ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ  ARAŞTIRMALARI

Ana SayfaMakale Bilgi Sistemi | Konu Dizini Yazarlar DiziniKaynaklar Dizini | Makale-Yazar Listesi |  Makale Sayısı-Tarih Listesi | Güncel Türkoloji Kaynakçası

<< 1. sayfa | 2. sayfa | 4. sayfa

MAKALELER

Atatürk Araştırmaları || Çukurova Araştırmaları || Halkbilim || Dilbilim || Halk Edebiyatı || Yeni Türk Dili || Eski Türk Dili
Yeni Türk Edebiyatı || Eski Türk Edebiyatı || Dil Sorunları || Genel || Tiyatro || Çağdaş Türk Lehçeleri

Yazar (270)Makale (750)
Taalaybek Abdiev
 1. Kırgız Tilindegi Passivdin Ayrım Maseleleri (19.12.2011)
Doç. Dr. Fatma Açık
 1. Nevai Şahsında Sovyet Bakış Açısının Yaş Türkistan Dergisi’nde Eleştirisi (14.07.2010)
 2. Yaş Türkistan Dergisi’nde Dil Meseleleri (19.10.2010)
 3. Abdulla Avlani (01.11.2010)
 4. Özbek Türk Şairi, Yazarı, Dil Bilimcisi ve Düşünürü Abdurauf Fıtrat (01.11.2010)
 5. Özbekistan’da 1909 –1917 Yılları Arasında Faaliyet Gösteren Turan Cemiyeti (23.11.2010)
 6. XX. Asrın Başlarında Türk Dünyasında Yaşanan Alfabe Değişikliklerinin Sebepleri, Gelişimi ve Sonuçları (23.11.2010)
 7. Özbek Türkçesi ile Türkiye Türkçesi Arasında Zaman Bildiren Kelimelerin Eş Değerliği Bakımından Karşılaştırılması (22.12.2010)
 8. Hurşid Devran’ın “Emir Timur’un Oğlunun Ölümü Hakkında Rivayat” Adlı Hikâyesinin Üslup Açısından İncelenmesi (22.12.2010)
Adilhan Adiloğlu
 1. Kafkasya’da Yaşayan Tatar Kabileleri (Bahar-2004, S: 17, s. 22-42. Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi) (31.05.2010)
 2. Karaçay-Malkar Nart Destanlarının Kadın Kahramanı: Sanatay Biyçe (Yaz-2004, S: 18, s. 7-25. Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi) (31.05.2010)
Prof. Dr. Şükrü Halûk Akalın
 1. Gaspıralı İsmail Bey ve Dilde Birlik Toplantısı Açış Konuşması (Güz-I 2001, S: 12-1, s. 347-350. Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi) (27.05.2010)
 2. Gaspıralı İsmail Beyin Dilde Birlik Ülküsünden Ortak İletişim Türkçesine (Güz-I 2001, S: 12-1, s. 543-443. Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi) (27.05.2010)
 3. Geleceğe Atılan İmza: Türk Dili Konuşan Ülkeler İş Birliği Konseyi Anlaşması (27.07.2011)
 4. Kafkaslarda Türk Dilinin ve Kültürünün Etkileri (27.07.2011)
Hakan Akca
 1. Salmas  Ağzı, Güney Azerbaycan Türkçesi Üzerine Bir İnceleme (tanıtma) (14.12.2011)
Cüneyt Akın
 1. Kırgız Türkçesinde Alıntı Kelimelerdeki Ses Değişmeleri (08.04.2011)
Yard. Doç. Dr. Eyüp Akman
 1. Stalin Sonrası Azerbaycan'da Aşık Edebiyatı ve Aşık Kurultayları (13.10.2010)
Bilal Aktan
 1. Cümle Yapısı Bakımından Özbek Atasözleri (19.09.2011)
 2. Manzum Özbek Atasözlerinde Ahenk (10.11.2011)
Rysbek Alimov
 1. Kırgızcanın İçkilik Ağızlar Grubu Üzerine (26.12.2011) (HTML)
Nurlana Aliyeva
 1. Anar ve Mirza Celil (20.12.2011)
Ercan Alkaya
 1. -gAlI Ekinin Sibirya Tatar Türkçesindeki Kullanımı Üzerine (10.11.2011)
 2. Tatar Türklerinin Kullandığı Türkçe Kişi Adları Üzerine Bir Değerlendirme (25.11.2011)
Şehrabanı Allahverdiyeva
 1. Azerbaycan Ağızlarında Kullanılan Arkaik Zarf-Fiiller (19.11.2011)
Mesut Altun
 1. Kazakça Sövgüler (08.12.2011)
Doç. Dr. Cengiz Alyılmaz
 1. Azerbaycan'daki Arap Harfli Yazıtların Bugünkü Durumu (06.04.2011)
 2. Doğu Türkistan (31.05.2011)
Kemal Alyılmaz
 1. Kırgız Atasözlerinden Seçmeler (20.06.2011)
Adilhan Appa
 1. Karaçay-Balkar Türkçesi Alfabesi ve Ses Bilgisi (Bahar-2002, S: 13, s. 143-154. Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi) (31.05.2010)

Ekrem Arıkoğlu
 1. Tuva Türkçesinde Gırtlaksı Ünlüler (03.10.2011)
Seyitnazar Arnazarov
 1. Türkmen ve Türkiye Türkçesinin Kesmekle İlgili Ortak Fiillerinin Anlam Farklılıkları Üzerine (06.09.2011)
Ali Arslan
 1. Türk Dünyasında Toplumsal Değişme ve Modernleşmenin Tarihsel-Toplumsal Temelleri:Bir Örnek Model Olarak Türkiye (20.12.2011) (HTML)
Naile Asker
 1. Ünlü Azeri Aşık Kör Nasip (20.12.2011)
Yard. Doç. Dr. Ufuk Deniz Aşçı
 1. Kırgız Türkçesiyle Yazılmış Alip-Bee Adlı İlk Alfabe Kitabındaki Söz Varlığı Üzerine (07.01.2011)
İbrahim Atabey
 1. Kırgızistan Gramerciliğinde Kelime Grubu Anlayışı (Güz-II 2001, S: 12/2, s. 591-598. Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi) (02.06.2010)

Murat Atar
 1. Afganistan Özbekçesi–Türkçe Sözlük (tanıtma) (26.12.2011)
Emine Atmaca
 1. Kazak Türkçesinde “Göz” Organ İsmiyle Kurulmuş Deyimlerin Yapı ve Anlam Özellikleri (20.12.2011) (HTML)
Gülhan Atnur
 1. Cengiz Aytmatov'un "Cengiz Han'a Küsen Bulut" Adlı Romanı Üzerine (15.06.2011)
Yusuf Avcı
 1. Fıtrat'ın Hayatı ve İlk Devir Özbekçedeki Dil Bilgisi Terimlerinin Günümüz Özbek ve Türkiye Türkçesindekilerle Karşılaştırılması (09.09.2011)
 2. Özbekistan'da Fıtrat'ın Ceditçiliği ve Eğitimciliği ve Eğitim Felsefesi (09.09.2011)
Yard. Doç. Dr. Ekrem Ayan
 1. Kazak Türkçesi ve Türkiye Türkçesinde Birleşik Cümle Yapılarının Karşılaştırılması (08.04.2011)
N. Babaoğlu
 1. Gagauz Türklerinin [Kiril] Kirilik Alfabesinden Lâtin Alfabesine Geçmesi (Bahar-1999, S: 7, s. 56-59. Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi) (27.05.2010)

Yard. Doç. Dr. Eyüp Bacanlı
 1. Altay Türkçesinde Şimdiki Zamanın Ek Fiili ve İsim Cümlelerinde Şahıs Bildirimi (07.07.2010)
 2. Türkçe Fiil, Slav Türü Bitmiş Görünüş Bildirebilir mi? (07.07.2010)
 3. Altay Türkçesindeki -atan Ekinin Görünüş-Zamansal ve Kiplik Anlamları (20.10.2010)
Doç. Dr. Yunus Balcı
 1. Beyaz Gemi'de Geçmiş ve Gelecek (05.11.2010)
İ. A. Baranov
 1. Kırım’daki Hazar-Bolgar Anıtlarını İncelemenin Bazı Sonuçları (03.10.2011)
Arzu S. Ertane Baydar
 1. Kırım Tatar Türkçesi Edebî Dilinde Fiil-Tamlayıcı İlişkisine Dair (04.11.2010)
Yard. Doç. Dr. Hüseyin Baydemir
 1. Özbekistanda Geleneksel Tiyatronun Bir Şubesi: Maskarabazlık ve Kızıkçılık (08.04.2011)
 2. M.T. Aybek'in "Nevâî" Adlı Romanına Sosyolojik Açıdan Bir Yaklaşım (21.06.2011)
Parvana Bayram
 1. Anar'ın Ak Koç Kara Koç Adlı Eserinde Bir Azerbaycan ve Türk Dünyası Ütopyası (12.11.2011)
Seyyad Bayramov
 1. Azerbaycan Sinema Sanatında Tasviri Sanatın Yeri ve Önemi Üzerine (14.06.2011)
Yard. Doç. Dr. Nergis Biray
 1. Kazak Türkçesinde De- Fiilinin Kullanılışı Üzerine (02.09.2010)
 2. Ahmet Baytursunoğlu ve  Eserleri (1873/1937) (07.09.2010)
 3. Türkiye Türkçesi İle Kırgız Türkçe'sindeki Cümlelerin Unsurları Bakımından Karşılaştırılması (14.12.2011)
Sonel Bosnalı
 1. Halaççanın Yitim ve Değişim Sürecine Tasarlama Kipleri Açısından Bir Bakış (25.10.2010)
Rüçhan Bubur
 1. Kazakistan'daki Türbe-Cami Örnekleri (16.12.2011)
Natalya Budnik
 1. Rusya Milli Kütüphanesinde (Sankt-Petersburg ) ve Rusya İlim Akademisinin Şarkiyat Enstitüsünün Sankt-Petersburg Şubesinde Bulunan Kırım Karayara Ait El Yazmaları Koleksiyonlarının İnceleme Perspektifleri (11.05.2011)
Şahap Bulak
 1. Tarihî ve Çağdaş Türk Yazı Dillerinde Şart Kipi (17.11.2011)
Doç. Dr. Fatma Açık-Ayşe Canatan
 1. Kırgızistan Gençlerinin Sosyo-Kültürel Tercihleri (01.11.2010)
Firidun Ağasıoğlu Celilov
 1. Qedim Subar Türkleri (14.06.2011)
Nadejda Chirli
 1. Gagavuz Türkçesinde Yeterlik Yapıları Üzerine (14.09.2011)
Selçuk Coşkun
 1. Kırgızistan'lı Bir Âlim: Şerafeddin Kervânî (1905-1985) Hayatı, Eserleri ve Hadisçiliği (27.06.2011)
Gülzura Cumakunova
 1. Cengiz Aytmatov İkinci Kimliğimizdi (05.07.2011)
 2. Türkçenin Kaynağı Türkçe Olmalı (19.12.2011)
Gülnaze Curayeva
 1. Özbek Çocuk Şiirlerinde Hicvî Timsaller Yaratmanın Kendine Özgü Özellikleri (19.12.2011)
Araş. Gör. Seçil Çakmak
 1. Dört Kumuk Masalı Üzerine Gramer İncelemesi (tanıtma) (14.10.2010)
Ahmet Dinç-Ramazan Çakır
 1. Türkmenlerde Kuyumculuk Sanatının ve Takıların Tarihî Gelişimi ve Türkmen Kadını (19.12.2011)
Muhittin Çelik
 1. İran’daki Kaşkay Türkleri (Bahar-1998, S: 5, s. 204-213. Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi) (31.05.2010)

Doç. Dr. Süer Eker-Hülya Kasapoğlu Çengel
 1. Kipchak Turkic as a part of the Balkans and Eastern Europe history-geography (24.11.2011) (HTML)
Dr. Tuna Beşen Delice
 1. Türkmen Türkçesindeki Basit Fiillerin Türkiye Türkçesindeki Basit Fiillerle Karşılaştırılması (03.01.2011)
Dr. Bekir Demir
 1. Başkurdistan Cumhuriyetinde Milli Dil ve Devlet Dili Problemi (18.10.2010)
Ümit Özgür Demirci
 1. Türk Dünyasında Latin Alfabesine Geçiş Süreci (Geçmişten Günümüze) (20.07.2011)
Nadir Devlet
 1. İsmail Gaspıralı Dönemi ve Ruslarla Uzlaşma (Güz-1996, S: 2, s. 403-408. Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi) (31.05.2010)

Doç. Dr. Figen Güner Dilek
 1. Altay Türkçesinde İkilemeler (18.10.2010)
 2. Tehlikedeki Diller ve Dil Ölümü Açısından Altay Türkçesi ve Ağızları (12.11.2010)
 3. Altay Türklerinde Akrabalık (19.12.2011) (HTML)
İbrahim Dilek
 1. Sovyet Edebiyatı İlkelerinin Modern Altay Edebiyatına Yansımaları: İlk Altay Romanı Arina (29.11.2011)
İsmail Doğan
 1. Romence Eserler Veren Tatar Şairi Rüstem Seyitabla (03.10.2011)
Levent Doğan
 1. Kırgız Atasözlerinin Sınıflandırılması (29.09.2011)
Hayati Doğanay
 1. Türk Dünyası’nın Siyasi Sınırları (12.05.2011)
Dinara Duisebayeva
 1. Muhtar Avezov’un “Abay Yolu” Adlı Romanı ile Mehmet Akif Ersoy’un “Safahat”  Adlı Eserinde Örnek İnsan Tipi (20.12.2011)
Yard. Doç. Dr. Muvaffak Duranlı
 1. Gavriil Vasilyeviç Ksenofontov ve Onun Büyük Çalışması Elleyada’nın Geç Yayınlanmasının Nedenleri (11.04.2011)
 2. Vatslav Leopold Serosevski'nin "Yakuyskie Rasskazı" Adlı Eseri (16.12.2011)
Ramazan Durmaz
 1. Tanrı Dağlarının Karlı Doruklarından Aral Gölüne Akan Irmak; Cengiz Aytmatov (08.09.2011)
Yard. Doç. Dr. Süleyman Efendioğlu
 1. Kazak Türkçesinde Zarf-Fiil Kökenli Kipler (31.08.2010)
Emin Efendiyev
 1. Azerbaycan Halk Yazarı İlyas Efendiyev (1914-1996) (10.06.2011)
Doç. Dr. Süer Eker
 1. Güney Slav Dünyasının Batısında Una-Drina Hattında Türk Dili ve Kültürünün İzleri Üstüne (31.10.2011)
 2. Kazak Türklerinde Nevruz (24.11.2011) (HTML)
Öğr. Gör. Pelin Ekşi
 1. Türkiye’de Nogayca Çalışmalarına Genel Bir Bakış (17.02.2011)
Zekiye Gül Elbir
 1. Yazı Diline Göre, Yeni Uygur Türkçesinin Kuça Ağzındaki Ses Değişmeleri (22.11.2011) (HTML)
Erkin Emet
 1. Uygur Türklerinde Sözlükçülük ve Doğu Türkistan’da Yeni Basılan Üç Sözlük (Güz-1996, S: 2, s. 399-402. Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi) (02.06.2010)
Dr. İlham Enveroğlu
 1. Çağdaş Bozkır Sanatı Çağdaş Kırgız Resim Sanatında Eski Türk Sembolleri (04.11.2010)
Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun
 1. Türk Dünyası Dil ve Edebiyatı Üzerine Türkiye’deki Çalışmalar (04.10.2011)
Melek Erdem
 1. Türkmen Şairi Kemine (04.10.2011)
Dilek Erenoğlu
 1. Merdani Rahimi’nin, Kaşkay Türkçesi Sözlükleri (tanıtma) (26.12.2011)
 2. Kaşkay Türklerinde Sosyal Tabakalaşma (04.01.2012) (HTML)
Ali Erol
 1. Modern Azerbaycan Edebiyatının Kuruluş Yıllarında Türkçe Mes’elesi (13.04.2011)
 2. Abbas Sehhet’in Kaleminden “Yeni Şiir” (20.12.2011)
Hülya Arslan Erol
 1. Kazak Türkçesinde İsim Çekim ve İşletme Eklerindeki Kalıplaşmalar (14.12.2011)

Araş. Gör. Feyzi Ersoy
 1. Çuvaş Türkçesi ve Türkiye Türkçesinde Yalancı Eş Değerler (14.10.2010)
Habibe Yazıcı Ersoy
 1. Başkurt Türkçesinde Kalıp Sözler (17.11.2011)
Minara Aliyeva Esen
 1. Ahıska Türklerinde Kişi Adları (12.11.2010)
Rabia Fayzullayeva
 1. Özbek Şairi Rauf Parfi Öztürk’ün Şiir Dünyası (19.12.2011)
Emine Gappar
 1. Çağdaş Uygur Türkçesinin Telâffuz Kuralları (Taslak) (aktaran: Minara Aliyeva, Güz-2000, S: 10, s. 487-517. Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi) (26.05.2010)

Feyruze H. Garipova
 1. XX. Yüzyılın 90’lı Yıllarında ve XXI. Yüzyılın Başında Başkurdistan’da Dil Siyaseti ve Toplum Şuuru (19.12.2011)
Bilgehan A. Gökdağ
 1. Kençekler ve Kençekçe (14.12.2011)
Adem Öger-Tugba Gönel
 1. Uygur Türkleri Arasında Şamanlar ve Tedavi Yöntemleri (04.01.2012) (HTML)
Mevlüt Gültekin
 1. Kırgız Türkçesinde Zarf-Fiiller ve Türkiye Türkçesi Karşılıkları Üzerine Bir Araştırma (26.12.2011)
Mustafa Gültekin
 1. Özbek Halk Edebiyatı Bibliyografyası (20.12.2011)
Araş. Gör. Vildan Koçoğlu-Gündoğdu
 1. Türk Dilinde Yönelme ve Bulunma Hali İle İlgili Birkaç Ayrıntı -Tuva Türkçesi Örneği- (22.04.2011)
 2. Tuva Türkçesindeki Ünlü Uzunluklarına Dair (19.12.2011) (HTML)
Yavuz Gürler
 1. Kırgız Türkçesinde Üç Güzel Sözcük (28.07.2011)
Dilmurad Haldarov
 1. Üslup Yenilenmeleri Dönemi (29.09.2010)
Togrul Halilov
 1. Nahçıvan’da Boyalı Kaplar Kültürü (26.12.2011)
Çoban Hıdır Haydar
 1. Irak-Türkmen Ağızlarında Birleşik Kelimeler (Bahar-1996, S: 1, s. 219-224. Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi) (28.05.2010)

Mehmet Hazar
 1. Türk Lehçelerindeki Sözcüklerle Kaynaşmış Bir Çokluk Eki +(ı)z Üzerine (Bahar-2003, S: 15, s. 131-142. Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi) (11.06.2010)

Mustafa Hopaç
 1. Steplerde Işık Kaynakları: Abay (İbrahim) Kunanbayev (10.06.2011)
Köbey Hüseyin
 1. Kazak Dil Bilgini Ahmet Baytursınov (aktaran: Ali Abbas Çınar, Güz-2002, S: 14, s. 223-234. Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi) (31.05.2010)

Doç. Dr. Ali Şamil Hüseyinoğlu
 1. Azerbaycan ve Kırım Bestecisi Asan Rıfatov'un Kültürümüzdeki Yeri (28.04.2011)
Yard. Doç. Dr. Damira İbragim
 1. Modern Kazak Edebiyatının Temsilcisi Abiş Kekilbayev'in Hayatı ve Eserleri Üzerine (21.09.2010)
 2. Klasik Kazak Şairi Şakarim (Şahkerim) Kudayberdiulı'nın Şiirlerinde Aşk (29.11.2010)
Holida İmamova
 1. Türkiye Türkçesi ile Özbek Türkçesinde Nezaket Anlamı Taşıyan Seslenmeler (04.11.2010)
İlgar İmamverdiyev
 1. XX. Asır Güney Azerbaycan'ın Âşık Muhiti ve Bazı Sorunları (20.06.2011)
Alimcan İnayet
 1. Uygur Şairi Boğda Abdullah ve Bir Kısım Şiirleri (04.10.2011)
 2. Nimşehit ve Edebi Faaliyetleri Üzerine (16.12.2011)
 3. Çağdaş Uygur Edebiyatında Bir Hikâye: Çenıkış (20.12.2011)
Baktıbek İsakov
 1. Göçebe Kırgız Kültüründe Yün ve Deriden İp Yapımı (XX. Yüzyıl) (08.12.2011)
Ünal Kalaycı
 1. Gürcistan'ın Tsalka (Parmaksız) Rayonunda Yaşayan Urum Türklerinin Dil Ürünlerinden Örnekler (11.05.2011)
Amanjol Kaliev
 1. Türkiye Türkçesiyle Kazak Türkçesi'ndeki Sıfat-Fiillerin Benzerlikleri ve Farklılıkları (12.05.2011)
Dr. Mustafa Kalkan
 1. Kırgızların Diğer Orta Asya Kavimleri ile Olan Etnik Temasları (08.03.2011)
Dr. Alsu Kamalieva
 1. 19.Yüzyılın İkinci Yarısında Kazan Tatar Edebiyatı ve Maarifetçilik Hareketi (12.11.2010)
Prof. Dr. Mehmet Kara
 1. Hakas Türkçesinde Arapça ve Farsça Alıntı Kelimeler (Bahar-2001, S: 11, s. 105-113. Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi) (27.05.2010)

Mehmet Karaaslan
 1. Çay Karagaç Şiiri Bağlamında Kaşkay Türklerinin Sosyokültürel Yapısına İlişkin Değerlendirmeler (04.01.2012)
Turgut Karabey
 1. Abay Kunanbayoğlu (1845-1904) (26.05.2011)
Yard. Doç. Dr. Oktay Selim Karaca
 1. Kazak Türkçesinde Söz Dizimi Düzeyinde Rusça Etkisi (21.09.2010)
 2. Çağdaş Türk Lehçelerinin Söz Varlığındaki Ortaklığa Karşılaştırmalı Bir Bakış (22.04.2011)
Ahmet Karadoğan
 1. -Ip ile Kurulan Zarf-Fiilli Parçaların Türkmen Türkçesinden Türkiye Türkçesine Aktarımı Üzerine (18.10.2010)
Erkan Karagöz
 1. Örnekli Hakasça-Türkçe Sözlük (tanıtma) (14.12.2011)
Elif Karakuş
 1. Çuvaş Alp Hikâyeleri (08.08.2011)
Dr. Erdal Karaman
 1. Azerbaycan Sahasında Hazırlanan İlk Rusça-Türkçe Sözlük (05.05.2011)
Yard. Doç. Dr. Yavuz Kartallıoğlu
 1. Sahacadaki {+A}/{ + O} Ekinin Işığında {-Di} Ekinin Kökeni Üzerine (14.12.2011)
Şahide Keramova
 1. Lirik Kahraman Tahlilinde Zaman Duygusu (19.12.2011)
Yard. Doç. Dr. Caner Kerimoğlu
 1. Tatar Bilmecelerindeki Arapça, Farsça ve Rusça Alıntılar Üzerine (25.10.2010)
Çiğdem Kılıç
 1. Ortaoyunu ve Karagöz Metinlerinde Kullanılan İlençler, Sitem Sözleri, Aşağılamalar (08.12.2011)
Cemile Kınacı
 1. Kazak Şairi Mağcan Cumabayoğlu'nun Şiirlerinde "Kendi" ve "Öteki" İmajı (15.11.2011)
 2. Kırgız Türkçesi Grameri (tanıtma) (14.12.2011)
Filiz Kırbaşoğlu
 1. Yadgar Abid ve Bazı Şiirlerinden Örnekler (20.06.2011)
Banıçiçek Kırzıoğlu
 1. Kızılelma'nın Türklük İçin Anlamı ve Cengiz Aytmatov'un Kızıl Elma Hikâyesi (31.05.2011)
 2. Azerbaycan'ın Ünlü Şair-Dram Yazarı Rasizâde Hüseyin Câvid ve İki Şiiri (20.06.2011)
Prof. Dr. Fatih Kirişçioğlu
 1. Saha Türklerinin Bahar Bayramı (04.06.2010)
 2. Saha (Yakut) Türkçesindeki Deyimler Üzerine (04.06.2010)
 3. Saha Türkçesindeki Rusça Alıntı Kelimeler (04.06.2010)
Yard. Doç. Dr. Hikmet Koraş
 1. Özbek Türkçesinde –gän/-kän, -kän Sıfat-Fiil Eki, Yapım Ekiyle Genişlemiş –gänlig/-känlig, -känlig Şekli ve Türkiye Türkçesinde Kullanışlara Karşılık Gelen Şekiller (14.10.2010)
 2. Esarette Sürgüne Ağıt ve Özbek Şiirinde Millî Roantizmin Yeniden Doğuşu (08.03.2011)
 3. Türk Lehçeleri Grameri (tanıtma) (14.03.2011)
 4. Özbek Türkçesinde e- ve bol- Yardımcı Fiilerinin Birbirinin Yerine Kullanılması (21.11.2011) (HTML)
Kazım Köktekin
 1. Değişen Türk Dünyasında W. Radloff'un "Türk Dialektleri Sözlüğü Denemesi" Adlı Eserinin Önemi (10.05.2011)
İristay Kuçkartay
 1. Özbek Edebî Dilinde /å/ Ünlüsü (03.10.2011)
G. X. Kudaşev
 1. Tatar Türkçesindeki Fonetik ve Morfolojik Değişiklikler (çev. Ercan Alkaya) (06.04.2011)
Babek Osmanoğlu Kurbanov
 1. XIX. ve XX. Asrın Başlarında Azerbaycan’da Estetik Fikir (27.05.2011)
 2. Türk Dünyasının Mütefekkiri Mirze Fethali Akhundov (31.05.2011)
 3. Azerbaycan'ın Ressamlık Sanatı (02.06.2011)
 4. Üzeyir Hacıbeyov Yaratıcılığının Estetik Özellikleri (02.06.2011)
 5. Ressamın Hayat Salnamesi (03.06.2011)
 6. Azerbaycan'da Cender Tatkikatları (10.06.2011)
 7. Üzeyir Hacıbeyov'un Eserlerinde Kadın Mevzusu (14.06.2011)
Seyran Kurbanov
 1. Azerbaycan Sanatında Renk (07.06.2011)
 2. Azerbaycan Halısında Renklerin Uygulanması (21.06.2011)
Cemil Kutlu
 1. Vladivostok Asinara Hattında 1030 Türk (03.06.2011)
Dr. Nezir Temur-Dr. Gülsün Mehmet
 1. Salar Sözlü Edebiyatında İki Tür: Sagış ve Orıh Söz (07.01.2011)
Hasan Mercan
 1. Çağdaş Yugoslavya (Kosova) Türk Hikâyesi (Güz-2000, S: 10, s. 446-458. Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi) (26.05.2010)

Nusret Merdan
 1. Çağdaş Irak Türkmen Şiirinden Örnekler (Güz-1998, S: 6, s. 720-732. Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi) (26.05.2010)

Rahmanhoca İmamhocayev-Osman Mert
 1. Afgan Aydını ve Yazarı Mahmut Tarzi ve Osmanlı-Türkiye (27.06.2011)
Osman Mert
 1. Azerbaycanlı Şair, Yazar Veli Hramçaylı (21.06.2011)
Ebru Çetin Milci
 1. Hakas Destanı Altın Çüs (06.09.2011)
Doç. Dr. Leyla Mingazova
 1. Çağdaş Tatar Şiirinde İstanbul Konusu (11.05.2011)
Kasiyet Molgajdarov
 1. Türk Dilinde Edat Kaynaklı Bir Ek (08.09.2011)
Beşir Mustafayev
 1. Anton Salamanov'un Özel Arşivine Göre Ermenilerin Kuzey Azerbaycan'da Yaptıkları Katliamlar (1918-1919) (17.11.2011)
Kamil Veli Nerimanoğlu
 1. Sovyet ve Dünya Edebiyatı Bağlamında Cengiz Aytmatov Fenomeni (08.11.2011)
Prof. Dr. Mustafa Öner
 1. Bugünkü Kıpçak Türkçesi Ortak Söz Varlığı Denemesi (08.08.2011)
 2. Yudahin Sözlüğüne Göre Kırgızca Söz Varlığı (05.09.2011)
 3. Başkurtça Söz Varlığı Üzerine Notlar (06.09.2011)
Aynur Öz
 1. Hayvanlarla İlgili Özbek Atasözleri (Bahar-2000, S: 9, s. 114-159. Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi) (28.05.2010)

Yasemin Özcan
 1. Günümüz Tatar Yazarlarından Nebire Gıymatdinova (06.09.2011)
Aşur Özdemir
 1. Kazak Edebi Dilinin Kurucusu Kazaklar'ın Klasik Şairi Abay (İbrahim) Kunanbayulı (1845-1904) (12.05.2011)
 2. Büyük Kazak Şâiri Mağjan Jumabay (26.05.2011)
Öğr. Gör. Mehmet Özeren
 1. Kırgız Türkçesindeki Rusça Alıntı Sözcükler ve Bu Sözcüklerdeki Ünsüz Olayları (31.03.2011)
Doç. Dr. Muna Yüceol Özezen
 1. Tatar Dilinin Açıklamalı Sözlüğü (08.09.2011)
Prof. Dr. Nevzat Özkan
 1. Gagavuz Türkçesinin Sözlükleri Üzerine (Güz-II 2001, S: 12/2, s. 749-760. Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi) (27.05.2010)

Murat Özşahin
 1. Başkurt Türkçesindeki Farsça Alıntılarda Anlam Değişmeleri (25.04.2011)
Rıdvan Öztürk
 1. Afganistan Türkmencesi Metinlerinde –TI Geçmiş Zaman Eki (14.12.2011)

Çetin Pekacar
 1. Kumuk Türklerinin Ansiklopedik Âlimi, Eğitimci, Yazar ve Şair Abusupiyan Akayev (03.10.2011)
Selcan Sağlık
 1. Türkmen Türkçesinde Hayvan Adlarının Olumsuz Anlamda Kullanımları (08.12.2011)
Araş. Gör. Akartürk Salman
 1. Türkmen Türkçesinde Hal Eklerini Biribirinin Yerine Kullanılması (10.02.2011)
Dr. Mahmut Sarıkaya
 1. Azerbaycan Türkçesinde Geniş Zaman ve Şimdiki Zaman Çekimleri İle Güney Azerbaycan Türkçesindeki Örnekleri (10.02.2011)
 2. “Felsefî-Bediî Fikir Tarixinde Şexsiyyet Konsepsiyası” (30.03.2011)
Yakup Sarıkaya
 1. Türkmen Türkçesindeki Arapça Alıntı Kelimelerde Görülen Ünlü Uzama ve Kısalmaları (12.09.2011)
Chinara Saskulova
 1. Aman Saspaev'in Öykülerindeki Karakterler (16.11.2011)
G. F. Sattarov
 1. Tataristan Toponimisinde Moğolca Unsurlar (20.12.2011)
Hülya Savran
 1. Kırım Tatar Türkçesinde Kullanılan -Keç? Zarf Fiil Eki ve Bu Ekin Tarihî Seyri Üzerine (08.09.2011)
Doç. Dr. Yüksel Sayan
 1. Azerbaycan Eski Mezar Taşlarında Türkçe Metinler (25.04.2011)
E. V. Sevortyan
 1. Türk Lehçelerinde Kelime Başı Konsonantlarının Düşmesi (aktaran: Minara Aliyeva, Güz-II 2001, S: 12/2, s. 787-798. Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi) (02.06.2010)

N. Seyidov
 1. Türkmen Atasözlerinin Araştırılma ve Yayınlanma Tarihi: Bibliyografik Bir Bakış (20.12.2011) (HTML)
Helena Banı-Shoraka
 1. Azerbaycan Dili ve Kimliği Yeniden Canlanıyor mu? (Çev. Doç. Dr. Süer Eker) (04.11.2011)
Zafarjon Sıddıkov
 1. Vuruş Kavramlı Türkçe Akraba Kelimeler: Ses Olayları ve Etimoloji (08.09.2011)
Prof. Dr. Muratgeldi Söyegov
 1. 1910'lu Yıllar: Az Bilinen Türkmen Ceditçi Yazar ve Makaleleri (28.04.2011)
Cengiz Aytmatov-Orhan Söylemez
 1. Manas-Ata'nın Karları (02.06.2011)
Orhan Söylemez
 1. Aytmatov'un Kassandra Damdası ve Düşündürdükleri (02.06.2011)
 2. Özbek Edebiyatından Tarihi Bir Roman Yıldızlı Geceler (Babür) (15.06.2011)
 3. Hakikati Yeterice Savunmak: Sultan Rayev (08.11.2011)
Serpil Sürmeli
 1. Kırgızistan (27.05.2011)
Cumali Şabanov
 1. Özbek Türkçesi ve Türkiye Türkçesinde "ket-" / "git-" Fiilinin Benzer ve Farklı Yönleri (23.06.2011)
Yard. Doç. Dr. Erdal Şahin
 1. Tatar Türkçesinde Alkış ve Kargış Eki: -GIrI (22.10.2010)
 2. Sovyetler Birliği Sonrasında Tataristan'da Türkiye Türkçesi Öğretimi (29.04.2011)
İbrahim Şahin
 1. Organ Adları Temelinde Kırgızistan Yer Adlarında Ölü Deyim Aktarmaları ve Bunların Yer Adlarında Kullanılışları (25.10.2010)
Araş. Gör. Veysel Şahin
 1. Aytmatov’un Beyaz Gemi Romanında Ötelerin Çağrısı ve Kaçış (08.11.2010)
Ülkü Çelik Şavk
 1. Kırım Tatarcasında İkilemeler (18.10.2010)
Ravşaniye Şefigullina
 1. 20. Yüzyıl Tatar Edebiyatında Ev-Yurt Tasviri ve Millî Estetik: Metamorfozlar (aktaran: Murat Özşahin) (05.08.2011)
Murat Şengül
 1. Kuzey Grubu Türk Lehçelerindeki Edatlar Üzerine Kapsamlı Bir Çalışma (08.09.2011)
Ferhat Tamir
 1. Gaspıralı İsmail Bey ve Kazak Aydınlarına Tesirleri (Güz-I 2001, S: 12-1, s. 409-416. Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi) (27.05.2010)

Yard. Doç. Dr. Ali Tan
 1. Kırgız Türkçesinde Tasvir Fiilleri Üzerine (09.09.2011)
Abdullah Battal Taymas
 1. Kırımlı Bekir Çobanzade’nin Şiirleri (13.10.2011)
 2. Kazan Yurdunda Bulunmuş Tarihî Bir Vesika: Sahib Giray Han Yarlığı (13.10.2011)
Feridun Tekin
 1. Özbek Türklerinde ?Çay Kültürü? ve Agehi'nin Redifli Bir Gazeli (09.09.2011)
Nezir Temür
 1. Kırgız Türklerinde Sınçılık Geleneği ve Tolubay Sınçı (18.10.2010)
Adem Terzi
 1. Türk Dünyası Destanlarının Tespiti Türkiye Türkçesine Aktarılması ve Yayımlanması Projesi (08.09.2011)
D. G. Savinov-Mehmet Tezcan
 1. Yenisey Kırgızları ile Kimaklar'ın IX.-X. Yüzyıllardaki Etnik-Kültürel Münâsebetleri (31.05.2011)
N. N. Tıdıkova
 1. Altay Kahramanlık Destanındaki Kadın İsimlerinin Dil Bakımından Tahlili (18.10.2010)
Selahattin Tolkun
 1. Özbek Türkçesinde Yeni Kelime Türetmede Kullanılan Yabancı Unsurlar (Güz-2002, S: 14, s. 337-366. Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi) (02.06.2010)

Yard. Doç. Dr. Caştegin Turgunbayer
 1. Kırgız Türkçesindeki Bol-Fiilinin İşlevleri ve Türkiye Türkçesindeki Karşılıkları (20.10.2010)
 2. Türk Dünyası Destanlarında Ortak Motifler Üzerine (08.09.2011)
Prof. Dr. Fikret Türkmen
 1. Bahtiyar Vahabzade (1925-2009) (20.12.2011) (HTML)
Dilek Türkyılmaz
 1. Üç Eser: Haydar Baba'ya Selam, Sazımın Sözü, Qardaş Andı (21.10.2010)
Alaattin Uca
 1. Azerbaycan Milli Uyanışının Gerçekleşmesinde Zeynil Abidin Tagiyev, Mirza Fethali Ahundzade ve Hasan Bey Zerdabi'nin Hizmetleri (31.05.2011)
 2. Hüseyinzade Ali Turan Bey'in "Abd-i Gılaf ve Mahfaza" Adlı Hikâyesi (31.05.2011)
 3. Albayrak Heyeti ve Faaliyetleri (03.06.2011)
 4. Ali Haydar Bayat'ın "Hüseyinzade Ali Bey" Adlı Eseri Üzerine (14.06.2011)
Ceyhun Vedat Uygur
 1. Karakalpak Türkçesi Gramer Terimleri Sözlüğü (Bahar-2001, S: 11, s. 51-69. Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi) (31.05.2010)

Erdoğan Uygur
 1. Azerbaycan Aşık Edebiyatında Bir Şiir Türüne Adını Veren "Geraylı/Keraylı" Kelimesinin Kökeni Üzerine Bir Araştırma (18.10.2010)
Yard. Doç. Dr. Gülsine Uzun
 1. Doğu Türkistan Kırgız Türkçesinde Yer Alan Türkçe ve Moğolca Ortak Kelimeler Üzerine -I- (26.04.2011)
Emek Üşenmez
 1. Özbekistan Yazma Eserler Kütüphanesi (11.10.2010)
Veli Savaş Yelok
 1. Özbek Şiirinde Müstebit Devrin Eleştirisi (Erkin Vâhidov’un Şiirleri Esasında) (27.12.2011)
Prof. Dr. Hayriye Süleymanoğlu Yenisoy
 1. Bulgaristan Türklerinin Eğitim ve Kültürel Kalkınmasında Hizmetleri Geçen Azerbaycan Aydınları (16.05.2011)
İrfan Murat Yıldırım
 1. Azerbaycan Modern Hikâye ve Romanına Halk Edebiyatı Tesirleri ve Yusuf Vezir Çemenzeminli (20.06.2011)
Ayşe Yılmaz
 1. Sovyet Rejimi Kıskacındaki İki Türk Yazarının Etkileşimi: Cengiz Aytmatov ve Tahavi Ahtanov (02.06.2011)
Prof. Dr. Emine Yılmaz
 1. Karaçay - Balkarca (19.10.2010)
Yard. Doç. Dr. Ünal Zal
 1. Gurbannazar Ezizov: Mezar Taşına Bile Tahammül Edilemeyen Bir Şair (10.03.2011)
M. Z. Zekiyev
 1. Mişerler, Başkurtlar ve Dilleri (14.10.2010)

<< 1. sayfa | 2. sayfa | 4. sayfa