ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ  ARAŞTIRMALARI

Ana SayfaMakale Bilgi Sistemi | Konu Dizini Yazarlar DiziniKaynaklar Dizini | Makale-Yazar Listesi |  Makale Sayısı-Tarih Listesi | Güncel Türkoloji Kaynakçası

<< 1. sayfa | 2. sayfa | 3. sayfa

MAKALELER

Atatürk Araştırmaları || Çukurova Araştırmaları || Halkbilim || Dilbilim || Halk Edebiyatı || Yeni Türk Dili || Eski Türk Dili
Yeni Türk Edebiyatı || Eski Türk Edebiyatı || Dil Sorunları || Genel || Tiyatro || Çağdaş Türk Lehçeleri

No Yazar Makale Tarih Html sürümü
1370 Hüseyin Satıcıoğlu Tataristan’daki “Süyün Bike” ve Azerbaycan’daki “Bakü Kız” Kuleleri Kaynaklı Ortaya Çıkan Efsaneler Üzerine Bir İnceleme 10.12.2017
1369 Muhammet Kemaloğlu Terekeme-Karapapah Türkleri Atasözleri "Muş-Bulanık Çevresi" 24.11.2017
1368 Hilmi Ziya Sad. Muhammet Kemaloğlu Türk Kavimleri 23.11.2017
1367 Muhammet Kemaloğlu Anadoluda Türklere Aid Yer İsimleri / H.Nihal -A.Naci 23.11.2017
1364 Mirza Cemal Cavanşir Karabağî Çev. Muhammet Kemaloğlu Karabağ Tarihi 23.11.2017
1363 İlkin Guliyev Azerbaycan ve Türkiye Türkçesi Dilbilgisinde Dilin Sözdizimsel Yapısının Öğrenilmesi Üzerine 22.11.2017
1361 Vakıf Aslanov Çev. Muhammet Kemaloğlu, Aran Erdebilli Jean Chardin ve Seyahatnamesi 22.11.2017
1360 Önder Saatçi Şakir Sabir Zabit’in Kerkük’te İçtimai Hayat -Folklor- Eserinde Irak Türkmen Türkçesi Dil Malzemesi 18.11.2017
1358 Önder Saatçi Irak Türkmen Ağızlarında Yemin Sözleri Üzerine 17.11.2017
1357 Önder Saatçi Ata Terzibaşı'nın Türk Diliine Son Armağanı Kerkük Ağzı Türkmanca Sözlük 17.11.2017
1355 Önder Saatçi Nermin Neftçi'nin Kerkük'te Bulduklarım Eserinde Kerkük Ağzı Dil Malzemesi 17.11.2017
1354 Shınjı Ido - Tülay Çulha Vowel Letters And Sıgns Used In A Manuscrıpt Held In The Natıonal Karay Lıbrary 03.11.2017
1353 İlkin Guliyev Oğuz Grubu Türk Dillerinde Emir Cümlesinin İfade Formları 27.10.2017
1350 İlkin Guliyev Gövsi Tebrizinin Dilinde Deyimler 27.10.2017
1349 İlkin Guliyev Kadı Burhaneddinin Dilinde Özne ve Yüklem Yan Cümleli Birlesik Cümleler 27.10.2017
1348 İlkin Guliyev KadI Burhaneddinin Dilinde Şart Cümlesi 27.10.2017
1347 Gülden Sağol Yüksekkaya Türk Dilinin Meseleleri 2 20.10.2017
1345 Gülden Sagol Yüksekkaya Türk Dilinin Meseleleri 1 20.10.2017
1344 Gülden Sagol Yüksekkaya Türk Dilinin Meseleleri 1 20.10.2017
1341 İlkin Guliyev Muasır Azerbaycan Dilinde Leksik Şekillerin Tasnifi 20.03.2017
1340 İlkin Guliyev Türkiyeli Öğrencilerin Azerbaycan Türkçesi Gramerinin Öğretiminde Karşılaştığı Sorunlar ve Onların Çözüm Yolları 20.03.2017
1339 Elza Alışova Demirdağ Çağdaş Azerbaycan Türkçesinde Yardımcı Cümle Ögesi Teyin ve Türkiye Türkçesinde Karşılığı Üzerine Bir Araştırma 10.02.2017
1338 İlkin Guliyev Türk ve Azerbaycan Dilbilgisinde Ad Tamlamalarının Araştırılması Üzerine 12.01.2017
1337 Süleyman Fidan Azerbaycan Müziğinde Tar ve Tar Sanatçısı Ilgar İmamverdiyev 12.12.2016
1336 Şirvan Kalsın Kırgızca’da Yaşayan Bazı Eski Türkçe Sözcükler 16.08.2016
1335 Önder Saatçi Irak Türkleri Dil Çalışmaları Bibliyografyası 09.05.2016
1334 Elza Demirdağ XIX-XX Esrlerde Azerbaycan ve Türkmen Dilinde İctimai-Siyasi Leksikanın Zenginleşme Yolları 09.05.2016
1333 Elza Demirdağ Azerbaycan Dilçiliyinde İctimai-Siyasi Leksikanın Tedkiki Tarihi 21.04.2016
1332 Elza Demirdağ Türk Dillerinde İçtimai-Siyasi Menşeli Söz Köklerinin İnkişaf Tarihi 21.04.2016
1331 Elza Demirdağ Su-Subay-Zubek-Zeybek İfadesinin Türk Dilinde Yeri 21.04.2016
1330 Elza Demirdağ Türkiye Türkçesi ve Azerbaycan Türkçesinde Cümle Ögelerinin Karşılaştırılması Üzerine 21.04.2016
1329 Hamid Araslı Hakanî Şirvânî (Çev. Ömer Bayram) 08.04.2016
1328 Talip Doğan Afşar Türkleri (Güney Azerbaycan) Ağzı 22.01.2016
1325 Viktor Yuriyeviç Gankeviç Küçük Molla”Nın Düşünceleri 1 (İsmail Gaspıralı’nın İmzası ve Bilinmeyen Bir Eseri Hakkında) 06.01.2016
1324 İlyas Kayaokay Kızılelma’ya Dek Gideriz 06.01.2016
1323 Erdem Konur Türkiye Türkçesi ve Azerbaycan Türkçesindeki Hayvan İsimleri Üzerine Bir İnceleme 30.11.2015
1322 Erdem Konur Vatan Millet ve Anadili Şairi Vahapzade 09.11.2015
1321 İsmail Otar Hamit Zübeyr Koşay’ın Kazan Türkçesi Birkaç Şiiri 15.10.2015
1320 Meltem Gül Hikayat’ın Ses Olaylarındaki Azerice Özellikler 07.10.2015
1319 Dilek Akan Budak Çağdaş Türk Yazı Dillerinde Zaman Birimlerini Karşılayan Sözcükler 29.09.2015
1318 Mesut Kürüm Türkçede İyelik Eklerinin Ele Alınışı ve Çağdaş Lehçelerde Kullanılışı 09.09.2015
1317 Mehmet Kahraman Kazak Dilinde Terim Yapma Prensipleri Üzerine 08.09.2015
1316 Yakup Yılmaz Azerbaycan ve Türkiye Türkçesinde Yabancı Özel Adların Yazımı Meselesi 29.07.2015
1315 Cihan Çakmak Türkmen Türkçesinde Görülen Yalancı Eş Değer Kelimeler 29.07.2015
1314 Ahmet Gökçimen Türkmen Edebiyatında Elifname 29.07.2015
1313 Mayramgül Dıykanbayeva Kırgız Adı Üzerine 29.07.2015
1312 Aşur Özdemir Sovyet Devrinde Sıra Dışı Bir Kazak Aydını: Bawırjan Momışulı 28.07.2015
1311 Ali Kafkasyalı Huşeng Caferî ve Şiir Dünyası 27.07.2015
1310 Mehmet Kara Hakas Türkçesinde İkilemeler 27.07.2015
1309 Aşur Özdemir Kazakçada Renk Kavramı ve Renkler 27.07.2015

<< 1. sayfa | 2. sayfa | 3. sayfa

Önceki sayfa Sonraki sayfa