ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ  ARAŞTIRMALARI

Ana SayfaMakale Bilgi Sistemi | Konu Dizini Yazarlar DiziniKaynaklar Dizini | Makale-Yazar Listesi |  Makale Sayısı-Tarih Listesi | Güncel Türkoloji Kaynakçası

<< 1. sayfa | 2. sayfa | 3. sayfa

MAKALELER

Atatürk Araştırmaları || Çukurova Araştırmaları || Halkbilim || Dilbilim || Halk Edebiyatı || Yeni Türk Dili || Eski Türk Dili
Yeni Türk Edebiyatı || Eski Türk Edebiyatı || Dil Sorunları || Genel || Tiyatro || Çağdaş Türk Lehçeleri

No Yazar Makale Tarih Html sürümü
1403 Dilek Ergönenç Akbaba Tur- Yardımcı Fiilinin Aral-Hazar Grubu Türk Lehçelerinde Gramerleşmesi 2.11.2018
1402 Dilek Ergönenç Akbaba Sovyet Dönemi Nogay Türk Edebiyatına Genel Bir Bakış ve Nogay Türklerinin Tanınmış Edebiyatçısı Suyun Kapayev 2.11.2018
1401 Dilek Ergönenç Akbaba Nogay Trüklerinin Gelenekleri Üzerine 2.11.2018
1400 Dilek Ergönenç Akbaba Nogay Türklerine Genel Bir Bakış 2.11.2018
1399 Mevlüt Gültekin Afganistan'dan Derlenmiş Türkmence Bir Masal 09.07.2018
1398 Meral Demiryürek Ahmet Zuhuri Danışman ve Bir Kırgız Masalı 09.07.2018
1397 Cihan Çakmak Fatih Kerimî’nin Mirza Kızı Fatıyma, Şakirt İle Student Ve Nuretdin Hoca Hikâyelerinde Ele Alınan Sosyal Temalar 04.07.2018
1396 Burçin Özdemir ÇAN AĞZINDA YER ALAN BİRKAÇ ESKİCİL ÖGE 27.04.2018
1395 Kenjegül kalieva KIRGIZLARDA KOYUN KEMİKLERİNİN İSİMLENDİRİLMESİ, BUNLARIN MİSAFİR AĞIRLAMA SIRASINDAKI DAĞITIMI VE KEMİK İSİMLERİNE ETİMOLOJİK BİR YAKLAŞIM 27.04.2018
1394 Sevim Erdem Çiçek KIPÇAK SÖZLÜKLERİNDEKİ MOĞOLCA UNSURLAR 27.04.2018
1393 Betül Ulutürk Kıpçak Türkçesi Söz Varlığındaki Meyve Vermeyen Ağaç Adları Üzerine Bir İnceleme 27.04.2018
1392 Erdem Konur Vatan Millet Ve Anadili Şairi Vahabzade 17.02.2018
1391 Önder Saatçi Irak Türkmen Ağızlarının Mükemmel Sözlüğüne Doğru 16.01.2018
1390 Önder Saatçi Kerkük Hoyrat ve Mânilerinde Yurt Sevgisi II 16.01.2018
1389 Önder Saatçi Irak Türkmenlerinin Atasözleri ve Deyimleri Üzerine Yazılanlar 16.01.2018
1388 Önder Saatçi Irak Türkmen Eğitiminde Türk Dili Öğretiminin Geliştirilmesi Yolunda Teklifler 16.01.2018
1387 Önder Saatçi Irak Türklerinin Varlık Mücadelesinde Bir İrfan Ocağı: Kardaşlık Dergisi 16.01.2018
1386 Önder Saatçi Irak Türkmen Eğitiminin Kronolojisi 16.01.2018
1385 Önder Saatçi Türk Dil Kurumu Sözlüklerinde Bayraklar, Diller ve Milletler 14.01.2018
1383 İlkin Guliyev Gövsi Tebrizinin Dilinde İşlenmiş Gayri-Türk Menşeli Sözlere Dair 10.01.2018
1382 Çev. H.Çağdaş Arslan Başkurtça Dil İncelemeleri 04.01.2018
1381 Önder Saatçi Irak Türkmenlerinden Bir Dilci: İhsan S. Vasfi 03.01.2018
1379 Önder Saatçi Irak Türkmenlerinin Ana dilleri Türkçeyi ve Türk Kimliğini Yaşatma Süreçleri 03.01.2018
1378 Önder Saatçi Necdet Yaşar Bayatlı’nın Araştırmalarında Irak Türkmen Ağızları Dil Malzemesi 03.01.2018
1377 Önder Saatçi Sözlüklerimiz “Türkmen”, “Oğuz” ve “Yörük” Adları 03.01.2018
1376 Önder Saatçi Irak Türkmen Folklorundan Kerkük Ağzına 03.01.2018
1375 İlkin Guliyev Azerbaycan Âşık Edebiyatı: Tarihte ve Bugünü 23.12.2017
1374 İlkin Guliyev Gövsi Tebrizi'nin Dilinde Kullanılmış Şart Yan Cümleli ve Karşılaştırma Yan Cümleli Birleşik Tümcelerin Yapısal Özellikleri 23.12.2017
1373 Ezgi Sırtı Kıpçakçadan Başkurtçaya Kök Fiillerde /s/ Fonemi 18.12.2017
1372 Ezgi Sırtı Kazak Tiliniñ Birtomdık Ülken Tüsindirme Sözdigi 18.12.2017
1371 Ebrar Kerimullin Akt. Ezgi Sırtı Tatar Kitap Tarihi Hakkında 18.12.2017
1370 Hüseyin Satıcıoğlu Tataristan’daki “Süyün Bike” ve Azerbaycan’daki “Bakü Kız” Kuleleri Kaynaklı Ortaya Çıkan Efsaneler Üzerine Bir İnceleme 10.12.2017
1369 Muhammet Kemaloğlu Terekeme-Karapapah Türkleri Atasözleri "Muş-Bulanık Çevresi" 24.11.2017
1368 Hilmi Ziya Sad. Muhammet Kemaloğlu Türk Kavimleri 23.11.2017
1367 Muhammet Kemaloğlu Anadoluda Türklere Aid Yer İsimleri / H.Nihal -A.Naci 23.11.2017
1364 Mirza Cemal Cavanşir Karabağî Çev. Muhammet Kemaloğlu Karabağ Tarihi 23.11.2017
1363 İlkin Guliyev Azerbaycan ve Türkiye Türkçesi Dilbilgisinde Dilin Sözdizimsel Yapısının Öğrenilmesi Üzerine 22.11.2017
1361 Vakıf Aslanov Çev. Muhammet Kemaloğlu, Aran Erdebilli Jean Chardin ve Seyahatnamesi 22.11.2017
1360 Önder Saatçi Şakir Sabir Zabit’in Kerkük’te İçtimai Hayat -Folklor- Eserinde Irak Türkmen Türkçesi Dil Malzemesi 18.11.2017
1358 Önder Saatçi Irak Türkmen Ağızlarında Yemin Sözleri Üzerine 17.11.2017
1357 Önder Saatçi Ata Terzibaşı'nın Türk Diliine Son Armağanı Kerkük Ağzı Türkmanca Sözlük 17.11.2017
1355 Önder Saatçi Nermin Neftçi'nin Kerkük'te Bulduklarım Eserinde Kerkük Ağzı Dil Malzemesi 17.11.2017
1354 Shınjı Ido - Tülay Çulha Vowel Letters And Sıgns Used In A Manuscrıpt Held In The Natıonal Karay Lıbrary 03.11.2017
1353 İlkin Guliyev Oğuz Grubu Türk Dillerinde Emir Cümlesinin İfade Formları 27.10.2017
1350 İlkin Guliyev Gövsi Tebrizinin Dilinde Deyimler 27.10.2017
1349 İlkin Guliyev Kadı Burhaneddinin Dilinde Özne ve Yüklem Yan Cümleli Birlesik Cümleler 27.10.2017
1348 İlkin Guliyev KadI Burhaneddinin Dilinde Şart Cümlesi 27.10.2017
1347 Gülden Sağol Yüksekkaya Türk Dilinin Meseleleri 2 20.10.2017
1345 Gülden Sagol Yüksekkaya Türk Dilinin Meseleleri 1 20.10.2017
1344 Gülden Sagol Yüksekkaya Türk Dilinin Meseleleri 1 20.10.2017

<< 1. sayfa | 2. sayfa | 3. sayfa

Sonraki sayfa