<<TDK Ana Sayfa >>
<<Dizin Ana Sayfa >> <<Kayıt Arama >>Türk Dil Kurumu, Belleten Dergisi Dizini

Kayıtlar Ad alanına göre listelenmiştir.
Toplam kayıt 889


Soyada Göre Listele Makale Adına Göre Listele

Sonraki 75 kayıt Son kayıt

Kayıt No
Ad
Soyad
Makale
Belleten-Tarih
Yayın Yeri-Tarih
Sayfa
456
(Alpay) Günay
Kut
13.Yüzyılda Anadolu'da Şiir Türünün Gelişmesi
TDAY-B 1991
Ankara 1994
s.127-136.
150
A.
Dilâçar
Amin Baubec : Limba Turca, 472 s., Bükreş 1972. Bükreş Üniversitesi Doğu Dilleri Kürsüsü Yayını. (Tanıtma)
TDAY-B 1973-1974
Ankara 1974
s. 347-348
151
A.
Dilâçar
A. N. Kononov, İstoriya fzıtçeniya Tyurkskih Yazıkov v Rossii.Dooktyaberskiy Period, 272 s., Akademii Nauk SSSR, İnstitut Vostokovedeniya Lenigradskoe Otdelenie, Leningrad, 1972. ; Pod redaktsieyi s vvedeniem A. N. Kononov: Biobibliografiçeskiy Slovar' Oteçestvenmh Tyurkologov Dooktyabrskiy Period, 342 s. Glavnaya Redaktsiya Vostoçnoy Literatun, Moskova, 1974.", (Tanıtma)
TDAY-B 1975-1976
Ankara 1976
s. 261-265
152
A.
Dilâçar
Avrupada İlk Türkolok Johann Schiltberger (1381-1440) Ölümünün 500 üncü Yıldönümü Münasebetiyle
TD-B, Seri: II, Sayı: 7-8, Mart 1941
Ankara 1941
s. 125-134
153
A.
Dilâçar
Azerî Türkçesi
TD-B, Seri: III, Sayı: 14-15, Ocak 1950
Ankara 1951
s. 57-80
154
A.
Dilâçar
Batı Türkçesi
TDAY-B 1953
Ankara 1988
s. 73-92.
155
A.
Dilâçar
Dilin Özleşmesi
TD-B, Seri: 111, Sayı: 12-13, Ocak-Aralık 1948
İstanbul 1949
s.1-6.
156
A.
Dilâçar
Ehşan Memed-Eminoviç Mustafaev - Vladimir G. Şçerbnin : Russko-Turetskiy Slovar' Rusça-Türkçe Sözlük, büyük boy çift sütun 1028. s., Moskova 1972. (Tanıtma)
TDAY-B 1973-1974
Ankara 1974
s. 343-344
157
A.
Dilâçar
G. J. RAMSTEDT: Einführung in die altaische Sprachvvissenschaft, 1. Lautlehre. Helsinki 1957 ("Memoires de la Societe Finno-Ougrienne", No 104:1), //. Formenlehre, Helsinki 1952 ("Memoires de la Societe Finno-Ougrienne", No 104:2),Her iki cilt de Pentti Aalto tarafından işlenerek yayımlanmıştır.
TDAY-B 1958
Ankara 1988
s. 315-318
158
A.
Dilâçar
Gramer: Tanımı, Adı, Kapsamı, Türleri, Yöntemi, Eğitimdeki Yeri ve Tarihçesi
TDAY-B 1971
Ankara 1989
s. 83-145
159
A.
Dilâçar
Haberler
TDAY-B 1975-1976
Ankara 1976
s. 287-291
160
A.
Dilâçar
Lehçelerin Yayılma Tarzı ve Türk Dil ve Lehçelerinin Tasnifi Meselesi
TDAY-B 1954
Ankara 1988
s. 39-58.
161
A.
Dilâçar
Lehçemizin Adı
TD-B, Seri: II, Sayı: 3-4, Mayıs 1940
Ankara 1940
s. 48-58.
162
A.
Dilâçar
Milletlerarası Dil Meselesi
TD-B, Seri: III, Sayı: 1-3, Haziran 1945
Ankara 1945
s. 65-72.
163
A.
Dilâçar
Olgular ve Yayınlar
TD-B, Seri: II, Sayı: 5-6, Sonteşrin (Kasım) 1940
Ankara 1940
s. 106-120
164
A.
Dilâçar
Olgular ve Yayınlar
TD-B, Seri: II, Sayı: 7-8, Mart 1941
Ankara 1941
s. 135-160
165
A.
Dilâçar
Ölümlerinin 10 uncu Yıldönümü Münasebetiyle I. Willi Bang = Kaup (1869-1934); II. Nikoaly Y. Marr (1865-1934) ve Yafetidoloji
TD-B, Seri: III, Sayı: 1-3,Haziran 1945
Ankara 1945
s. 74-82.
166
A.
Dilâçar
P. A. Sleptsov (redaktör) : Yakutsko -Russkiy Slovar' (Sahalı - Nuççali Tıld'ıt),büyük boy, çift sütun 606. s., Moskova 1972., (Tanıtma)
TDAY-B 1973-1974
Ankara 1974
s. 345-346
167
A.
Dilâçar
Rose Nash : Turkish Intonation. An Instrumental Study, 190 s., Den Haag 1973 (Janua Linguarum, Series Practica, 114, Indiana University)., (Tanıtma)
TDAY-B 1973-1974
Ankara 1974
s. 349-353
168
A.
Dilâçar
Studia Turcica (edidit L. Ligeti), 498 pp. Akademiai Kiadö, Budapest 1971, Bibliotheca Orientalis Hungarica XVII., (Tanıtma)
TDAY-B 1973-1974
Ankara 1974
s. 341-342
169
A.
Dilâçar
Suzanne Kakuk : Recherches sur l'Historie de la Langue Osmanlie des XVI et XVII Siecles.Les Elements Osınanlis de la Langue Hongroise.(Bibliotheca Orientalis Hungarica XIX) 600 s.Akademiai Kiado, Budapest 1973.) (Tanıtma)
TDAY-B 1973-1974
Ankara 1974
s. 356-357
170
A.
Dilâçar
Talât Tekin: Ana Türkçede Aslî Uzun Ünlüler V+278 s.Hacettepe Üniversitesi Yayınları / B15 Ankara 1975. (Tanıtma)
TDAY-B 1975-1976
Ankara 1976
s.266-273.
171
A.
Dilâçar
Türk Dilinde Kılınış'la Görünüş ve Dilbilgisi Kitaplarımız
TDAY-B 1973-1974
Ankara 1974
s.159-171.
172
A.
Dilâçar
Türk Lehçelerinin Meydana Gelişinde Genel Temayüllerin Koyulaşması ve Körlenmesi
TDAY-B 1957
Ankara 1988
s.83-93.
173
A.
Dilâçar
Vladimir Drimba : Syntaxe Comane 335 s.Editura Academiei Bucureşti 1973E.J.Brill Leiden. (Tanıtma)
TDAY-B 1973-1974
Ankara 1974
s.354-355.
174
A.
Dilâçar
Yeni Yayınlar: Sir Gerard Clauson: An Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth CenturyTurkish XLVIII + çift sütun 989 s.Clarendon Press Oxford 1972.
TDAY-B 1972
Ankara 1989
s.275-281.
175
A.
Dilâçar
1612'de Avrupa'da Yayımlanan İlk Türkçe Gramerinin Özellikleri
TDAY-B 1970
Ankara 1989
s.197-210.
176
A.
Dilâçar
1939 Yılında Olan Bitenler
TD-B Seri: II.Sayı: 3-4 Mayıs 1940
Ankara 1940
s.77-101.
546
A.
Samoyloviç
Kazak Kelimesi Hakkında (Çev. Saadet Çağatay)
TDAY-B 1957
Ankara 1988
s. 95-104.
547
A.
Samoyloviç
Kırım-Türk Yazı Dilinin Tarihçesi (Çev. Rasime Uygun)
TDAY-B 1960
Ankara 1988
s. 373-379
548
A.
Samoyloviç
Türk Lehçeleri: 1-Türk Lehçelerinin Tasnifi ve Coğrafî Tevezzuları 2-Türk Lehçelerinin Umumî Vasıfları 3-Yazılar ve Edebî Lehçeler 4-Türk Lehçeleriyle Gayri Türk Dilleri Arasında Karşılıklı Tesirler (Çev. Şerif Hulûsî)
TD-B Seri: III Sayı: 6-7 Mart 1946
İstanbul 1946
s. 591-608
606
A. Battal
Taymas
Kırımlı Filolog - Şair Bekir Çobanzade'yi Tanıtma Tecrübesi (Giriş -Hayatından Anaçizgiler - Filolog Çobanzade - Türk-Tatarlarda Dil Meseleleri - Şair Çobanzade)
TDAY-B 1954
Ankara 1988
s. 233-263
607
A. Battal
Taymas
Seyf Sarayî'nin Gülistan Tercümesini Gözden Geçiriş
TDAY-B 1955
Ankara 1988
s. 73-98.
850
A. Deniz
Abik
Nevayi'nin eserlerindeki Deyimlerin Farsça ile Karşılaştırılması
TDAY-Belleten 2003/I
Ankara
-
89
A. Hilmi Ömer
Budda
Hususî Diller
TD-B, Seri: III, Sayı: 1-3, Haziran 1945
Ankara 1945
s. 83-91
90
A. Hilmi Ömer
Budda
Kelimeler Niçin Cinslere Ayrılmışlardır?
TD-B, Seri: III, Sayı:4-5, Kasım 1945
Ankara 1945
s. 397-410
85
A. K.
Borovkov
Özbek Yazı Dilinin Kurucusu Ali Şir Nevaî (Çev. Rasime Uygun)
TDAY-B 1954
Ankara 1988
s. 59-96
590
A. M.
Şçerbak
British Museum Or. 8193'de Kayıtlı Uygur Harfli Elyazma Mecmua ve Bunun Özbek Filolojisi İçin Önemi
TDAY-B 1982-1983
Ankara 1986
s. 133-140
591
A. M.
Şçerbak
Tarihî Bakımdan Türkçe Kelimelerin Şekil Yapısı
TDAY-B 1994
Ankara 1996
s. 123-130
592
A. M.
Şçerbak
Türkçe Morfoloji Tarihini İnceleme Meselesine Dair
TDAY-B 1989
Ankara 1994
s. 317-321
593
A. M.
Şçerbak
Türk Runik Alfabesinin Yayılmasına Dair
TDAY-B 1990
Ankara 1994
s.183-187.
791
A. Mevhibe
Coşar
Trabzon'da kullanılan lakâplar üzerine bir derleme/değerlendirme.
TDAY-Belleten 1999/I-II
Ankara
-
84
A. N.
Boldirev
Çağdaşlarının Hikâyelerinde Nevaî (Çev. Rasime Uygun)
TDAY-B 1956
Ankara 1988
s. 197-237
414
A.N.
Kononov
İsimlerin ve Sıfatların Küçültme Şekilleri ve Söz Yapımı
TDAY-B 1968
Ankara 1989
s.81-88.
415
A.N.
Kononov
Son Yıllarda SSCB'nde Türkoloji Araştırmaları
TDAY-B 1964
Ankara 1989
s.113-126.
416
A.N.
Kononov
Sovyetler Birliği'nde Türk Dilbilimi - Sonuçlar ve Sorunlar-
TDAY-B 1978-1979
Ankara 1981
s.181-190.
457
A.Turgut
Kut
Türkçe Yazma Eserler Katalogları Repertuvarı
TDAY-B 1972
Ankara 1989
s.183-240.
832
Abdullah
Bulut
Rasih İbrahim'in Okçulukla İlgili Bie Manzumesi
TDAY-Belleten 2002/I
Ankara
-
880
Abdullah
Şengül
Kendi Gök Kubbemizde Klasik Şiirin Etkisi
TDAY-Belleten 2004/I
Ankara
-
368
Abdülkadir
İnan
Adaş ve Sağdıç Kelimelerinin En Eski Anlamları
TD-B Seri: III Sayı: 1-3 Haziran 1945
Ankara 1945
s.41-51.
369
Abdülkadir
İnan
Anadolu'nun Toponomisi ve Türk Boylarının Adları Meselesi
TD-B Seri: III Sayı: 1-3 Haziran 1945
Ankara 1945
s.62-64.
370
Abdülkadir
İnan
Çağatay Yazı Dilinin Kuruluşu Tarihine Dair Düşünceler
TD-B Seri: III Sayı: 6-7 Mart 1946
İstanbul 1946
s.531-543.
371
Abdülkadir
İnan
Dış Türklerde Kırk Yıl Önceki Yazı Dili Meselesi
TD-B Seri: III Sayı:12-13 Ocak-Aralık 1948
İstanbul 1949
s.7-10.
372
Abdülkadir
İnan
Ebülgazi Bahadır Han ve Türkçesi
TDAY-B 1957
Ankara 1988
s.29-39.
373
Abdülkadir
İnan
Fuzuli'nin Arapça Divanı
TD-B Seri: II Sayı: 3-4 Mayıs 1940
Ankara 1940
s.59-61.
374
Abdülkadir
İnan
Isırga ~ sırga Sözünün Etimolojisi
TD-B Seri: III Sayı: 8-9 Nisan-Aralık 1946
İstanbul 1947
s.13-15.
375
Abdülkadir
İnan
Kazak ve Kırgız Yazı Dillerinde Dudak Benzeşmesi (Labial Attraksiyon) Meselesi
TDAY-B 1964
Ankara 1989
s.67-76.
376
Abdülkadir
İnan
Kur'an'ın Eski Türkçe ve Oğuz-Osmanlıca Çevrileri Üzerine Notlar
TDAY-B 1960
Ankara 1988
s.79-94.
377
Abdülkadir
İnan
Kutup'un Husrev ve Şirin'inden Örnekler
TD-B Seri: III Sayı: 14-15 Ocak 1950
Ankara 1951
s.5-28.
378
Abdülkadir
İnan
Manas Destanı Üzerine Notlar
TDAY-B 1959
Ankara 1988
s.125-159.
379
Abdülkadir
İnan
Şeybanlı Özbekler Çağına Ait Bir Çağatayca Kuran Tefsiri
TDAY-B 1962
Ankara 1988
s.61-66.
380
Abdülkadir
İnan
Türk Destanlarına Genel Bir Bakış
TDAY-B 1954
Ankara 1988
s.189-206.
381
Abdülkadir
İnan
Türk Dilinde İzafet (İzafet u Turetskom Yazıke) Sov.Cumhuriyeti İlimler Akademisi Yayınlarından M.-L.1957.
TDAY-B 1958
Ankara 1988
s.279-313.
382
Abdülkadir
İnan
Türk Etnolojisini İlgilendiren Birkaç Terim-Kelime Üzerine
TDAY-B 1956
Ankara 1988
s.179-195.
383
Abdülkadir
İnan
XII1-XV.Yüzyıllarda Mısır'da Oğuz-Türkmen ve Kıpçak Lehçeleri ve Halis Türkçe
TDAY-B 1953
Ankara 1988
s.53-71.
394
Abdülkadir
Karahan
Türk Dili Davası ve Kurumun Son Yayınları
TD-B Seri: III Sayı:12-13 Ocak-Aralık 1948
İstanbul 1949
s.89-92.
701
Afet
Uzmay
L'anatolie Le Pays De La Race Turque
TD-B Seri: II Sayı: 1-2 Sonkânun (Ocak) 1940
Ankara 1940
s. 47-52.
462
Agâh Sırrı
Levend
Ahmet Rızvan'ın Husrev ü Şirin'i
TDAY-B 1966
Ankara 1989
s.215-258.
463
Agâh Sırrı
Levend
Aşık Paşa'nın Bilinmeyen İki Mesnevisi Daha Hikâye ve Kimya Risalesi
TDAY-B 1954
Ankara 1988
s.265-276+
464
Agâh Sırrı
Levend
Aşık Paşa'nın Bilinmeyen İki Mesnevisi : Fakr-nâme ve Vasf-ı Hal
TDAY1953
Ankara 1988
s.205-255+
465
Agâh Sırrı
Levend
Aşık Paşa'ya Atfedilen İki Risale
TDAY-B 1955
Ankara 1988
s.153-163+
466
Agâh Sırrı
Levend
Attar İle Tutmacı'nın Gül ü Hüsrev Mesnevileri
TDAY-B 1959
Ankara 1988
s.161-203.
467
Agâh Sırrı
Levend
Celilî'nin Hüsrev ü Şirin'i
TDAY-B 1965
Ankara 1989
s.103-127.
468
Agâh Sırrı
Levend
Dinî Edebiyatımızın Başlıca Ürünleri
TDAY-B 1972
Ankara 1989
s.35-80.
469
Agâh Sırrı
Levend
Divan Edebiyatında Gülmece ve Yergi (hezl ve hecv)
TDAY-B 1970
Ankara 1989
s.37-45.

Sonraki 75 kayıt Son kayıt