadil Destekli Dil Öğrenme 01.10.2014
1148 Göksel Türközü Korece Sözcüklerin Anlam İlişkileri Yönünden Türkçe Sözcüklerle Karşılaştırmalı Analizi 01.10.2014
1147 Mehrali Calp Kişi Adları Üzerine Dilbilimsel Bir Çalışma (Ağrı İli Örneği) 24.09.2014
1146 Elona Limaj Makine Çevirisi Versus İnsan Çevirisi 23.09.2014
1145 Ayşe Eziler Kıran Dilbilim, Anlambilim ve Edimbilim 22.09.2014
1144 Ali Göçer The Assessment Of Turkish Written Examination Questions Based On The Text In Accordance With The Barrett’s Taxonomy 19.09.2014
1143 Ali Göçer The Assessment Of The Anxiety Of High School Students Who Are Learning Turkish As A Foreign Language In Turkey In Term Of Certain Variables 19.09.2014
1142 Simla Course Critical Reading in Efl in Turkish High School Context 19.09.2014
1141 Meliha R. Şimşek Autonomised Grammar Instruction Through L1 Use: Learners Voiced 19.09.2014
1140 Hasan Bedir Gülten Koşar Strategies-based Instruction: A Means of Improving Adult Efl Learners’ Speakıng Skills 19.09.2014
1139 Elçin Esmer Hareketli ve Hareketsiz Görsel Uyaranların Öğrencilerin Anlatı Metni Üretme Edimleri Üzerindeki Etkisi 17.09.2014
1138 Oktay Eser Uluslararası Diplomaside Çeviri ve Müdahale Anaforunda Anlam 17.09.2014
1137 Hüseyin Ersoy-Cem Odacıoğlu Türkiye’de Serbest Çevirmenlerin Karşılaştıkları Sorunlar, Bu Sorunların Etkileri ve Öneriler 11.09.2014
1136 Britt-Marie Apelgren Dil Eğitiminde İçsel ve İlerici Kişisel Yollar 22.07.2014
1135 Gökçe Dişlen Dağgöl Yabancı Dil Öğretiminde İnançlar: Kimlik Oluşma Süreci 21.07.2014
1134 A. D. Çolakova Ukraynacada Türkizmlerin Kullanımı 04.07.2014
1133 George G. Hruby-Usha Goswami Sinirbilim ve Okuma: Okuma Eğitimi Araştırmacıları İçin Bir İnceleme 26.06.2014
1132 Burak Tüfekçioğlu Yabancı Dil Olarak Türkçe Okuma Becerisinin Yöntem ve Materyal Açısından Geliştirilmesine Yönelik Bir Çalışma 25.06.2014
1131 Damla Elif Tiryaki Metin Tipleri Bağlamında Okuma Becerisinin Geliştirilmesi 25.06.2014
1130 Nazile Şen Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Kullanılabilecek Okuma Stratejileri Kapsamında Örnek Ders Gereci 25.06.2014
1129 Gökhan Soyşekerci Dil – Kültür Bağıntısı ve Avrupa Ortak Başvuru Metni Bağlamında Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Okuma Becerisini Geliştirmeye Yönelik Gereç Hazırlama 25.06.2014
1128 Tuğba Aktaş Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Okuma Becerisini Geliştirmek Üzere Sözcük Öğretimi ve Örnek Ders Gereci Geliştirme Önerisi 25.06.2014
1127 Ebubekir Bozavlı Yabancı Dil Öğretiminde Alternatif Bir Okul Modeli 03.06.2014
1126 Munise Yıldırım Yabancı Dil Olarak Almanca Dersinde Uzun Anlatı Türlerini İşlemek Olanaklı Mı?: "Yengeç Yürüyüşü" ve "Serenad" Adlı Romanların Özetlenmiş ve Resimleştirilmiş Baskısı 03.06.2014
1125 Sıla Gen Yusuf Atılgan’ın Öykülerinde Kapsayıcı Metaforlar 22.05.2014

<<1. sayfa | 2. sayfa | 3. sayfa