Türk Dil Kurumu, Belleten Dergisi Dizini Arama Sonuçları

<<Geri>>
<<TDK Ana Sayfa>>
<<Dizin Ana Sayfa >>
<<Kayıt Listesi >>

 


TıPKıBASıM sorgusu için 7 kayıt bulundu:

.
Kayıt No Soyad Ad Makale Adı Belleten-Tarih Yayın Yeri-Tarih Sayfa
1. Develi Hayati Gazavât-ı Sultan Murâd b. Mehemmed Hân. Izladi ve Varna Savaşları (1443-1444) Üzerinde Anonim Gazavatnâme. Tıpkıbasım ve Türk Harflariyle Metin, Notlar ve Bir Lügatçe ile yayımlayanlar Halil İnalcık-Mevlûd Oğuz. TTK Yay.Ankara 1989. TDAY-B 1992 Ankara 1995 s. 203-213
2. Sertkaya Osman Fikri Abidarim Koşavardi Şastr : Abhidharma-koşa-bhasya-üka Tattvartha-nama Vasunbandhu'nun Abhi dharmakoşaşastra adlı eserinde Sthiramati'nin yazdığı tefsirin Uygurca çevirisi: Abidarim Koşavardi Şastr I.Giriş ve metnin tıpkıbasımı: Şinasi Tekin New York 1970 XXVIII+231 s. (Tanıtma) TDAY-B 1982-1983 Ankara 1986 s.247-251
3. Tezcan Semih Georg Kara - Peter Zieme: Die uigurisehen Übersetzungen des Guruyogas Tiefer Weg von Sa-skya Pandita und der Manjusrinamasaıngiti. Berliner Turfantexte 100 VIII. Schriften zur Geschichte und Kultur des Alten Orients. Akademie der Wissenschaften der DDR. Zentralinstitut tür Alte Geschichte und und Archaologie. Akademie Verlag Berlin 1977. 148 s. + 50 tablo üzerinde 90 tıpkıbasım 4° (Tanıtma) TDAY-B 1978-1979 Ankara 1981 s. 307-313
4. Tezcan Semih Georg Kara - Peter Zieme: Fragmente tantrischer Werke in uigurischer Übersetzung. Berliner Turfantexte VII. Schriften zur Geschichte und Kultur des Alten Orients. Akademie der Wissenschaften der DDR. Zentralinstitut für Alte Geschichte und und Archaologie. Akademie Verlag Berlin 1976. 112 s. + 49 tablo üzerinde 82 tıpkıbasım 4° (Tanıtma) TDAY-B 1978-1979 Ankara 1981 s. 301-306
5. Tezcan Semih James Russell HAMILTON: Le Conte bouddhique du Bon et du Mauvais Prince en Version Ouigoure Mission Paul Pelliot Documents conserves a la Bibliotheque Nationale III Manuscrits oigours de Tounen-Houang. Editions Klincksieck Paris 1971. 204 s. (163-204. sayfalar tıpkıbasım) 4°. (Tanıtma) TDAY-B 1977 Ankara 1978 s. 239-243
6. Tezcan Semih Marzubân-nâme Tercümesi Üzerine - Prof. Dr. Zeynep Korkmaz: Sadru'd-dîn Şeyhoğlu Marzubân-nâme Tercümesi İnceleme-Metin- Sözlük-Tıpkıbasım. DTCF Yayınları 219 460 s. + CXXXVII tıpkıbasım Ankara 1973. (Tanıtma) TDAY-B 1977 Ankara 1978 s. 413-431
7. Tezcan Semih Peter Zieme: Manichaisch-türkische Texte. Berliner Turfantexte V Schriften zur Geschichte und Kultur des Alten Orients. Akademie der Wissenscheften der DDR Zentralinstitut für Alte Geschichte und Archaologie. Akademie Verlag Berlin 1975. 90 s. + 56 tablo üzerinde 178 tıpkıbasım 4° (Tanıtma) TDAY-B 1978-1979 Ankara 1981 s. 295-300

<<Geri>>
<<TDK Ana Sayfa>>
<<Dizin Ana Sayfa >>
<<Kayıt Listesi >>