<<TDK Ana Sayfa >>
<<Dizin Ana Sayfa >> <<Kayıt Arama >>


Türk Dil Kurumu, Belleten Dergisi Dizini

Kayıtlar Soyad alanına göre listelenmiştir.
Toplam kayıt 860

Ada Göre Listele Makale Adına Göre Listele

İlk kayıt Önceki 75 kayıt Sonraki 75 kayıt Son kayıt

Kayıt No
Soyad
Ad
Makale
Belleten-Tarih
Yayın Yeri-Tarih
Sayfa
59
Banguoğlu
Tahsin
Oğuzlar ve Oğuzeli Üzerine (Kâşgari'den Notlar : II)
TDAY-B 1959
Ankara 1988
s. 1-26.
60
Banguoğlu
Tahsin
Oğuz Lehçesi Üzerine (Kâşgari'den Notlar : III)
TDAY-B 1960
Ankara 1988
s. 23-48.
61
Banguoğlu
Tahsin
Türkçede Benzerlik Sıfatları (Türk Grameri İçin Monografiler : II)
TDAY-B 1957
Ankara 1988
s. 13-27.
62
Banguoğlu
Tahsin
Türkçede Tekerrür Fiileri (Türk Grameri İçin Monografiler: I)
TDAY-B 1956
Ankara 1988
s. 111-123
63
Banguoğlu
Tahsin
Uygurlar ve Uygurca Üzerine (Kâşgari'den Notlar: I)
TDAY-B 1958
Ankara 1988
s. 87-113.
64
Barutçu
F. Sema
Eski Türkçede Buddha'nın 32 Laksanası
TDAY-B 1987
Ankara 1992
s.11-33.
65
Barutçu
F. Sema
Maniheist ve Buddhist Çevrelerde Türk Şiiri
TDAY-B 1991
Ankara 1994
s. 69-87.
66
Baskakov
N. A.
Türk Dillerinde Ön Vokallerin Düzleşmesi ve Karaimcenin Halicz - LuckLehçesinde ö > e ve ü > i Değişmeleri
TDAY-B 1963
Ankara 1988
s. 33-37.
67
Bassarak
Armin
Türkçe Zaman Kiplerinin Doğallık Dereceleri
TDAY-B 1995
Ankara 1997
s. 31-36.
789
Başdaş
Cahit
Anadolu ve Kosova Türk ağızlarında g>c, k>ç değişmeleri.
TDAY-Belleten 1999/I-II
Ankara
-
885
Başdaş
Cahit
Türkiye Türkçesinde Aslî Uzunluk Belirtileri
TDAY-Belleten 2004/II
Ankara
-
68
Başkan
Özcan
Dilbilim'de Yoz-Yorum İşlemi
TDAY-B 1975-1976
Ankara 1976
s. 65-80.
69
Başkan
Özcan
İnsan Dilinin Doğuşu
TDAY-B 1968
Ankara 1989
s. 143-156
70
Başkan
Özcan
Terimlerde Özleşme Sorunu
TDAY-B 1973-1974
Ankara 1974
s.173-184
71
Başkan
Özcan
Türkiye Köy Adları Üzerine Bir Deneme
TDAY-B 1970
Ankara 1989
s. 237-251
72
Bayçorov
Soslanbek Y.
Avrupa'nın Göktürk Harfli Eski Anıtları Göktürk Harfli Eski Yazının Kuzey Kafkasya, Volga-Don ve Tuna Bölgeleriyle İlişkisi
TDAY-B 1990
Ankara 1994
s. 13-16.
887
Baydar
Arzu Ertane-Turgut Baydar
+Ki Eki Üzerine
TDAY-Belleten 2004/II
Ankara
-
73
Baydur
Suat Y.
Dilimiz ve Yunan-Lâtin Asıllı Kelimeler
TDAY-B 1953
Ankara 1988
s.93-121
74
Baydur
Suat Y.
Osmanlıcanın Çöküşü - Türkçenin Kurtuluşu
TD-B, Seri: III, Sayı: 14-15,Ocak 1950
Ankara 1951
s. 1 -3.
75
Baykara
Tuncer
Göktürk Yazıtlarının Türk İskan (Yerleşme) Tarihindeki Yeri
TDAY-B 1990
Ankara 1994
s. 17-29.
790
Bayraktar
Sibel
Kutadgu Bilig'de bulunma hâli ekinin fonksiyonları.
TDAY-Belleten 1999/I-II
Ankara
-
76
Benzing
J.
Altay Filolojisi ve Türkoloji Etütlerine Kılavuz (Çev. Sabit S. Paylı)
TDAY-B 1957
Ankara 1988
s. 131-177
77
Benzing
J.
Altay Filolojisi ve Türkoloji Etütlerine Kılavuz II (Çev. Sabit S. Paylı)
TDAY-B 1958
Ankara 1988
s. 215-278
78
Benzing
J.
Biler Şehrinin Fethi (Çuvaş Halk Destanı)
TD-B, Seri: III, Sayı: 8-9 Nisan-Aralık 1946
İstanbul 1947
s. 126-135
79
Bertels
E. E.
Ali Şir Nevaî'nin Ferhad ü Şirin'i (Çev. Rasime Uygun)
TDAY-B 1957
Ankara 1988
s.115-130
809
Beyzadeoğlu
Süreyya
Vezir-i Azam Pîrî Mehmed Paşa ve Tesdis Edilen Bir Beyt-i Bercestesi .
TDAY-Belleten 2001/I-II
Ankara
-
833
Beyzadeoğlu
Süreyya
Vezir-i Azam Pîrî Mehmed Paşa ve Tesdis Edilen Bir Beyt-i Bercestesi
TDAY-Belleten 2002/I
Ankara
-
80
Bodrogligeti
Andrâs J. E.
Eski Kıpçakça Sahasındaki Çalışmalar
TDAY-B 1992
Ankara 1995
s. 175-192
81
Bodrogligeti
Andras J. E.
Notes on Menges's Contribution to the Study of Halis's Story of ibrahim
TDAY-B 1978-1979
Ankara 1981
s. 191-239
82
Bodrogligeti
Andras J. E.
Robert DANKOFF, The Turkic Vocabulary of the Farhang-i Zafân - Gûyâ. Papers on Inner Asia, no. 4. İndiana University.Research Institute for Inner Asian Studies. Bloomington, 1987, pp. 43.
TDAY-B 1989
Ankara 1994
s. 375-388
83
Bodrogligeti
Andras J. E.
The Impact of Ahmad Yasavi's Teaching on the Cultural and Political Life of the Turks of Central Asia
TDA Y-B 1987
Ankara 1992
s. 35-41.
84
Boldirev
A. N.
Çağdaşlarının Hikâyelerinde Nevaî (Çev. Rasime Uygun)
TDAY-B 1956
Ankara 1988
s. 197-237
85
Borovkov
A. K.
Özbek Yazı Dilinin Kurucusu Ali Şir Nevaî (Çev. Rasime Uygun)
TDAY-B 1954
Ankara 1988
s. 59-96
810
Boz
Erdoğan
Eski Anadolu Türkçesinde +IU Eki Üzerine.
TDAY-Belleten 2001/I-II
Ankara
-
86
Bozkaplan
Şerif Ali
Türkiye Türkçesi Ağızlarında Kuş İsimleri ve Onların Sistematiği
TDAY-B 1987
Ankara 1992
s. 43-79
87
Bozkurt
Memet Fuat
Afganistan'da Bir Türkmen Ağzı
TDAY-B 1978-1979
Ankara 1981
s. 39-79.
88
Bozkurt
Memet Fuat
Kabil Avşar Ağzı
TDAY-B 1977
Ankara 1978
s. 205-261
811
Börekçi
Muhsine
Türkçe Öğretimi Bakımından Dil Bilgisi Terimi ve Kavram Olarak Olumluluk-Olumsuzluk .
TDAY-Belleten 2001/I-II
Ankara
-
89
Budda
A. Hilmi Ömer
Hususî Diller
TD-B, Seri: III, Sayı: 1-3, Haziran 1945
Ankara 1945
s. 83-91
90
Budda
A. Hilmi Ömer
Kelimeler Niçin Cinslere Ayrılmışlardır?
TD-B, Seri: III, Sayı:4-5, Kasım 1945
Ankara 1945
s. 397-410
91
Buluç
Sadettin
Behcetü'l-Hada'ik Fi Mev'izet-i'1-Hala'ik'ten Derlenmiş Koşuklar
TDAY-B 1963
Ankara 1988
s. 161-201
92
Buluç
Sadettin
Eski Anadolu Türkçesiyle Bir Kabüs-name Çevirisi
TDAY-B 1969
Ankara 1989
s. 195-200
93
Buluç
Sadettin
Kerkük Ağzına Göre Arzu İle Kamber Masalı
TDAY-B 1975-1976
Ankara 1976
s. 203-238
94
Buluç
Sadettin
Tellâfer Türkçesi Üzerine
TDAY-B 1973-1974
Ankara 1974
s. 49-57
832
Bulut
Abdullah
Rasih İbrahim'in Okçulukla İlgili Bie Manzumesi
TDAY-Belleten 2002/I
Ankara
-
95
Buran
Ahmet
-Ik Ekinin Anadolu Ağızlarında Kullanılışı
TDAY-B 1994
Ankara 1996
s.11-18.
96
Caferoğlu
Ahmet
Akhisar ve Cihanbeyli Ağızları
TDAY-B 1967
Ankara 1989
s. 1-38.
97
Caferoğlu
Ahmet
Anadolu Ağızları Konson Değişmeleri
TDAY-B 1963
Ankara 1988
s.1-32.
98
Caferoğlu
Ahmet
Anadolu Ağızlarında İçses Ünsüz Benzeşmesi
TDAY-B 1958
Ankara 1988
s. 1-11.
99
Caferoğlu
Ahmet
Anadolu Ağızlarındaki Metathese Gelişmesi
TDAY-B 1955
Ankara 1988
s. 1-7.
100
Caferoğlu
Ahmet
Anadolu Dialektolojisine Dair Bir Deneme
TD-B, Seri: III, Sayı: 6-7, Mart 1946
İstanbul 1946
s. 561-568
101
Caferoğlu
Ahmet
Anadolu ve Rumeli Ağızları Ünlü Değişmeleri
TDAY-B 1964
Ankara 1989
s. 1-33.
102
Caferoğlu
Ahmet
Aydın İli Ağızlarından Örnekler ve Etnografya Bakımından Özellikleri
TDAY-B 1965
Ankara 1989
s. 1-28.
103
Caferoğlu
Ahmet
Azerbaycan ve Anadolu Ağızlarındaki Moğolca Unsurlar
TDAY-B 1954
Ankara 1988
s. 1-10.
104
Caferoğlu
Ahmet
Çayka'dan Şayka'ya
TDAY-B 1970
Ankara 1989
s. 1-11.
105
Caferoğlu
Ahmet
Dedem Korkut Hikâyelerinin Antroponim Yapısı
TDAY-B 1959
Ankara 1988
s. 59-80.
106
Caferoğlu
Ahmet
Etimolojik Araştırma Denemeleri
TDAY-B 1957
Ankara 1988
s. 1-11.
107
Caferoğlu
Ahmet
Filolojide İnsan ve Hayvan Soybirliği
TDAY-B 1968
Ankara 1989
s. 1-15
108
Caferoğlu
Ahmet
Konya İlinin Ermenek Ağzı
TDAY-B 1972
Ankara 1989
s. 1-16.
109
Caferoğlu
Ahmet
Küçük, Çocuk, Enik Kelimelerinin Morfolojik ve Semantik Değişmelerine Dair
TD-B, Seri: III, Sayı: 10-11, Ocak-Aralık 1947
İstanbul 1948
s. 6-12.
110
Caferoğlu
Ahmet
Milletlerarası Kültür Sözlüğündeki Bazı Türkçe Unsurlar
TDAY-B 1969
Ankara 1989
s. 25-43.
111
Caferoğlu
Ahmet
Muğla Ağzı
TDAY-B 1962
Ankara 1988
s. 107-130
112
Caferoğlu
Ahmet
Türkçemizdeki -gıl ve -gil Emir Eki
TDAY-B 1971
Ankara 1989
s. 1-10.
113
Caferoğlu
Ahmet
Türk Onomastiğinde Köpek Kültü
TDAY-B 1961
Ankara 1988
s.1-11.
772
Caferov
Nizami
Kitabi-Dede Gorgud ve türk epik tefekkürü: gaynaglar ve kökler
TDAY-Belleten 1998/I-II
Ankara
-
776
Caferov
Nizami
Kitabi-Dede Gorgud ve türk epik tefekkürü: Kaynaqlar ve kökler
TDAY-Belleten 1998/I-II
Ankara
-
114
Canpolat
Mustafa
Behcetü'I-Hada'ik'ın Dili Üzerine
TDAY-B 1967
Ankara 1989
s. 165-175
115
Canpolat
Mustafa
Divan Yazınına Yansıyan Bir Niyet Tutma Oyunu
TDAY-B 1977
Ankara 1978
s. 311-331
116
Cheneb
Mohammed Ben
Cezayir Konuşma Dilinde Muhafaza Edilen Türkçe ve [Türkçe Aracılığı İle Gelen] Farsça Kelimeler (Çev. Ahmet Ateş)
TDAY-B 1966
Ankara 1989
s. 157-213
874
Cin
Ali
Türkçede + sIz/ +sİz Eki Üzerine
TDAY-Belleten 2004/I
Ankara
-
117
Clauson
Sir Gerard
Eski Türkçe Üzerine Üç Not (Çev. Ahmet Levendoğlu)
TDAY-B 1966
Ankara 1989
s. 19-37
118
Clauson
Sir Gerard
Three Notes on Early Turkish
TDAY-B 1966
Ankara 1989
s. 1-18.
119
Constantin
GH. I.
Yenisey Eski Kırgız Yazıtlarının İlk Zikri : Çin'e Giden Romen Seyyah Nicolaie Milesco (Spathary)'nin Günlüğü - 1675
TDAY-B 1985
Ankara 1989
s. 1-7.
791
Coşar
A. Mevhibe
Trabzon'da kullanılan lakâplar üzerine bir derleme/değerlendirme.
TDAY-Belleten 1999/I-II
Ankara
-
792
Coşkun
Volkan
Türkiye Türkçesinde ünlüler ve ünsüzler.
TDAY-Belleten 1999/I-II
Ankara
-

İlk kayıt Önceki 75 kayıt Sonraki 75 kayıt Son kayıt