ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ  ARAŞTIRMALARI

Ana SayfaMakale Bilgi Sistemi | Konu Dizini Yazarlar DiziniKaynaklar Dizini | Makale-Yazar Listesi |  Makale Sayısı-Tarih Listesi | Güncel Türkoloji Kaynakçası

<< 1. sayfa | 2. sayfa | 3. sayfa

MAKALELER

Atatürk Araştırmaları || Çukurova Araştırmaları || Halkbilim || Dilbilim || Halk Edebiyatı || Yeni Türk Dili || Eski Türk Dili
Yeni Türk Edebiyatı || Eski Türk Edebiyatı || Dil Sorunları || Genel || Tiyatro || Çağdaş Türk Lehçeleri

No Yazar Makale Tarih Html sürümü
1334 Elza Demirdağ XIX-XX Esrlerde Azerbaycan ve Türkmen Dilinde İctimai-Siyasi Leksikanın Zenginleşme Yolları 09.05.2016
1333 Elza Demirdağ Azerbaycan Dilçiliyinde İctimai-Siyasi Leksikanın Tedkiki Tarihi 21.04.2016
1332 Elza Demirdağ Türk Dillerinde İçtimai-Siyasi Menşeli Söz Köklerinin İnkişaf Tarihi 21.04.2016
1331 Elza Demirdağ Su-Subay-Zubek-Zeybek İfadesinin Türk Dilinde Yeri 21.04.2016
1330 Elza Demirdağ Türkiye Türkçesi ve Azerbaycan Türkçesinde Cümle Ögelerinin Karşılaştırılması Üzerine 21.04.2016
1329 Hamid Araslı Hakanî Şirvânî (Çev. Ömer Bayram) 08.04.2016
1328 Talip Doğan Afşar Türkleri (Güney Azerbaycan) Ağzı 22.01.2016
1325 Viktor Yuriyeviç Gankeviç Küçük Molla”Nın Düşünceleri 1 (İsmail Gaspıralı’nın İmzası ve Bilinmeyen Bir Eseri Hakkında) 06.01.2016
1324 İlyas Kayaokay Kızılelma’ya Dek Gideriz 06.01.2016
1323 Erdem Konur Türkiye Türkçesi ve Azerbaycan Türkçesindeki Hayvan İsimleri Üzerine Bir İnceleme 30.11.2015
1322 Erdem Konur Vatan Millet ve Anadili Şairi Vahapzade 09.11.2015
1321 İsmail Otar Hamit Zübeyr Koşay’ın Kazan Türkçesi Birkaç Şiiri 15.10.2015
1320 Meltem Gül Hikayat’ın Ses Olaylarındaki Azerice Özellikler 07.10.2015
1319 Dilek Akan Budak Çağdaş Türk Yazı Dillerinde Zaman Birimlerini Karşılayan Sözcükler 29.09.2015
1318 Mesut Kürüm Türkçede İyelik Eklerinin Ele Alınışı ve Çağdaş Lehçelerde Kullanılışı 09.09.2015
1317 Mehmet Kahraman Kazak Dilinde Terim Yapma Prensipleri Üzerine 08.09.2015
1316 Yakup Yılmaz Azerbaycan ve Türkiye Türkçesinde Yabancı Özel Adların Yazımı Meselesi 29.07.2015
1315 Cihan Çakmak Türkmen Türkçesinde Görülen Yalancı Eş Değer Kelimeler 29.07.2015
1314 Ahmet Gökçimen Türkmen Edebiyatında Elifname 29.07.2015
1313 Mayramgül Dıykanbayeva Kırgız Adı Üzerine 29.07.2015
1312 Aşur Özdemir Sovyet Devrinde Sıra Dışı Bir Kazak Aydını: Bawırjan Momışulı 28.07.2015
1311 Ali Kafkasyalı Huşeng Caferî ve Şiir Dünyası 27.07.2015
1310 Mehmet Kara Hakas Türkçesinde İkilemeler 27.07.2015
1309 Aşur Özdemir Kazakçada Renk Kavramı ve Renkler 27.07.2015
1308 Hüseyin Yıldırım Özbek Türkçesindeki o(å) Ünlüsü Üzerine 24.07.2015
1307 Gülsün Mehmet Salar Türkçesinde İlgi İşaretleyicisinin Görünüm ve İşlevleri 24.07.2015
1306 Ünal Zal Türk Lehçeleri Arasında Aktarma Meseleleri ve "İki Ağaç" Şiir Kitabı Üzerine 24.07.2015
1305 Rıdvan Öztürk Afganistan Türkmencesi Yazımında q-(?) Meselesi 24.07.2015
1304 Orhan Söylemez Cengiz Aytmatov'un Romanlarında Kader ve Kadercilik 24.07.2015
1303 Naciye Yıldız Manas Destanı ve Muhtar Avezof 24.07.2015
1302 Mehman Musaoğlu Türk Dünyasında Aktarma Çalışmaları ve Kemal Abdulla'nın Eserleri Türkiye Türkçesinde 23.07.2015
1301 Alimurad Taciyev Hurşit Dostmuhammed’in Hikâyelerinde Psikolojik Tasvir Özellikleri 22.07.2015
1300 Sümeyra Harmanda-Tolga Arslan-Zeynep Aslan Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri Ve Edebiyatları Bölümü Öğrencileri Üzerinde Kelime Hazinesi Araştırması 22.07.2015
1299 Tuğba Bilveren Özbekçe ve Türkiye Türkçesinde Fiil - Tamlayıcı İlişkisi 21.07.2015
1298 Barış Metin Sovyet Belgelerine Göre Tataristan’da Kiril Alfabesine Geçiş 21.07.2015
1297 Cemile Kınacı Nergis Biray, Ahmet Baytursınulı Şiirleri Üzerinde Dil ve Üslûp İncelemesi 21.07.2015
1296 Ömer Acar Kırgız Türkçesi İle Türkiye Türkçesindeki Ortak Arapça Kelimelerin Ses Değişimleri 14.07.2015
1295 Zhanat Aimuhambet-Rysgul Abilkhamitkızı Kazak Şiirlerinde "Gece" 06.07.2015
1294 Mevlüt Gültekin Mevlüt Gültekin-Özbekçede Şimdiki Zaman Biçimleri ve -ishda Biçiminin Durumu 29.06.2015
1293 Sema Aslan Demir Türkmencede Sınır Sonrası Bakış ve -Andır: -{l)pdlr Rekabeti 29.06.2015
1292 Aida Kasıeva Kırgız Motiflerinin Sembolik Açıdan İncelenmesi ve Sınıflandırılması 25.05.2015
1291 Ahmet Karaman Yeni Uygur Türkçesinde Adet Sözleri 25.05.2015
1290 Cihan Çakmak İsmail Gaspıralı'nın Ceditçi Aydın Fatih Kerimi Üzerindeki Etkisi 25.05.2015
1289 Meltem Gül İran (Azerbaycan) Türkçesinde Şimdiki Zaman, Duyulan Geçmiş Zaman ve Geniş Zaman Kullanımları 15.05.2015
1288 Ekrem Ayan-Yakup Türkdil Kazak Türkçesinde Dokunma Duyu Fiilleri ve Anlam Zenginliği 07.05.2015
1287 Halit Aşlar Modern Kırgız Edebiyatında Biyografik Roman Türünün Tarihi Gelişimi Üzerine 05.05.2015
1286 Tuğba Aktaş Deyimlerde Yalancı Eş Değerlik: Tatar Türkçesi-Türkiye Türkçesi Örneği 27.04.2015
1285 Mehmet Ölmez Tuva Atasözlerinden Seçmeler 24.04.2015
1284 Mehmet Ölmez Hoten Ağzının Leksik Hususiyetleri 24.04.2015
1283 Abdulkadir Atıcı Sungur Türkçesinin Sayı Sistemi Üzerine 02.04.2015

<< 1. sayfa | 2. sayfa | 3. sayfa

Önceki sayfa Sonraki sayfa