ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ  ARAŞTIRMALARI

Ana SayfaMakale Bilgi Sistemi | Konu Dizini Yazarlar DiziniKaynaklar Dizini | Makale-Yazar Listesi |  Makale Sayısı-Tarih Listesi | Güncel Türkoloji Kaynakçası

<< 1. sayfa | 2. sayfa | 3. sayfa

MAKALELER

Atatürk Araştırmaları || Çukurova Araştırmaları || Halkbilim || Dilbilim || Halk Edebiyatı || Yeni Türk Dili || Eski Türk Dili
Yeni Türk Edebiyatı || Eski Türk Edebiyatı || Dil Sorunları || Genel || Tiyatro || Çağdaş Türk Lehçeleri

No Yazar Makale Tarih Html sürümü
1391 Önder Saatçi Irak Türkmen Ağızlarının Mükemmel Sözlüğüne Doğru 16.01.2018
1390 Önder Saatçi Kerkük Hoyrat ve Mânilerinde Yurt Sevgisi II 16.01.2018
1389 Önder Saatçi Irak Türkmenlerinin Atasözleri ve Deyimleri Üzerine Yazılanlar 16.01.2018
1388 Önder Saatçi Irak Türkmen Eğitiminde Türk Dili Öğretiminin Geliştirilmesi Yolunda Teklifler 16.01.2018
1387 Önder Saatçi Irak Türklerinin Varlık Mücadelesinde Bir İrfan Ocağı: Kardaşlık Dergisi 16.01.2018
1386 Önder Saatçi Irak Türkmen Eğitiminin Kronolojisi 16.01.2018
1385 Önder Saatçi Türk Dil Kurumu Sözlüklerinde Bayraklar, Diller ve Milletler 14.01.2018
1383 İlkin Guliyev Gövsi Tebrizinin Dilinde İşlenmiş Gayri-Türk Menşeli Sözlere Dair 10.01.2018
1382 Çev. H.Çağdaş Arslan Başkurtça Dil İncelemeleri 04.01.2018
1381 Önder Saatçi Irak Türkmenlerinden Bir Dilci: İhsan S. Vasfi 03.01.2018
1379 Önder Saatçi Irak Türkmenlerinin Ana dilleri Türkçeyi ve Türk Kimliğini Yaşatma Süreçleri 03.01.2018
1378 Önder Saatçi Necdet Yaşar Bayatlı’nın Araştırmalarında Irak Türkmen Ağızları Dil Malzemesi 03.01.2018
1377 Önder Saatçi Sözlüklerimiz “Türkmen”, “Oğuz” ve “Yörük” Adları 03.01.2018
1376 Önder Saatçi Irak Türkmen Folklorundan Kerkük Ağzına 03.01.2018
1375 İlkin Guliyev Azerbaycan Âşık Edebiyatı: Tarihte ve Bugünü 23.12.2017
1374 İlkin Guliyev Gövsi Tebrizi'nin Dilinde Kullanılmış Şart Yan Cümleli ve Karşılaştırma Yan Cümleli Birleşik Tümcelerin Yapısal Özellikleri 23.12.2017
1373 Ezgi Sırtı Kıpçakçadan Başkurtçaya Kök Fiillerde /s/ Fonemi 18.12.2017
1372 Ezgi Sırtı Kazak Tiliniñ Birtomdık Ülken Tüsindirme Sözdigi 18.12.2017
1371 Ebrar Kerimullin Akt. Ezgi Sırtı Tatar Kitap Tarihi Hakkında 18.12.2017
1370 Hüseyin Satıcıoğlu Tataristan’daki “Süyün Bike” ve Azerbaycan’daki “Bakü Kız” Kuleleri Kaynaklı Ortaya Çıkan Efsaneler Üzerine Bir İnceleme 10.12.2017
1369 Muhammet Kemaloğlu Terekeme-Karapapah Türkleri Atasözleri "Muş-Bulanık Çevresi" 24.11.2017
1368 Hilmi Ziya Sad. Muhammet Kemaloğlu Türk Kavimleri 23.11.2017
1367 Muhammet Kemaloğlu Anadoluda Türklere Aid Yer İsimleri / H.Nihal -A.Naci 23.11.2017
1364 Mirza Cemal Cavanşir Karabağî Çev. Muhammet Kemaloğlu Karabağ Tarihi 23.11.2017
1363 İlkin Guliyev Azerbaycan ve Türkiye Türkçesi Dilbilgisinde Dilin Sözdizimsel Yapısının Öğrenilmesi Üzerine 22.11.2017
1361 Vakıf Aslanov Çev. Muhammet Kemaloğlu, Aran Erdebilli Jean Chardin ve Seyahatnamesi 22.11.2017
1360 Önder Saatçi Şakir Sabir Zabit’in Kerkük’te İçtimai Hayat -Folklor- Eserinde Irak Türkmen Türkçesi Dil Malzemesi 18.11.2017
1358 Önder Saatçi Irak Türkmen Ağızlarında Yemin Sözleri Üzerine 17.11.2017
1357 Önder Saatçi Ata Terzibaşı'nın Türk Diliine Son Armağanı Kerkük Ağzı Türkmanca Sözlük 17.11.2017
1355 Önder Saatçi Nermin Neftçi'nin Kerkük'te Bulduklarım Eserinde Kerkük Ağzı Dil Malzemesi 17.11.2017
1354 Shınjı Ido - Tülay Çulha Vowel Letters And Sıgns Used In A Manuscrıpt Held In The Natıonal Karay Lıbrary 03.11.2017
1353 İlkin Guliyev Oğuz Grubu Türk Dillerinde Emir Cümlesinin İfade Formları 27.10.2017
1350 İlkin Guliyev Gövsi Tebrizinin Dilinde Deyimler 27.10.2017
1349 İlkin Guliyev Kadı Burhaneddinin Dilinde Özne ve Yüklem Yan Cümleli Birlesik Cümleler 27.10.2017
1348 İlkin Guliyev KadI Burhaneddinin Dilinde Şart Cümlesi 27.10.2017
1347 Gülden Sağol Yüksekkaya Türk Dilinin Meseleleri 2 20.10.2017
1345 Gülden Sagol Yüksekkaya Türk Dilinin Meseleleri 1 20.10.2017
1344 Gülden Sagol Yüksekkaya Türk Dilinin Meseleleri 1 20.10.2017
1341 İlkin Guliyev Muasır Azerbaycan Dilinde Leksik Şekillerin Tasnifi 20.03.2017
1340 İlkin Guliyev Türkiyeli Öğrencilerin Azerbaycan Türkçesi Gramerinin Öğretiminde Karşılaştığı Sorunlar ve Onların Çözüm Yolları 20.03.2017
1339 Elza Alışova Demirdağ Çağdaş Azerbaycan Türkçesinde Yardımcı Cümle Ögesi Teyin ve Türkiye Türkçesinde Karşılığı Üzerine Bir Araştırma 10.02.2017
1338 İlkin Guliyev Türk ve Azerbaycan Dilbilgisinde Ad Tamlamalarının Araştırılması Üzerine 12.01.2017
1337 Süleyman Fidan Azerbaycan Müziğinde Tar ve Tar Sanatçısı Ilgar İmamverdiyev 12.12.2016
1336 Şirvan Kalsın Kırgızca’da Yaşayan Bazı Eski Türkçe Sözcükler 16.08.2016
1335 Önder Saatçi Irak Türkleri Dil Çalışmaları Bibliyografyası 09.05.2016
1334 Elza Demirdağ XIX-XX Esrlerde Azerbaycan ve Türkmen Dilinde İctimai-Siyasi Leksikanın Zenginleşme Yolları 09.05.2016
1333 Elza Demirdağ Azerbaycan Dilçiliyinde İctimai-Siyasi Leksikanın Tedkiki Tarihi 21.04.2016
1332 Elza Demirdağ Türk Dillerinde İçtimai-Siyasi Menşeli Söz Köklerinin İnkişaf Tarihi 21.04.2016
1331 Elza Demirdağ Su-Subay-Zubek-Zeybek İfadesinin Türk Dilinde Yeri 21.04.2016
1330 Elza Demirdağ Türkiye Türkçesi ve Azerbaycan Türkçesinde Cümle Ögelerinin Karşılaştırılması Üzerine 21.04.2016

<< 1. sayfa | 2. sayfa | 3. sayfa

Sonraki sayfa