<<TDK Ana Sayfa >>
<<Dizin Ana Sayfa >> <<Kayıt Arama >>Türk Dil Kurumu, Belleten Dergisi Dizini

Kayıtlar Makale Adı alanına göre listelenmiştir.
Toplam kayıt 889

Ada Göre Listele Soyada Göre Listele

İlk kayıt Önceki 75 kayıt Sonraki 75 kayıt Son kayıt

Kayıt No
Makale
Soyad
Ad
Belleten-Tarih
Yayın Yeri-Tarih
Sayfa
155
Dilin Özleşmesi
Dilâçar
A.
TD-B, Seri: 111, Sayı: 12-13, Ocak-Aralık 1948
İstanbul 1949
s.1-6.
240
Dillerin Sınıflanma Sistemleri
Emre
Ahmet Cevat
TD-B Seri: II Sayı: 1-2 Sonkânun (Ocak) 1940
Ankara 1940
s.37-46.
468
Dinî Edebiyatımızın Başlıca Ürünleri
Levend
Agâh Sırrı
TDAY-B 1972
Ankara 1989
s.35-80.
220
Dinler (Makedonya) Türk Ağzı
Eckmann
Janos
TDAY-B 1960
Ankara 1988
s.189-204.
469
Divan Edebiyatında Gülmece ve Yergi (hezl ve hecv)
Levend
Agâh Sırrı
TDAY-B 1970
Ankara 1989
s.37-45.
470
Divan Edebiyatında Hikâye
Levend
Agâh Sırrı
TDAY-B 1967
Ankara 1989
s.71-117.
115
Divan Yazınına Yansıyan Bir Niyet Tutma Oyunu
Canpolat
Mustafa
TDAY-B 1977
Ankara 1978
s. 311-331
817
Divanü Lûgat'it-Türk'ten Türkiye Türkçesine .
Kabataş
Orhan
TDAY-Belleten 2001/I-II
Ankara
-
543
Divanü Lügati't-Türk ve Türk Halk Şiiri
Sakaoğlu
Saim
TDAY-B 1991
Ankara 1994
s. 97-111.
273
Divânü Lügati't-Türk'te Aruz Vezniyle Yazılmış Şiirler
Eraslan
Kemal
TDAY-B 1991
Ankara 1994
s.113-117.
441
Dobruca'da Türk Etnik Unsurlar" (Çev.Ferit Devellioğlu),TD-B Seri: II Sayı: 13-14-15 Mayıs 1942,Ankara 1942,s.161-172. 442,Köroğlı,Halik Guseynoviç,"Depegöz ve Polifem
Kowalski
Tadeusz
TDAY-B 1988
Ankara 1994
s.43-52.
529
Doç.Dr.Sultan Mahmut KAŞGARLI Modern Uygur Türkçesi Grameri (Tanıtma Tahlil ve Tenkitler) Orkun Yayınevi İstanbul 1992 266 s.
Öztürk
Rıdvan
TDAY-B 1993
Ankara 1995
s.183-190.
718
Doğu Avrupa'nın Runik Alfabe Sistemleri Üzerine
Vasary
Istvan
TDAY-B 1993
Ankara 1995
s. 51-59.
221
Doğu Türkçesinde Bir Kur'an Çevirisi (Rylands Nüshası)
Eckmann
Janos
TDAY-B 1967
Ankara 1989
s.51-69.
18
Dornseiff, Franz, Der deutsche Wortschatz nach Sachgruppen. Fünfte Auflage mit alphabetischem Generalregister. Berlin 1959, Walter de Gruyter & Co. 922 s.
Aksan
Doğan
TDAY-B 1960
Ankara 1988
393-398
288
Düden
Eren
Hasan
TDAY-B 1978
Ankara 1981
s.17-21.
34
Dürrü'n-Nızam ve Nazmü'l-Cevahir
Aksoy
Ömer Asım
TDAY-B 1960
Ankara 1988
s.145-171
624
E. V. Sevortyan Etimologiçeskiy slovar' tyurkskih yazıkov (Obşçetyurkskiye imejtyurkskiye osnovı na glasnıye) 767 s. Moskva 1974 (Akademiya Nauk SSSR 99 İnstitut Yazıkoznaniya İzdatel'stvo Nauka) (Tanıtma)
Tekin
Talât
TDAY-B 1975-1976
Ankara 1976
s.274-285
655
Ebi Verdi : İran'da Bir Türk Diyalekti
Tuna
Osman Nedim
TDAY-B 1984
Ankara 1987
s. 215-245
14
Ebü'1-Hayr-ı Rûmî'nin Saltuk-nâme'si
Akalın
Şükrü Halûk
TDAY-B 1992
Ankara 1995
37-59
372
Ebülgazi Bahadır Han ve Türkçesi
İnan
Abdülkadir
TDAY-B 1957
Ankara 1988
s.29-39.
799
Edatların "karşılaştırma" ve "sınırlandırma" bağlantıları
Öner
Mustafa
TDAY-Belleten 1999/I-II
Ankara
-
503
Edebî Eski Anadolu Türkçesi Tarihinde Bazı Genel Özellikler
Napolnova
Elena Markovna
TDAY-B 1989
Ankara 1994
s.331-334.
187
Edebiyatımızda Atasözleri (Tanıtma)
Dizdaroğlu
Hikmet
TD-B Seri: III Sayı: 10-11 Ocak-Aralık 1947
İstanbul 1948
s.33-36.
490
Edirne Ağzında Yapı Anlam Deyim ve Söz Dizimi Özellikleri
Mansuroğlu
Mecdut
TDAY-B 1960
Ankara 1988
s.181-187.
798
Edirne ili ağızlarında şimdiki zaman çekimleri.
Kalay
Emin
TDAY-Belleten 1999/I-II
Ankara
-
397
Efruz Bey Üzerine
Kavcar
Cahit
TDAY-B 1970
Ankara 1989
s.179-196.
156
Ehşan Memed-Eminoviç Mustafaev - Vladimir G. Şçerbnin : Russko-Turetskiy Slovar' Rusça-Türkçe Sözlük, büyük boy çift sütun 1028. s., Moskova 1972. (Tanıtma)
Dilâçar
A.
TDAY-B 1973-1974
Ankara 1974
s. 343-344
745
Ein Manichaisch-Turkischen Gedicht
Zieme
Petr
TDAY-B 1968
Ankara 1989
s. 39-44.
195
Eine Seltsame Alttürkisch-Chaladsch Parallele
Doerfer
Gerhard
TDAY-B 1973-1974
Ankara 1974
s.13-24.
656
Ekin Ara İdi Oksuz Kök Türk Anca Olurur Ermiş (KT; D; 2-3) İbaresi Üzerine
Tuna
Osman Nedim
TDAY-B 1993
Ankara 1995
s. 77-81.
446
Ekler ve Takılar
Köseraif
Fuat
TD-B Seri: III Sayı: 4-5 Kasım 1945
Ankara 1945
s.343-352.
422
Elements Common to Turkish and Mongolian and the Place of Mongolian in Turkish Languagc Studics
Korkmaz
Zeynep
TDAY-B 1986
Ankara 1988
s.31-41.
731
Elyazmalar Katalogu Cüngler II. (red.: C. V. Gehramanov). Katalog Rukopisio Djungi (Na azarbaıdjanskom ıazike). Azerbaycan SSR Elmler Akademiyası Respublika Elyazmalar fondu Elm Neşriyatı Bakı 1977; 200 s. (Tanıtma)
Yıldırım
Dursun
TDAY-B 1984
Ankara 1987
s. 349-350
838
En Sözü Kullanılış yeri ve İşlevine Dair
Uygur
Ceyhun Vedat
TDAY-Belleten 2002/I
Ankara
-
319
Encore Une Fois Sur Les Moniments A Inscriptions D'esztergom -Szenttamâshegy
Feher
Geza
TDAY-B 1962
Ankara 1988
s.101-106.
539
Erzincan İli Ağızları
Sağır
Mukim
TDAY-B 1989
Ankara 1994
s. 161-170
522
Eski Anadolu Türkçesi Döneminde Yazılmış İki Tıp Kitabında Yer Alan Sağlık Bilgisi Terimleri
Önler
Zafer
TDAY-B 1985
Ankara 1989
s.89-130.
822
Eski Anadolu Türkçesi Dönemine Ait Bir Türkçe Kur?an Meal Tefsiri.
Köktürk
Şahin
TDAY-Belleten 2001/I-II
Ankara
-
810
Eski Anadolu Türkçesinde +IU Eki Üzerine.
Boz
Erdoğan
TDAY-Belleten 2001/I-II
Ankara
-
884
Eski Anadolu Türkçesinde Eksiltme Yoluyla Anlam Genişlemeleri
Erol
Hülya Aslan
TDAY-Belleten 2004/II
Ankara
-
400
Eski Anadolu Türkçesinde Sayı Adları ve Kullanılışları
Kaymaz
Zeki
TDAY-B 1991
Ankara 1994
s.9-17.
819
Eski Anadolu Türkçesinde Yuvarlaklaşan Ekler.
Karadoğan
Ahmet
TDAY-Belleten 2001/I-II
Ankara
-
423
Eski Anadolu Türkçesindeki -varı / -veri -vuz / -vüz Kişi ve Bildirme Eklerinin Anadolu Ağızlarındaki Kalıntıları
Korkmaz
Zeynep
TDAY-B 1964
Ankara 1989
s.43-65.
889
Eski Anadolu Türkçesinin Türk Dili Tarihindeki Yeri
Korkmaz
Zeynep
TDAY-Belleten 2004/II
Ankara
-
92
Eski Anadolu Türkçesiyle Bir Kabüs-name Çevirisi
Buluç
Sadettin
TDAY-B 1969
Ankara 1989
s. 195-200
657
Eski Doğu Türk Yazısında Kullanılan Ligatürler ve Bunlarla İlgili Bazı Meseleler Hakkında
Tuna
Osman Nedim
TDAY-B 1990
Ankara 1994
s.207-222
80
Eski Kıpçakça Sahasındaki Çalışmalar
Bodrogligeti
Andrâs J. E.
TDAY-B 1992
Ankara 1995
s. 175-192
241
Eski Türk Koşuğu ve Ses Düzeni
Emre
Ahmet Cevat
TD-B Seri: III Sayı: 4-5 Kasım 1945
Ankara 1945
s.338-341.
497
Eski Türk Şiir Geleneği ve Hece Vezninin Oluşumu
Melikov
Tofıg Davud Oğlı
TDAY-B 1991
Ankara 1994
s.149-153.
424
Eski Türk Yazı Dilinden Yeni Yazı Dillerine Geçiş Devri ve Özellikleri
Korkmaz
Zeynep
TDAY-B 1991
Ankara 1994
s.55-67.
19
Eski Türk Yazı Dilinin Yaşıyla İlgili Yeni Araştırmalar
Aksan
Doğan
TDAY-B 1975-1976
Ankara 1976
133-141
597
Eski Türkçe Alfabedeki Ünsüzleri Belirten İşaretlerin İmlâ Özellikleri
Şükürlü
Elisa Cebrailoğlu
TDAY-B 1990
Ankara 1994
s. 189-192
638
Eski Türkçe buyla ve baya Sanları Üzerine
Tezcan
Semih
TDAY-B 1977
Ankara 1978
s.53-69.
196
Eski Türkçe İle Halaçça Arasında Şaşırtıcı Bir Koşutluk
Doerfer
Gerhard
TDAY-B 1973-1974
Ankara 1974
s.1-12.
58
Eski Türkçe Üzerine
Banguoğlu
Tahsin
TDAY-B 1964
Ankara 1989
s. 77-84.
117
Eski Türkçe Üzerine Üç Not (Çev. Ahmet Levendoğlu)
Clauson
Sir Gerard
TDAY-B 1966
Ankara 1989
s. 19-37
351
Eski Türkçe'nin Gramer Yapısı ve Örnek Olarak Fiilden İsim Yapan -l Eki
Hacıeminoğlu
Necmettin
TDAY-B 1990
Ankara 1994
s.65-80.
321
Eski Türkçe'nin Yazılı Dili (Çev.Sabit S.Paylı)
Gabain
Annemarie von
TDAY-B 1959
Ankara 1988
s.311-329.
64
Eski Türkçede Buddha'nın 32 Laksanası
Barutçu
F. Sema
TDAY-B 1987
Ankara 1992
s.11-33.
499
Eski Türkçede Şahıs Adları ve Unvanları
Memmedli
Yunus
TDAY-B 1994
Ankara 1996
s.95-110.
804
Eski Türkiye Türkçesinde kim bağlaçlı yardımcı cümleler.
Savran
Hülya
TDAY-Belleten 1999/I-II
Ankara
-
859
Eski Türklerde Ağaç Kültünün İslâmî Devirlerdeki Devamı
Korkmaz
Zeynep
TDAY-Belleten 2003/I
Ankara
-
634
Eski Türklerde Edebî Dil Var mıydı?
Tenişev
Ethem R.
TDAY-B 1982-1983
Ankara 1986
s. 157-161
878
Etek'ten Eksik Eteğe
Sağol
Gülden
TDAY-Belleten 2004/I
Ankara
-
289
Etimoloji Araştırmaları
Eren
Hasan
TDAY-B 1954
Ankara 1988
s.31-32.
106
Etimolojik Araştırma Denemeleri
Caferoğlu
Ahmet
TDAY-B 1957
Ankara 1988
s. 1-11.
242
Etimolojik Lügatimize Hazırlık Etütleri: Ondördüncü Asır Türkçesinin Karşılaşmalı Kısa Sözlüğü
Emre
Ahmet Cevat
TD-B Seri: II Sayı: 1-2 Sonkânun (Ocak) 1940
Ankara 1940
s.145-176
243
Etude Comparative sur L'etymologie De La Desinence Du Plunel –ler En Turc
Emre
Ahmet Cevat
TD-B Seri: II Sayı: 5-6 Sonteşrin (Kasım) 1940
Ankara 1940
s.97-105.
244
Etude Comparative sur Les Pronoms Personnels
Emre
Ahmet Cevat
TD-B Seri: II Sayı:3-4 Mayıs 1940
Ankara 1940
s.102-118.
210
Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nin Türkçe Açısından Önemi
Duman
Musa
TDAY-B 1995
Ankara 1997
s.153-178.
508
Farsça ve Türkçe Atasözleri ve Deyimler Üzerine
Olgun
İbrahim
TDAY-B 1972
Ankara 1989
s.153-172.
333
Felsefe Bakımından Dil Üzerine Bir İnceleme
Gökberk
Macit
TD-B Seri: III Sayı: 12-13 Ocak-Aralık 1948
İstanbul 1949
s.73-88.
471
Feyzi'nin Bilinmiyen Hamse'si
Levend
Agâh Sırrı
TDAY-B 1955
Ankara 1988
s.143-152.
549
Figânî Divançesi
Sarıoğlu
Orhan
TDAY-B 1971
Ankara 1989
s. 247-251

İlk kayıt Önceki 75 kayıt Sonraki 75 kayıt Son kayıt