ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ  ARAŞTIRMALARI

Ana SayfaMakale Bilgi Sistemi | Konu Dizini Yazarlar DiziniKaynaklar Dizini | Makale-Yazar Listesi |  Makale Sayısı-Tarih Listesi | Güncel Türkoloji Kaynakçası

<< 1. sayfa | 2. sayfa | 3. sayfa

MAKALELER

Atatürk Araştırmaları || Çukurova Araştırmaları || Halkbilim || Dilbilim || Halk Edebiyatı || Yeni Türk Dili || Eski Türk Dili
Yeni Türk Edebiyatı || Eski Türk Edebiyatı || Dil Sorunları || Genel || Tiyatro || Çağdaş Türk Lehçeleri

No Yazar Makale Tarih Html sürümü
1425 Şuayip Karakaş Maksud Şeyhzâde Ve Mirza Uluğbek Piyesi 25.02.2019
1424 Salim Küçük Türk Lehçeleri Sözlüklerinde Somutlaştırma Yoluyla Yapılmış Renk Adları 25.02.2019
1423 Muratgeldi Söyegov Türkmen Ceditçi Yazarlar 25.02.2019
1422 Şerif Aktaş Bahtiyar Vahapzâde’nin Şiiri Üzerine 10.12.2018
1421 Mail Demirli Bextiyar Vahabzadenin Dramaturgiyasında Tarixlik Ve Müasirlik 10.12.2018
1420 Ramazan Qafarlı Bextiyar Vahabzade İstiklal Şairidir 10.12.2018
1419 Şuayip Karakaş Vatan Şairi Bahtiyar Vahapzade 10.12.2018
1418 Mehman Musaoğlu Bahtiyar Vahabzâde Şiirinde Türkiye 10.12.2018
1417 İhsan Kalenderoğlu A. N. Samoylov ç’ in Türkmen Edebiyatı ve Folkloru Araştırmalarına Katkıları 10.12.2018
1416 Nezir Temür Kırgız Folklorunda Ritüelistik Türler 10.12.2018
1415 Begali Kâsımov Ceditçilik 10.12.2018
1414 Naim Karimov Türkistanlı Ceditçi Mahmudhoca Behbûdî’nin Ölümü 10.12.2018
1413 Cemile Kınacı “Ölümünün Birinci Yıldönümünde Bahtiyar Vahapzade Sempozyumu” 10.12.2018
1412 Tuğba Poçan Azerbaycan Türkçesinde Ki’si Düşmüş Birleşik Cümle Örnekleri 24.11.2018
1411 Ruhan Güçlü Türkçe ve Bahasa Melayan Dillerindeki İkileme Sürecinin Karşılaştırmalı Analizi 24.11.2018
1410 I. Tahir Aşirov - Jumadurdı Annaorazov I. Dünya Savaşı’nda Teke Atlı Polkı 24.11.2018
1409 Tahir Aşirov Sovyetler Birliğinin İlk Yıllarında Türkmenistan’da Dil - Şive Tartışmaları (I. Kaynaklar) 24.11.2018
1408 Tahir Aşirov A. Aliyev ve k. Böriyev, Rusça – Türkmence Sözlik, Türkmen Devlet Neşir, Aşkabat 1929. S. 464. 24.11.2018
1407 Tahir Aşirov A. Aliyev ve k. Böriyev, Rusça – Türkmence Sözlik, Türkmen Devlet Neşir, Aşkabat 1929. S. 464. 24.11.2018
1406 Arzu Bayramova Ağbaba Şivəsində Ədat, Modal Sözlər Və Nida 24.11.2018
1405 Tahir Aşirov K. Kulıyev, (1932), Mahtumkulu Sovda Burjuaziyasının İdeologı, Aşkabat: Türkmenistan devlet neşriyatı, 65 s. 24.11.2018
1404 Möhsün Nağısoylu Azerbaycan Sözlükçülüğü Tarihine Bir Bakış 24.11.2018
1403 Dilek Ergönenç Akbaba Tur- Yardımcı Fiilinin Aral-Hazar Grubu Türk Lehçelerinde Gramerleşmesi 2.11.2018
1402 Dilek Ergönenç Akbaba Sovyet Dönemi Nogay Türk Edebiyatına Genel Bir Bakış ve Nogay Türklerinin Tanınmış Edebiyatçısı Suyun Kapayev 2.11.2018
1401 Dilek Ergönenç Akbaba Nogay Trüklerinin Gelenekleri Üzerine 2.11.2018
1400 Dilek Ergönenç Akbaba Nogay Türklerine Genel Bir Bakış 2.11.2018
1399 Mevlüt Gültekin Afganistan'dan Derlenmiş Türkmence Bir Masal 09.07.2018
1398 Meral Demiryürek Ahmet Zuhuri Danışman ve Bir Kırgız Masalı 09.07.2018
1397 Cihan Çakmak Fatih Kerimî’nin Mirza Kızı Fatıyma, Şakirt İle Student Ve Nuretdin Hoca Hikâyelerinde Ele Alınan Sosyal Temalar 04.07.2018
1396 Burçin Özdemir ÇAN AĞZINDA YER ALAN BİRKAÇ ESKİCİL ÖGE 27.04.2018
1395 Kenjegül kalieva KIRGIZLARDA KOYUN KEMİKLERİNİN İSİMLENDİRİLMESİ, BUNLARIN MİSAFİR AĞIRLAMA SIRASINDAKI DAĞITIMI VE KEMİK İSİMLERİNE ETİMOLOJİK BİR YAKLAŞIM 27.04.2018
1394 Sevim Erdem Çiçek KIPÇAK SÖZLÜKLERİNDEKİ MOĞOLCA UNSURLAR 27.04.2018
1393 Betül Ulutürk Kıpçak Türkçesi Söz Varlığındaki Meyve Vermeyen Ağaç Adları Üzerine Bir İnceleme 27.04.2018
1392 Erdem Konur Vatan Millet Ve Anadili Şairi Vahabzade 17.02.2018
1391 Önder Saatçi Irak Türkmen Ağızlarının Mükemmel Sözlüğüne Doğru 16.01.2018
1390 Önder Saatçi Kerkük Hoyrat ve Mânilerinde Yurt Sevgisi II 16.01.2018
1389 Önder Saatçi Irak Türkmenlerinin Atasözleri ve Deyimleri Üzerine Yazılanlar 16.01.2018
1388 Önder Saatçi Irak Türkmen Eğitiminde Türk Dili Öğretiminin Geliştirilmesi Yolunda Teklifler 16.01.2018
1387 Önder Saatçi Irak Türklerinin Varlık Mücadelesinde Bir İrfan Ocağı: Kardaşlık Dergisi 16.01.2018
1386 Önder Saatçi Irak Türkmen Eğitiminin Kronolojisi 16.01.2018
1385 Önder Saatçi Türk Dil Kurumu Sözlüklerinde Bayraklar, Diller ve Milletler 14.01.2018
1383 İlkin Guliyev Gövsi Tebrizinin Dilinde İşlenmiş Gayri-Türk Menşeli Sözlere Dair 10.01.2018
1382 Çev. H.Çağdaş Arslan Başkurtça Dil İncelemeleri 04.01.2018
1381 Önder Saatçi Irak Türkmenlerinden Bir Dilci: İhsan S. Vasfi 03.01.2018
1379 Önder Saatçi Irak Türkmenlerinin Ana dilleri Türkçeyi ve Türk Kimliğini Yaşatma Süreçleri 03.01.2018
1378 Önder Saatçi Necdet Yaşar Bayatlı’nın Araştırmalarında Irak Türkmen Ağızları Dil Malzemesi 03.01.2018
1377 Önder Saatçi Sözlüklerimiz “Türkmen”, “Oğuz” ve “Yörük” Adları 03.01.2018
1376 Önder Saatçi Irak Türkmen Folklorundan Kerkük Ağzına 03.01.2018
1375 İlkin Guliyev Azerbaycan Âşık Edebiyatı: Tarihte ve Bugünü 23.12.2017
1374 İlkin Guliyev Gövsi Tebrizi'nin Dilinde Kullanılmış Şart Yan Cümleli ve Karşılaştırma Yan Cümleli Birleşik Tümcelerin Yapısal Özellikleri 23.12.2017

<< 1. sayfa | 2. sayfa | 3. sayfa

Sonraki sayfa