<<TDK Ana Sayfa >>
<<Dizin Ana Sayfa >> <<Kayıt Arama >>Türk Dil Kurumu, Belleten Dergisi Dizini

Kayıtlar Makale Adı alanına göre listelenmiştir.
Toplam kayıt 889

Ada Göre Listele Soyada Göre Listele

Sonraki 75 kayıt Son kayıt

Kayıt No
Makale
Soyad
Ad
Belleten-Tarih
Yayın Yeri-Tarih
Sayfa
553
-An / -En Ekli Yeni Şekiller ve Örnekleri Üzerine
Sertkaya
Osman Fikri
TDAY-B 1989
Ankara 1994
s. 335-352
419
-ası / -esi Gelecek Zaman İsim-Fiil (participium) Ekinin Yapısı Üzerine
Korkmaz
Zeynep
TDAY-B 1968
Ankara 1989
s.31-38.
834
-Duhcan/-Dükcen sona/sora Zarf-Fiili Üzerine
Erdem
Mehmet Dursun
TDAY-Belleten 2002/I
Ankara
-
95
-Ik Ekinin Anadolu Ağızlarında Kullanılışı
Buran
Ahmet
TDAY-B 1994
Ankara 1996
s.11-18.
851
................
Akalın
Şükrü Halûk
TDAY-Belleten 2003/I
Ankara
-
860
................
Sertkaya
Osman Fikri
TDAY-Belleten 2003/I
Ankara
-
407
''Lehçe-i Erzurum Yazmasındaki Halk Sözleri"
Kırzıoğlu
M.Fahrettin
TDAY-B 1962
Ankara 1988
s.195-244.
854
(Tanıtım) Türkçede Moğolca Kalıntılar
Eren
Hasan
TDAY-Belleten 2003/I
Ankara
-
661
[Mahmud b. Alî el-Kerderî] NEHCÜ'L-FERADİS - Uştmahlarnıng Açuq Yolı (Cennetlerin Açık Yolu) II. Metin Çevri yazı: J. Eckmann Yayınlayanlar: Semih Tezcan - Hamza Zülfikar [Ankara 1984] Türk Dil Kurumu Yayınları: 518 XI+312+1 s. (Değerlendirmeler)
Tülücü
Süleyman
TDAY-B 1991
Ankara 1994
s. 155-161
147
{sA} Morfemli Yardımcı Cümleler ve Bunlarla Kurulan Birleşik Cümleler Üzerinde Bir İnceleme
Develi
Hayati
TDAY-B 1995
Ankara 1997
s. 115-152
861
+dır/+dur Bildirme Ekiyle Oluşturulan Bazı Yapıların Cümledeki Kullanımları Üzerine
Torun
Yeter
TDAY-Belleten 2003/I
Ankara
-
887
+Ki Eki Üzerine
Baydar
Arzu Ertane-Turgut Baydar
TDAY-Belleten 2004/II
Ankara
-
456
13.Yüzyılda Anadolu'da Şiir Türünün Gelişmesi
Kut
(Alpay) Günay
TDAY-B 1991
Ankara 1994
s.127-136.
615
1343 Tarihli Bir Eski Anadolu Türkçesi Metni ve Türk Dili Tarihinde Olga-bolga Sorunu
Tekin
Şinasi
TDAY-B 1973-1974
Ankara 1974
s. 59-157.
175
1612'de Avrupa'da Yayımlanan İlk Türkçe Gramerinin Özellikleri
Dilâçar
A.
TDAY-B 1970
Ankara 1989
s.197-210.
307
1893'ten 1993'e
Eren
Hasan
TDAY-B 1993
Ankara 1995
s.21-26.
702
1897 Türk-Yunan Savaşı'nın Ünlü Komutanlarından Şehit Abdülezel Paşa (1828-1897) Hayatı ve Hakkında Yazılan Şiirler
Ülgen
Erol
TDAY-B 1994
Ankara 1996
s. 169-203
176
1939 Yılında Olan Bitenler
Dilâçar
A.
TD-B Seri: II.Sayı: 3-4 Mayıs 1940
Ankara 1940
s.77-101.
7
A Feature of the İzafet in the Orhon Inscriptions
Adams
B. S.
TDAY-B 1978-1979
Ankara 1981
33-38
663
A. Dilâçar'ın Anısına - A. Dilâçar'ın Yayınları
Türkay
Kaya
TDAY-B 1978-1979
Ankara 1981
s. 315-323
622
A. N. Kononov Grammatika sovremennogo turetskogo literaturnogo yazıka. Moskova - Leningrad 1956 569. (Akademiya Nauk SSSR. İnstitut vostokovedeniya)
Tekin
Talât
TDAY-B 1959
Ankara 1988
s.331-378
151
A. N. Kononov, İstoriya fzıtçeniya Tyurkskih Yazıkov v Rossii.Dooktyaberskiy Period, 272 s., Akademii Nauk SSSR, İnstitut Vostokovedeniya Lenigradskoe Otdelenie, Leningrad, 1972. ; Pod redaktsieyi s vvedeniem A. N. Kononov: Biobibliografiçeskiy Slovar' Oteçestvenmh Tyurkologov Dooktyabrskiy Period, 342 s. Glavnaya Redaktsiya Vostoçnoy Literatun, Moskova, 1974.", (Tanıtma)
Dilâçar
A.
TDAY-B 1975-1976
Ankara 1976
s. 261-265
17
A. von Gabain, Alttürkische Grammatik. 3. Auflage, Wiesbaden, 1974 Otto Harrassovvirz, XXIV+400 S. 8°, (Tanıtma)
Aksan
Doğan
TDAY-B 1975-1976
Ankara 1976
257-258
284
A.N.Kononov Oçerk istorii izuçeniya tureckogo yazıka.Leningrad 1976.120 s.(Tanıtma)
Eren
Hasan
TDAY-B 1978-1979
-
s.265-270.
285
A.V.Romanova A.N.Mıreeva P.P.Baraşkov Vzaimovliyanie evenkiyskogo i yakutskogo yazıkov.Leningrad 1975.211 s.(Tanıtma)
Eren
Hasan
TDAY-B 1978-1979
Ankara 1981
s.257-259.
39
Abdülvasi Çelebi'nin Eseri ve Nüshaları
Alpay
Günay
TDAY-B 1969
Ankara 1989
s.201-226
552
Abidarim Koşavardi Şastr : Abhidharma-koşa-bhasya-üka Tattvartha-nama Vasunbandhu'nun Abhi dharmakoşaşastra adlı eserinde Sthiramati'nin yazdığı tefsirin Uygurca çevirisi: Abidarim Koşavardi Şastr I.Giriş ve metnin tıpkıbasımı: Şinasi Tekin New York 1970 XXVIII+231 s. (Tanıtma)
Sertkaya
Osman Fikri
TDAY-B 1982-1983
Ankara 1986
s.247-251
443
Açıklama
Köseraif
Fuat
TD-B Seri: III Sayı: 1-3 Haziran 1945
Ankara 1945
s.11-18.
368
Adaş ve Sağdıç Kelimelerinin En Eski Anlamları
İnan
Abdülkadir
TD-B Seri: III Sayı: 1-3 Haziran 1945
Ankara 1945
s.41-51.
87
Afganistan'da Bir Türkmen Ağzı
Bozkurt
Memet Fuat
TDAY-B 1978-1979
Ankara 1981
s. 39-79.
355
Ağaç ve Su
Hatipoğlu
Vecihe
TDAY-B 1972
Ankara 1989
s.267-273.
495
Ahdî-i Bağdadî ve Şiirleri (Öl.H.1002 / M.1592)
Mazıoğlu
Hasibe
TDAY-B 1978-1979
Ankara 1981
s.95-150.
869
Ahmed'i Dâi'nin Bilinmeyen Bir Eseri: Cevahirrü'l Ma'âni
Kaymaz
Zeki
TDAY-Belleten 2003/II
Ankara
-
13
Ahmedî'nin Dili
Akalın
Mehmet
TDAY-B 1989
Ankara 1994
9-153
717
Ahmedî'nin İskender-nâmesindeki Mevlid Bölümü
Ünver
İsmail
TDAY-B 1977
Ankara 1978
s. 355-411
462
Ahmet Rızvan'ın Husrev ü Şirin'i
Levend
Agâh Sırrı
TDAY-B 1966
Ankara 1989
s.215-258.
270
Ak Şemseddin'in Dinî-Tasavvufî Şiirleri
Eraslan
Kemal
TDAY-B 1984
Ankara 1987
s.11-85.
96
Akhisar ve Cihanbeyli Ağızları
Caferoğlu
Ahmet
TDAY-B 1967
Ankara 1989
s. 1-38.
145
Alanya Ağızlarında Şimdi'nin Varyantları
Demir
Nurettin
TDAY-B 1995
Ankara 1997
s. 99-114
180
Alfabemizde Eksik Harf Var mı?
Dilmen
İbrahim Necmi
TD-B Seri: II.Sayı: 16-17 İlkkânun (Aralık) 1942
Ankara 1942
s.78-83.
53
Ali Şîr Nevâ'î'nin Arapça Sözlüğü Hakkında
Ateş
Ahmet
TDAY-B 1957
Ankara 1988
s.183-188
528
Ali Şîr Nevâî'nin Dili Hakkında
Öztürk
Rıdvan
TDAY-B 1995
Ankara 1997
s.369-376.
40
Ali Şir Nevaî'nin Ferhad ü Şirin Mesnevîsi Üzerindeki Etkiler
Alpay
Gönül
TDAY-B 1970
Ankara 1989
s.155-167
79
Ali Şir Nevaî'nin Ferhad ü Şirin'i (Çev. Rasime Uygun)
Bertels
E. E.
TDAY-B 1957
Ankara 1988
s.115-130
664
Alî Şir Nevâyî'nin Lügazları
Türkay
Kaya
TDAY-B 1994
Ankara 1996
s. 157-168
404
Almanyada Dil Tasfiyesi" (Çev.Ekmel Zâdil),TD-B Seri: III Sayı: 12-13 Ocak-Aralık 1948,İstanbul 1949,s.65-72. 405,Kılıcoğlu,Vecihe,"İmlâmız İçin
Kessler
Gerhard
TD-B Seri: III Sayı: 8-9 Nisan-Aralık 1946
İstanbul 1947
s.90-95.
340
Altay Dillerindeki Akrabalık Adları Üzerine Notlar
Gülensoy
Tuncer
TDAY-B 1973-1974
Ankara 1974
s.283-318.
76
Altay Filolojisi ve Türkoloji Etütlerine Kılavuz (Çev. Sabit S. Paylı)
Benzing
J.
TDAY-B 1957
Ankara 1988
s. 131-177
77
Altay Filolojisi ve Türkoloji Etütlerine Kılavuz II (Çev. Sabit S. Paylı)
Benzing
J.
TDAY-B 1958
Ankara 1988
s. 215-278
135
Altay Türkçesi İle Üç Metin (Tuba - Çalkanduu - Altay)
Çelik
Ülkü
TDAY-B 1995
Ankara 1997
s. 37-98
735
Alte Traditionen im Hombur-Spiel
Yüce
Nuri
TDAY-B 1986
Ankara 1988
s. 89-94.
608
Altun Yaruk'un Çincesinin Almancaya Tercümesi Dolaysiyle
Tekin
Şinasi
TDAY-B 1959
Ankara 1988
s. 293-306
621
Amca ve Teyze Kelimeleri Hakkında
Tekin
Talât
TDAY-B 1960
Ankara 1988
s. 283-294
150
Amin Baubec : Limba Turca, 472 s., Bükreş 1972. Bükreş Üniversitesi Doğu Dilleri Kürsüsü Yayını. (Tanıtma)
Dilâçar
A.
TDAY-B 1973-1974
Ankara 1974
s. 347-348
341
An Assessment of Secret History of the Mongols and Altan Topçi from the Viewpoint of the Turkish Lingual and Cultural History
Gülensoy
Tuncer
TDAY-B 1986
Ankara 1988
s.17-23.
330
Anadili Olarak Türkçenin Öğretimine Tarihsel Bir Bakış
Göğüş
Beşir
TDAY-B 1970
Ankara 1989
s.123-154.
418
Anadolu Ağızlan Üzerindeki Araştırmaların Bugünkü Durumu ve Karşılaştığı Sorunlar
Korkmaz
Zeynep
TDAY-B 1975-1976
Ankara 1976
s.143-172.
97
Anadolu Ağızları Konson Değişmeleri
Caferoğlu
Ahmet
TDAY-B 1963
Ankara 1988
s.1-32.
98
Anadolu Ağızlarında İçses Ünsüz Benzeşmesi
Caferoğlu
Ahmet
TDAY-B 1958
Ankara 1988
s. 1-11.
282
Anadolu Ağızlarında Rumca İslâvca ve Arapça Kelimeler (Andreas Tietze Griechische Lehnvvürter im anatolischen Türkisch: Oriens VIII 204-257.; Andreas Tietze Slavische Lehnwörter in der türkischen Volkssprache:Oriens X,1-47.;Andreas Tietze,Direkte arabische Entlehnungen im anatolischen Turkisch: Jean Deny Armağanı, Ankara 1958,255-333.)
Eren
Hasan
TDAY-B 1960
Ankara 1988
s.295-371
537
Anadolu Ağızlarında Ünlüler
Sağır
Mukim
TDAY-B 1995
Ankara 1997
s. 377-390
538
Anadolu Ağızlarında Ünsüzler
Sağır
Mukim
TDAY-B 1995
Ankara 1997
s. 391-409
99
Anadolu Ağızlarındaki Metathese Gelişmesi
Caferoğlu
Ahmet
TDAY-B 1955
Ankara 1988
s. 1-7.
417
Anadolu Ağızlarının Etnik Yapı İle İlişkisi Sorunu
Korkmaz
Zeynep
TDAY-B 1971
Ankara 1989
s.21-32.
100
Anadolu Dialektolojisine Dair Bir Deneme
Caferoğlu
Ahmet
TD-B, Seri: III, Sayı: 6-7, Mart 1946
İstanbul 1946
s. 561-568
587
Anadolu Diyalekleri Üzerine Prof. Caferoğlu'nun Kitabı
Şamhal
Orhan
TD-B Seri: II Sayı: 3-4 Mayıs 1940
Ankara 1940
s. 72-76.
802
Anadolu sahasında yazılmış Farsça-Türkçe sözlükler.
Öz
Yusuf
TDAY-Belleten 1999/I-II
Ankara
-
489
Anadolu Türkçesi (XIII.Yüzyıl) - Şeyad Hamza'nın Doğu Türkçesi İle Karışık Bir Manzumesi
Mansuroğlu
Mecdut
TD-B Seri: III Sayı: 8-9 Nisan-Aralık 1946
İstanbul 1947
s.16-29.
867
Anadolu Türkçesinde Yabancı Ögeler
Eren
Hasan
TDAY-Belleten 2003/II
Ankara
-
789
Anadolu ve Kosova Türk ağızlarında g>c, k>ç değişmeleri.
Başdaş
Cahit
TDAY-Belleten 1999/I-II
Ankara
-
101
Anadolu ve Rumeli Ağızları Ünlü Değişmeleri
Caferoğlu
Ahmet
TDAY-B 1964
Ankara 1989
s. 1-33.
309
Anadolu ve Rumeli Ağızları Üzerinde Bir Bibliyografya Denemesi
Erimer
Kayahan
TDAY-B 1970
Ankara 1989
s.211-236.
15
Anadolu Yer Adları Üzerine En Yeni Araştırmalar
Aksan
Doğan
TDAY-B 1973-1974
Ankara 1974
185-193
876
Anadolu'da Kafkasya Türkleri
Eren
Hasan
TDAY-Belleten 2004/I
Ankara
-
283
Anadolu'da Kafkasya Türkleri
Eren
Hasan
TDA Y-B 1961
Ankara 1988
s.3 19-357

Sonraki 75 kayıt Son kayıt