<<TDK Ana Sayfa >>
<<Dizin Ana Sayfa >> <<Kayıt Arama >>


Türk Dil Kurumu, Belleten Dergisi Dizini

Kayıtlar Soyad alanına göre listelenmiştir.
Toplam kayıt 860

Ada Göre Listele Makale Adına Göre Listele

İlk kayıt Önceki 75 kayıt

Kayıt No
Soyad
Ad
Makale
Belleten-Tarih
Yayın Yeri-Tarih
Sayfa
727
Yetiş
Kâzım
Belagat Rhetorıque ve Edebiyat Nazariyesi Sahasında Türkçe Neşredilmiş Kitapların Açıklamalı Bibliyografyası I
TDAY-B 1987
Ankara 1992
s. 367-406
728
Yetiş
Kâzım
Mübahat S. KÜTÜKOĞLU Osmanlı Belgelerinin Dili (Diplomatik) Kubbealtı Neşriyatı nr. 35 İstanbul 1994 XXXIV+605 S. (Tanıtma Tahlil ve Tenkitler)
TDAY-B 1994
Ankara 1996
s. 311-318
729
Yetiş
Kâzım
Yenileşme Devri Türk Edebiyatında Milli Rhetorique Meselesi
TDAY-B 1985
Ankara 1989
199-210.
730
Yıldırım
Çiğdem
Nikolaj Ivanovich Ashmarin THESAURUS Linguage Tschuvaschorum (With Introduction by. G. Doerfer). Indiana University Bloomington 1968 2nd ed. (reprint) v. I p. viii 335. (Tanıtma)
TDAY-B 1984
Ankara 1987
s. 347.
731
Yıldırım
Dursun
Elyazmalar Katalogu Cüngler II. (red.: C. V. Gehramanov). Katalog Rukopisio Djungi (Na azarbaıdjanskom ıazike). Azerbaycan SSR Elmler Akademiyası Respublika Elyazmalar fondu Elm Neşriyatı Bakı 1977; 200 s. (Tanıtma)
TDAY-B 1984
Ankara 1987
s. 349-350
839
Yıldırım
Ali
Berendi Köyünde Hayvan ve Hayvancılıkla İlgili Kelimeler
TDAY-Belleten 2002/I
Ankara
-
853
Yıldız
Özlem Deniz
Türkiye Türkçesinde Sıfatsı-İsimsi Şekiller Üzerine
TDAY-Belleten 2003/I
Ankara
-
828
Yılmaz
Engin
Türkiye Türkçesinde İkili Çatı Sorunu ve Bunun Öğretimi İle İlgili Meseleler.
TDAY-Belleten 2001/I-II
Ankara
-
862
Yılmaz
Engin
Dede Korkut Kitabında Tasvir Dünyası
TDAY-Belleten 2003/I
Ankara
-
807
Yiğitbaşı
Hatice
Bugünkü Uygur Türkçesinde birleşik fiiller.
TDAY-Belleten 1999/I-II
Ankara
-
788
Yoloğlu
Güllü
Hakas dastanları ve Kitabi-Dede Gorgud
TDAY-Belleten 1998/I-II
Ankara
-
732
Yönel
Selçuk
Türkçenin Yazımsal Fonemleri
TDAY-B 1973-1974
Ankara 1974
s. 319-336
733
Yusuf
Süreyya
Sırp-Hırvat Dilinde Türkçenin Etkisi ve Ivo Andriç'in Bir Öyküsünde Kullanılan Türkçe Sözcükler
TDAY-B 1969
Ankara 1989
s. 283-287
734
Yüce
Kemal
Saltuk-nâme'nin Türk Kültür Tarihi Bakımından Önemi
TDAY-B 1992
Ankara 1995
s. 61-66.
735
Yüce
Nuri
Alte Traditionen im Hombur-Spiel
TDAY-B 1986
Ankara 1988
s. 89-94.
736
Yüce
Nuri
Annemarie von Gabain'in Eserleri
TDAY-B 1993
Ankara 1995
s. 141-182
737
Yüce
Nuri
Coğrafya Tarih Halk Bilgisi Dil ve Edebiyat Bakımından Çuvaşlar
TDAY-B 1994
Ankara 1996
s. 205-229
738
Yüce
Nuri
Hombur Oyununda Eski Gelenekler
TDAY-B 1986
Ankara 1988
s. 95-99.
739
Yüce
Nuri
Kumuk Türkçesiyle Tahir İle Zühre
TDAY-B 1992
Ankara 1995
s. 81-90.
740
Yüce
Nuri
Prof.Dr. Nikolay Aleksandroviç Baskakov'un Hayatı ve Türkoloji Bilimine Hizmetleri
TDAY-B 1995
Ankara 1997
s. 1-30.
741
Yüce
Nuri
Tanıtma Tahlil ve Tenkitler: Erol Ülgen Şemsi Yastıman. Hayatı ve Eserleri. İstanbul 1995 349 S. 8°. (Ahi Kültürünü Araştırma ve Eğitim Vakfı Yayını No:4).
TDAY-B 1995
Ankara 1997
s. 479-488
849
Yüksel
Semahat
Türkçede Biçim Birimler
TDAY-Belleten 2002/II
Ankara
-
744
Zajacskowski
Ananıasz
Tadeusz Kowalski ve Şark Hakkındaki Eserleri
TD-B Seri: III Sayı: 12-13 Ocak-Aralık 1948
İstanbul 1949
s. 93-97.
742
Zajaczkowski
Ananıasz
La Plus Ancienne Traduction Turque (En Vers) Du Sah-name de L'etat Mamelouk D'egypte (XV-XVI Siecles)
TDAY-B 1966
Ankara 1989
s. 51-63.
743
Zajaczkowski
Ananıasz
Mısır Memluk Devleti'nin Şahnâme'sinin Türkçe En Eski Şiir Çevirisi (XV-XV1. Yüzyıl) (Çev. Necdet Bingöl)
TDAY-B 1966
Ankara 1989
s. 65-76.
745
Zieme
Petr
Ein Manichaisch-Turkischen Gedicht
TDAY-B 1968
Ankara 1989
s. 39-44.
746
Zieme
Peter
Materialien Zum Uigurischen Onomasticon I
TDAY-B 1977
Ankara 1978
s. 71-86.
747
Zieme
Peter
Materialien Zum Uigurischen Onomasticon II
TDAY-B 1978-1979
Ankara 1981
s. 81-94.
748
Zieme
Peter
Materialien Zum Uigurischen Onomasticon III
TDAY-B 1984
Ankara 1987
s. 267-283
749
Zieme
Peter
Notizen Zum Alttürkischen Sprichwortschatz
TDAY-B 1991
Ankara 1994
s. 47-54.
750
Zieme
Peter
Some Remarks on Old Turkish Words for Wife
TDAY-B 1987
Ankara 1992
s. 305-309
751
Zieme
Peter
Uygur Yazısıyla Yazılmış Uygur Yazıtlarına Dair Bazı Düşünceler
TDAY-B 1982-1983
Ankara 1986
s. 229-237
752
Zieme
Peter
Türkçe Bir Mani Şiiri
TDAY-B 1968
Ankara 1989
s. 45-51.
767
Zülfikar
Hamza
Dede Korkut Kitabı?nın dilinde Doğu AnadoluAğızlarıyla ilgili izler
TDAY-Belleten 1998/I-II
Ankara
-
892
Zülfikar
Hamza
Osmanlı Türkçesinden Türkiye Türkçesine Bilimsel Adlandırmalar
TDAY-Belleten 2004/II
Ankara
-

İlk kayıt Önceki 75 kayıt