ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ  ARAŞTIRMALARI

Ana SayfaMakale Bilgi Sistemi | Konu Dizini Yazarlar DiziniKaynaklar Dizini | Makale-Yazar Listesi |  Makale Sayısı-Tarih Listesi | Güncel Türkoloji Kaynakçası

<< 1. sayfa | 2. sayfa | 3. sayfa

MAKALELER

Atatürk Araştırmaları || Çukurova Araştırmaları || Halkbilim || Dilbilim || Halk Edebiyatı || Yeni Türk Dili || Eski Türk Dili
Yeni Türk Edebiyatı || Eski Türk Edebiyatı || Dil Sorunları || Genel || Tiyatro || Çağdaş Türk Lehçeleri

No Yazar Makale Tarih Html sürümü
1450 Hacı Dağlı Azerbaycan Türkçesinde Bildirme (Haber) Kiplerinin Türkiye Türkçesiyle Karşılaştırılması 09.09.2019
1449 Selahattin Tozlu Karapapaklar Hakkında Bazı Notlar –II 26.05.2019
1448 Selahattin Tozlu Karapapaklar Hakkında Bazı Notlar I 12.05.2019
1447 Erdoğan Altınkaynak Ukrayna'daki Hıristiyan Türkler "Urumlar" 12.05.2019
1446 Nesrin Güllüdağ - Mustafa Şenel Nogay Edebiyatının Tarihi Seyri 12.05.2019
1445 Serkan Acar Xvı. Yüzyıl Türk‐Tatar Tarihinin Mühim Bir Kaynağı: “Kazanskaya İstoriya” 04.05.2019
1444 Önder Saatçi Irak Türkmen Ağızlarında İlk Hece Ünlü Uzunluklarının Arkaikliği ve Asliliği Hakkında 04.05.2019
1443 Mehmet Aça Rus Dili ve Türk Lehçelerinde Kaleme Alınan Kaynakların Türkiye'deki Halkbilimine Kazandırılması Sorunu 26.04.2019
1442 Sergey Sergeyeviç Borozdin Buhara'nın Uyanışı: XIX. Asrın Sonları XX. Asrın Başlarında Buhara Hanlığı 26.04.2019
1441 Adem Öger 19. Yüzyılda Yaşamış Bir Uygur Halk Kahramanı Ve Şairi: Sadir Palvan 26.04.2019
1440 Hasan Demiroğlu İdil-Ural Türk Gazetelerinde (1905-1912) Kırgız ve Kazaklar 26.04.2019
1439 Sümeyra Harmanda - Tolga Arslan - Zeynep Aslan Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri Ve Edebiyatları Bölümü Öğrencileri Üzerinde Kelime Hazinesi Araştırması 13.04.2019
1438 Alimurad Taciyev Hurşit Dostmuhammed’in Hikâyelerinde Psikolojik Tasvir Özellikleri 13.04.2019
1437 Handan Aydın Kasımoğlu Türkmen Halk Destanı Göroğlu Üzerine Mitolojik İncelemeler 03.04.2019
1436 Erkan Karagöz Başkurt Sovyet Yazarı Zeynep Biişeva 03.04.2019
1435 Tahir Aşirov A. A. Zavyalov'a Göre Zakaspi Oblastın'da (Türkmenista'da) Hıristiyan Akımlarının Yayılması 03.04.2019
1434 Tahir Aşirov Türkmen Tarih Yazıcılığında “İlhak” Konusu 03.04.2019
1433 Tahir Aşirov Türkmen Tarih Yazıcılığında “İlhak” Konusu 03.04.2019
1432 Tahir Aşirov Düşünür Muhammed Geldiyev (1889-1931)'in Türkmen Dili Mücadelesi 03.04.2019
1431 Tahir Aşirov Divani Mahdumkulu Adlı Eser Üzerine 03.04.2019
1430 Tahir Aşirov Mahdumlu'nun Divanı'nın 1926 Yılındaki Baskısına Eleştiri 03.04.2019
1429 Tahir Aşirov Mahdumkulu'yu Anlamak: A. Zeli Velidi Togan Örneği 03.04.2019
1428 Tahir Aşirov Mahtumkulu Divanı ve Yedi Asırlık Türkçe Bir Manzume, Şerh ve Tenkit Eden: Şeyh Muhsin Fânî, İstanbul 1340. 03.04.2019
1427 Tahir Aşirov Sovyet Trükmenistan'da Vakıf Araştırmaları: G.İ. Kaprov Örneği 03.04.2019
1426 Tahir Aşirov Emigration in Turkmenistan (20-30-ies of XX century) 03.04.2019
1425 Şuayip Karakaş Maksud Şeyhzâde Ve Mirza Uluğbek Piyesi 25.02.2019
1424 Salim Küçük Türk Lehçeleri Sözlüklerinde Somutlaştırma Yoluyla Yapılmış Renk Adları 25.02.2019
1423 Muratgeldi Söyegov Türkmen Ceditçi Yazarlar 25.02.2019
1422 Şerif Aktaş Bahtiyar Vahapzâde’nin Şiiri Üzerine 10.12.2018
1421 Mail Demirli Bextiyar Vahabzadenin Dramaturgiyasında Tarixlik Ve Müasirlik 10.12.2018
1420 Ramazan Qafarlı Bextiyar Vahabzade İstiklal Şairidir 10.12.2018
1419 Şuayip Karakaş Vatan Şairi Bahtiyar Vahapzade 10.12.2018
1418 Mehman Musaoğlu Bahtiyar Vahabzâde Şiirinde Türkiye 10.12.2018
1417 İhsan Kalenderoğlu A. N. Samoylov ç’ in Türkmen Edebiyatı ve Folkloru Araştırmalarına Katkıları 10.12.2018
1416 Nezir Temür Kırgız Folklorunda Ritüelistik Türler 10.12.2018
1415 Begali Kâsımov Ceditçilik 10.12.2018
1414 Naim Karimov Türkistanlı Ceditçi Mahmudhoca Behbûdî’nin Ölümü 10.12.2018
1413 Cemile Kınacı “Ölümünün Birinci Yıldönümünde Bahtiyar Vahapzade Sempozyumu” 10.12.2018
1412 Tuğba Poçan Azerbaycan Türkçesinde Ki’si Düşmüş Birleşik Cümle Örnekleri 24.11.2018
1411 Ruhan Güçlü Türkçe ve Bahasa Melayan Dillerindeki İkileme Sürecinin Karşılaştırmalı Analizi 24.11.2018
1410 I. Tahir Aşirov - Jumadurdı Annaorazov I. Dünya Savaşı’nda Teke Atlı Polkı 24.11.2018
1409 Tahir Aşirov Sovyetler Birliğinin İlk Yıllarında Türkmenistan’da Dil - Şive Tartışmaları (I. Kaynaklar) 24.11.2018
1408 Tahir Aşirov A. Aliyev ve k. Böriyev, Rusça – Türkmence Sözlik, Türkmen Devlet Neşir, Aşkabat 1929. S. 464. 24.11.2018
1407 Tahir Aşirov A. Aliyev ve k. Böriyev, Rusça – Türkmence Sözlik, Türkmen Devlet Neşir, Aşkabat 1929. S. 464. 24.11.2018
1406 Arzu Bayramova Ağbaba Şivəsində Ədat, Modal Sözlər Və Nida 24.11.2018
1405 Tahir Aşirov K. Kulıyev, (1932), Mahtumkulu Sovda Burjuaziyasının İdeologı, Aşkabat: Türkmenistan devlet neşriyatı, 65 s. 24.11.2018
1404 Möhsün Nağısoylu Azerbaycan Sözlükçülüğü Tarihine Bir Bakış 24.11.2018
1403 Dilek Ergönenç Akbaba Tur- Yardımcı Fiilinin Aral-Hazar Grubu Türk Lehçelerinde Gramerleşmesi 2.11.2018
1402 Dilek Ergönenç Akbaba Sovyet Dönemi Nogay Türk Edebiyatına Genel Bir Bakış ve Nogay Türklerinin Tanınmış Edebiyatçısı Suyun Kapayev 2.11.2018
1401 Dilek Ergönenç Akbaba Nogay Trüklerinin Gelenekleri Üzerine 2.11.2018

<< 1. sayfa | 2. sayfa | 3. sayfa

Sonraki sayfa